Bölüm

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, alanında uzman öğretim elemanı alt yapısı ile ülkemizin sağlık düzeyini yükseltmek üzere katkı yapacak şekilde hizmet vermeyi amaç edinmiş, donanımlı, bilimsel gerçekler ve gelişmeler doğrultusunda uygulama yapma perspektifine sahip olan ve disiplinlerarası iş birliğini ve ekip çalışmasını benimseyen diyetisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün ders müfredatı Bologna süreci ve uluslararası akreditasyon ilkeleri dikkate alınarak, deneyimli öğretim elemanları önderliğinde hazırlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz lisans öğretimi sürecinde Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği ve Farabi Değişim Programları kapsamındaki ikili anlaşmalar çerçevesinde en az bir dönemlerini yurtdışında geçirmeleri hususunda teşvik edilmektedir. 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü tanıtım videosu için tıklayınız.

YÖK ATLAS ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çocuk Gelişimi Bölümü 

Çocuk Gelişimi Bölümü kurulmuş olup öğrenci alımına önümüzdeki dönemlerde başlanması planlanmaktadır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, alanında ulusal ve uluslararası tanınmış uzman öğretim elemanı kadrosu ile hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanmada, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman hekimin tanısı sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine birçoğu dünyada fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan, hastalık durumları dışında da, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirleyen, planlayan ve uygulayan, hasta hakları ve mesleki değerlere saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, yenilikçi, üretken, mesleği ile ilişkili ulusal ve uluslararası her alanda çalışabilecek fizyoterapistler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim içeriği Bologna süreci ve uluslararası akreditasyon ilkeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bölümümüzde uluslararası öğrenci değişim programı olan Erasmus+ programına özel önem verilerek öğrenciler bu programa katılım için teşvik edilirken Farabi programıyla da ulusal değişimler sağlanmaktadır. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında da yüksek lisans programı devam ederken doktora programının önümüzdeki dönem açılması planlanmaktadır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tanıtım videosu için tıklayınız.

YÖK ATLAS ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hemşirelik Bölümü 

Hemşirelik Bölümü, alanında uzman öğretim elemanı alt yapısı ile birey ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalığın tedavi edilmesi ve rehabilitasyonunda aktif bir şekilde sorumluluk alan, hasta hakları ve mesleki değerlere saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, yenilikçi, üretken, mesleği ile ilişkili ulusal ve uluslararası her alanda çalışabilecek hemşireler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Hemşirelik Bölümü’nün eğitim içeriği Bologna süreci ve uluslararası akreditasyon ilkeleri dikkate alınarak hazırlanmış olup, öğrencilerimiz lisans öğretimi sürecinde Erasmus ve Farabi programları kapsamındaki ikili anlaşmalar çerçevesinde en az bir dönemlerini yurtdışında geçirmeleri hususunda teşvik edilmektedir. Bölümümüz Sağlık Bilimler Enstitüsü ile işbirliği halinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütmektedir.

Hemşirelik Bölümü tanıtım videosu için tıklayınız. 

YÖK ATLAS ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Sosyal Hizmet Bölümü 

Sosyal hizmet; sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal hizmet, sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerini merkeze almaktadır. Sosyal hizmet teorileri, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve yerel bilgi ile desteklenen sosyal hizmet, yaşam zorluklarıyla mücadele etmek ve iyilik halini geliştirmek için insanlarla ve yapılarla çalışmaktadır.

Birlikte çalıştığımız müracaatçı gruplarımız ve uygulama alanlarımız ise; aile, çocuk, gençlik, kadın, yaşlılık, engellilik, suçluluk, yoksulluk, işsizlik, sağlık (psikososyal ve kültürel boyutuyla), psiko-onkoloji, madde bağımlılığı, alkolizm, AIDS, göç, sığınmacı ve mültecilerin sorunları, tıbbi sosyal hizmet, psikiyatrik sosyal hizmet, çalışma yaşamı, okul sosyal hizmeti, orduda sosyal hizmet, insan hakları, sivil toplum olarak çeşitlenmekte; insanların yaşadığı sorunlara göre şekillenmektedir.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, vereceği eğitim ile öğrencilerine sosyal hizmet bilim ve mesleğinin, bilgi, beceri ve değer temeli doğrultusunda sosyal hizmet bilim ve mesleğinin sahip olduğu vizyon ve misyonu kazandırmayı hedeflemektedir.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümleri ve etkinlikleri hakkındaki daha detaylı bilgiye erişmek için tıklayınız

 


Başa Dön