Dekanın Mesajı


 

Dekan’ın Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz ve Paydaşlarımız,

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kanun hükmünce İzmir'in ilk Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kurulmuştur.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi;  her biri sağlık alanında önemli olan Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet ve Çocuk Gelişimi bölümlerini içermektedir. Fakültedeki bölümlerimizin eğitim dili Türkçedir ve tüm bölümlerimizde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. İlgili bölümlerimizden mezun olan öğrenciler; Hemşire, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Çocuk Gelişimci unvanlarını almaktadırlar.

Fakültemizin en önemli ve öncelikli hedefleri; insan sağlığının korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonunda, bütüncül bir bakış açısı ile toplumun bütün kesimlerinde, tüm yaş gruplarında ve her türlü koşulda en üst düzeyde bakım ve tedavinin uygulanmasında önemli sorumluluklar üstlenecek ilkeli, yenilikçi ve üretken sağlık profesyonelleri yetiştirmek, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini en uygun şekilde sürdürmek, alanında en üst düzeyde ve kalitede bilimsel araştırmalar gerçekleştirerek sonuçlarını uygulamaya aktarmak, sağlık eğitiminde lider fakülte olmaktır.

İlk kurulan bölümümüz olan Hemşirelik Bölümü, 2020 yılı itibariyle 6. dönem mezunlarını vererek şimdiye kadar 911 nitelikli hemşirenin ülkemize kazandırılmasının gururunu yaşamıştır. Ayrıca, Hemşirelik Bölümü akreditasyon süreçleri, 3 doktora, 8 tezli-1 tezsiz yüksek lisans programları ile Ege Bölgesinde eğitimdeki öncülüğünü sürdürmektedir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenci almıştır. 2020 yılında 2. dönem mezunlarını vererek toplamda 119 diyetisyeni sağlığın korunmasında, geliştirilmesinde ve “diyetle tedavi edebilecek her durumda” yol gösterici olacak donanım ile yetiştirmiştir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2016-2017 yılında öğrenci alımına başlamış 2018 Yüksek Öğrenim Kurumları sıralamasında Ege Bölgesinde en yüksek puan ile öğrenci alımını gerçekleştirerek tercihte üst sıralara yerleşen bölüm olmuştur. 2020 yılında 50 fizyoterapist mezun etmiştir. Bölüm kapsamında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı ve Doktora Programları lisansüstü düzeyde eğitim verilmesi ve araştırma yapılmasına olanak tanımaktadır.

2020-2021 yıllarında Sosyal Hizmet Bölümü öğrenci alımına başlayacaktır. Alanında deneyimli sosyal hizmet uzmanları ile eğitim verecek bölüm İzmir’deki ilk ve tek Sosyal Hizmet Bölümüdür.

Çocuk Gelişimi Bölümü 2019 yılında açılmıştır. Öğrenci alımı sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bölümlerimizin çok disiplinli bir yaklaşımla hazırladığı Yaşlı Sağlığı Yüksek Lisans Programı 2020-2021 yılı Güz döneminden itibaren her alandan sağlık lisans mezunu öğrencilerimize açıktır. Yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinde sağlık profesyonellerinin işbirliği içerisinde çalışması, bu alanda kanıta dayalı en üst düzeyde bilgiye ulaşabilmesi ve bu bilgileri sahaya yansıtarak sağlık bakım ve hizmetlerinin kalitesini arttırması hedeflenmektedir.

Fakültemiz tüm alanlarda eğitim ve öğretim çalışmalarını, genç, dinamik ve donanımlı akademik kadro ve yenilikçi müfredat ile, teknoloji ile uyumlu beceri ve simülasyon laboratuvarlarında ve İzmir’in yatak kapasitesi ve hasta çeşitliliği açısından en zengin hastaneleri ve pek çok sahada klinik uygulama destekleriyle gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, yerleşim bölgesi olarak Organize Sanayi ile yakın komşuluğu nedeniyle güçlü bir Üniversite-Sanayi işbirliği sürdürülmektedir. Sosyal projeler konusunda da güçlü olan Fakültemiz, öğrenci-öğretim elemanı iletişiminin en kolay ve en güçlü olduğu fakültedir.

Her biri sağlık alanında köprü görevi görüp toplumların sağlıklarının yeniden kazandırılması ve iyilik halinin sürdürülmesinde kilit rol oynayan mesleklerin eğitim süreçlerine, insani ve etik değerleritemelde tutarak içten, kaliteli, çözüm odaklı, uygulamalı bir eğitim ile katkı sunmak ve bu misyonu “Kâtip Çelebi’li” olma ruhu ile tüm öğrenci ve paydaşlarımızla birlikte yaşayabilmek dileği ile saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

 

Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı