Danışma Kurulu Üye Listesi

Sıra

No

Adı-Soyadı

Kurumu ve Birimi

Görevi

Üye Türü

(İç Paydaş/Dış Paydaş/Öğrenci)

1.

Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA

İKÇÜ- Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dekan

Başkan / İç Paydaş

2.

Doç. Dr. Sevtap GÜNAY UÇURUM

İKÇÜ- Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dekan Yardımcısı

Üye/ İç Paydaş

3.

Doç. Dr. Nurhak Cem DEDEBALİ

İKÇÜ- Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğretim Üyesi

Üye/İç Paydaş

4.

Dr. Öğr. Üyesi Ferman ERİM

İKÇÜ- Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğretim Üyesi

Üye/İç Paydaş

5.

Prof. Dr. Sultan TAŞÇI

Erciyes Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dekan

Üye/Dış Paydaş

6.

Tülin KOÇ

Çiğli Belediyesi

Belediye Başkan Yardımcısı

Üye/Dış Paydaş

7.

Mahmut AKKIN

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Engelli Hizmetleri Şube Müdürü

Üye/Dış Paydaş

8.

İsrafil İNANÇ

İKÇÜ – Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Öğrenci

Öğrenci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

İç Paydaş: Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda çalışmaları bulunan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bünyesinden öğretim elemanları ve/veya idari birim yöneticilerini,

Dış Paydaş: Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bünyesi dışından, resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri veya bu alanda ilgili çalışmaları bulunanlar ile bu konuda hizmet vermiş kişileri,

Öğrenci: Varsa eğer, Merkezin faaliyet alanlarına destek verecek İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde öğrenim gören lisans, ön lisans ve/veya lisansüstü öğrenci veya öğrencileri ifade eder.

Menüyü Kapat