ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu
 • ŞANLI DENİZ,PLATİN NURGÜN,Biyomedikal modelin hemşireliğe etkisi, International Journal of Human Sciences, 2015, 12, 897 908
 • ŞANLI DENİZ,ÖZTÜRK MUZAFFER CANDAN,Anne babaların çocuk yetiştirme tutumları ve tutumlar üzerine kültürün etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2015, 8, 240 246
 • Yilmaz, M., Sanli, D., Ucgun, M, Sahin Kaya, N., & Tokem Y. ,Lifestyle behaviors and early diagnosis practices of cancer patients, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2013, 5, 3269-3274
 • ŞANLI DENİZ, ÖZTÜRK CANDAN,Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012, 32, 31 48
 • KATIRCIOĞLU KAAN, ÖZKALKANLI MURAT YAŞAR, YURTSEVER SÜREYYA, ŞANLI DENİZ, ERTEN HÜLYA, SAVACI SERDAR,Yoğun bakım ünitesinde vankomisin dirençli enterokok kolonizasyonu ve alınan önlemler, Türk Anest Rean Der Dergisi, 2009, 37, 249 253
 • Öztürk, C., & Şanlı, D. ,Annelerin eğitim durumunun çocuk yetiştirme tutumlarına etkisinin incelenmesi, Ege Pediatri Bülteni, 2007, 3, 145-150
 • Arslan, G., Yıldırım, S., Yıldırım Sarı, H., & Şanlı, D. ,Shunt operasyonu sonrası yenidoğanın hemşirelik bakımı: olgu sunumu,8. Ege Pediatri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi,10-13 Haziran, İzmir, Türkiye, 2014
 • Katircioglu, K., Özkalkanli, M.Y., Yurtsever, S., Sanli, D., Erten, H., Duzenli, V., & Savaci, S. ,Vancomycin resistant enterococci colonisation in the ICU and control measures,29th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine,24-27 March, Brussels, Belgium, 2009
 • Katırcıoğlu, K., Özkalkanlı, M.Y., Yurtsever, S., Şanlı, D., Erten, H., Düzenli, V., & Savacı, S. ,Yoğun bakım ünitesinde vankomisin dirençli enterokok kolonizasyonu ve alınan önlemler,Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 42. Ulusal Kongresi,29 Ekim-1 Kasım, Antalya, Türkiye, 2008
 • Şanlı, D., Üstündağ, H., & Karahan, N. ,İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Postanestezik Bakım Ünitesi uygulama protokolleri,Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği III. Ulusal Kongresi,06-08 Nisan, Antalya, Türkiye, 2007
 • 3, (1.1.2015), (Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi)
 • 2, (1.1.2015), (Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi)
 • (1.1.2015), (Yoğun bakım ünitesinde vankomisin dirençli enterokok kolonizasyonu ve alınan önlemler)
 • 13, (1.1.2015), (Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi)
 • 1, (1.1.2015), (Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi)
 • 4, (1.1.2015), (Lifestyle behaviors and early diagnosis practices of cancer patients)
 • 4, (1.1.2014), (Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi)
 • 3, (1.1.2014), (Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi)
 • 3, (1.1.2013), (Lifestyle behaviors and early diagnosis practices of cancer patients)
 • 3, (1.1.2012), (Annelerin eğitim durumunun çocuk yetiştirme tutumlarına etkisinin incelenmesi)
 • Hasta ve Sağlık Personeli Gözüyle Kanser ve Palyatif Bakım Sempozyumu,2015
 • Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Kurs Programı,2015
 • 3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,2014
 • 2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi,2013
 • Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu Eğitim Programı,2013
 • Hizmet İçi Eğitim Uygulama Sistemi,2007
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı Okul İkinciliği Ödülü,2005
 • Kadını Güçlendirme Toplum Projesi,2002
 • Ulusal Eğitime Destek Kampanyası,2002
 • İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Başhemşire Yardımcısı, Tam Zamanlı, 1.1.2010 - 1.1.2011
 • İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Sorumlu Hemşire, Tam Zamanlı, 1.1.2008 - 1.1.2010
 • İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Sorumlu Hemşire, Tam Zamanlı, 1.1.2007 - 1.1.2008
 • İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Klinisyen Hemşire , Tam Zamanlı, 1.1.2005 - 1.1.2007
 • İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Klinisyen Hemşire , Tam Zamanlı, 1.1.1999 - 1.1.2005
 • ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ, Klinisyen Hemşire , Tam Zamanlı, 1.1.1998 - 1.1.1999
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Akreditasyon süreci Çalışma Grubu Üyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi , 1.3.2015
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Mezuniyet Transkript Değerlendirme Komisyonu Üyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi , 1.2.2015
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi İntibak Komisyonu Üyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi , 1.7.2014
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Tören Komisyonu Üyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi , 1.9.2013-1.7.2014
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulama Rehberi Çalışma Komisyonu Üyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi , 1.9.2012-1.7.2013
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Yönetim Sistemi Kalite Birim Sorumlusu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi , 1.7.2012
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Strateji Planlama Kurulu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi , 1.3.2012
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1.Sınıf Ders Koordinatör Yardımcılığı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi , 1.9.2011-1.7.2014
 • İndikatör Yönetimi Çalışma Grubu Başhemşirelik Bölüm İndikatör Yönetim Sorumlusu, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.6.2011-1.10.2011
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimlerinde İleri Analiz Yöntemleri Kursu, Katılımcı, İzmir, 2015
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Eğiticilik, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2015
 • Sempozyum, Hasta ve Sağlık Personeli Gözüyle Kanser ve Palyatif Bakım Sempozyumu, Kurul üyesi, İzmir, 2015
 • Kongre, 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Kurul üyesi, Antalya, 2015
 • Konferans, Hemşirelik Öğrencileri için Kariyer Planlama Konferansı, Kurul üyesi, İzmir, 2014
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi - Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi (KEYPS) Eğitim Departmanı, Eğitimcinin Eğitimi Kursu , Katılımcı, İzmir, 2014
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyabet Hemşireliği Farkındalık Oluşturma Kursu-I, Katılımcı, İzmir, 2014
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Sağlık Bakanlığı Acil Bakım Hemşireliği Kursu, Eğiticilik, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2014
 • Sempozyum, 3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu, Kurul üyesi, İzmir, 2014
 • Bilimsel Toplantı, 2013 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı, Eğiticilik, Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi-İzmir, 2013
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Sağlık Bakanlığı Acil Bakım Hemşireliği Kursu, Eğiticilik, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2013
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Eğiticilik, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2013
 • Kongre, II. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Konuşmacı, Aydın, 2013
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, The European Society of Intensive Care Medicine, Evidence Crash Course, Infection Prevention in Critically Ill Patients, Katılımcı, On-line, 2012
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hemşirelikte Tıbbi Uygulama Hatalarına Yaklaşım ve Bilirkişilik Kursu, Katılımcı, İzmir, 2012
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Niteliksel Araştırma Kursu, Katılımcı, İzmir, 2012
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, How to Design and Conduct Clinical Research Course, Katılımcı, İzmir, 2012
 • Bilimsel Toplantı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Kardeş Okul Projesi, Eğiticilik, Balatcık İlköğretim Okulu-İzmir, 2012
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Eğiticilik, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2012
 • Sempozyum, 1.Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu, Konuşmacı, Ankara, 2012
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Qualitative Research Kursu, Katılımcı, İzmir, 2011
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Mentorship in Nursing Kursu, Katılımcı, İzmir, 2011
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Katılımcı, İzmir, 2010
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Doku ve Organ Nakli Ege Bölge Koordinasyon Merkezi Kurs Programı, Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi, Katılımcı, İzmir, 2010
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Eğiticilik, İİzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2010
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Eğiticilik, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2010
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Eğiticilik, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2010
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Eğiticilik, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2009
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Sağlık Bakanlığı Acil Bakım Hemşireliği Kursu, Eğiticilik, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2009
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi, Katılımcı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2008
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, Katılımcı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2008
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) Temel Eğitimi, Katılımcı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2008
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, Katılımcı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2008
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Katılımcı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2008
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, İç Kalite Tetkiki Eğitimi, Katılımcı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2008
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi, Katılımcı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2008
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Katılımcı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2008
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Katılımcı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir, 2008

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 • Hemşirelik
 • Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön