İş Olanakları

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Mezun öğrencilerimiz başta hastaneler, toplum sağlığı merkezleri gibi sağlık kuruluşları olmak üzere, tüm toplu beslenme yapılan kuruluşlar (okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta öğretim okulları, yükseköğretim kurumları, huzurevleri, bankalar, kamu kuruluşları, silahlı kuvvetler, fabrikalar, yemek fabrikaları vb.) yanında gıda sanayi, turizm sektörü, spor merkezleri, beslenme ve diyet danışma merkezleri gibi pek çok alanda görev yapabilirler. 

Çocuk Gelişimi Bölümü 

Çocuk Gelişimi Bölümü kurulmuş olup öğrenci alımına önümüzdeki dönemlerde başlanması planlanmaktadır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Mezunlarımız, özel, devlet ve üniversite hastanelerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, termal otel ve kaplıca merkezlerinde, endüstri ve sanayi tesislerinde, halk sağlığı ünitelerinde, ev rehabilitasyonunda veya evde bakım merkezlerinde, sağlıklı ve engellilerin spor ve rekreasyonel aktivitelerinin uygulanmasında, okullarda, huzurevi ve bakımevlerinde, belediyelerde, engelli okulları ve sağlık hizmetlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca engelliler için danışmanlık, özel eğitmenlik yapabilirler veya yüksek lisans - doktora eğitimleri ile akademik kariyer yapabilirler. Ulusal ve uluslararası sağlık politikaları ile ilgili projelerde görev alabilirler.

Hemşirelik Bölümü 

Mezun öğrencilerimiz 2010 yılı itibariyle çıkarılan yönetmelik doğrultusunda meslekte uzmanlaşma ile tercih ettikleri alanlarda uzmanlaşabilir, klinisyenlik, akademisyenlik gibi kariyer yapma olanaklarına sahip olabilirler.  Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde, birinci basamak kurumlarda ve merkezlerde klinisyen hemşire, klinik sorumlu hemşiresi ve yönetici hemşire olarak çalışabilirler.

Sosyal Hizmet Bölümü 

Sosyal Hizmet Bölümü mezunları, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıklar ve bu bakanlıklara bağlı birimlerde, devlet hastaneleri ve özel hastaneler, yaşlı huzurevleri, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri, kadın sığınma evleri gibi kurum ve kuruluşlarda, sivil toplum örgütleri ve vakıflarda sosyal hizmet uzmanı olarak istihdam edilmektedir​. 


Başa Dön