ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Spor Fizyoterapistliği A.B.D.
 • Lisansüstü Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Spor Fizyoterapistliği A.B.D.
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Spor Fizyoterapistliği A.B.D.
 • Lisansüstü Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Spor Fizyoterapistliği A.B.D.
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • UÇURUM SEVTAP,KAYA DERYA,KAYALI YASEMİN,AŞKIN AYHAN,AGAH MUSTAFA,Comparison of different electrotherapy methods and exercise therapy in shoulder impingement syndrome: A prospective randomized controlled trial, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2018, 52, 249 255
 • ÖZER KAYA DERYA,TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,Fluctuations of state anxiety spinal structure and postural stabilityacross the menstrual cycle in active women, Turkish Journal Of Medical Sciences, 2016, 46, 977 984
 • TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,AKBAYRAK TÜRKAN,ÖZER KAYA DERYA,A Comparison of the Effects of Stabilization Exercises Plus Manual Therapy to Those of Stabilization Exercises Alone in Patients With Nonspecific Mechanical Neck Pain A Randomized Clinical Trial, Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2016, 46, 44 55
 • ÖZER KAYA DERYA,TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,An investigation of the sagittal thoracic spinal curvature and mobility in subjects with and without chronic neck pain cut off points and pain relationship, Turkish Journal Of Medical Sciences, 2016
 • TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,ÖZER KAYA DERYA,An 8 Week Thoracic Spine Stabilization Exercise Program Improves Postural Back Pain Spine Alignment Postural Sway and Core Endurance in Young Adults A Randomized Controlled Study, Turkish Journal Of Medical Sciences, 2016
 • ŞAŞ SENEM,TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,ÖZER KAYA DERYA,The effects of balneotherapy on acute process related and cumulative peripheral cardiac responses and pulmonary functions in patients with musculoskeletal disorders, Turkish Journal Of Medical Sciences, 2016, 46, 1700 1706
 • TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,ÖZER KAYA DERYA,Mastektomi Sonrası Lenfödemli Olguda Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapinin Fonksiyon Postür ve Denge Üzerine Etkileri, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016, 1, 41 45
 • TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,ÖZER KAYA DERYA,AKBAYRAK TÜRKAN,Cervical and scapulothoracic stabilization exercises with and without connective tissue massage for chronic mechanical neck pain A prospective randomised controlled trial, MANUAL THERAPY, 2016, 21, 144 150
 • DÜZGÜN İREM,ÖZER KAYA DERYA,BALTACI YAŞAR GÜL,KARACAN SELMA,ÇOLAKOĞLU FİLİZ FATMA,Improving hamstrings to quadriceps strength ratio in sedentary women comparison of stabilization and aerobic trainings with 6 month follow up, Clinical and Experimental Health Sciences, 2016
 • Ozer Kaya D, Celenay ST. ,Fluctuations of State Anxiety, Spinal Structure and Postural Stability across the Menstrual Cycle in Active Women, Turk J Med Sci, 2015
 • Celenay ST, Ozer Kaya D, Akbayrak T. ,Cervical and scapulothoracic stabilization exercises with and without connective tissue massage for chronic mechanical neck pain: a prospective, randomized controlled trial, Manual Therapy, 2015
 • Ozer Kaya D, Baltaci G, Toprak U, Atay AO.,The clinical and sonographic effects of kinesiotaping and exercise in comparison to manual therapy and exercise for patients with Subacromial Impingement Syndrome: a preliminary trial, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 2014, 6, 422-32
 • Celenay ST, Ozer Kaya D, Ozudogru A. ,Spinal postural training: Comparison of the postural and mobility effects of electrotherapy, exercise, biofeedback trainer in addition to postural education in university students, Journal Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2014, 1, 135-44
 • Ozer Kaya D, Düzgün İ,Baltaci G. ,Differences in body fat mass, muscular endurance, coordination and proprioception in woman with and without knee pain: A cross-sectional study, Acta Orthop Traumatol Turc, 2014, 1, 43-49
 • Bilgin S, Temucin CM, Nurlu G, Ozer Kaya D, Kose N, Guclu Gundüuz A.,Effects of exercise program and neuromuscular electrical stimulation on lumbar stabilization in asymptomatic subjects: A comparative study, Journal Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2013, 261-266
 • Ozer Kaya D, Toprak U, Baltaci G, Yosmaoglu B, Ozer H. ,Long-term functional and sonographic outcomes in osgood-schlatter disease, Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2013, 1131–1139
 • Toprak U, Ustuner E, Ozer D, Uyanık S, Baltaci G, Sakızlıoglu SS, Karademir MA, Atay AÖ. ,Palpation tests vs Impingement tests in Neer stage I and II Subacromial Impingement Syndrome, Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2013, 2, 424-429
 • Ozer Kaya D, Ergun N, Hayran M. ,‘Effects of different segmental spinal stabilization exercise protocols on postural stability in asymptomatic subjects: Randomized controlled trial, Journal Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2012, 2, 109-116
 • Ozer Kaya D, Duzgun I, Baltaci G, Karaca S, Colakoglu F.,‘Effects of callisthenic and pilates exercises on coordination and proprioception in adult women: Randomized controlled trial, Journal of Sport Rehabilitation, 2012, 3, 235-43
 • Ozer D, Duzgun I, Baltaci G, Karacan S, Colakoglu F. ,The effects of rope or weighted rope jump training on strength, coordination and proprioception in adolescent female volleyball players, The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 2011, 2, 211-219
 • Duzgun I, Baltaci G, Colakoglu F, Tunay VB, Ozer D. ,The effects of jump-rope training on shoulder isokinetic strength in adolescent volleyball players, Journal of Sports Rehabilitation, 2010, 2, 184-199
 • Ozer D, Senbursa G, Baltaci G, Hayran M. ,The effect on neuromuscular stability, performance, multi-joint coordination and proprioception of barefoot, taping or preventive bracing, The Foot, 2009, 205-210
 • Bayrakcı V, Baltacı G, Ergun N, Düzgün İ, Özer D, Yosmaoğlu B. ,Quadriceps strength and knee functions in soccer player after Anterior Cruciate Ligament reconstruction: Six month follow up, Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2008, 1, 10-14
 • Ozer D, Baltaci G, Leblebicioglu G.,Rehabilitation and shoulder function after suprascapular nerve entrapment operation in a volleyball player, Arch Orthop Trauma Surg, 2007, 9, 759-761
 • ULU MURAT,KÜTÜK NÜKHET,GÖZLÜKLÜ ÖZGÜR,ÖZER KAYA DERYA,ÖZTÜRK GÖZLÜKLÜ HİLAL,AKÇAY HÜSEYİN,ALKAN ALPER,Temporomandibular Eklem Ankilozu Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Fizik Tedavi Multidisipliner Yaklaşım,Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi,26.05.2016 30.05.2016, Bodrum, TÜRKİYE, 26.05.2016
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,KAYALI YASEMİN,ÖZER KAYA DERYA,İmpingement sendromunda kinezyofobi ile ağrı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki,XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu,21.04.2016 24.04.2016, 15.08.2016
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,KAYALI YASEMİN,ÖZER KAYA DERYA,IŞIK AYHAN,Omuz İmpingement Sendromunda Egzersiz Tedavisine Ek Olarak Uygulanan Farklı Elektroterapi Yöntemlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması,3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu,25.10.2016 30.10.2016, Antalya, TÜRKİYE, 01.10.2016
 • Günay Uçurum Sevtap,Kayalı Yasemin,ÖZER KAYA DERYA,Lateral epikondilitli kadınların kavrama kuvvetinin sağlıklı kadınlarla karşılaştırılması Pilot çalışma,Kadın ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Sempozyumu,06.03.2015 08.03.2015, TÜRKİYE, 16.08.2015
 • TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,ÖZER KAYA DERYA,Benign eklem hipermobilitesi olan ve olmayan kadınlarda spinal endurans ve postüral stabilite skorlarının karşılaştırılması,Kadın ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Sempozyumu,06.03.2015 08.03.2015, TÜRKİYE, 16.08.2015
 • TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,BAHAR ANAFOROĞLU,ÖZER KAYA DERYA,Fibromiyalji sendromu olan ve olmayan kadınlarda spinal endurans ve esneklik skorlarının karşılaştırılması Ağrı ilişkisi,5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi,20.05.2015 24.05.2015, TÜRKİYE, 16.08.2015
 • BÜYÜKTURAN ÖZNUR,BÜYÜKTURAN BUKET,ÖZER KAYA DERYA,ŞAŞ SENEM,Nadir Bir Olgu Multipl Enkondromatozis li Bir Olguda 6 Haftalık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programının Sonuçları,5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi,20.05.2015 24.05.2015, TÜRKİYE, 16.08.2015
 • ÖZER KAYA DERYA,TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,Üniversite öğrencilerinde postüral düzeltme için koruyucu kinezyobant uygulamasının omurga postür mobilite ve postüral dayanıklılık üzerine akut etkileri,VIII. Spor Fizyoterapistleri Kongresi,06.11.2015 08.11.2015, TÜRKİYE, 20.12.2015
 • TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,ÖZER KAYA DERYA,Hipermobilitesi olan kadınlarda spinal stabilizasyon egzersiz programının postüral stabilite ve yaşam kalitesi üzerine etkileri,VIII. Spor Fizyoterapistleri Kongresi,06.11.2015 08.11.2015, TÜRKİYE, 20.12.2015
 • Özer Kaya D, Çelenay Toprak Ş.,Health-related physical fitness profiles of women who attend regular activity classes,12th TUSYAD Congress. The Orthopedic Journal of Sports Medicine Suppl. 3, 2(11), İzmir, Türkiye, 2014
 • Çelenay Toprak Ş, Özer Kaya D.,Scapular winging: Effects of scapular muscle training with proprioceptive neuromuscular facilitation techniques on shoulder strength and function,12th TUSYAD Congress. The Orthopedic Journal of Sports Medicine Suppl. 3, 2(11),23-27 Eylül, İzmir, Türkiye, 2014
 • Çelenay Toprak Ş, Özer Kaya D.,An Eight-Week Thoracic Stabilization Exercise Program Improves Postural Back Pain and Spine Alignment of University Students with Back Pain,12th TUSYAD Congress. The Orthopedic Journal of Sports Medicine Suppl. 3, 2(11),23-27 Eylül , izmir, Türkiye, 2014
 • Bayraktar D, Ozer Kaya D, Buyukturan O,Toprak Celenay S, Ozudogru A, Ekici G, Avramescu T.,Does physical activity level related to strength and postural stability in healthy young adults?,4th International Conference Physical Exercises- a complex and modern way to promote healty living,22-23 Ekim, Craiova, Romania, 2011
 • Özüdogru A, Toprak Ş, Büyükturan Ö, Ekici G, Özer Kaya D, Bayraktar D.,The perspectives of the bachelor health sciences students about post-graduate education,Organization for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System (ORPHEUS) Conferance,24-30 Nisan , İzmir, Türkiye, 2011
 • Duzgun I, Ozer D, Karacan S, Baltacı G, Colakoglu FF, Guzel NA. ,The effects of Callisthenic and Pilates Exercises on joint position sense in closed kinetic chain in women,15th Annual Meeting of European College of Sport Science,23-26 Haziran, Antalya, Türkiye, 2010
 • Baltacı G., Özer Kaya D., Toprak U.,Shoulder Impingement and Kinesiotaping,World Kinesiotaping Congress,19-20 Haziran, Roma, İtalya, 2010
 • Duzgun İ, Tunay V, Ozer D, Guzel N, Colakoglu F, Karacan S, Baltaci G.,The effect of exercise on knee muscle in healthy women and patients with osteoarthritis,Annual European Congress of Rheumatology,10-13 Haziran, Copenhagen, Denmark, 2009
 • Bayrakcı Tunay V, Baltacı G, Ergun N, Düzgün İ, Özer D, Yosmaoğlu B.,The influence of pain, quadriceps muscle strength and body mass index on function in women with osteoarthritis of the knee,9th EFORT Congress,29 Mayıs-1 Haziran, 2008
 • Baltacı G, Tunay VB, Düzgün İ, Özer D, Yakut E. ,Comparison of strength, functional outcome and proprioceptive ability after pilates-based exercise program in women patients with knee osteoarthritis and healthy women,2008 World Congress on Osteoarthritis-OARSI,18-21 Eylül, Roma, İtalya, 2008
 • Bayrakçı Tunay B, Baltacı G, Düzgün İ, Ozer D.,Isokinetic torque and functional capacity in women with and without osteoarthritis of the knee,2008 World Congress on Osteoarthritis-OARSI,18-21 Eylül, Roma, İtalya, 2008
 • Baltaci G, Özer D, Senbursa G.,'Preventative brace, taping or barefoot: do they show any change on multi-joint coordination and kinesthetic position sense in closed kinetic mechanism,World Congress on Sports Injury Prevention,26-28 Haziran, Tromso, Norveç, 2008
 • Özer D, Ergun N.,An algometer-based study to reveal the obscure relationship between neck pain and headache and anxiety,55th Annual Meeting of American College of Sports Medicine,28-31 Mayıs, Indianapolis, Amerika, 2008
 • Ergun N, Basar S, Bayramlar KY, Özer D.,Junior and senior wheelchair basketball players: A comparative study for strength and anaerobic power,55th Annual Meeting of American College of Sports Medicine,28-31 Mayıs, Indianapolis, Amerika, 2008
 • Bayrakcı Tunay V, Özer D, Düzgün İ, Baltacı G, Ergun N.,Does neuromuscular electrical stimulation improve the performance-based physical functioning of people with knee osteoarthritis,Annual European Congress of Rheumatology,13-16 Haziran, Barcelona, Spain, 2007
 • Özer D, Düzgün İ, Yosmaoğlu B, Bayrakcı Tunay V, Baltacı G, Ergun N. ,Watch out: is it safe to play soccer on syntectic pitch for ACL injury ?,VIth World Congress on Science and Football,15-20 Ocak, Antalya, Türkiye, 2007
 • Baltacı G, Özer D, Bayrakcı Tunay V, Ergun N. ,Cost effectiveness of conventional physiotherapy, manual therapy, and home-based exercise therapy for neck pain,Annual European Congress Of Rheumatology,20-24 Haziran , Amsterdam, The Netherlands, 2006
 • Ergun N, Baltacı G, Bayrakcı Tunay V, Ozer D, Yosmaoğlu B. ,Assessment of physical activity and health-related fitness for physically active people,American College of Sports Medicine (ACSM) 52nd Annual Meeting,1-4 Haziran , Nashville-Tennesse, Amerika, 2005
 • Özer D, Baltacı G.,Injury risk factors in professional volleyball during on season,1st World Congress on Sports Injury Prevention,23-25 Haziran , Oslo, Norveç, 2005
 • Baltacı G, Düzgün İ, Özer D, Yosmaoğlu B. ,The incidence and risk factors of ankle injuries in ball sports,British Journal of Sports Medicine, 39(6),23-25 Haziran , Oslo, Norveç, 2005
 • ÖZER KAYA DERYA,TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,Effects of training with proprioceptive neuromuscular facilitation on muscle strength vertical jump performance and postural stability in male basketball players,1th World Congres of Sports Physical Therapy-Return to Sport Congress.,21.11.2015 22.11.2015, Bern, İSVİÇRE
 • ERGUN NEVİN,Besime Cilli,ÖZER KAYA DERYA,Çağlar Ahmet,The Effects of Fatigue on Postural Stability in Volleyball Players,1th World Congres of Sports Physical Therapy-Return to Sport Congress,21.11.2015 22.11.2015
 • ÖZER KAYA DERYA,Diz Yaralanmalarının Önlenmesi Ve Rehabilitasyonunda Statik ve Dinamik Kontrolün Önemi Dizin Kontrolünde Bağların Rolü,26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,27.10.2016 28.10.2016, TÜRKİYE
 • ÖZER KAYA DERYA,İLÇİN NURSEN,Sağlığın Korunmasında Fonksiyonel Mobilite ve Stabilite Egzersiz Uygulamaları,XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu,21.04.2016 24.04.2016
 • BALTACI YAŞAR GÜL,YOSMAOĞLU HAYRİ BARAN,ÖZER KAYA DERYA, Diz Yaralanmalarında Rehabilitasyon, ISBN:978-605-9160-32-2, Hipokrat Kitapevi, 2016
 • ÖZER KAYA DERYA,BAYRAKTAR DENİZ, Fizyoterapistler İçin Terapatik Egzersizler, Çeviklik ve Plyometrik Egzersizler, ISBN:978-6059259-10-1, S:119 146, O' Tıp ve Kitabevi Yayıncılık, 2016
 • ÖZER KAYA DERYA,BAYRAKCI TUNAY VOLGA, Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Kadın Sporcu Üçlemesi ve Fizyoterapi, ISBN:978-605-9160-22-3, S:459 467, Pelikan, 2016
 • ÖZER KAYA DERYA, Isı Işık ve Hidroterapi, Onarım, ISBN:978-605-9160-37-7, S:60 73, Hipokrat, 2016
 • ÖZER KAYA DERYA, Fizyoterapi Rehabilitasyon Genel Fizyoterapi Cilt 1, Egzersiz Planlama, ISBN:978-605-9160-24-7, S:187 201, Pelikan Yayıncılık, 2016
 • ÇITAKER SEYİT,KAFA NİHAN,ÖZER KAYA DERYA, Fizyoterapi Rehabilitasyon Ortopedik Rehabilitasyon Pediatrik Rehabilitasyon Cilt 2, Kırık Sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, ISBN:978-605-9160-25-4, S:249 260, Pelikan, 2016
 • KAFA NİHAN,ÇITAKER SEYİT,ÖZER KAYA DERYA, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ortopedik Rehabilitasyon Pediatrik Rehabilitasyon, Alt Ekstremite ve Omurga Kırıklarından Sonra Fizyoterapi ve Rehabilitasyon., ISBN:978-605-9160-25-4, S:261 278, Pelikan, 2016
 • ÖZER KAYA DERYA,ÇITAKER SEYİT,KAFA NİHAN, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt 2, Üst Ekstremite Kırıklarından Sonra Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, ISBN:978-605-9160-25-4, S:279 293, Pelikan, 2016
 • ÖZER KAYA DERYA,ERGUN NEVİN, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt 2, Bantlama, ISBN:978-605-9160-25-4, S:503 514, Pelikan, 2016
 • ÖZER KAYA DERYA,ERGUN NEVİN, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Terapatik Egzersiz Eğitiminde Elastik Dirençli Bantların Kullanımı, ISBN:978-605-9160-25-4, S:515 524, Pelikan, 2016
 • ÖZER KAYA DERYA, Diz Yaralanmalarında Rehabilitasyon, Dizin Diğer Yumuşak Doku Yaralanmaları, ISBN:978-605-9160-32-2, S:241 261, Pelikan, 2016
 • ÖZER KAYA DERYA, Omuz Yaralanmalarıda Rehabilitasyon, Omuz Rehabilitasyonunda Proprioseptif Nöromüsküler Fasilitasyon Teknikleri, ISBN:9786059160049 , S:140 148, Pelikan Yayıncılık, 2015
 • ÖZER KAYA DERYA, Omuz Yaralanmalarıda Rehabilitasyon, Omuz Rehabilitasyonunda Nöromusküler Kontrol Egzersizleri, ISBN:9786059160049 , S:124 139, Pelikan Yayıncılık, 2015
 • ÖZER KAYA DERYA, Omuz Yaralanmalarıda Rehabilitasyon, Omuz Rehabilitasyonunda Açık ve Kapalı Kinetik Zincir Egzersizleri, ISBN:9786059160049 , S:115 123, Pelikan Yayıncılık, 2015
 • ÖZER KAYA DERYA, Omuz Yaralanmalarıda Rehabilitasyon, Omuz Rehabilitasyon Egzersizlerinde Biyomekaniksel Yaklaşımlar, ISBN: 9786059160049, S:88 106, Pelikan Yayınevi, 2015
 • ÖZER KAYA DERYA, Omuz Yaralanmalarıda Rehabilitasyon, Omuz Rehabilitasyonunda Plyometrik Egzersizler, ISBN:9786059160049 , S:176 190, Pelikan Yayıncılık, 2015
 • ÖZER KAYA DERYA, Omuz Yaralanmalarıda Rehabilitasyon, Omuz Rehabilitasyonunda Stabilizasyon Egzersizleri, ISBN:9786059160049 , S:198 212, Pelikan Yayıncılık, 2015
 • ÖZER KAYA DERYA, Omuz Yaralanmalarıda Rehabilitasyon, Omuz Rehabilitasyonunda Akuatik Egzersizler, ISBN:9786059160049 , S:213 228, Pelikan Yayıncılık, 2015
 • ÖZER KAYA DERYA, İş Yerinde Fiziksel Aktivite, ISBN:978-975-590-246-3, Klasmat matbaacılık, 2008
 • Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Omurga için Farklı Eğitim Programlarının Postüral Yapı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, Yönetici, 47/2011-05, BAP, Yönetici, (14000),1.6.2013
 • Fizyoterapistler için Anatomi ve Mesleki Beceriler Laboratuarı, Yönetici, BAP, Yönetici, (90000)
 • Gazi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
 • Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
 • Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation
 • Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics
 • Medical Journals
 • Sports Health
 • Journal of Sports Science and Medicine
 • Physical Therapy in Sport
 • Biyomut 2016
 • Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
 • Diz Yaralanmalarında Rehabilitasyon, Yardımcı editör,
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yardımcı editör,
 • 2016 JOSPT George J. Davies - James A. Gould Excellence in Clinical Inquiry Award.,2016
 • VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, en iyi sözel sunum ödülü,2013
 • Ahi Evran Üniversitesi, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü,2012
 • Thera-Band Academy, 2010-2011 yılı Eğiticilikte Avrupa 3.lik ödülü,2011
 • Thera-Band Academy, 2009-2010 yılı Eğiticilikte Avrupa 2.lik ödülü,2010
 • 2007-2008 yılı Eğiticilikte Avrupa 1.lik ödülü,2008
 • Clinical Fellowship Ödülü Avrupa Olimpiyat Komitesi Clinical Fellowship Ödülü, İngiltere, Sheffield Centre of Sports Medicine ,2004
 • Ahi Evran Üniversitesi,Yüksekokul Müdürü
 • Ahi Evran Üniversitesi,Yüksekokul Müdür Yardımcısı
 • Ahi Evran Üniversitesi, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı,
 • Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön