ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D
 • Üniversite Ege Üniversitesi-İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu - Hemşirelik

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D
 • Üniversite Ege Üniversitesi-İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu - Hemşirelik
 • Ayakdaş Semra,ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,PAMUK BARIŞ ÖNDER,Investigation of the relationship between stress, burnout, job satisfaction of nurses working in oncology clinic, Medical Science, 2018, 22, 148 155
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,Atalay Nesil Gönen,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,PAMUK BARIŞ ÖNDER,ÖZYAZICIOĞLU NURCAN,GÖKDERE ÇİNAR HAVA,An analysis of the association between HbA1c levels of patients with type 2 diabetes and nutritional habits, Medical Science, 2018, 22, 162 168
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILDIRIM YASEMİN,ŞENUZUN AYKAR FİSUN,ÜNSAL BELKIS,Importance of Web-Based Education in the Management ofInflammatory Bowel Disease, Journal of Nursing and Practice, 2018, 2, 54 61
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Yılmaz Hüsnü,Diabetes management and palliative care: Example of Turkey, Nursing and Palliative Care, 2017, 2, 1 3
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Investigate Stress Levels of Nursing Students in First Oncology Clinical Experience, Advanced Practices in Nursing, 2017, 2, 1 5
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,Şentürk Sevginar,Sistemik Lupus Eritematozus -Lupus Nefriti: Bir Olgu Sunumu, Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Nefroloji Hemşireliği Dergisi, 2017, 2, 98 104
 • ÜNER NİLÜFER,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ECESOY AKPINAR ZEHRA,Analysis of the Effect of Sleep Quality on the Life Quality of Irritable Bowel Syndrome Patients, Journal of Hepatology and Gastrointestinal Disorders, 2017
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Nursing at Inflammatory Bowel Diseases, Advanced Research Gastroenterology and Hepatology, 2017, 3, 1 3
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,METE ASLIHAN,AKBAŞ DUYGU,The effect of inflammatory bowel disease in the elderly population, Medical Science, 2017, 21, 173 179
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ARKAN BURCU,SOFULU FUNDA,What is the connection between diabetes and depression?, Medical Science, 2017, 21, 187 190
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,The Relationship between Obesity and Diabetes, Medical Science, 2017, 21, 191 196
 • ALANKAYA NAİLE,KARADAKOVAN AYFER,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,BAYRAM HANDAN,Intensive Care Nurses’ Knowledge Of Evidence-Based Practices Regarding The Prevention Of Ventilator-Associated Pneumonia In Turkey, Asian Journal of Science and Technology, 2017, 8, 5881 5886
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,ARKAN BURCU,Yılmaz Hüsnü,Determination of the Level of Knowledge of Clinical Nurses about OralAnti-Diabetics, International Journal of Caring Science, 2016, 10, 828 833
 • Keni Kader,ÜNSAL AVDAL ELİF,Yılmaz Hüsnü,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Analysis of the Relation between the Perception and Attitudes of Illness and Gender in Patients Diagnosed with Diabetes: The Example of Turkey, International Journal of Caring Sciences, 2016, 10, 260 272
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,IŞIK GÜLŞEN,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOP EKİN DİLA,ÜNSAL AVDAL ELİF,Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016, 1, 27 33
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Diyabet Hastalarında İnsülin Kullanımı, Rengarenk, 2016
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,KARADAKOVAN AYFER,VARDAR RUKİYE,BOR SERHAT,Psychometric Properties of the Irritable Bowel Syndrome Quality of Life Scale in Turkey, Journal of Hepatology and Gastrointestinal Disorders, 2016, 2, 137 143
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILDIRIM YASEMİN,Yeni Bir Uzmanlık Alanı: İnflamatuar Barsak Hastalıkları Hemşireliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016, 1, 27 33
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÖZER SERAP,YILDIRIM YASEMİN,Watson İnsan Bakım Modeli Uygulamasına Bir Örnek: Kalp Yetersizliği Olgusu, Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 2015, 6, 183 198
 • İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Geçici Pacemaker Takılan Hastada Twitching ve Twiddler Sendromu, Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 2015, 6, 86 90
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,VARDAR RUKİYE,KARADAKOVAN AYFER,BOR SERHAT,The Turkish version of the Rome III criteria for IBS is valid and reliable, The Turkish Journal of Gastroenterology, 2014, 25, 386 392
 • Uran BNÖ,The Turkish version of the Rome III criteria for IBS is valid and reliable, Turkish Journal of Gastroenterology, 2014, 4, 386-392
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILDIRIM YASEMİN,TOKEM YASEMİN,Sarıtaş Yüksel Elif,Arslan Gizem,Nursing Management at Crohn’s Disease: Functional Health Pattern Model, Journal of Crohn's and Colitis, 2013, 10, 504 505
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,AKYOL ASİYE,Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Ailelerinin Gereksinimleri, Türk Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2008, 12, 33 38
 • Uran BNÖ,Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Ailelerinin Gereksinimleri, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2008, 12, 33 - 38
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILDIRIM YASEMİN,TOKEM YASEMİN,Sarıtaş Yüksel Elif,Nursing Management at Crohn’s Disease: Functional Health Pattern Model,11th Congress of European Crohn's and Colitis Organisation,16.03.2016 19.03.2016, Vienna, AVUSTURYA, 07.03.2016
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ELİF SARITAŞ YÜKSEL,ÇEKİÇ CEM,FİRDEVS TOPAL,ÜNSAL AVDAL ELİF,HAKAN ÇAMYAR,ÜNSAL BELKIS,İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI OLAN HASTALARDA ÖYKÜ VE HASTALIK FARKINDALIĞININ BELİRLENMESİ,17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,14.10.2015 18.10.2015, Antalya, TÜRKİYE, 14.10.2015
 • Durak B., Uran BN., Tokem Y. ,İntörn Hemşire Gözüyle Fonksiyonel Sağlık Örüntüsüne Göre Böbrek Malign Neoplazmının Hemşirelik Yönetimi,Ege İç Hastalıkları Kongresi, Kuşadası,5-7 Mart 2015, Aydın, Türkiye, 2015
 • Uran BNÖ,Watson İnsan Bakım Modeli Uygulamasına Bir Örnek: Kalp Yetersizliği Olgusu,,15 - 19 Ekim , Antalya, Türkiye, 2014
 • Uran BNÖ,Algoritmalı Olgu Sunumuna Bir Örnek: Myastenik Kriz,,15 - 19 Ekim , Antalya, Türkiye, 2014
 • Uran BNÖ,Özel Dal Hemşireliği: Diyabet Hemşireliğine Tarihsel Bir Bakış,1. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi,18-21 Haziran , İzmir, Türkiye, 2014
 • Uran BNÖ,Dahiliye Kliniklerinde Yatan 60 Yaş Üstü Hastalarda Düşme Riskinin Günlük Yaşam Aktivitesine Etkisi,3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,5 - 7 Mart, İzmir, Türkiye, 2014
 • Uran BNÖ,Kişilik Özellikleri Hemşirelikte Meslek Seçimini Etkiliyor Mu? ,14. Ulusal Hemşirelik Kongresi,25 - 27 Ekim, Muğla, Türkiye, 2013
 • Uran BNÖ,Öğrencilerin İç Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Klinik Uygulamasında Saptadıkları NANDA Hemşirelik Tanılarının ve Hemşirelik Sürecinin İncelenmesi,15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,2 - 6 Ekim, Antalya, Türkiye, 2013
 • Uran BNÖ,Hastaneye Başvuran İrritabl Barsak Sendromlu Hastalarda Kanser Korkusu, 14. İç Hastalıkları Kongresi,3 - 7 Ekim, Antalya, Türkiye, 2012
 • Uran BNÖ,İrritabl Barsak Sendromu Roma III Kriterlerinin Geçerlik ve Güvenirliği,14. İç Hastalıkları Kongresi,3 - 7 Ekim, Antalya, Türkiye, 2012
 • Uran BNÖ,Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyimlerinde Yaşadıkları Anksiyete ve Stres Düzeyler,11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,27 - 29 Ekim, Bursa, Türkiye, 2012
 • Uran BNÖ,Adölesanların Ağız ve Diş Sağlığı Durumu ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi,11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,27 - 29 Ekim, Bursa, Türkiye, 2012
 • Uran BNÖ,İrritabl Barsak Sendromu Roma III Kriterleri Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Poster - Üçüncülük Ödülü),28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,16 - 20 Kasım, Antalya, Türkiye, 2011
 • Uran BNÖ,İrritabl Barsak Sendromu Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Geçerlik Güvenirlik Çalışması,13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,5 - 9 Ekim, Antalya, Türkiye, 2011
 • Uran BNÖ,Bir Öğrenci Toplum Projesi: İzmir Üniversitesi Öğrencilerinin ve Çalışanlarının Organ Bağışı Yapma Durumları,10. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Öğrenci Hemşireliği Kongresi,28 - 30 Nisan, Gaziantep, Türkiye, 2011
 • Uran BNÖ,İrritable Barsak Sendromu Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Geçerlik Güvenirlik Çalışması,27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,24 - 28 Kasım, Antalya, Türkiye, 2010
 • Uran BNÖ,Hastane Enfeksiyonlarının Yayılımında Lisans Öğrencilerinin Bilgi ve Uygulama Düzeylerinin Belirlenmesi,IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,05 - 06 Mayıs , Ordu, Türkiye, 2005
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,VARDAR RUKİYE,KARADAKOVAN AYFER,BOR SERHAT,İrritable Barsak Sendromu Roma III Kriterleri Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,24.11.2010 27.11.2010, Ankara, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÖZER SERAP,YILDIRIM YASEMİN,Watson İnsan Bakım Modeli Uygulamasına Bir Örnek: Kalp Yetersizliği Olgusu,16. İç Hastalıkları Kongresi,15.10.2014 18.10.2014, TÜRKİYE
 • ALANKAYA NAİLE,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÇALIŞKAN İLKNUR,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,Dahiliye Kliniklerinde Yatan 60 Yaş Üstü Hastalarda Düşme Riskinin Günlük Yaşam Aktivitesine Etkisi,3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,05.03.2014 07.03.2014, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,KARACİĞER SİROZUNUN İNSAN BAKIM MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ,32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,25.11.2015 29.11.2015, Antalya, TÜRKİYE
 • TOKEM YASEMİN,İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILDIRIM SARI HATİCE,ÜNSAL AVDAL ELİF,YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN FAZLA KİLOLU VE OBEZ HASTAYA BAKIM VERME DENEYİMLERİ: ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ,Uluslararası Katılımlı Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım Kongresi,21.11.2015 22.11.2015, İzmir, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,ARSLAN GİZEM,Osteosarkom Hastasında Beslenme İlkeleri: Olgu Sunumu,19. Ege Onkoloji Günler,06.04.2015 07.04.2015, İzmir, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,KRONİK SOLUNUM HASTALIKLARINDA EVDE BAKIM STRATEJİLERİ,III. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu,17.04.2015 18.04.2015, İzmir, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILDIRIM YASEMİN,Yeni Bir Uzmanlık Alanı: İnflamatuar Barsak Hastalıkları Hemşireliği,32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,25.11.2015 29.11.2015, Antalya, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILDIRIM YASEMİN,ARSLAN GİZEM,CROHN HASTASINDA HEMŞİRELİK YÖNETİMİ: FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ MODELİ,32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,25.11.2015 29.11.2015, Antalya, TÜRKİYE
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,IŞIK GÜLŞEN,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOP EKİN DİLA,ÜNSAL AVDAL ELİF,Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları,III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi,21.05.2015 23.05.2015, Çanakkale, TÜRKİYE
 • DURAK BURCU,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,İNTÖRN HEMŞİRE GÖZÜYLE FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜSÜNE GÖRE BÖBREK MALİGN NEOPLAZMININ HEMŞİRELİK YÖNETİMİ,Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu,05.03.2015 07.03.2015, Aydın, TÜRKİYE
 • ELİF SARITAŞ YÜKSEL,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,AKPINAR ZEHRA,FİRDEVS TOPAL,HAKAN ÇAMYAR,KARTAL MUSTAFA,ÇEKİÇ CEM,ÜNSAL BELKIS,Diet ve İnflamatuar Barsak Hastalığı,32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,25.11.2015 29.11.2015, Antalya, TÜRKİYE
 • ELİF SARITAŞ YÜKSEL,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÇEKİÇ CEM,AKPINAR ZEHRA,HAKAN ÇAMYAR,KARTAL MUSTAFA,FİRDEVS TOPAL,ÜNSAL BELKIS,İnflamatuar Barsak Hastalığı İçin Predispozan Faktörler,32.Ulusal Gastroenteroloji Haftası,25.11.2015 29.11.2015, Antalya, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILDIRIM YASEMİN,ŞENUZUN AYKAR FİSUN,ÜNSAL BELKIS,Sarıtaş Yüksel Elif,İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Eğitimin Semptom Yönetimine Ve Yaşam Kalitesini Etkisi,18. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ,12.10.2016 16.10.2016, Antalya, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,Diabetes Mellitus Ve Hipertansiyona Bağlı Oluşan Kronik Böbrek Hastalığı Olgusu,18. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ,12.10.2016 16.10.2016, Antalya, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Crohn Hastasında Hemşirelik Tanılaması,18. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ,12.10.2016 16.10.2016, Antalya, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,Multiple Myeloma Olgusunda Hemşirelik Yaklaşımı,18. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ,12.10.2016 16.10.2016, Antalya, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Nefrotik Sendromlu Bir Tüberküloz Olgusuna Yaklaşım,18. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ,12.10.2016 16.10.2016, Antalya, TÜRKİYE
 • TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Geriatrik Sendromlu Bir Olguda Hemşirelik Yaklaşım,4. GERİATRİ HEMŞ. SEMPOZYUMU,29.09.2016 30.09.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Kronik Hastalıkları Nedeniyle İlaç Kullanan Hastalarda Endoskopik İşlemlerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?,33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,22.11.2016 27.11.2016, Antalya, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,İBH Yönetiminde İBH Hemşiresinin Rolü,İBH Okulu 2016,02.06.2016 04.06.2016, İstanbul, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,TÜRKİYE’DE BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ AVANTAJLI VE AVANTAJSIZ YÖNLER VE HEMŞİRELİK ALANINDAKİ YERİ,4. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi,16.11.2016 18.11.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,Kontrolsüz Oral Antikoagülan Kullanımına Bağlı Gelişen Gastrointestinal,33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,22.11.2016 27.11.2016, Antalya, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Palyatif Bakımda Yaşam Sonu Bakımın Sağlanması,İzmir Kuzey Hemşirelik Günleri,01.04.2016 03.04.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Acil Serviste Ağrılı Hasta: Etiyolojiye Dayalı Yaklaşım,5. Avrasya Acil Tıp Kongresi 10. Hemşirelik Sempozyumu,10.11.2016 13.11.2016, Antalya, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN, Recent Advances in Health Sciences, Approach to Inflammatory Bowel Diseases With Current Guidelines, ISBN:978-954-07-4136-9, S:472 487, St. Kliment Ohridski University Press, 2016
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN, Recent Advances in Health Sciences, The Disease of Our Time: Vitamin D Deficiency and Hypovitaminosis D, ISBN:978-954-07-4136-9, S:87 93, St. Kliment Ohridski University Press, 2016
 • Çocuklarımızı Kazanalım Projesi, Eğitmen, Avrupa Birliği Destekli Proje, Eğitmen, (50 bin),1.1.2100
 • İnsülin Tedavisi Alan Tip 1 Ve Tip 2 Diyabetli Bireylerde Sosyodemografik Değişkenlerin Hastalığı Yönetim Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (9569,60),29.12.2016
 • Osteosarkom Hastasında Beslenme İlkeleri: Olgu Sunumu. İkincilik Ödülü,2015
 • Poster Üçüncülük Ödülü,2011
 • 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Antalya, 1.4.2015
 • İKÇÜSEM Diyabet Eğitim Kursları I - Gestasyonel Diyabet, İzmir, 24.1.2015
 • Türk Kızılayı ve Üniversite Gençliği" Paneli, İKÇÜ Konferans Salonu, 26.12.2014
 • Parmak Uçlarımızdaki Hayatlar" Paneli, İKÇÜ Konferans Salonu, 22.12.2014
 • Medline Acil Sağlık Hizmetleri, İş Yeri Hemşiresi, Tam Zamanlı,
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Servis ve Yoğun Bakım Hemşiresi, Tam Zamanlı,
 • Farabi Kurum Koordinatörü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 17.11.2015
 • Mevlana Kurum Koordinatörü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 22.10.2015
 • SBF İntibak Komisyonu Üyeliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 5.11.2014
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Fakülte İletişim Temsilcisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 13.8.2014
 • Bahar Şenliği Düzenleme Komisyonu Üyeliği , İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 24.2.2014
 • Hemşirelik Bölümü Farabi Koordinatörlüğü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü , 17.2.2014
 • Staj Komisyonu Üyeliği , İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu , 2.5.2011-27.12.2013
 • Web Sitesi Sorumluluğu , İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu , 1.6.2010-28.2.2013
 • Tanıtım Sorumluluğu, İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu , 1.3.2010-27.12.2013
 • Kongre, 3.Uluslararası Katılımlı Acil Hemşireliği Kongresi, Düzenleyici, Antalya, 2015
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH Hizmet İçi Eğitim Programı, Eğiticilik, İzmir, 2014
 • Sempozyum, 3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu, Katılımcı, İzmir , 2014
 • Bilimsel Toplantı, II. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Konuşmacı, Aydın, 2013
 • Kongre, 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Katılımcı, Antalya, 2013
 • Kongre, 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Katılımcı, Muğla, 2013
 • Kongre, 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Katılımcı, Bursa, 2012
 • Kongre, 14. İç Hastalıkları Kongresi, Katılımcı, Antalya, 2012
 • Kongre, I. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Konuşmacı, Aydın, 2011
 • Kongre, 10. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Öğrenci Hemşireliği Kongresi, Katılımcı, Gaziantep, 2011
 • Kongre, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Katılımcı, Antalya, 2011
 • Kongre, 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Katılımcı, Antalya, 2011
 • Kongre, 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Katılımcı, Antalya, 2010
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, İzmir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yardımcı Sağlık Personeli Kursu (106 sa), Eğiticilik, İZMİRSEM, 2010
 • Bilimsel Toplantı, Üroloji Hemşireleri Derneği Toplantısı, Konuşmacı, Aydın , 2009
 • Kongre, IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Katılımcı, Ordu, 2005

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön