ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik Anabilim Dalı
 • Üniversite Cumhuriyet Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik Anabilim Dalı
 • Üniversite Cumhuriyet Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,IŞIK GÜLŞEN,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOP EKİN DİLA,ÜNSAL AVDAL ELİF,Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016, 1, 27 33
 • GİRLİ ALEV,YILDIRIM SARI HATİCE,ARDAHAN ESRA,Otizmi Olan Çocukların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, Çocuk ve Medeniyet Dergisi, 2016, 1, 87 99
 • ARDAHAN ESRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Pediatrik Yanık Vakalarında Besin Desteği, Turkish Association of Pediatric Surgeons, 2016, 30, 106 113
 • ARDAHAN ESRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Adölesan Evliliklerin Sağlığa Etkileri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2016, 32
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,Systematic reviews about child abuse and neglect in last 10 years, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2016, 15, 501 511
 • YILDIRIM SARI HATİCE,GİRLİ ALEV,ÖZGÖNELEL SEMRA,ARDAHAN ESRA,Nutritional status, eating behaviours and parental attitudes of children with an Autism, Developmental Medicine and Child Neurology, 2015, 57, 26 27
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ARDAHAN ESRA,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,Adölesan Sağlığına İlişkin Son 10 Yılda Yapılan Sistematik Derlemelerin Gözden Geçirilmesi, Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 2014, 1, 55 73
 • Akut Böbrek Yetmezliği Ve Sepsis Tanılı Çocuğun Sinerji Kuramına Göre Değerlendirilmesi,9.Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi,1.12-4.12, İzmie, Türkiye, 2015
 • Hipoksik İskemik Ensefalopati,Mikrosefali, Mental Retardasyon Tanılı Çocuğun Gordon'un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli'ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu,9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi,1.12-4.12, İzmir, Türkiye, 2015
 • Atrioventriküler Septal Defekt Tanılı Çocuğun Gordon Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli'ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu,9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi,1.12-4.12, İzmir, Türkiye, 2015
 • Atrial Septal Defektli Olgunun Konfor Kuramı’na Göre Değerlendirilmesi,33. Çocuk Cerrahisi ve 19. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,28-31 Ekim, Antalya, Türkiye, 2015
 • Anorektal Malformasyon Tanılı Çocuğun Sinerji Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi,33. Çocuk Cerrahisi ve 19. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,28-31 Ekim, Antalya, Türkiye, 2015
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları,III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi,21-23 Mayıs, Çanakkale, Türkiye, 2015
 • Poster İkincilik Ödülü,2015
 • Çocuk İhmal ve İstismarı Paneli, İzmir, 25.5.2015
 • Güncel Uygulamalarla Bebek Bakımı Kursu, İzmir, 9.5.2015
 • Yenidoğan ve Çocuklarda İlaç Uygulamaları, İzmir, 7.3.2015
 • Kongre, 9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Katılımcı, İzmir, 2015
 • Kongre, 33. Çocuk Cerrahisi ve 19. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Katılımcı, Antalya, 2015
 • Kongre, 27. European Academy of Childhood Disability Congress, Katılımcı, Kopenhag, Danimarka, 2015
 • Kongre, 3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Katılımcı, Çanakkale, 2015
 • Çalıştay, Çocuk Hastalarda Hemşirelik Hizmetleri Çalıştayı, Katılımcı, İzmir, 2015
 • Bilimsel Toplantı, Dokuz Eylül pediatri Günleri, Katılımcı, İzmir, 2015
 • Kongre, 1. Geriatri Hemşireliği Kongresi, Katılımcı, İzmir, 2014
 • Kongre, 5.Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi, Katılımcı, 2014
 • Sempozyum, Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumu, Katılımcı, İzmir, 2014
 • Kongre, 8. Ege Pediatri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Katılımcı, Ege Üniversitesi İzmir, 2014
 • Çalıştay, Araştırma Çalıştayı, Katılımcı, Şifa Üniversitesi İzmir, 2014
 • Kongre, 1.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, Katılımcı, Ege Üniversitesi İzmir, 2014
 • Kongre, 12 Ulusal Hemşirelik Kongresi, Katılımcı, Sivas, 2009

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 • Hemşirelik
 • Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
 • Çocuk Cerrahisi
 • <<Yanık>>

İLETİŞİM

Başa Dön