ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Hemşirelik(Halk Sağlığı Hemşireliği)
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Halk Sağlığı Hemşireliği A.B.D.
 • Lisansüstü İstanbul Üniversitesi-Florence Nightingale Hemşirelik Y.O. - Hemşirelik
 • Üniversite İstanbul Üniversitesi-Florence Nightingale Hemşirelik Y.O.

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Hemşirelik(Halk Sağlığı Hemşireliği)
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Halk Sağlığı Hemşireliği A.B.D.
 • Lisansüstü İstanbul Üniversitesi-Florence Nightingale Hemşirelik Y.O. - Hemşirelik
 • Üniversite İstanbul Üniversitesi-Florence Nightingale Hemşirelik Y.O.
 • Yılmaz M,Gelişimsel Yetersizliğin Perinatal Dönemde Önlenmesi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2014, 1, 72-83
 • Yılmaz M, Bir Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’ne Başvuran Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımlarının Belirlenmesi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2014, 1, 39-47
 • Yılmaz M,The Effectiveness of Nutrition and Activity Programmes for Young Adults with Intellectual Disabilities, International Journal of Caring Sciences, 2014, 2, 449-459
 • Yılmaz M,Skin Cancer Knowledge and Sun Protection Behaviour among Nursing Students, Japan Journal of Nursing Science, 2014
 • Yılmaz M,Hipertansiyon Tanısı Olan Bireylerin Evde Hastalık Yönetimlerinin İncelenmesi, Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 2013, 5, 30-40
 • Yılmaz M,The Informational Needs of Mothers about Physical Care at Home for Children who Underwent Stem Cell Transplants. , International Journal of Caring Sciences, 2013, 1, 106-114
 • Yılmaz M, Lifestyle Behaviors and Early Diagnosis Practices of Cancer Patients., Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2013, 5, 3269-3274
 • Yılmaz M,Experiences of Parents with the Physical Care Needs at Home of Children With Cancer: A Qualitative Study. , Cancer Nursing, 2013, 5, 385-393
 • Yılmaz M,Determination of School-Related Problems in Children Treated for Cancer, Journal of School Nursing, 2013
 • Yılmaz M,Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Bağışıklanma Durumunun İncelenmesi, Sağlık ve Toplum, 2012, 2, 30-35
 • Yılmaz M,Factors Affecting the Healthy Lifestyle Behavior and Quality Of Life in Healthy Youths in Western Turkey. , İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2012, 4, 146-173
 • Yılmaz M,Çocuklarda Kanser ve Engellilik. , Türk Onkoloji Dergisi, 2012, 2, 98-105
 • Yılmaz M,Complications of Central Venous Catheters in Children Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Turkey., Journal of Pediatric Oncology Nursing, 2012, 4, 199-205
 • Yılmaz M,Enteral Nutrition is Feasible in Pediatric Stem Cell Transplantation Patients., Pediatric Blood & Cancer, 2012, 7, 1327-1329
 • Yılmaz M,Pediatrik Onkoloji Hastalarının Evde Fiziksel Bakım Gereksinimleri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2010, 3, 61-70
 • Yılmaz M,Kanserli Çocuklara Bakım Verenlerin Bilgi Gereksinimlerine Yönelik Planlı Taburculuk Programı: Bir İzlem Çalışması, Ege Pediatri Bülteni , 2010, 1, 19-24
 • Yılmaz M,Effectiveness of a Discharge-Planning Program and Home Visits for Meeting the Physical Care Needs of Children With Cancer , Supportive Care in Cancer, 2010, 243-253
 • Yılmaz M,Adölesan –Ebeveyn Etkileşim Özellikleri ve Algılanan Aile Desteği Arasındaki İlişki, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergis, 2008, 2, 27-39
 • Yılmaz M,Kanser Hastalarında Mukozit: İlişkili Risk Faktörleri, Klinik ve Ekonomik Sonuçları. , Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008, 2, 167-176
 • Yılmaz M, Mukozit Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar. , Uluslararası Hematoloji ve Onkoloji Dergisi, 2007, 4, 241-246
 • Yılmaz M,Metal İşkolunda Çalışan İşçilerde Sırt-Bel Ağrısı Sıklığı ve İlişkili Faktörler, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006, 1, 175-187
 • Yılmaz M,Pediatrik Hastalarda Periferik Kök Hücre Nakli Uygulamaları ve Hemşirelik Bakımı, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 2005, 3, 133-139
 • Yılmaz M,Okul Çocuğu Olan Ebeveynlerin Ev Ortamında Sigara İçme Davranışı: Cinsiyet ve Sağlığın Önemini Anlama ile İlişkisi, Çocuk Forumu, 2003, 2, 40-45
 • Yılmaz M,Hemşirelerde Çalışma Koşullarından Kaynaklanan Sırt-Bel Ağrıları ve Risk Faktörleri, Sağlık ve Toplum, 2003, 3, 30-36
 • Yılmaz M,Bir İlköğretim Okulu’nda Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Hemşirelik Forumu , 2000, 5, 10-16
 • Yılmaz M,Obesıty and Hypertension in Adolescents and Adults with Intellectual Disability.,4th IASSIDD Europe Regional Congress,July 14-17, Viyana, Avusturya, 2014
 • 4, (1.1.2015), (Lifestyle behaviors and early diagnosis practices of cancer patients)
 • (6.8.2014), (Effectiveness of a Discharge- planning Program and Home Visits for Meeting the Physical Care Needs of Children with Cancer)
 • 3, (1.1.2013), (Lifestyle behaviors and early diagnosis practices of cancer patients)
 • OMAHA Sistemi, Hemşirelik Sınıflandırma Modeli ve Hemşirelik Eğitiminde Kullanılması, Proje Ekibinde Üye, 2, Araştırma Projesi, Proje Ekibinde Üye,,1.1.2000
 • Sarıyer-Bahçeköy Halk Sağlığı Hizmetleri ve Araştırma Projesi, Yürütücü, 1, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yürütücü,,1.1.2000
 • Ege Pediatri Bülteni
 • İzmir İlinde Evde Bakım Hizmetinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı Güçlüklerin, İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi, Yılmaz M, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Devam eden
 • Kanserli Çocukların Evde Fiziksel Bakım Gereksinimlerine İlişkin Ebeveynlerin Deneyimleri: Kalitatif Bir Çalışma,2013
 • Leman Birol-İnci Erefe Araştırma Ödülü,2007
 • 3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, 5.3.2014
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,Anabilim/Bilim Dalı Başkanı
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kök hücre Nakil Ünitesi , Sorumlu Hemşire, Tam Zamanlı,
 • İstanbul Üniversitesi florence Nightingal Hemşirelik YÜksekokulu, Arş.Gör, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Halk Sağlığı Hemşireliği

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön