ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,IŞIK GÜLŞEN,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOP EKİN DİLA,ÜNSAL AVDAL ELİF,Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016, 1, 27 33
 • Sağlık profesyonellerinin hasta güvenliği kültürü, Gaziantep Tıp Dergisi, 2015, 2, 78-83
 • Birth Preferences By Nulliparous Women and Their Partners in Turkey, Sexual&Reproductive Healthcare, 2015, 3, 182-185
 • Primer İnfertil Kadınlarda Cinsel Doyum ve Çift Uyumu, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2014, 3, 38-47
 • Cetişli NE,Ege Bölgesinde Doğum Sonu Dönemde Uygulanan Geleneksel Uygulamalar , Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2014, 1, 23-35
 • BOLSOY NURSEN, EGELİOĞLU NURAY, ŞEN SELMA, ER GÜNERİ SEZER, SEVİL ÜMRAN,SUBMISSIVE BEHAVIOUR AND GENDER PERCEPTION OF STUDENTS, IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL, 2014, 13
 • ŞEN SELMA, EGELİOĞLU NURAY, KAVLAK OYA, SEVİL ÜMRAN,Sağlık Profesyonellerinin Gebelikte Şiddet Konusundaki Farkındalıklarının Belirlenmesi, ULUSLARARASI İNAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 9
 • ŞEN SELMA, EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY, SARUHAN AYNUR,Göçün Gebelikteki Depresyon, Kaygı Düzeyi ve Sosyal Destekle İlişkisi, ULUSLARARASI İNAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 9, 1-13
 • EGELİOĞLU NURAY, ARSLAN SÜMEYYE, BAKAN GÜLCAN,Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Durumlarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi, HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, 2011, 13, 14-24
 • EGELİOĞLU NURAY, ŞİRİN AHSEN,Gebelikte Rh Uyuşmazlıkları, FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ, 2010, 5, 27-38
 • EGELİOĞLU NURAY, OKUMUŞ HÜLYA,Kemoterapi Alan Genital Organ ve Meme Kanserli Hastalarda Cinsiyete Göre Yaşam Kalitesi, HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, 2007, 9, 25-36
 • Primipar Obez Annelerde Doğum Sonu Konfor ve Emzirme Davranışları,Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi,06.11.2015-07.11.2015, İzmir, Türkiye, 2015
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları,III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi,21-23 Mayıs, Çanakkale, Türkiye, 2015
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe İlişkin Değişim Yapmak İstedikleri Konular,,1-3 Mayıs , Trabzon, 2014
 • KUZU KURBAN NEVİN, EGELİOĞLU NURAY, DURUK NAZİKE, ALTUNDAĞ DÜNDAR SEBAHAT,Use of Simulators and Skill Laboratories in Nursing Education,I. INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING EDUCATION, RESEARCH& PRACTICE,15.11.2009, 17.11.2009
 • KIZILKAYA MEHTAP, BEYDAĞ DERYA, EĞELİOĞLU NURAY,Kadın ve Sigara Bağımlılığı,I.ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KADIN KONGRESİ,13.10.2009, 16.10.2009
 • BEYDAĞ DERYA, KIZILKAYA MEHTAP, EGELİOĞLU NURAY,Menopozal Yıllarda Kadın Cinsel Yaşamı,I.Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi,13.10.2009, 16.10.2009
 • EGELİOĞLU NURAY, ŞEN SELMA, ŞİRİN AHSEN,Gebelikte Gıda Güvenliği,I. ULUSAL KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, TÜRKİYE
 • ŞEN SELMA, EGELİOĞLU NURAY, SARUHAN AYNUR,Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Kanıta Dayalı Uygulamalar,I. ULUSAL KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, TÜRKİYE
 • EGELİOĞLU NURAY, ŞİRİN AHSEN,Gebelikte Rh Uyuşmazlıkları,9. ULUDAĞ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KIŞ KONGRESİ, TÜRKİYE
 • ŞEN SELMA, EGELİOĞLU NURAY, SARUHAN AYNUR,Jinekolojik Onkoloji Hastalarının Palytaif Bakım İhtiyaçları ve Hemşirenin Sorumlulukları,9. ULUDAĞ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KIŞ KONGRESİ, TÜRKİYE
 • BOLSOY NURSEN, EGELİOĞLU NURAY, ŞEN SELMA, ER SEZER, SEVİL ÜMRAN,Öğrencilerin Boyun Eğici Davranış ve Toplumsal Cinsiyet Algısı,I. ULUSLARARASI KADIN VE SAĞLIK KONGRESİ
 • EGELİOĞLU NURAY, KARAYAĞIZ MUSLU GONCA, ŞEN SELMA, ER GÜNERİ SEZER, BOLIŞIK BAHİRE, SARUHAN AYNUR,DOĞUM SONU DÖNEMDE YENİDOĞAN VE LOHUSALIĞA İLİŞKİN GELENEKSEL UYGULAMALAR,ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK VE EBELİK KONGRESİ, TÜRKİYE
 • ŞEN SELMA, EGELİOĞLU NURAY, SARUHAN AYNUR,Göçün Gebelikteki Depresyon, Kaygı Düzeyi ve Sosyal Destekle İlişkisi,I. ULUSAL KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, TÜRKİYE
 • EGELİOĞLU NURAY, OKUMUŞ HÜLYA,Quality Of Life: Gender Differences For Genital Organ Cancer Patients,11. ULUSAL JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ KONGRESİ, TÜRKİYE
 • EGELİOĞLU NURAY, ARSLAN SÜMEYYE, BAKAN GÜLCAN,The Effect of Nursing Students of Satisfaction Status on Their Academic Achievement,15. INTERNATIONAL NURSING RESEARCH CONFERENCE
 • ŞEN SELMA, ER GÜNERİ SEZER, GÜLEÇ DUYGU, ÖZTÜRK RUŞEN, EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY, ŞİRİN AHSEN,GEBELERİN GIDA GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI,11. ULUDAĞ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KIŞ KONGRESİ, TÜRKİYE
 • EGELİOĞLU NURAY, ŞİRİN AHSEN,Engelli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları,I. ULUSAL KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, TÜRKİYE
 • ŞEN SELMA, EGELİOĞLU NURAY, KAVLAK OYA, SEVİL ÜMRAN,Sağlık Profesyonellerinin Gebelikte Şiddet Konusunda Farkındalıklarının Belirlenmesi,I. KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ, TÜRKİYE
 • AKAY DERYA, EGELİOĞLU NURAY, GÜLER MÜJGAN, KARAYAĞIZ GONCA, KASABALI BURCU, ÜLDES ZÜLBİYE,Hemşirelerin Organ Bağışına İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi,II. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, TÜRKİYE
 • ARSLAN SÜMEYYE, EGELİOĞLU NURAY, BAKAN GÜLCAN,Patient Safety Culture of Health Professionals,15. INTERNATIONAL NURSING RESEARH CONFERENCE
 • EGELİOĞLU NURAY, OKUMUŞ HÜLYA,Jinekolojik Kanser: Toplumsal Cinsiyet ve Yaşam Kalitesi,11. ULUSAL JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ KONGRESİ, TÜRKİYE
 • ŞİRİN AHSEN, KAVLAK OYA, ŞEN SELMA, EGELİOĞLU NURAY, DEMİREL BOZKURT ÖZLEM, DAŞIKAN ZEYNEP,EVLİ ADÖLESANLARDA PLANLI EĞİTİMİN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU DAVRANIŞLARA ETKİSİ,10. ULUDAĞ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KIŞ KONGRESİ, TÜRKİYE
 • SERÇEKUŞ PINAR, EGELİOĞLU NURAY,HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİNDEN BEKLENTİLERİ,7. ULUSAL ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONGRESİ, TÜRKİYE
 • BAKAN GÜLCAN, EGELİOĞLU NURAY, ARSLAN SÜMEYYE,Kapak Hastalığı Olan Gebelerin Roy Adaptasyon Modeline Göre Uyumlarının İzlemi,I. ULUSLARARASI KADIN VE SAĞLIK KONGRESİ
 • EGELİOĞLU NURAY, ŞEN SELMA, SARUHAN AYNUR,Jinekolojik Onkolojide Spiritüel Bakım,9.ULUDAĞ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KIŞ KONGRESİ, TÜRKİYE
 • THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21st CENTURY IN TURKEY, SPORT AND HEALTH SCIENCE, ISBN:978954073771-3, S:561-567, St. Kliment Ohridski University Press, 2014
 • 12, (15.8.2012), (Association Between Students’ Satisfaction and Motivation in Nursery and Midwifery Education)
 • Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu Laboratuarını İyileştirme Projesi, Araştırmacı, 2008KRM007, BAP, Araştırmacı,,1.1.2009
 • Evli Adölesanlarda Planlı Eğitimin Üreme Sağlığını Koruyucu Davranışlar Üzerine Etkisi, Araştırmacı, 2008.1, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2009
 • Sözel Bildiri İkincilik Ödülü,2015
 • Poster İkincilik Ödülü,2015
 • Sözel Bildiri Birincilik Ödülü,2008
 • Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü,2003
 • Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 9.3.2015
 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HEMŞİRE, Tam Zamanlı,
 • Yardımcı Doçent, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü,
 • Öğretim Görevlisi Dr., Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu,
 • Öğretim Görevlisi, Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu,
 • Panel, Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Düzenleyici, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonu, 2015
 • Bilimsel Toplantı, Eğitici Eğitimi Kursu, Kurul üyesi, İzmir, 2014
 • Sempozyum, Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Sekreter, Denizli, 2013

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 • Hemşirelik

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön