Fakülte Komisyonları

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

           FAKÜLTE KOMİSYONLARI

      22.10.2018

 Komisyon

 Görevli Öğretim Elemanı

 Fakülte Bologna Eşgüdüm Komisyonu

 (Sorumlu Dekan Yardımcısı:

 Doç. Dr. Esra AKIN)

 

 Doç.Dr. Elif ÜNSAL AVDAL (Koordinatör)

 Dr. Öğr. Üyesi Dilek ONGAN

 Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün URAN

 Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAYRAKTAR

 Öğr. Gör. Dr. Beste Özgüven TORNACI

 Öğr. Gör. Dilek AYAKDAŞ DAĞLI

 Öğr. Gör. Ekin Dila TOPALOĞLU ÖREN

 Fakülte Web ve Sosyal Medya Komisyonu

 (Sorumlu Dekan Yardımcısı:

 Doç. Dr. Gülşah KANER TOHTAK)

 Dr. Öğr. Üyesi Melike TEKİNDAL (Fakülte Web Sorumlusu)

 Dr. Öğr. Üyesi Melike ERTEM (Fakülte Sosyal Medya Sorumlusu)

 Dr. Öğr. Üyesi Nuray EGELİOĞLU ÇETİŞLİ (Hemşirelik Bölümü Web Sorumlusu)

 Arş. Gör. Dr. Umut Ziya KOÇAK (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Web Sorumlusu)

 Arş. Gör. Esra ARDAHAN AKGÜL (Fakülte Sosyal Medya Sorumlusu)

 Arş. Gör. Gamze ÇALIK (Beslenme ve Diyetetik Bölümü Web Sorumlusu)

 Arş. Gör. Gamze KUNDAKÇI (Hemşirelik Bölümü Web Sorumlusu)

 Fakülte Stratejik Planlama Kurulu

 Kalite Yönetim Sistemi Komisyonu

 (Sorumlu Dekan Yardımcısı:

 Doç. Dr. Esra AKIN)

 Doç. Dr. Esra AKIN KORHAN

 Doç. Dr. Gülşah KANER TOHTAK

 Doç. Dr. Melike TEKİNDAL

 Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAYRAKTAR

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EGE

 Arş. Gör. Dr. Ayşe AKBIYIK

 Arş. Gör. Damla GÜLPINAR

 Arş. Gör. Elvan KELEŞ

 Fakülte Erasmus Komisyonu

 (Sorumlu Dekan Yardımcısı:

 Doç. Dr. Gülşah KANER TOHTAK)

 Doç. Dr. Derya ÖZER KAYA (Koordinatör)

 Doç. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI (Hemşirelik Bölümü Sorumlusu)

 Doç. Dr. Gülşah KANER TOHTAK (Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sorumlusu)

 Dr. Öğr. Üyesi Melike ERTEM (Hemşirelik Bölümü Sorumlusu)

 Dr. Öğr. Üyesi Turhan KAHRAMAN (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sorumlusu)

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EGE (Sosyal Hizmet Bölümü Sorumlusu)

 Arş. Gör. Dr. Ayşe AKBIYIK

 Arş. Gör. Gülsenay TAŞ

 Üniversite Tanıtım, Tercih ve Kariyer Planlama Komisyonu

 (Sorumlu Dekan Yardımcısı:

 Doç. Dr. Esra AKIN)

 Dr. Öğr. Üyesi Dilek ONGAN (Bşk)

 Arş. Gör. Gülşen IŞIK

 Arş. Gör. İsmail AYVAZ

 Arş. Gör. Funda SOFULU

 Arş. Gör. Ece MUTLU

 Arş. Gör. Damla GÜLPINAR

 Arş. Gör. Pınar DOĞAN

 Arş. Gör. Seda ÇETİN AVCI

 Arş. Gör. Gamze KUNDAKÇI

 Arş. Gör. Gülsenay TAŞ

 Fakülte Burs Komisyonu

 (Sorumlu Dekan Yardımcısı:

 Doç. Dr. Esra AKIN)

 Dr. Öğr. Üyesi Deniz ŞANLI

 Dr. Öğr. Üyesi Turhan KAHRAMAN

 Öğr. Gör. Fatma İLTUŞ

 Öğr. Gör. Ayşe BÜYÜKBAYRAM

 Arş. Gör. Atiye KARAKUL

 Arş. Gör. Sinem ESKİDEMİR

 Farabi Komisyonu

 (Sorumlu Dekan Yardımcısı:

 Doç. Dr. Esra AKIN)

 

 Prof. Dr. Hatice YILDIRIM SARI (Koordinatör)

 Dr. Öğr. Üyesi Derya UZELLİ YILMAZ

 

 Mevlana Değişim Programı

 (Sorumlu Dekan Yardımcısı:

 Doç. Dr. Gülşah KANER TOHTAK)

 Dr. Öğr. Üyesi Gülay OYUR ÇELİK (Koordinatör)

 Dr. Öğr. Üyesi Jülide GÜLİZAR YILDIRIM

 Öğr. Gör. Feyza DERELİ

 

 Fakülte Sosyal Komitesi

 (Sorumlu Dekan Yardımcısı:

 Doç. Dr. Gülşah KANER TOHTAK)

 Dr. Öğr. Üyesi Sevtap GÜNAY UÇURUM

 Arş. Gör. Yusuf EMÜK

 Arş. Gör. Funda SOFULU

 Arş. Gör. Gamze KUNDAKÇI

 Arş. Gör. Gülşen IŞIK

 Fakülte Eğitim Komisyonu 

 (Sorumlu Dekan Yardımcısı:

 Doç. Dr. Esra AKIN)

 Doç. Dr. Esra AKIN  (Bşk)

 Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA 

 Doç. Dr. Gülşah KANER TOHTAK

 Doç. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI

 Dr. Öğr. Üyesi Sevtap GÜNAY UÇURUM

 Dr. Öğr. Üyesi Derya UZELLİ YILMAZ

 Fakülte Dergi Komisyonu 

 (Sorumlu Dekan Yardımcısı:

 Doç. Dr. Gülşah KANER TOHTAK)

 Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA 

 Prof. Dr. Yasemin TOKEM 

 Doç. Dr. Esra AKIN 

 Doç. Dr. Gülşah KANER TOHTAK

 Doç. Dr. Melike TEKİNDAL

 Dr. Öğr. Üyesi Dilek ONGAN

 Dr. Öğretim Üyesi Berna Nilgün URAN

 

 

 Fakülte İntibak Komisyonları

 (Sorumlu Dekan Yardımcısı:

 Doç. Dr. Esra AKIN)

 

 

 

 

 

 

 

 Fakülte İntibak Komisyonları

 (Sorumlu Dekan Yardımcısı:

 Doç. Dr. Esra AKIN)

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

 Prof. Dr. Yasemin TOKEM (Bşk)

 Doç. Dr. Medine Çalışkan YILMAZ

 Dr. Öğr. Üyesi Jülide Gülizar YILDIRIM DUMAN

 Dr. Öğr. Üyesi Burcu CEYLAN

 Dr. Öğr. Üyesi Zehra DOĞAN

 Öğr. Gör. Feyza DERELİ

 Öğr. Gör. Dr. Beste ÖZGÜVEN ÖZTORNACI

  Öğr. Gör. Ekin Dila TOP ÖREN

 Öğr. Gör. Dilek AYAKDAŞ DAĞLI

 BESLENME BÖLÜMÜ

 Doç. Dr. Gülşah KANER(Bşk)

 Dr. Öğr. Üyesi Dilek ONGAN 

 Arş. Gör. Gamze ÇALIK

 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

 Prof. Dr. Derya Özer KAYA (Bşk)

 Dr. Öğr. Üyesi Sevtap GÜNAY UÇURUM

 Dr. Öğr. Üyesi İlknur NAZ GÜRŞAN

 Dr. Öğr. Üyesi Turhan KAHRAMAN

 Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAYRAKTAR

 SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

 Prof. Dr. Yasemin TOKEM (Bşk)

 Doç. Dr. Melike TEKİNDAL

 Öğr. Gör. Feyza DERELİ

 Kalite Birim Sorumluları 

 (Sorumlu Dekan Yardımcısı:

 Doç. Dr. Gülşah KANER TOHTAK)

 Doç. Dr. Gülşah KANER TOHTAK

 Dr. Öğr. Üyesi Burcu CEYLAN

 Dr. Öğr. Üyesi Zehra DOĞAN

 Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAYRAKTAR

 Dr. Öğr. Üyesi Turhan KAHRAMAN

 Arş. Gör. Dr. Umut Ziya KOÇAK

 Arş. Gör. Pınar DOĞAN

 Arş. Gör. Gülçin UYANIK

 Yahya GÜLLE Fakülte Sekreteri

 Ece ERDOĞAN

 Fakülte Proje Komisyonu

 (Sorumlu Dekan Yardımcısı:

 Doç. Dr. Gülşah KANER TOHTAK)

 Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA

 Doç. Dr. Esra AKIN 

 Doç. Dr. Gülşah KANER TOHTAK

 Doç. Dr. Melike TEKİNDAL

 Dr. Öğr. Üyesi Jülide GÜLİZAR YILDIRIM

 Dr. Öğr. Üyesi Melike ERTEM

 Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAYRAKTAR

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EGE

 

 Yasam Boyu Öğrenme Komisyonu

 (Sorumlu Dekan Yardımcısı:

 Doç. Dr. Esra AKIN)

 

 Doç. Dr. Esra AKIN 

 Doç. Dr. Leyla Baysan ARABACI

 Doç. Dr. Gülşah KANER TOHTAK 

 Doç. Dr. Melike TEKİNDAL

 Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAYRAKTAR

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EGE

  


Başa Dön