ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Hemşirelik
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Psikiyatri Hemşireliği A.B.D.
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Psikiyatri Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Hemşirelik
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Psikiyatri Hemşireliği A.B.D.
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Psikiyatri Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,AKIN KORHAN ESRA,TOKEM YASEMİN,RÜVEYDA TORUN,Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin ilk klinik deneyim öncesi-sırası ve sonrası anksiyete ve stres düzeyleri ve etkileyen faktörler, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi -Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing, 2015, 2, 1 16
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,BOZKURT SATI,ŞENAY VARA,ÖZEN SAMİM,DARCAN ŞÜKRAN,GÖKŞEN ŞİMŞEK RUHSAR DAMLA,Difficulties Experienced By Caregivers of Patients Diagnosed With Osteogenesis Imperfecta (OI), Journal of Pakistan Medical Association, 2015, 65, 764 770
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,BAŞOĞUL CEYDA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Social functionality and internalized stigmatization levels of forensic psychiatry patients, Anatolian Journal of Psychiatry, 2015, 16, 113 121
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,ÇAM MAHİRE OLCAY,The Factors Affecting The Attitudes Of Nurses Working At Psychiatric Hospitals Toward Forensic Psychiatric Patients in Turkey, Turkish Journal of Psychiatry, 2014, 24, 253 259
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,AKIN KORHAN ESRA,YURDAKUL BÜŞRA,ŞİMŞEK SİMGE,A study of the relationshop between sociotropyautonomy personality traits and levels of problem solving and coping with stress in nursing students, HealthMED, 2014, 8, 82 89
 • BOZKURT SATI,BAYSAN ARABACI LEYLA,ŞENAY VARA,ÖZEN SAMİM,GÖKŞEN ŞİMŞEK RUHSAR DAMLA,DARCAN ŞÜKRAN,The Impact of Psycho-Educational Training on the Psychosocial Adjustment of Caregivers of Osteogenesis Imperfecta Patients, J Clin Res Pediatr Endocrinol, 2014, 6, 84 92
 • ÖZGÜR GÖNÜL,YÖRÜKOĞLU GÜLDEN,BAYSAN ARABACI LEYLA,Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler., Psikiyatri Hemşireliği Dergisi (Journal of Psychiatric Nursing), 2014, 2, 53 60
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,Bölge psikiyatri hastanelerinde çalışan hemşirelerin ruhsal hastalıklara yönelik inançları ve etkileyen faktörler., Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. (Turkiye Klinikleri J Nurs Sci), 2014, 6, 13 25
 • ÜNSAL ATAN ŞENAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,ŞİRİN AHSEN,DÖNMEZ SEVGİ,İŞLER DALGIÇ AYŞEGÜL,Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2013, 20, 882 889
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,AKIN KORHAN ESRA,BOZKURT SATI,ÇIRAY GÜNDÜZOĞLU NAZMİYE,HAKVERDİOĞLU YÖNT GÜLENDAM,Hemşirelerin Etik Yönelimleri, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 2013, 2, 22 27
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,BORA EMRE,ÖZGÜR GÖNÜL,Geriatrik Hastalar İçin Hemşire Gözlem Ölçeği’nin (GHHGÖ) Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri, Nöropsikiyatri Arşivi (Archives of Neuropsychiatry), 2011, 48, 135 139
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,ÇAM MAHİRE OLCAY,Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği Geliştirme, Nöropsikiyatri Arşivi (Archives of Neuropsychiatry), 2011, 48, 175 183
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,Adli Psikiyatri Hemşireliği: Günümüzde Türkiye’deki Durumu., Adli Bilimler Dergisi (Turkish Journal of Forensic Sciences), 2011, 10, 25 32
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,YILDIRIM SERAP,GÖRDELES BEŞER NALAN,Psikiyatri hemşireliği eğitiminin hemşirelerin bilgi düzeylerine etkisi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi), 2010, 13, 44 51
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,ÇAM MAHİRE OLCAY,Adli psikiyatri hastaları ile ilgili yasal düzenlemeler ve hemşirelerin yasal sorumlulukları., Adli Bilimler Dergisi, 2010, 9, 55 64
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,YILDIRIM SERAP,GÖRDELES BEŞER NALAN,Psikiyatri hemşireliği ile ilgili verilen eğitimin hemşirelerin terapötik ortam algilari ve motivasyonlarina etkisi, Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 2010, 2, 82 93
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,Tutum ölçeği hazırlamada nitel ve nicel adımlar, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi (HEMAR-G)., 2010, 12, 59 71
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,Öğrenci hemşirelerin psikiyatri hemşireliğini, ruhsal hastalıkları ve psikiyatri hemşireliği eğitimini değerlendirmeleri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2010, 26, 49 66
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,Sağlık çalışanlarının adli psikiyatri hastalarına yönelik tutumları ve bu tutumlarını etkileyen faktörler, Adli Bilimler Dergisi (Turkish Journal of Forensic Sciences), 2010, 9, 17 23
 • Bora Emre,BAYSAN ARABACI LEYLA,Empati ölçeği Türkçe formunun üniversite öğrencilerinde psikometrik özellikleri., Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (Bulletin of Clinical Psychopharmacology-BCP), 2009, 19, 39 47
 • BORA EMRE,BAYSAN ARABACI LEYLA,Effect of age and gender on schizotypal personality traits in the normal population, Psychiatry and Clinical Neurosciences, 2009, 63, 663 669
 • BORA EMRE,BAYSAN ARABACI LEYLA,Üniversite öğrencilerinde şizotipal kişilik özelliklerinin doğrulayıcı faktör analiziyle incelenmesi., Türk Psikiyatri Dergisi, 2009, 20, 339 345
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,Psikiyatri hemşireliğini algılama ölçeğinin geliştirilmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi), 2009, 12, 29 40
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,ÇAM MAHİRE OLCAY,Psikiyatri hemşireliği eğitimini değerlendirme formunun Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009, 25, 1 12
 • ENGİN ESRA,GÜRKAN AYÇA,DÜLGERLER ŞEYDA,BAYSAN ARABACI LEYLA,University students' suicidal thoughts and influencing factors, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2009, 16, 343 354
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,Adli psikiyatri hastasının bakımında hemşirenin rolü, Adli Psikiyatri Dergisi, 2008, 5, 25 30
 • ÖZGÜR GÖNÜL,BAYSAN ARABACI LEYLA,AYCAN ZELİHA,10-15 yaş grubundaki çocukların fiziksel ve duygusal istismar durumlarının incelenmesi., Hemşirelik Forumu, 2007, 59 65
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,KARADAĞLI AYCAN,Hemşire ve ebelerin kadına yönelik şiddet belirtilerini tanımalarına ilişkin ölçek geliştirme, Sağlık ve Toplum Dergisi, 2006, 16, 101 111
 • Özgür Gönül, Baysan Leyla,Yaşlılarda uyku sorunları, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005, 21, 97 105
 • BAŞBAKKAL DİDAR ZÜMRÜT,BAYSAN ARABACI LEYLA,Çocuk istismarı ve ihmali konusuna ilişkin polislerin bilgi düzeylerinin ve düşüncelerinin incelenmesi, Çocuk Forumu Dergisi, 2004, 65 70
 • GÖRDELES BEŞER NALAN,BAYSAN ARABACI LEYLA,UZUNOĞLU GÜLÇİN,Türkiye’de Bir Bölge Psikiyatri Hastanesinde Tedavi Olan Suça İtilmiş Çocuk Profilleri, Anatolian Journal of Psychiatry
 • Satıl MA, Türkmen B, Duran S, Uçar E, Erdoğan F, Turhan G, Teke H, Akın-Korhan E, Baysan-Arabacı L,Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Değerlerinin ve Değerlere İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Fenomenolojik Çalışma.,,22-26 Nisan , Kayseri, Türkiye, 2015
 • Cafer B, Zehir S, Baysan-Arabacı L, Oyur-Çelik G.,Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Durumları.,,22-26 Nisan, Kayseri, Türkiye, 2015
 • Aydemir E, Eyiip E, Bilgiç G. Baysan-Arabacı L. ,Öğrenci Hemşirelerin Madde Bağımlılığı Neden ve Tedavisine İlişkin Algı ve Tutumları,,22-26 Nisan , Kayseri, Türkiye, 2015
 • Pilge E, Baysan-Arabacı L,Acil Servis Hemşirelerinin Bağımlı Hastalara Karşı Tutumları. 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi,,01-4 Nisan , Antalya, Türkiye, 2015
 • Kılıçkaya A, Baysan-Arabacı L,Dahiliye Yoğun Bakımda Yatan Hasta Yakınlarının Bakım Verme Yükü ve Psikososyal Uyumları Arasındaki İlişki,,26-28 Mart , Antalya, Türkiye, 2015
 • Baysan-Arabacı L, Başoğul C, Büyükbayram A. ,Social Functinality and Internalized Stigmatization Levels of Forensic Psychiatric Patients,,14-18 September , Madrid, Spain, 2014
 • Özlem M, Akın-Korhan E, Baysan Arabacı L. ,Kalp-Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Etik Karar Verme Eğilimlerinin Belirlenmesi,,31 Ekim-1 Kasım , Antalya, Türkiye, 2014
 • Aktaş Y, Baysan-Arabacı L,Toplumsal Bir Yara: Yaşlı Bakımı,,23-24 Ekim , Niğde, Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A, Baysan-Arabacı L,Toplumsal İlişkilerin Güçlenmesinde Duygusal Zeka,,23-24 Ekim , Niğde, Türkiye, 2014
 • Baysan-Arabacı L, Büyükbayram A,Toplumsal Kalkınmada Bir Engel: Kadına Yönelik Şiddet,,23-24 Ekim , Niğde, Türkiye, 2014
 • Baysan-Arabacı L, Büyükbayram A, Başoğul C, Kaval M, Pilge E, Kılıçkaya A,Acil Servis Hemşirelerinin Empati Düzeyinin Ruhsal Hastalıklara Yönelik Sosyal Mesafe ve Tutumlarına Etkisi. ,,1-3 Eylül , Ankara, Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A, Baysan-Arabacı L, Taş G, Varol D,Öğrenci Hemşirelerin Duygusal Zekâ ve Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ile Psikolojik Dayanıklılıkları Arasindaki Ilişki,,13-15 Mayıs , Ankara, Türkiye, 2014
 • Oyur-Çelik O, Zehir S, Erdem E, Baysan-Arabacı L, Akın-Korhan E,Öğrenci Hemşirelerin Mentör Hemşirelere İlişkin Görüşleri.,,1-3 Mayıs , Trabzon, Türkiye, 2014
 • Baysan-Arabacı L, Kırşan M, Atamer R, Kaplan A. ,Öğrenci Hemşirelerin Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Tutumları.,,1-3 Mayıs , Trabzon, Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A, Baysan-Arabacı L, Başoğul C,Yaşlı Birey ve İletişimde Hemşirenin Rolü. ,,5-7 Mart , İzmir , Türkiye, 2014
 • Başoğul C, Baysan-Arabacı L, Büyükbayram A.,Yaşlı İstismarı ve Psikososyal Sorunlar,,5-7 Mart , İzmir , Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A, Baysan-Arabacı L,Yaşlılıkta Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı,,5-7 Mart , İzmir , Türkiye, 2014
 • Gördeles-Beşer N, Bozkurt S, Baysan-Arabacı L. ,Yaşlı Bireye Bakım Verenlerde Tükenmişlik,,5-7 Mart , İzmir , Türkiye, 2014
 • Baysan-Arabacı L, Bozkurt S, Vara S, Ozen S, Goksen D, Darcan S.,Coping with Osteogenesis Imperfecta: What kind of difficulties are families living with,,22-25 June , Rotterdam, Netherlands, 2013
 • Bozkurt S, Baysan-Arabacı L, Vara S, Ozen S, Darcan S, Goksen D. ,Osteogenezis Imperfekta Tanili Hastalara Bakim Verenlerde Psikoeğitimin Psikososyal Uyum Üzerine Etkisi. ,,1-5 Ekim , Edirne, Türkiye, 2013
 • Taş G, Baysan-Arabacı L,Üniversite Öğrencilerinin Hayvan Destekli Terapiler İle İlgili Bilgi ve Görüşleri,,19-21 Nisan , Konya, Türkiye , 2013
 • Yurdakul B, Şimşek S, Akın-Korhan E, Baysan-Arabacı L,Öğrenci Hemşirelerin Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ve Problem Çözme İle Stresle Başetme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.,,19-21 Nisan , Konya, Türkiye, 2013
 • Kasapoğlu D, Demirtaş D, Cafer B, Körklü S, Köybaşı S, Baysan-Arabacı L, Akçay-Didişen N, Akın-Korhan E. ,Öğrenci Hemşirelerin Özyeterlilik Düzeyleri ve Etik Yönelimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. ,,19-21 Nisan, Konya , Türkiye, 2013
 • Atamer R, Kırşan M, Akın-Korhan E, Baysan-Arabacı L,Öğrenci Hemşirelerin Etik Duyarlılıkları,,19-21 Nisan , Konya, Türkiye, 2013
 • Akın-Korhan E, Hakverdioğlu Yönt G, Yaprak E, Baysan-Arabacı L, Yılmaz MÇ, Yıldırım Sarı H, Karadağ Ö, Tokem Y,Nurse’s attitudes of defining nursing diagnosis and interventions according to NANDA’s Taxonomy II Classification System,,29 May-1 June , 2012
 • Baysan-Arabacı L, Çam O.,Türkiye’de Psikiyatri Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler,,9-13 Ekim, Bursa, Türkiye, 2012
 • Baysan-Arabacı L, Akın-Korhan E, Bozkurt S, Çıray-Gündüzoğlu N, Karadağ Ö, Tosun-Sarıoğlu E,Hemşirelerin Etik Yönelimlerinin Belirlenmesi. ,,28-30 Mayıs , Niğde, Türkiye, 2012
 • Şaylan H, Büyük K, Torun R, Baysan-Arabacı L,Öğrenci Hemşirelerin Empatik Eğilim ve Becerileri ile Özyeterlilikleri Arasındaki İlişki,,26-28 Nisan , Bursa, Türkiye, 2012
 • Torun R, Moralılar S, Baysan-Arabacı L, Tokem Y, Akın-Korhan E,Öğrenci Hemşirelerin İlk Klinik Deneyim Öncesi Anksiyete ve Stres Düzeyleri.,,26-28 Nisan , Bursa, Türkiye, 2012
 • Baysan-Arabacı L, Çam O. ,Development of Nurse's Attitude Towards Forensic Psychiatric Patients Scale,,12-15 March , Vienna, Austria, 2011
 • Çam O, Baysan-Arabacı L. ,Beliefs of Nurses Working in Mental Health And Illnesses Hospitals in Turkey Toward Mental Ilnesses,,12-15 March , 2011
 • Ünsal-Atan Ş, Baysan-Arabacı L, Şirin A, İşler A, Dönmez S, Ünsal-Güler M, Oflaz Ü, Yalçınkaya-Özdemir G, Yazar-Taşbaşı F.,Türkiye’de Üniversite Hastaneleri’nde Çalışan Hemşirelerin Şiddetle Karşılaşma Durumları,,16 Ekim , İzmir, Türkiye, 2010
 • Çam O, Baysan-Arabacı L. ,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançları,,5-9 Ekim, İzmir, Türkiye, 2010
 • Baysan-Arabacı L, Çam O. ,Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği Geliştirme.,İzmir ,5-9 Ekim , İzmir, Türkiye, 2010
 • Özgür G, Şağın H, Duman MZ, Baysan-Arabacı L, Çuhadar D,Student Nurses' Social Structures and Opinions About Social Values in Turkey,,15-17 October , Thessaloniki , Greece, 2009
 • Çam O, Baysan-Arabacı L. ,Psychiatric Nursing Education in Turkey Within European Union Process,,20-25 September , 2008
 • Gurkan A, Dokur K, Baysan-Arabacı L,The Investigation of The Humor’s Effect on The Healthy Lifestyle Behavıors,,20-25 September , 2008
 • Baysan-Arabacı L, Dülgerler S, Engin E. ,Media Staff’s Opinions About Mental Illnesses in Turkey,,20-25 September , 2008
 • Çam O, Baysan-Arabacı L, Yıldırım S, Gördeles-Beşer N.,Determination of Effectiveness of Psychiatric Nursing Education Provided For Nurses: A Sample of Turkey,,20-25 September, 2008
 • Özgür G, Akdağ B, Baysan-Arabacı L, Çuhadar D,Üniversite Öğrencilerinin Töre Cinayetlerine İlişkin Tutumları,,27-29 Kasım , Nevşehir, Türkiye, 2008
 • Uysal A, Koçer A, Baysan-Arabacı L,Gültepe Semti’nde Yaşayan Çocukların Aile İçindeki ve Okul Çevresindeki Şiddete İlişkin Yaşantılarının İncelenmesi,,27-29 Kasım , Nevşehir, Türkiye, 2008
 • Özgür G, Bozkurt E, Baysan-Arabacı L,2003-2007 Yılları Arasında Bir Gazetede Yayımlanan İntihar Haberlerinin Özellikleri. ,,27-29 Kasım , Nevşehir, Türkiye, 2008
 • Uysal A, Şaşmaz-Kaylı D, Baysan-Arabacı L,Gültepe Semti’nde Yaşayan Kadınların Ailede Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Görüş ve Yaşantılarının İncelenmesi,,20-22 Mart , Ankara, Türkiye, 2008
 • Uysal A, Baysan-Arabacı L.,Sağlık Çalışanı, Polis ve Öğretmenlerin Aile İçi Şiddet Olgularına Yaklaşımına Yönelik Eğitim Programının Etkililiği,,20-22 Mart , Ankara, Türkiye, 2008
 • Çam O, Baysan-Arabacı L, Yıldırım S, Beşer-Gördeles N.,Hemşirelere Verilen Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Etkinliğinin Araştırılması. ,,4 Ocak, Adana, Türkiye, 2008
 • Baysan-Arabacı L, Çam O,Student Nurses’ Opinions About Psychiatric Nursing and Mental Ilnesses in Turkey.,,28 November- 2 December , 2007
 • Bilgili R, Baysan-Arabacı L, Engin E, Gürkan A,Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Maneviyat ve Sağlığı Geliştirme Davranışları İle İlişkisi,,16-20 Ekim , Antalya, Türkiye, 2007
 • Yedikardaşlar C, Büyükbayram A, Baysan-Arabacı L, Engin E, Özgür G,Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Farklı Eğitim Yöntemlerinin El Yıkama Davranışına Etkisi,,16-20 Ekim , Antalya, Türkiye, 2007
 • Büyükbayram A, Yedikardaşlar C, Baysan-Arabacı L, Engin E, Özgür G,Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Psikotrop İlaç Kullanımı,,16-20 Ekim , Antalya, Türkiye, 2007
 • Özgür G, Baysan-Arabacı L, Akıncılar M,Cerrahi Servisinde Yatan Hastaların Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri.,,4-8 Eylül , İstanbul, Türkiye, 2007
 • Özgür G, Baysan-Arabacı L, Türkoğlu Y. ,Cerrahi ve İç Hastalıkları Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri,,4-8 Eylül , Gaziantep, Türkiye, 2007
 • Özgür G, Yörükoğlu G, Baysan-Arabacı L,Lise Öğrencilerinde Şiddet Eğilimi. ,,26-29 Haziran , İstanbul , Türkiye, 2007
 • Özgür G, Beşer N, Bozkurt S, Baysan-Arabacı L, Yıldırım S.,Mental Status Of Convicted and Arrested People.,,12-16 July , 2006
 • Baysan-Arabacı L,Toplumumuzda Kadına Yönelik Şiddete Sosyokültürel Bir Bakış,,01-05 Kasım , 2006
 • Baysan-Arabacı L, Çam O.,Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Karşılaşılan Engellerin Aşılmasına Yönelik Öneriler.,,01-05 Kasım , İstanbul, Türkiye, 2006
 • Dülgerler Ş, Engin E, Gürkan A, Baysan-Arabacı L,Öğrenci Hemşirelerin Aile İşlevleri ve Ruhsal Belirti Dağılımlarının Değerlendirilmesi. ,,15-20 Kasım , Erzurum, Türkiye, 2005
 • Gürkan A, Engin E, Dülgerler Ş. Baysan L. ,Üniversite Öğrencilerinin Öfke Duyguları İle Ruhsal Belirti Dağılımları Arasındaki İlişki ,,7-10 Eylül , İzmir , Türkiye, 2005
 • Engin E, Gürkan A, Dülgerler Ş, Baysan L. ,Üniversite Öğrencilerinin İntihar Düşünce Eğilimlerinin Öfke Duyguları İle İlişkisinin İncelenmesi,,7-10 Eylül, 2005
 • Özgür G, Baysan L, Aycan Z,10-15 Yaş Grubundaki Çocukların Fiziksel ve Duygusal İstismar Durumlarının İncelenmesi. ,,7-10 Eylül , İzmir, Türkiye, 2005
 • Gürkan A, Engin E, Dülgerler Ş, Baysan L. ,Üniversite Öğrencilerinin İntihar Düşünce ve Eğilimleri ile Psikiyatrik Semptomlar Arasındaki İlişki,,7-10 Eylül , İzmir, Türkiye, 2005
 • Baysan L, Karaaslan A,Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek Geliştirme,,5-9 Mart, İstanbul, Türkiye, 2005
 • Baysan L., Başbakkal Z.,Çocuk İstismarı ve İhmali Konusuna İlişkin Polislerin Bilgi Düzeylerinin ve Düşüncelerinin İncelenmesi,,2-4 Aralık, İstanbul, Türkiye, 2004
 • Baysan L.,Bir Travma Etkeni Olarak Aile İçi Şiddette Hemşirenin Rolü ve Önemi. ,İstanbul ,2-5 Aralık 2004, İstanbul , Türkiye, 2004
 • Çam O, Baysan-Arabacı L,Forensıc Psychıatrıc Nursıng: Its Sıtuatıon In Turkey Today. ,,15-17 April , Praque, Czech Republic , 2010
 • Osteogenezis Imperfekta Tanılı Hastalara Bakım Verenlerde Psikoeğitimin Psikososyal Uyumları Üzerine Etkisi. , Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2013
 • Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek Geliştirme, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2013
 • Hemşirelere Verilen Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Etkinliğinin Araştırılması, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2013
 • Psikiyatri Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançları., Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2013
 • Üniversite Öğrencilerinin Öfke İfadeleri Ruhsal Belirti Dağılımları ve İntihar Eğilimlerinin İncelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2012
 • Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing
 • Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 • II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
 • 3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu
 • Nordic Journal of Psychiatry
 • Psikiyatri Hemşireliği Dergisi
 • Journal of Religion and Health
 • Hemşirelik Bakım Standartları, Yardımcı editör,
 • Yoğun bakım hemşirelerinin hastaların psikolojik bakım gereksinimlerini belirlemeye ve uygulamaya yönelik görüşlerinin incelenmesi, YELİZ AKTAŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Davranış Bozukluğu tanılı ergenlere verilen psiko-eğitimin öfke yönetimine etkisi, Gülçin UZUNOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tamamlanmış
 • İnci Erefe Araştırma Birincilik Ödülü,2015
 • Sözel Sunum Üçüncülük Ödülü,2014
 • Sözel Sunum Birincilik Ödülü,2013
 • Sözel Sunum Birincilik Ödülü,2012
 • EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI, HEMŞİRE, Tam Zamanlı,
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİ, HEMŞİRE, Tam Zamanlı,
 • EGE ÜNİVERSİTESİ OLİMPİK YÜZME HAVUZU, HEMŞİRE, Tam Zamanlı,
 • Doç.Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi, 26.10.2015
 • Anabilim Dalı Başkanlığı (Yeniden Atama), İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD., 4.10.2014
 • Yrd.Doç.Dr. (Yeniden Atama), İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi, 18.9.2014-26.10.2015
 • Anabilim Dalı Başkanlığı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD., 4.10.2011-4.10.2014
 • Yrd.Doç.Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi, 19.9.2011-18.9.2014
 • Asistan Temsilciliği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 1.1.2011-1.9.2011
 • Arş.Gör.Dr., Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği ABD., 1.11.2009-1.9.2011
 • Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği ABD., 1.11.2001-1.11.2009
 • Hemşire, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği-Kadın Servisi, 1.3.2000-1.11.2001
 • Hemşire, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi, 1.2.2000-1.3.2000
 • Hemşire, Ege Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu, 1.1.1999-1.8.1999

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön