Prof. Dr. Medine Yılmaz

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Kütüphane Komisyon Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Hemşirelik(Halk Sağlığı Hemşireliği)
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Halk Sağlığı Hemşireliği A.B.D.
 • Lisansüstü İstanbul Üniversitesi-Florence Nightingale Hemşirelik Y.O. - Hemşirelik
 • Üniversite İstanbul Üniversitesi-Florence Nightingale Hemşirelik Y.O.

Akademik Özgeçmiş


 • Çavuşoğlu Meltem, YILMAZ MEDİNE,Health Reflections of Gerontechnology, Journal of Education and Research in Nursing, 2021, 18, 446 450
 • DERELİ FEYZA, KUNDAKÇI GAMZE, Yıldırım Duman Jülide Gülizar, UYANIK GÜLÇİN, YILMAZ MEDİNE,Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Gebelerin BağışıklamaDurumlarının Belirlenmesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2021, 6, 77 83
 • Ertan Dicle, YILMAZ MEDİNE,Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Bebeklerin Annelerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Evde Bebek Bakım Bilgisi ile İlişkisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2021, 6, 31 38
 • HOTAR FATMA SENİHA NÜKHET, DEMİR KADİR, KABASAKAL HATİCE ZEKAVET, YILMAZ MEDİNE, KURUOĞLU KANDEMİR EMEL, UYANIK GÜLÇİN, BAKALIM ORKİDE, Canoğlu İsmail, Günvar Tolga, Süral Özer Pınar,Investigation of the Effect of Peer Awareness Training Activity on Internet Addiction and Cyberbullying Level , Journal of Buca Faculty of Education, 2021, 52, 692 706
 • YILMAZ MEDİNE, UYANIK GÜLÇİN, KUNDAKÇI GAMZE, PAMUK BARIŞ ÖNDER, PAMUK GÜLSEREN,Obezite Farkındalığı ve İçgörü Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Genel Tıp Dergisi, 2021, 31, 196 201
 • ALACACIOĞLU AHMET,Dişsiz Gülçin,Usluoglu Ayse,Irız Sibel,Demir Filiz,YILMAZ MEDİNE,Cancer-Related Stigma and Depression in Cancer Patients in A Middle-Income Country, Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 2020, 7, 95 102
 • YILMAZ MEDİNE,COVID-19 Pozitif / Şüpheli Hastaların Evde Bakımı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiDergisi, 2020, 5, 175 178
 • YILMAZ MEDİNE,Ciloglu Hulya,Attitudes and Self-Perception of 10- to 14-Year-Old Students Toward Obese Children, The Journal of School Nursing, 2020
 • YILMAZ MEDİNE,Çavuşoğlu Meltem,Bulgaristan’xxdan Göç Etmiş Bireylerin Tamamlayıcı ve AlternatifTedavi Yöntemlerine İlişkin Tutum ve Davranışları, Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 2020, 2, 57 72
 • YILMAZ MEDİNE,AKTAŞ BETÜL,DERELİ FEYZA,KUNDAKÇI GAMZE,Health Beliefs, Self-Care Behaviors and Quality of Life in Adults with Type 2 Diabetes, Florence Nightingale Journal of Nursing, 2020, 28, 221 229
 • KUNDAKÇI GAMZE,YILMAZ MEDİNE,SÖZMEN MELİH KAAN,Determination of the costs of falls in the older people according to the decision tree model, Archives of Gerontology and Geriatrics, 2020, 87, 104007
 • UYANIK GÜLÇİN, YILMAZ MEDİNE, BİNGÖL BERFİN, KARADAYI ESRA, ESATOĞLU DİLAN, TANRIVERDİ SEVİLAY,Baş Etme Yanıtları Envanteri Kısa Formunun Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği, Çukurova Medical Journal, 2020, 45, 1393 1401
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi, Genel Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020, 2, 48 58
 • YILMAZ MEDİNE,YILDIRIM SARI HATİCE,DAĞHAN ŞAFAK,An exploratory study of intercultural effectiveness scale in nursing students, Heliyon, 2020, 6, 2769
 • Hopancı Bıçaklı Derya,YILDIRIM SARI HATİCE,YILMAZ MEDİNE,ÇETİNGÜL NAZAN,KANTAR MEHMET,Nasogastric Tube Feeding Experiences in Pediatric Oncology Patients and Their Mothers A Qualitative Study, GASTROENTEROLOGY NURSING, 2019, 42, 286 293
 • TOKEM YASEMİN,YILMAZ MEDİNE,Bulut Pınar,Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Bağışıklanma Durumunun İncelenmesi, Sağlık ve Toplum, 2019
 • Bicakli Derya Hopanci,YILDIRIM SARI HATİCE,YILMAZ MEDİNE,ÇETİNGÜL NAZAN,KANTAR MEHMET,Nasogastric Tube Feeding Experiences in Pediatric Oncology Patients and Their Mothers A Qualitative Study, Gastroenterology Nursing, 2019, 42, 286 293
 • KANTAR MEHMET,YILDIRIM SARI HATİCE,YILMAZ MEDİNE,ÇETİNGÜL NAZAN,Hopancı Bıcaklı Derya,Nasogastric Tube Feeding Experiences in Pediatric Oncology Patients and Their Mothers: A Qualitative Study, Gastroenterology Nursing, 2019
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,KUNDAKÇI GAMZE,DERELİ FEYZA,YILMAZ MEDİNE,İlköğretim Öğrencilerinde Yaş ve Cinsiyete Göre Obezite ve İlişkili Özellikler, Journal of Current Pediatrics, 2019
 • YILMAZ MEDİNE,KUNDAKÇI GAMZE,DERELİ FEYZA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,İlköğretim Öğrencilerinde Yaş ve Cinsiyete Göre Obezite ve İlişkili Özellikler Obezite ve İlişkili Faktörler, The Journal of Current Pediatrics, 2019, 17, 127 140
 • YILMAZ MEDİNE,Avcı Emine,Yeni Cansu,Uluk Neslihan,Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hemşire/Ebelerin Kültürel Duyarlılık ve Kültürel Beceri Düzeylerinin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2019
 • YILMAZ MEDİNE,Yurtsever Nilgün,Job satisfaction and burnout levels of home care nurses in Turkey, Africa Journal of Nursing and Midwifery, 2019
 • YILMAZ MEDİNE,Özonuk Ece,Relationship Between Health Literacy And Compliance with the Treatment Among Individuals with Type 2 Diabetes Mellitus, Journal of Education and Research in Nursing, 2019
 • AKTAŞ BETÜL,YILMAZ MEDİNE,DERELİ FEYZA,YILDIRIM SARI HATİCE,Level of first aid knowledge of primary and secondary school teachers, Journal of Academic Research In Nursing, 2019, 5, 17 22
 • YILMAZ MEDİNE,YELTEN GÜLÇİN,BÖÇKÜN EMİNE,TOKEM YASEMİN,TEKİN NİL,Kronik Hastalığı Olan Yaşlılarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi, Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 2019, 13, 248 257
 • YILMAZ MEDİNE,Demir Nuray,YILDIRIM SARI HATİCE,ÇETİNGÜL NAZAN,TAVMERGEN EROL,KANTAR MEHMET,Fertility-Related Views and Life Priorities of Children Having Undergone Cancer Treatment and their Parents, PEDIATRIC BLOOD CANCER, 2018
 • YELTEN GÜLÇİN,TANRIVERDİ SEVİLAY,GİDER BUSE,YILMAZ MEDİNE,Üniversite Öğrencilerinde Akran Desteği ve Sosyal Öz-Yeterlik Algısının Değerlendirilmesi, Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018, 7, 1 8
 • YILMAZ MEDİNE,Üreme Sağlığında Olumlu Davranışların Kazandırılması, Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği - Özel Konular, 2018, 4
 • TİRAKİ ZELİHA,YILMAZ MEDİNE,Cervical Cancer Knowledge, Self-Efficacy, and Health Literacy Levels of Married Women., Journal of cancer education: the official journal of the American Association for Cancer Education., 2018, 33, 1270 1278
 • SÖZMEN MELİH KAAN,KUNDAKÇI GAMZE,YILMAZ MEDİNE,Yaşlılarda düşme ve düşmeye ilişkin özelliklerin incelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2018
 • Demir Nuray,YILMAZ MEDİNE,Açıkel Esin,KANTAR MEHMET,ÇETİNGÜL NAZAN,Investigation of Quality of Life and Healthy Life Style Behaviors of Adolescents Having Undergone Cancer Treatment, PEDIATRIC BLOOD CANCER, 2018, 65, 605
 • KUNDAKÇI GAMZE,GÜMÜŞ Ayşe,YILMAZ MEDİNE,AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VALUE PREFERENCES AND PROFESSIONAL VALUES OF SENIOR STUDENTS IN NURSING DEPARTMENT, INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, 2018, 0, 0 0
 • AKTAŞ BETÜL,YALÇINÖZ BAYSAL HASRET,YILMAZ MEDİNE,Marital adjustment of women living in two different provinces of Turkey and their attitudes towards violence against women, International Archives of Nursing and Health Care, 2018, 4, 1 8
 • AKTAŞ BETÜL,YALÇINÖZ BAYSAL HASRET,YILMAZ MEDİNE,Marital Adjustment of Women Living in Two Different Provincesof Turkey and their Attitudes towards Violence against Women, International Archives of Nursing and Health Care, 2018, 4, 1 8
 • YILMAZ MEDİNE,DİŞSİZ ADALET GÜLÇİN,GÖÇMEN FİLİZ,USLUOĞLU AYŞE,ALACACIOĞLU AHMET,KANSERE İLİŞKİN TUTUMLARI (KANSER DAMGASI) ÖLÇME ANKETİ-TOPLUM VERSİYONU’NUN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 2017
 • EKTİR BERNA,YILMAZ MEDİNE,Breast Cancer-Related Knowledge Levels and Health Literacy in Working Women, International Journal Of Caring Sciences, 2017
 • YILMAZ MEDİNE,Toksoy Serap,Direk Zübeyde,Bezirgan Selma,Boylu Münevver,Cultural Sensitivity Among Clinical Nurses: A Descriptive Study, Journal of Nursing Scholarship, 2017
 • YILMAZ MEDİNE,BAYIK TEMEL AYLA,YELTEN GÜLÇİN,BÖCKÜN EMİNE,KARAHÜSEYİN AYŞE,Reliability and validity of Turkish version of“Physical Fitness and Exercise Activity Levels of Older Adults”Scale, JOURNAL OF GERİATRİCS AND GERONTOLOGY, 2017, 65, 254 262
 • YILMAZ MEDİNE,AKTAŞ BETÜL,DERELİ FEYZA,YILDIRIM SARI HATİCE,KUNDAKÇI GAMZE,Tiraki Zeliha,EAP 2017 Congress and MasterCourse, European Journal of Pediatrics, 2017, 176, 1445 1558
 • MUTLU BANU,YILMAZ MEDİNE,Child-Adolescent Teasing Scale: psychometric properties of the Turkish version, Child and Adolescent Mental Health, 2017, 32, 55 62
 • Dişsiz Gülçin,Demir Filiz,Irız Sibel,ALACACIOĞLU AHMET,YILMAZ MEDİNE,Reliability and Validity Study of a Tool toMeasure Cancer Stigma: Patient Version, Asia‑Pacific Journal of Oncology Nursing, 2017, 4
 • Gültaş Cihan,YILMAZ MEDİNE,Challenges Experienced by and Quality of Life of Relatives of Cancer Patients Requiring Palliative Care at Home, TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, 2017, 32, 55 62
 • YILMAZ MEDİNE,BAYIK TEMEL AYLA,YELTEN GÜLÇİN,BÖÇKÜN EMİNE,KARAHÜSEYİN AYŞE,Reliability and Validity of Turkish version of“Physical Fitness and Exercise Activity Levels of Older Adults”Scale, Journal of Gerontology and Geriatrics (JGG), 2017, 65, 279 287
 • Dişsiz Gülçin,YILMAZ MEDİNE,Complementary and alternative therapies and health literacy in cancer patients, Complementary therapies in clinical practice, 2016, 23, 34 39
 • YILMAZ MEDİNE,Boylu Münevver,Masa Bası Çalısanlarda KardiyovaskülerHastalık Risk Faktörleri Bilgi Düzeyleri veDavranıs Durumları, HEMSIRELIKTE EGITIM VE ARASTIRMA DERGISI, 2016, 13, 259 266
 • Bozkurt Ülker,YILMAZ MEDİNE,The Determination of Functional Independence and Quality of Lifeof Older Adults in a Nursing Home, International Journal of Caring Sciences, 2016, 9, 198 210
 • YILDIRIM SARI HATİCE,YILMAZ MEDİNE,Serin Elif,Kısa Seçkin,Yeşiltepe Özlem,TOKEM YASEMİN,Rowley Helen,Obesity and hypertension in adolescents and adults with intellectual disability, Acta Paulista de Enfermagem, 2016, 29, 169 177
 • YILMAZ MEDİNE,Celik Nimet,Reasons why Hypertensive PatientsAdmission to Emergency Servicesand their Chronic Illness CareManagement, Archives of Nursing Practice and Care, 2016, 2, 18 23
 • DERELİ FEYZA,YILMAZ MEDİNE,Determination of Internet Addiction and the Attitudes ofChildren s Families, IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), 2016, 5, 51 58
 • YILMAZ MEDİNE,Göçmen Filiz,Kanserli Hasta ve Bakım VerenlerininEvde Bakım Hizmetlerinden Beklentileri, Türkiye Klinikleri, 2016, 2, 73 80
 • YILMAZ MEDİNE,Tiraki Zeliha,Sağlık Okuryazarlığı Nedir Nasıl Ölçülür, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2016, 9, 142 147
 • DERELİ FEYZA,YELTEN GÜLÇİN,YILMAZ MEDİNE,Elli Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Bazı Sosyodemografik Özellikleri, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Sağlık İnançlarının Kolon Kanserine İlişkin Tarama Davranışlarına Etkisi, HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2016, 13
 • YAVUZ BETÜL,YILMAZ MEDİNE,Kaplan Nazife,Application of the Omaha System in the Determination of Healthcare Needs of Individuals Receiving Home Healthcare, Journal of Gerontology Geriatric Research, 2016
 • YILMAZ MEDİNE,SUBAŞI BAYBUGA MEDİA,YAVUZ BETÜL,KARTAL ASİYE,ADANA FİLİZ,Çelebioğlu Aysun,KAÇAR HALİME,Saliha Altıparmak,Skin Cancer Knowledge and Sun Protection Behaviour among Nursing Students, Japan Journal of Nursing Science, 2015, 12, 69 78
 • YILMAZ MEDİNE,YILDIRIM SARI HATİCE,KANTAR MEHMET,ÇETİNGÜL NAZAN,Experiences of Parents with the Physical Care Needs at Home of Children With Cancer A Qualitative Study, Cancer Nursing, 2014, 36, 385 393
 • YILMAZ MEDİNE,İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,Ariç Zeynep,Kurşun Betül,BİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ NE BAŞVURAN BİREYLERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMLARININ BELİRLENMESİ, ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2014, 2, 39 47
 • YILDIRIM SARI HATİCE,Yenal Kezban,YILMAZ MEDİNE,GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİN PERİNATAL DÖNEMDE ÖNLENMESİ, ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2014
 • YILDIRIM SARI HATİCE,YILMAZ MEDİNE,serin elif,kısa seçkin,aydın özgür,The effectiveness of nutrition and activity programmes for young adults with intellectual disabilities, International Journal of Caring Sciences, 2014
 • YILMAZ MEDİNE,TOKEM YASEMİN,Taşçı Emel,Hipertansiyon Tanısı Olan Bireylerin Evde Hastalık Yönetimlerinin İncelenmesi, Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 2013, 4, 30 40
 • YILMAZ MEDİNE,YILDIRIM SARI HATİCE,KANTAR MEHMET,ÇETİNGÜL NAZAN,ERERMİŞ HATİCE SERPİL,Determination of School Related Problems in Children Treated for Cancer, Journal of School Nursing, 2013, 30, 376 384
 • KANSOY SAVAŞ,AKSOYLAR SERAP,YILMAZ MEDİNE,The Informational Needs of mothers about physical care at home for children who underwent stem cell transplants, International Journal of Caring Sciences, 2013
 • YILMAZ MEDİNE,AKSOYLAR SERAP,Demirag Bengü,Erdoğan Durdane,Complications of Central Venous Catheters in Children Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Turkey, Journal of Pediatric Oncology Nursing, 2012, 29, 199 2015
 • YILMAZ MEDİNE,TOKEM YASEMİN,Uçgun Müjde,Na Şahin Kaya,Lifestyle Behaviors and Early Diagnosis Practices of Cancer Patients, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2012, 14, 3269 3274
 • YILMAZ MEDİNE,ÇETİNGÜL NAZAN,KANTAR MEHMET,Bıçaklı Derya,AKSOYLAR SERAP,KANSOY SAVAŞ,Enteral Nutrition is Feasible in Pediatric Stem Cell Transplantation Patients, Pediatr Blood Cancer, 2012, 59, 1327 1329
 • YILMAZ MEDİNE,ÖZSOY SÜHEYLA,Effectiveness of a Discharge Planning Program and Home Visits for Meeting the Physical Care Needs of Children With Cancer, Supprtive Care in Cancer, 2010, 18, 253 253
 • YILMAZ MEDİNE,Kanserli Hastalarda Mukozit: Klinik ve ekonomik sonuçları, ilişkili risk faktörleri, Ege Üniversitesi Hemşirelik yüksekokulu dergisi, 2008
 • YILMAZ MEDİNE,Mukozit Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar, Uluslararası Hematoloji ve Onkoloji Dergisi, 2007, 17, 241 246
 • NAHCİVAN NURSEN,ERDOĞAN SEMRA,YILMAZ MEDİNE,Bir İlköğretim Okulu nda Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Hemşirelik Forumu, 2000, 5, 10 16
 • YILMAZ MEDİNE,UYANIK GÜLÇİN,KUNDAKÇI GAMZE,SUBAŞI BAYBUGA MEDİA,ALTAY BİRSEN,CİNGİL DİLEK,BAKAN AYŞE BERİVAN,AKTAŞ BETÜL,ÇAPIK CANTÜRK,EROL SAİME,PEHLİVAN ŞENAY,FİDAN GÜLFER,Social Participation and Quality of Life in Elderly,6. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi,21.11.2019 23.11.2019, 21.11.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • UYANIK GÜLÇİN,ŞAHİN AYNUR,YILMAZ MEDİNE,Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, TÜRKİYE, 25.04.2019
 • YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR,DERELİ FEYZA,KUNDAKÇI GAMZE,YELTEN GÜLÇİN,DÜNDAR BUMİN NURİ,YILMAZ MEDİNE,Kronik Hastalar,Uluslararası Sağlık Kongresi,01.11.2018 03.11.2018, 03.11.2018
 • YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR,DERELİ FEYZA,KUNDAKÇI GAMZE,YELTEN GÜLÇİN,DÜNDAR BUMİN NURİ,YILMAZ MEDİNE,Kronik Hastalar,Uluslararası Sağlık Kongresi,01.11.2018 03.11.2018, 03.11.2018
 • DERELİ FEYZA,YELTEN GÜLÇİN,YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR,KUNDAKÇI GAMZE,YILMAZ MEDİNE,Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Yaşlıların Bağışıklama Durumlarının İncelenmesi,2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,13.11.2018 17.11.2018, 14.11.2018
 • DERELİ FEYZA,KUNDAKÇI GAMZE,YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR,YELTEN GÜLÇİN,YILMAZ MEDİNE,Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Gebelerin Bağışıklama Durumlarının Belirlenmesi,1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi,23.04.2018 26.04.2018, 23.04.2018
 • KUNDAKÇI GAMZE,YELTEN GÜLÇİN,YILMAZ MEDİNE,Yaşlılarda Sağlık Okuryazarlığının Sağlık Maliyetlerine Etkisi,2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,21.03.2018 22.03.2018, 21.03.2018
 • YELTEN GÜLÇİN,KUNDAKÇI GAMZE,YILMAZ MEDİNE,Başarılı Yaşlanma: Sosyal Katılımın Yaşlı Sağlığı Üzerine Etkisi,2. Uluslararası 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu,21.03.2018 22.03.2018, 21.03.2018
 • YILMAZ MEDİNE,ONGAN DİLEK,KUNDAKÇI GAMZE,YELTEN GÜLÇİN,YILDIRIM SARI HATİCE,İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE AĞIRLIK YÖNETİMİ: BİR MÜDAHALE ÇALIŞMASI-BİRİNCİ AŞAMA SONUÇLARI,1. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi,12.04.2018 13.04.2018, İstanbul, TÜRKİYE, 13.04.2018
 • YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR,DERELİ FEYZA,KUNDAKÇI GAMZE,YELTEN GÜLÇİN,YILMAZ MEDİNE,DÜNDAR BUMİN NURİ,Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Kendi Kendine İlaç Yönetimi,4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi,18.10.2018 19.10.2018, 01.12.2018
 • YILMAZ MEDİNE,YELTEN GÜLÇİN,BÖÇKÜN EMİNE,TOKEM YASEMİN,TEKİN NİL,Analysis of Behaviors of Healthy Life Style of the Old People with Chronic Disease,22nd WONCA World Conference,17.10.2018 21.10.2018, Coex, Sequl, GÜNEY KORE, 17.10.2018
 • YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR,DERELİ FEYZA,KUNDAKÇI GAMZE,YELTEN GÜLÇİN,YILMAZ MEDİNE,DÜNDAR BUMİN NURİ,Kronik hastalığı olan bireylerin kendi kendine ilaç yönetimi,4th international multidisplinary congress,18.10.2018 19.10.2018, KKTC, 20.12.2018
 • ÇETİNGÜL NAZAN,KANTAR MEHMET,Demir Nuray,acıkel esin,YILMAZ MEDİNE,Investigation of Quality of Life and Healthy Life Style Behaviors of Adolescents Having Undergone Cancer Treatment,50th CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETYOF PAEDIATRIC ONCOLOGY (SIOP),16.11.2018 19.11.2018, 21.09.2018
 • ÇETİNGÜL NAZAN,KANTAR MEHMET,YILDIRIM SARI HATİCE,YILMAZ MEDİNE,Demir Nuray,TAVMERGEN EROL,Fertility-Related Views and Life Priorities of Children Having Undergone Cancer Treatment and their Parents,50th CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETYOF PAEDIATRIC ONCOLOGY (SIOP),16.11.2018 19.11.2018, 21.09.2018
 • YILMAZ MEDİNE,ONGAN DİLEK,KUNDAKÇI GAMZE,YELTEN GÜLÇİN,YILDIRIM SARI HATİCE,İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE AĞIRLIK YÖNETİMİ: BİR MÜDAHALE ÇALIŞMASI-BİRİNCİ AŞAMA SONUÇLARI.,1. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ,12.04.2018 13.04.2018, 24.04.2018
 • KUNDAKÇI GAMZE,AYŞE GÜMÜŞ,YILMAZ MEDİNE,Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Değer Tercihleri İle Mesleki Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri,13.04.2017 16.04.2017, İzmir, TÜRKİYE, 16.04.2017
 • YILMAZ MEDİNE,YILDIRIM SARI HATİCE,DAĞHAN ŞAFAK,Kültürel Etkililik Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi, ,,I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,Adnan Menderes Üniversitesi , Aydın,29.06.2017 01.07.2017, 17.07.2017
 • YILMAZ MEDİNE,SAĞLIK OKURYAZARLIĞI: YAŞLI SAĞLIĞINA ETKİSİ,I. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU,22.03.2017 23.03.2017, 23.03.2017
 • YILMAZ MEDİNE,Sağlık Okuryazarlığını Anlamak:Evde bakım Hizmetlerine Etkisi,4.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi,23.11.2017 25.11.2017, 25.11.2017
 • Tiraki Zeliha,YILMAZ MEDİNE,Evli KadınlarınServikal Kansere İlişkin Bilgi Düzeyi , Öz-etkililik ve Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’,29.06.2017 01.07.2017, 01.07.2017
 • YILMAZ MEDİNE,AKTAŞ BETÜL,DERELİ FEYZA,YILDIRIM SARI HATİCE,KUNDAKÇI GAMZE,Tiraki Zeliha,Assessment of the Prevalence of Obesity, Stunting and Hypertension among Primary School Children,EAP 2017 Congress and MasterCourse,12.10.2017 15.10.2017, Ljubljana, SLOVENYA, 07.10.2017
 • YILMAZ MEDİNE,KUNDAKÇI GAMZE,Dikmen Merve,Başoğlu Funda Saime,Ağtaş Gamze,YILDIRIM SARI HATİCE,The Relationshıp between the Nursing Students Informatıon Literacy Self-Efficacy and Lifelong Learning Tendencies,Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi,12.10.2017 13.10.2017, 13.10.2017
 • YILMAZ MEDİNE,YILDIRIM SARI HATİCE,DAĞHAN ŞAFAK,Kültürel Etkililik Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’,29.06.2017 01.07.2017, 01.07.2017
 • KUNDAKÇI GAMZE,YILMAZ MEDİNE,Yaşlılarda Toplum Temelli Düşme Önleme Programlarının Maliyet-Etkililiği: Sistematik Derleme,1. Uluslararası 10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu,22.03.2017 23.03.2017, İzmir, TÜRKİYE, 23.03.2017
 • TANRIVERDİ SEVİLAY,GİDER BUSE,YELTEN GÜLÇİN,YILMAZ MEDİNE,Üniversite Öğrencilerinde Akran Desteği ve Sosyal Öz-Yeterlik Algısının Değerlendirilmesi,ÖHDER I.Uluslararası IV.Ulusal Bireysel Gelişim Günleri,13.04.2017 16.04.2017, İzmir, TÜRKİYE, 16.04.2017
 • YILMAZ MEDİNE,Gültaş Cihan,PALYATİF BAKIM GEREKSİNİMİ OLAN KANSERLİ HASTA YAKINLARININ EVDEBAKIMDA YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERİN VE YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLENMESİ,Ulusal Kanser Kongresi,22.04.2015 26.04.2015, TÜRKİYE, 22.04.2015
 • YILMAZ MEDİNE,Gülçin Dişsiz,Onkoloji Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Durumu ile Sağlık Okur Yazarlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,Ululsal Kanser Kongresi 2015,22.04.2015 26.04.2015, TÜRKİYE, 22.04.2015
 • DEMİR Filiz,YILMAZ MEDİNE,ONKOLOJİ HASTA VE HASTA YAKINLARININ EVDE BAKIM HİZMETLERİNDEN BEKLENTİLERİ,Ulusal Kanser Kongresi,22.04.2015 26.04.2015, TÜRKİYE, 22.04.2015
 • YILMAZ MEDİNE,Çelik Nimet,HİPERTANSİYON HASTALARININ ACİL SERVİSE BAŞVURU NEDENLERİ VE KRONİK HASTALIK YÖNETİMLERİ,Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi,01.04.2015 04.04.2015, TÜRKİYE, 01.04.2015
 • YILMAZ MEDİNE,Çetin Çisem,TOKEM YASEMİN,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,ÜNSAL AVDAL ELİF,İNTÖRNLÜK HEMŞİRE VE ÖĞRENCİ GÖZÜYLE,14.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,22.04.2015 26.04.2015, TÜRKİYE, 22.04.2015
 • YILMAZ MEDİNE,Eroğlu Devrim,YILDIRIM SARI HATİCE,AKTAŞ BETÜL,Tekin Devrim,Kuuzu Coşansu Gülhan,NAHCİVAN NURSEN,OTİZMLİ ÇOCUKLARIN OMAHA TANILAMA SİSTEMİNE GÖRE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ,I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi,17.06.2015 20.06.2015, TÜRKİYE, 17.06.2015
 • YILMAZ MEDİNE,YELTEN GÜLÇİN,DERELİ FEYZA,50 Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Kolon Kanseri Taramasına İlişkin Davranış ve Sağlık İnanç Düzeylerinin Belirlenmesi,I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi,17.06.2015 20.06.2015, TÜRKİYE, 17.06.2015
 • YILMAZ MEDİNE,Hopancı Bıçaklı Derya,KANTAR MEHMET,ÇETİNGÜL NAZAN,YILDIRIM SARI HATİCE,PEDİATRİK ONKOLOJİ HASTALARI VE ANNELERİNİN ENTERAL BESLENME DENEYİMLERİ KALİTATİF ÇALIŞMA,9. KEPAN Kongresi,18.03.2015 22.03.2015, TÜRKİYE, 18.03.2015
 • YILMAZ MEDİNE,AKTAŞ BETÜL,Kaplan Nazife,Mutlu Banu,TÜRKİYE DE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR İNCELEME,3. Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi,21.05.2015 23.05.2015, TÜRKİYE, 21.05.2015
 • YILMAZ MEDİNE,Toksoy Serap,Bezirgan Selma,Boylu Münevver,Direk Zübeyde,İzmir İli Güney Sekreterliği Hastanelerinde Çalışan Hemşire ve Ebelerin Kültürel Duyarlılıklarının İncelenmesi,3. Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi,21.05.2015 23.05.2015, TÜRKİYE, 21.05.2015
 • YILMAZ MEDİNE,KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜREL DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ,3. Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi,21.05.2015 23.05.2015, TÜRKİYE, 21.05.2015
 • YILMAZ MEDİNE,Karakaya Seda,Kendi Kendine Meme Muayenesini Bilme Uygulama ve Meme Kanseri Korku Düzeyi Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Sonuçları,14.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,22.04.2015 26.04.2015, TÜRKİYE, 22.04.2015
 • YILMAZ MEDİNE,YELTEN GÜLÇİN,Bökçün Emine,Karahüseyin Ayşe,Yaşlılar İçin Fiziksel Uygunluk ve Egzersiz Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik Güvenilirlik çalışması,I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi,17.06.2015 20.06.2015, TÜRKİYE, 17.06.2015
 • Yılmaz M,Obesıty and Hypertension in Adolescents and Adults with Intellectual Disability.,4th IASSIDD Europe Regional Congress,July 14-17, Viyana, Avusturya, 2014
 • YILMAZ MEDİNE, KUNDAKÇI GAMZE, UYANIK GÜLÇİN, PAMUK BARIŞ ÖNDER, PAMUK GÜLSEREN,Kan Basıncı Farkındalığı ve İçgörü Ölçeği (KFİÖ): Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması,2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 7-9 Ocak 2021.,07.01.2021
 • KABALCI KÜBRA, YILMAZ MEDİNE,Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerine Göre Covıd-19 Enfeksiyonuna İlişkin Verilen Eğitimin İşçilerin Bilgi Düzeyleri Ve Davranışlarına Etkisi,5. Uluslararası ve 25. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,13.12.2021 , TÜRKİYE
 • Durak Ezgi, YILMAZ MEDİNE,Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Yetişkinlerin Beslenme Okuryazarlığı, Öz-Etkililik Ve Diyabet Öz Bakım Aktiviteleri,5. Uluslararası ve 25. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,13.12.2021 , TÜRKİYE
 • YILMAZ MEDİNE,How the COVID Pandemic Changed Clinical Practice,XIIth Eurasian Hematology-Oncology Congress,10.11.2021 , TÜRKİYE
 • YILMAZ MEDİNE,UYANIK GÜLÇİN,KUNDAKÇI GAMZE,PAMUK BARIŞ ÖNDER,PAMUK GÜLSEREN,Obezite Farkindaliği ve İçgörü Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması,2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi,07.01.2021 09.01.2021
 • YILMAZ MEDİNE,UYANIK GÜLÇİN,KUNDAKÇI GAMZE,PAMUK BARIŞ ÖNDER,PAMUK GÜLSEREN,Obezite Farkindaliği ve İçgörü Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması,2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi,07.01.2021 09.01.2021
 • Yurtsever Nilgün,YILMAZ MEDİNE,Job Satisfaction and Burnout Levels of Home Care Nurses,The 2nd International Home Care Congress,22.06.2016 25.06.2016
 • AKTAŞ BETÜL,YALÇINÖZ BAYSAL HASRET,YILMAZ MEDİNE,İKİ FARKLI İLDE YAŞAYAN EVLİ KADINLARIN EVLİLİK UYUMLARI İLE KADINLARA UYGULANAN ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLARI,15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress,26.05.2016 29.05.2016
 • Ektir Berna,YILMAZ MEDİNE,TEKSTİL İŞKOLUNDA ÇALIŞAN KADINLARIN MEME KANSERİNE İLİŞKİN BİLGİ ve SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ,1. uluslar arası iş güvenliği ve çalışan sağlığı kongre,06.05.2016 07.05.2016
 • YILMAZ MEDİNE,Dişsiz Gülçin,Göçmen Filiz,Irız Sibel,Alacacıoğlu Ahmet,KANSERLİ HASTALARIN KANSERE İLİŞKİN TUTUMLARI KANSER DAMGASI İLE DEPRESYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ,6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi,23.03.2016 27.03.2016, TÜRKİYE
 • YILMAZ MEDİNE,Kök hücre Nakil Hemşireleri İçin Makale yazım teknikleri,VII.Uluslararası Avrasya Hemoatoloji Kongresi Hemşirelik programı,13.10.2016 16.10.2016
 • YILMAZ MEDİNE,DERELİ FEYZA,YELTEN GÜLÇİN,KUNDAKÇI GAMZE,YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR,Investigation of Teasing, Self-Confidence And Depression Levels in Primary School Children,7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies,30.10.2018 03.11.2018, Paris, FRANSA
 • YILMAZ MEDİNE,KUNDAKÇI GAMZE,DERELİ FEYZA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,Nutritional Characteristics and Prevalence of Obesity in Primary School Students by Age and Gender,European Academy of Paediatric Societies Congress,30.10.2018 03.11.2018, Paris
 • KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,Demir Nuray,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,DOĞAN PINAR,YILMAZ MEDİNE,YILDIRIM SARI HATİCE,PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE TURKISH VERSION OF HEDEN PAIN SCALE IN PEDIATRIC PATIENTS WITH CANCER: PRELIMINARY RESULTS.,7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies,30.10.2018 03.11.2018, FRANSA
 • YILMAZ MEDİNE, UYANIK GÜLÇİN, Halk Sağlığı Hemşireliği, Evde Bakım Hemşireliği, ISBN:ISBN: 978-605-2369-37-1, S:979 989, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, 2021
 • YILMAZ MEDİNE, Kanser Kontrolü ve Disiplinlerarası Yaklaşım, Bağışıklama Programlarına Katılımı Desteklemek, ISBN:978-625-401-331-7, Türkiye Klinikleri, 2021
 • YILMAZ MEDİNE, Sağlığı Koruma ve Geliştirme 2: Bireysel, Çevresel ve Toplumsal Önlemler, Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesinde Tütün Kontrolü, ISBN:978-625-7849-30-2, S:417 446, Ema Tıp Kitapevi, 2021
 • AKTAŞ BETÜL, Evde Bakım Hemşireliği, Ev Ziyaret, ISBN:978-605-258-696-9, S:51 56, Alkademisyen Yayınevi, 2019
 • YILMAZ MEDİNE,KUNDAKÇI GAMZE, Evde Bakım Hemşireliği, Geçiş Bakımı Hizmetleri, ISBN:9786052586969, S:35 50, Akademisyen, 2019
 • YILMAZ MEDİNE, Evde Bakım Hemşireliği, Evde Bakım Hizmetleri, ISBN:978-605-258-696-9, akademisyen, 2019
 • YILMAZ MEDİNE, Evde Bakım Hemşireliği, Onkoloji Hastalarının Evde Bakımı, ISBN:978-605-258-696-9, Akademisyen, 2019
 • YILMAZ MEDİNE, Sağlığın Geliştirilmesi, Sağlığı Etkileyen Faktörler, Hedef, 2017
 • YILMAZ MEDİNE, Pediatric Oncology, Pediatric Oncology Nursing in ChildhoodCancer, ISBN:ISBN: 978-93-86337-18-4, Avid Science, 2017
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,TUNA ORAN NAZAN,YILDIRIM SARI HATİCE,YILMAZ MEDİNE,AKÇAY PINAR,ANA KILIÇ FATMA,AYAKDAŞ SEMRA,BAKILAN ABALI FATMA,BEYECE İNCAZLI SEÇİL,EKİCİ SİBEL,GÜNEY KIZIL ESMA,ŞAHİN HACER,TÜRKMEN HÜLYA,TURGUT NURİYE,YÖNTEM SİBEL,YÜKSEL ESMA, HEMŞİRELİK BAKIM STANDARTLARI II, PERİNE BAKIMI, ISBN:978-605-2396-31-5, S:147 153, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, 2017
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,TUNA ORAN NAZAN,YILMAZ MEDİNE,KURT AÇIKALIN HATİCE,AYAKDAŞ SEMRA,YÜKSEL ESMA,BEYECE İNCAZLI SEÇİL,TÜRKMEN HÜLYA, HEMŞİRELİK BAKIM STANDARTLARI II, VAJİNAL İLAÇ UYGULAMA, ISBN:978-605-2396-31-5, S:448 450, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, 2017
 • YILDIRIM ŞİŞMAN NURİYE, Sağlığın Geliştirilmesi, Adölesan ve Genç Sağlığının Değerlendirilmesi, ISBN:978-605-9877-51-0, S:241 253, Hedef CS Basın Yayın Müh. ve Dan. Hiz. Tic. A.Ş., 2017
 • BAYRAK KAHRAMAN BURCU, Sağlığın Geliştirilmesi, Sosyal Destek ve Sağlığın Geliştirilmesi, ISBN:9786059877510, S:136 146, Hedef CS, 2017
 • YILMAZ MEDİNE, Onkoloji Hemşireliğinde kanıta Dayalı Semptom Yönetimi, Nötropeni, Mavi İletişim Danışmanlık AŞ Medikal Yayıncılık, 2007
 • (2021), (Reliability and Validity of Turkish version of“Physical Fitness and Exercise Activity Levels of Older Adults”Scale)
 • (2021), (Enteral Nutrition is Feasible in Pediatric Stem Cell Transplantation Patients)
 • (2021), (Obesity and hypertension in adolescents and adults with intellectual disability)
 • (2021), (Masa Bası Çalısanlarda KardiyovaskülerHastalık Risk Faktörleri Bilgi Düzeyleri veDavranıs Durumları)
 • (2021), (Üniversite Öğrencilerinde Akran Desteği ve Sosyal Öz-Yeterlik Algısının Değerlendirilmesi)
 • (2021), (Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi)
 • (2021), (Complications of Central Venous Catheters in Children Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Turkey)
 • (2021), (İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmenlerinin İlk Yardım Bilgi Düzeyi)
 • (2021), (BİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ NE BAŞVURAN BİREYLERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMLARININ BELİRLENMESİ)
 • (2021), (Yaşlılarda düşme ve düşmeye ilişkin özelliklerin incelenmesi)
 • (2021), (Determination of the costs of falls in the older people according to the decision tree model)
 • (2021), (Assessment of the prevalence of obesity, stunting, and hypertension among primary school children)
 • (2021), (Baş Etme Yanıtları Envanteri Kısa Formunun Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği)
 • (2021), (Cervical Cancer Knowledge, Self-Efficacy, and Health Literacy Levels of Married Women.)
 • (2021), (Determination of the costs of falls in the older people according to the decision tree model)
 • (2021), (Breast Cancer-Related Knowledge Levels and Health Literacy in Working Women)
 • (2021), (The Determination of Functional Independence and Quality of Lifeof Older Adults in a Nursing Home)
 • (2021), (Elli Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Bazı Sosyodemografik Özellikleri, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Sağlık İnançlarının Kolon Kanserine İlişkin Tarama Davranışlarına Etkisi)
 • (2021), (KANSERE İLİŞKİN TUTUMLARI (KANSER DAMGASI) ÖLÇME ANKETİ-TOPLUM VERSİYONU’NUN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI)
 • (2021), (Hemşirelik Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlüğe İlişkin Görüşleri)
 • (2021), (Reliability and Validity Study of a Tool toMeasure Cancer Stigma: Patient Version)
 • (2021), (Experiences of Parents with the Physical Care Needs at Home of Children With Cancer A Qualitative Study)
 • (2021), (Complementary and alternative therapies and health literacy in cancer patients)
 • (2021), (Cultural Sensitivity Among Clinical Nurses: A Descriptive Study)
 • (2021), (Cancer-Related Stigma and Depression in Cancer Patients in A Middle-Income Country)
 • (2021), (Determination of School Related Problems in Children Treated for Cancer)
 • (2020), (The effectiveness of nutrition and activity programmes for young adults with intellectual disabilities)
 • (2020)
 • (2020), (Effectiveness of a Discharge Planning Program and Home Visits for Meeting the Physical Care Needs of Children With Cancer)
 • (2020), (Determination of the costs of falls in the older people according to the decision tree model)
 • (2020), (Complications of Central Venous Catheters in Children Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Turkey)
 • (2020), (İlköğretim Öğrencilerinde Yaş ve Cinsiyete Göre Obezite ve İlişkili Özellikler)
 • (2020), (Obesity and hypertension in adolescents and adults with intellectual disability)
 • (2020), (Sağlık Okuryazarlığı Nedir Nasıl Ölçülür)
 • (2020), (Complementary and alternative therapies and health literacy in cancer patients)
 • (2020), (Enteral Nutrition is Feasible in Pediatric Stem Cell Transplantation Patients)
 • (2020), (Determination of the costs of falls in the older people according to the decision tree model)
 • (2020), (Cultural Sensitivity Among Clinical Nurses: A Descriptive Study)
 • (2020), (Determination of School Related Problems in Children Treated for Cancer)
 • (2020), (The Determination of Functional Independence and Quality of Lifeof Older Adults in a Nursing Home)
 • (2020), (Experiences of Parents with the Physical Care Needs at Home of Children With Cancer A Qualitative Study)
 • (2020), (Reliability and Validity Study of a Tool toMeasure Cancer Stigma: Patient Version)
 • (2020), (Skin Cancer Knowledge and Sun Protection Behaviour among Nursing Students)
 • (2020), (Hemşirelik Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlüğe İlişkin Görüşleri)
 • (2019), (Complications of Central Venous Catheters in Children Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Turkey)
 • (2019), (Obesity and hypertension in adolescents and adults with intellectual disability)
 • (2019), (Hipertansiyon Tanısı Olan Bireylerin Evde Hastalık Yönetimlerinin İncelenmesi)
 • (2019), (Effectiveness of a Discharge Planning Program and Home Visits for Meeting the Physical Care Needs of Children With Cancer)
 • (2019), (Cultural Sensitivity Among Clinical Nurses: A Descriptive Study)
 • (2019), (Elli Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Bazı Sosyodemografik Özellikleri, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Sağlık İnançlarının Kolon Kanserine İlişkin Tarama Davranışlarına Etkisi)
 • (2019), (Skin Cancer Knowledge and Sun Protection Behaviour among Nursing Students)
 • (2019), (Application of the Omaha System in the Determination of Healthcare Needs of Individuals Receiving Home Healthcare)
 • (2019), (Enteral Nutrition is Feasible in Pediatric Stem Cell Transplantation Patients)
 • (2019), (Complementary and alternative therapies and health literacy in cancer patients)
 • (2019), (Determination of School Related Problems in Children Treated for Cancer)
 • (2019), (Experiences of Parents with the Physical Care Needs at Home of Children With Cancer A Qualitative Study)
 • (2019), (The Informational Needs of mothers about physical care at home for children who underwent stem cell transplants)
 • (2019), (The Determination of Functional Independence and Quality of Lifeof Older Adults in a Nursing Home)
 • (2019), (Cervical Cancer Knowledge, Self-Efficacy, and Health Literacy Levels of Married Women.)
 • (2019), (Sağlık Okuryazarlığı Nedir Nasıl Ölçülür)
 • DİYABETLİ BİREYLERİN SAĞLIK İNANCI ve BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DİYABET EĞİTİMİNİN DİYABET YÖNETİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (12.656.0),29.12.2016
 • OMAHA Sistemi, Hemşirelik Sınıflandırma Modeli ve Hemşirelik Eğitiminde Kullanılması, Proje Ekibinde Üye, 2, Araştırma Projesi, Proje Ekibinde Üye,,1.1.2000
 • Sarıyer-Bahçeköy Halk Sağlığı Hizmetleri ve Araştırma Projesi, Yürütücü, 1, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yürütücü,,1.1.2000
 • AraştırmacıEğitimi Online Öğrenme Ortamının ve Sisteminin Geliştirilmesi ve Tasarımı, Yönetici, BAP, Yönetici
 • Ulusal Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
 • DEUHYO
 • Contemporary Nurse
 • Journal of School Nursing
 • Clinical Nutrition
 • Medical Journals-OMICS
 • journal of human sciences
 • VII. Uluslararası Avrasya Hematoloji Kongresi
 • Global journal of health sciences
 • SM Journal of Nursing
 • Ululslarası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
 • Cancer Nursing
 • Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing
 • Journal of Intellectual Disability Research
 • Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi
 • Ege Pediatri Bülteni
 • Nefroloji Hemşireliği Dergisi, Editör,
 • Pediatrik Onkoloji Hemşireliği, Yardımcı editör,
 • Pediatrik Onkoloji Hemşireliği, Editör,
 • Evde Bakım Hemşireliği, Editör,
 • İlkokul öğrencilerinde Ağırlık Yönetimi: Bir Müdahale Çalışması, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 1.6.2018
 • İlkokul öğrencilerinde Ağırlık Yönetimi: Bir Müdahale Çalışması, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 1.6.2018
 • İlkokul öğrencilerinde Ağırlık Yönetimi: Bir Müdahale Çalışması, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 1.6.2018
 • II. PEDİATRİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ KURSU, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 24.11.2017
 • II. PEDİATRİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ KURSU, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 24.11.2017
 • II. PEDİATRİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ KURSU, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 24.11.2017
 • Evde Bakım hizmeti alan bireylerin omaha problem sınıflandırma listesine göre bakım gereksinimlerinin belirlenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 20.6.2015
 • Yaşlılar için gfiziksel uygunluk ve egzersiz ölçeği'nin Türkçe versiyonu'nun Gerçelik- Güvenirlik çalışması, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 20.6.2015
 • Evde Bakım hizmeti alan bireylerin omaha problem sınıflandırma listesine göre bakım gereksinimlerinin belirlenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 20.6.2015
 • Yaşlılar için gfiziksel uygunluk ve egzersiz ölçeği'nin Türkçe versiyonu'nun Gerçelik- Güvenirlik çalışması, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 20.6.2015
 • Evde Bakım hizmeti alan bireylerin omaha problem sınıflandırma listesine göre bakım gereksinimlerinin belirlenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 20.6.2015
 • Yaşlılar için gfiziksel uygunluk ve egzersiz ölçeği'nin Türkçe versiyonu'nun Gerçelik- Güvenirlik çalışması, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 20.6.2015
 • OTİZMLİ ÇOCUKLARIN OMAHA TANILAMA SİSTEMİNE GÖRE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 19.6.2015
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Mevcut Eğitim Sistemi Hakkındaki Görüşleri, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 23.4.2015
 • OTİZMLİ ÇOCUKLARIN OMAHA TANILAMA SİSTEMİNE GÖRE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 19.6.2015
 • 50 yaş ve üzerindkie bireylerin kolon taramasına ilişkin davranış ve sağlık inanç düzeylerinin belirlenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.6.2015
 • 50 yaş ve üzerindkie bireylerin kolon taramasına ilişkin davranış ve sağlık inanç düzeylerinin belirlenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.6.2015
 • 50 yaş ve üzerindkie bireylerin kolon taramasına ilişkin davranış ve sağlık inanç düzeylerinin belirlenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.6.2015
 • Hemşirelikte Temel Araştırma Kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 10.6.2015
 • Hemşirelikte Temel Araştırma Kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 10.6.2015
 • Hemşirelikte Temel Araştırma Kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 10.6.2015
 • Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 2.6.2015
 • Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 2.6.2015
 • Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 2.6.2015
 • Kültürlerarası Hemşirelik yaklaşımları İzmir Kamu Hastaneler Bilrliği Güney Sekreterliği Hastanelerinde Çalışan Hemşire/Ebelerin Kültürel yaklaşım ve Duyarlılıkları, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 21.5.2015
 • Kültürlerarası Hemşirelik yaklaşımları İzmir Kamu Hastaneler Bilrliği Güney Sekreterliği Hastanelerinde Çalışan Hemşire/Ebelerin Kültürel yaklaşım ve Duyarlılıkları, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 21.5.2015
 • Kültürlerarası Hemşirelik yaklaşımları İzmir Kamu Hastaneler Bilrliği Güney Sekreterliği Hastanelerinde Çalışan Hemşire/Ebelerin Kültürel yaklaşım ve Duyarlılıkları, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 21.5.2015
 • İzmir’de Çalışan Evde Bakım Hemşirelerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 5.5.2015
 • İzmir’de Çalışan Evde Bakım Hemşirelerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 5.5.2015
 • İzmir’de Çalışan Evde Bakım Hemşirelerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 5.5.2015
 • Pediatirk Onkoloji Hasta ve Annelerinin Enteral Beslenmeye Dair görüşleri: Kalitatif Çalışma, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.3.2015
 • Pediatirk Onkoloji Hasta ve Annelerinin Enteral Beslenmeye Dair görüşleri: Kalitatif Çalışma, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.3.2015
 • Pediatirk Onkoloji Hasta ve Annelerinin Enteral Beslenmeye Dair görüşleri: Kalitatif Çalışma, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.3.2015
 • PALYATİF BAKIM GEREKSİNİMİ OLAN KANSERLİ HASTA YAKINLARININ EVDEBAKIMDA YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ VE YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLENMESİ, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • Onkoloji Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Sıklığı ile Sağlık Okur Yazarlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • Yaşlı Bireylerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Sağlık Okuryazarlığının Belirlenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • Bir Huzurevinde Kalan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • HİPERTANSİYON HASTALARININ ACİL SERVİSE BAŞVURU NEDENLERİ VE KRONİK HASTALIK YÖNETİMLERİ, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • Masa Başı Çalışanlarda Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bazı Antropometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi , İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • ONKOLOJİ HASTA VE HASTA YAKINLARININ EVDE BAKIM HİZMETLERİNDEN BEKLENTİLERİ, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • PALYATİF BAKIM GEREKSİNİMİ OLAN KANSERLİ HASTA YAKINLARININ EVDEBAKIMDA YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ VE YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLENMESİ, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • Onkoloji Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Sıklığı ile Sağlık Okur Yazarlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • Yaşlı Bireylerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Sağlık Okuryazarlığının Belirlenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • Bir Huzurevinde Kalan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • HİPERTANSİYON HASTALARININ ACİL SERVİSE BAŞVURU NEDENLERİ VE KRONİK HASTALIK YÖNETİMLERİ, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • Masa Başı Çalışanlarda Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bazı Antropometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi , İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • ONKOLOJİ HASTA VE HASTA YAKINLARININ EVDE BAKIM HİZMETLERİNDEN BEKLENTİLERİ, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • PALYATİF BAKIM GEREKSİNİMİ OLAN KANSERLİ HASTA YAKINLARININ EVDEBAKIMDA YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ VE YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLENMESİ, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • Onkoloji Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Sıklığı ile Sağlık Okur Yazarlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • Yaşlı Bireylerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Sağlık Okuryazarlığının Belirlenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • Bir Huzurevinde Kalan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • HİPERTANSİYON HASTALARININ ACİL SERVİSE BAŞVURU NEDENLERİ VE KRONİK HASTALIK YÖNETİMLERİ, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • Masa Başı Çalışanlarda Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bazı Antropometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi , İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • ONKOLOJİ HASTA VE HASTA YAKINLARININ EVDE BAKIM HİZMETLERİNDEN BEKLENTİLERİ, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.1.2015
 • Evli Kadınların (18-65 Yaş Arası) Servikal Kansere İlişkin Bilgi Düzeyi ile Öz-Etkililik ve Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • Çocuk- Ergen Alay Edilme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • Evli Kadınların (18-65 Yaş Arası) Servikal Kansere İlişkin Bilgi Düzeyi ile Öz-Etkililik ve Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • Çocuk- Ergen Alay Edilme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • Evli Kadınların (18-65 Yaş Arası) Servikal Kansere İlişkin Bilgi Düzeyi ile Öz-Etkililik ve Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • Çocuk- Ergen Alay Edilme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • TİP 2 DİYABETES MELLİTUS TANILI BİREYLERDE TEKNOLOJİ TABANLI EĞİTİMİN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMÜ VE TEKNOLOJİ KABULÜ ÜZERİNE ETKİSİ, MELTEM ÇAVUŞOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • COVID-19 Enfeksiyonuna İlişkin Sağlık Okuryazarlık Düzeylerine Göre Verilen Eğitimin İşçilerin Bilgi Düzeyleri Ve Davranışlarına Etkisi, KÜBRA KABALCI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Evde Bakım Hemşirelerinin İşyükü Analizi, FATMA EZGİ ALAŞALVAR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sosyal pazarlama çerçevesinde meme kanseri ile ilgili görsel materyallerin kadınların meme kanseri erken tanı davranışlarına etkisi, EMİNE AVCI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Tip 2 diyabetes mellitus tanılı 18-64 yaş arası yetişkinlerde beslenme okuryazarlığı ve öz etkililiğin diyabet ve öz bakım aktivitelerine etkisi, EZGİ ÜNDEY, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • 10-14 yaş arası ilköğretim öğrencilerinin benlik algıları ile obez çocuklara yönelik tutumlarının incelenmesi, HÜLYA ÇİLOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan bebeklerin annelerinin sağlık okuryazarlık düzeylerinin evde bebek bakımı bilgisine etkisi, DİCLE ERTAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • SOSYAL PAZARLAMA ÇERÇEVESİNDE MEME KANSERİİLE İLGİLİ GÖRSEL MATERYALLERİN KADINLARINMEME KANSERİ ERKEN TANI DAVRANIŞLARINA ETKİSİ, Avcı Emine, Tamamlanmış
 • Demans tanılı yaşlılar için aile yakınlarına verilen ev düzenleme eğitiminin düşmeleri önlemeye etkisi, CANSU KADRİYE YENİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Bir aile sağlığı merkezine başvuran tip 2 diabetes mellitus tanılı hastalarda tedaviye uyum ile sağlık okuryazarlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi, ECE ÖZONUK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Yaşlılarda karar ağacı modeline göre düşme maliyetinin incelenmesi, GAMZE KUNDAKÇI AĞARTIOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Çocuk- ergen alay edilme ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi, BANU ÇANKIRI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Evli kadınların (18-65 yaş arası) servikal kansere ilişkin bilgi düzeyi ile öz-etkililik ve sağlık okuryazarlığı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, ZELİHA DİLLİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İzmir'de çalışan evde bakım hemşirelerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi, NİLGÜN YURTSEVER, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Evli Kadınların (18-65 Yaş Arası) Servikal Kansere İlişkin Bilgi Düzeyi ile Öz-Etkililik ve Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Zeliha TİRAKİ, Tamamlanmış
 • Çocuk Ergen Alay Edilme Ölçeğinin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması, Banu Mutlu, Tamamlanmış
 • İzmir İlinde Evde Bakım Hizmetinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı Güçlüklerin, İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi, Yılmaz M, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Devam eden
 • Sözel Bildiri 3.lük ödülü,2016
 • poster bildiri ikincilik ödülü,2015
 • Kanserli Çocukların Evde Fiziksel Bakım Gereksinimlerine İlişkin Ebeveynlerin Deneyimleri: Kalitatif Bir Çalışma,2013
 • Leman Birol-İnci Erefe Araştırma Ödülü,2007
 • 3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, 5.3.2014
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
 • Castelo Branco University, Observer, Tam Zamanlı, 1.1.2015 - 1.1.2015
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kök hücre Nakil Ünitesi , Sorumlu Hemşire, Tam Zamanlı, 1.1.2001 - 1.1.2011
 • İstanbul Üniversitesi florence Nightingal Hemşirelik YÜksekokulu, Arş.Gör, Tam Zamanlı, 1.1.1996 - 1.1.2000
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kök hücre Nakil Ünitesi , Sorumlu Hemşire, Tam Zamanlı,
 • İstanbul Üniversitesi florence Nightingal Hemşirelik YÜksekokulu, Arş.Gör, Tam Zamanlı,
 • Hemşirelik Eğitimi Derneği, Üyelik, 2013
 • Hemşirelik Eğitimi Derneği, Üyelik, 2013
 • Evde Bakım Derneği, Üyelik, 2012
 • Evde Bakım Derneği, Üyelik, 2012
 • Ege Lösemili Çocuklar ve Onkoloji Derneği, Üyelik, 2007
 • Ege Lösemili Çocuklar ve Onkoloji Derneği, Üyelik, 2007
 • Onkoloji Hemşireliği Derneği, Üyelik, 2005
 • Onkoloji Hemşireliği Derneği, Üyelik, 2005

Araştırma Alanları

 • Halk Sağlığı Hemşireliği

Dersler

Ders Kodu Ders Adı
YL-ACH104 ARAŞTIRMA VE BİYOİSTATİSTİK-2
YBA204 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ
HEM216 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ
HEM304 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
HEM400.6 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
HSH 102 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SÜREÇLERİ- II
HSH 104 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SÜREÇLERİ UYGULAMA- II
YL.HEM124 HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA 2
HSH 106 HEMŞİRELİKTE TEMEL İSTATİSTİK UYGULAMALARI
HEM201.02 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİK 2
YL.HEM123 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA-1
YLHEM123 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA-1
YLHEM124 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA-2
YLHEM424 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA-2
YL.HEM124 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA-2
HSH 108 İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
HSH 109 OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
SBE101 ÖLÇEK GELİŞTİRME
HSH 112 SAĞLIĞI GELİŞTİRME VE SAĞLIK EĞİTİMİ
YL-HEM104 SAĞLIK BİLİMLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMA
HSH 110 TEMEL EPİDEMİYOLOJİ
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-1
HSH 302 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-3
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-4
HSH 300 SEMİNER
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
HSH 301 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
HSH 301 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
HSH 301 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
Ders Kodu Ders Adı
YL-HEM496 EVDE BAKIM
YL-HEM196 EVDE BAKIM
HEM411 EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ
HEM304 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM191 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 1
YL-HEM492 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 2
YL-HEM192 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 2
HEM400.6 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
YL-HEM193 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 1
YL-HEM494 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 2
YL-HEM194 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 2
YL-HEM493 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
YLHEM493 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
YLHEM494 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-2
YL-HEM491 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ-1
YLHEM491 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ-1
YLHEM492 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ-2
YL.HEM124 HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA 2
HEM201 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİK 1
YL.HEM123 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA-1
YLHEM123 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA-1
YLHEM423 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA-1
YLHEM424 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA-2
YL-HEM495 İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM195 İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
HEM217 KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK
YLHEM497 TEMEL EPİDEMİYOLOJİ
YLHEM197 TEMEL EPİDEMİYOLOJİ
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-1
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-3
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-4
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-5
YL-HEM590 SEMİNER
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
Menüyü Kapat