Dekanın Mesajı

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükmünce İzmir'in özel ve vakıf üniversiteleri dahil ilk Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kurulmuştur.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi;  her biri sağlık alanında çok önemli yeri bulunan Hemşirelik, Fizyoterapi Rehabilitasyon, Sosyal Hizmetler ve Beslenme Diyetetik gibi dört farklı bölümü içermektedir. Fakültedeki bölümlerimizin eğitim dili Türkçedir ve tüm bölümlerimizde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. İlgili bölümlerimizden mezun olan öğrenciler; Hemşire, Fizyoterapist, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Diyetisyen ünvanını almaktadırlar.

Fakültemizin tüm bölümleri insan sağlığının korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonunda, gerektiği durumlarda tedavisinde bütüncül bir bakış açısı ile toplumun bütün kesimlerinde, tüm yaş gruplarında ve her türlü koşulda en üst düzeyde bakım ve tedavinin uygulanmasında önemli sorumluluklar üstlenecek ilkeli, yenilikçi ve üretken sağlık profesyonelleri yetiştirme amacındadır. Fakültemizin en önemli ve öncelikli hedefleri; uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini başlatmak ve sürdürmek yanında, alanında en üst düzeyde ve kalitede bilimsel araştırmalar gerçekleştirerek sonuçlarını uygulamaya aktararak sağlık eğitiminde lider fakülte olmaktır. Bu amaçlarla; Sağlık Bilimleri Fakültemiz 2011 yılından itibaren hızlı bir şekilde akademik yapılanmasına başlamış ve ilk öğrencilerini 2011-2012 Eğitim Öğretim döneminde Hemşirelik Bölümüne alarak eğitime başlamıştır. Diğer bölümlerin akademik yapılanması ve eğitim hazırlıklarının da en yakın zamanda başlatılması planlanmaktadır. Yeni kurulmuş bir üniversite ve fakülte olmanın tüm avantajlarını kullanarak fiziki yapılanmamızı sürdürürken, üniversitemizin gelecekte fakültemizi tercih edecek olan öğrencilerimiz için en iyi düzeyde eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif ortamların oluşturulmasına yönelik çalışmaları da hız kesmeden devam etmektedir. 2012 yılından itibaren Üniversitemizin Aydınlıkevler ve Çiğli Ana Yerleşkeleri’nde öğrencilerimiz için arzu edilen düzeyde bir eğitim ve üniversite ortamı oluşturulması konusunda önemli mesafeler alınmıştır.

Genç, dinamik, üretken bir akademik kadro ile öğrencilerine eğitim ve araştırma alanında en iyiyi vermeyi hedefleyen Sağlık Bilimleri Fakültesi; vizyon ve misyonu doğrultusunda aynı hedefleri paylaşacak olan öğrencileriyle birlikte daha da büyümeyi ve gelişmeyi arzu etmektedir.

 

Saygı ve Sevgilerimle,
Prof.Dr. Derya ÖZER KAYA
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

        

 

 


Başa Dön