ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Hemşirelik
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi-İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Hemşirelik
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi-İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu
 • TOKEM YASEMİN,ÖZÇELİK HANİFE,Atiye Cicik,Examination of the Relationship Between Hopelessness Levels and Coping Strategies among the Family Caregivers of the Patients with Cancer, Cancer Nursing, 2015, 38, 28 34
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,AKIN KORHAN ESRA,TOKEM YASEMİN,Torun Rüveyda,Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Öncesi-Sırası Ve Sonrası Anksiyete Ve Stres Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2015, 1 16
 • İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Geçici Pacemaker takılan hastada Twirching ve Twiddler Sendromu, Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 2015, 6, 86 90
 • TOKEM YASEMİN,Kalp Yetersizliğinde Rehabilitasyon, Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni, 2015, 7
 • Böçkün Emine,TOKEM YASEMİN,Tekin Nil,Analysis of awareness of old people's relatives of physical practice for old patients staying at nursing., The Journal of Nursing Home Research, 2015, 1, 7 7
 • Jaarsma Tiny,Deaton Christi,Fitzsimmons Donna,Fridlund Bengt,Hardig Bjarne M,Mahrer İmhof Romy,Moons Philip,Noureddine Samar,ODonnell Sharon,Pedersen Susanne,Stewart Simon,Strömberg Anna,Thompson David R,TOKEM YASEMİN,Kjellström Barbro,Research in cardiovascular care: A position statement of the Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professionals of the European Society of Cardiology, European Journal of Cardiovascular Nursing, 2014, 13, 9 21
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,TOKEM YASEMİN,KORKMAZ MEDET,İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,Retrospective analyses of reasons why children with new diagnosed type 1 diabetes visit with the emergency department, Pakistan Journal of Medical Sciences, 2014, 30, 1197 1202
 • PARLAR KILIÇ SERAP,BÜYÜKKAYA BESEN DİLEK,TOKEM YASEMİN,Fadıloğlu Çiçek,KARADAĞ GÜLENDAM,An analysis of the cultural problems encountered during caregiving by the nurses working in two different regions of Turkey, International Journal of Nursing Practice, 2014, 20, 310 319
 • TOKEM YASEMİN,PARLAR KILIÇ SERAP,ÖZER SERAP,Nakas Dilek,Argon Gülümser,A Multicenter Analysis of the Use of Complementary and Alternative Medicine in Turkish Patients with Rheumatoid Arthritis, Holistic Nursing Practice, 2014, 28, 98 105
 • TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÇINAR YÜCEL ŞEBNEM,ORGUN FATMA,demir m,Determining the factors that affect breast cancer and self breast examination beliefs of Turkish nurses in academia, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2014, 15, 1275 1280
 • ÇINAR YÜCEL ŞEBNEM,TOKEM YASEMİN,AKIN KORHAN ESRA,Çalbay Sultan,Investigation into Sleep and Quality of Life in Patients with Rheumatoid arthritis, International Journal of Human Sciences, 2014, 11, 457 468
 • Tokem Y, Parlar Kilic S. Ozer S., Nakas D., Argon G. A Multicenter Analysis of the Use of Complementary and Alternative Medicine in Turkish Patients with Rheumatoid Arthritis. , Journal of Holistic Nursing Practice, 2014, 2, 98-105
 • Tokem Y,Investigation into Sleep and Quality of Life in Patients with Rheumatoid arthritis, International Journal of Human Sciences, 2014, 1, 457-468
 • TOKEM YASEMİN,Taşçı Emine,YILMAZ MEDİNE,Hipertansiyon tanısı olan bireylerin evde hastalık yönetimlerinin incelenmesi, Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 2013, 4, 30 40
 • PARLAR KILIÇ SERAP,Fadıloğlu Çiçek,Argon Gülümser,TOKEM YASEMİN,KESER GÖKHAN,Effects of Self–Pain Management on the Intensity of Pain and Pain Management Methods in Arthritic Patients, Pain Management Nursing, 2013, 14, 133 142
 • YILMAZ MEDİNE,ŞANLI DENİZ,Uçgun Müjde,Kaya NS,TOKEM YASEMİN,Lifestyle behaviours and ealry diagnosis practices of cancer patients, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2013, 14, 3269 3274
 • TOKEM YASEMİN,AYTEMUR ZEYNEP AYFER,YILDIRIM YASEMİN,Fadıloğlu Çiçek,Investigation into the use of complementary and alternative medicine and affecting factors in Turkish asthmatic patients, Journal of Clinical Nursing, 2012, 21, 698 707
 • Barbro Kjellstrom,Bjarne Madsen Hardig,Romy Mahrer Imhof,Philip Moons,Samar Noureddine,Susanne Pedersen,TOKEM YASEMİN,Tiny Jaarsma,The Science Committee of the CCNAP:Eager to Start, European Journal of Cardiovascular Nursing, 2011, 10, 195 196
 • TOKEM YASEMİN,Gülümser Argon,KESER GÖKHAN,Case Management Model in Turkish Rheumatoid Arthritis., Rehabilitation Nursing, 2011, 36, 205 213
 • YILDIRIM YASEMİN,TOKEM YASEMİN,Nilüfer Bozkurt,Fadıloğlu Çiçek,UYAR MELTEM,Uslu Rüçhan,Reliability And Validity Of The Turkish Version Of The Memorial Symptom Assessment Scale In Cancer Patients, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2011, 12
 • YAMAZHAN TANSU,TAŞBAKAN MELTEM,DURUSOY ONMUŞ İSABEL RAİKA,PULLUKÇU HÜSNÜ,TOKEM YASEMİN,ULUSOY SERCAN,SİPAHİ OĞUZ REŞAT,Turkish Nursing Hepatitis Study Group. Nursing Students' Immunisation Status And Knowledge About Viral Hepatitis In Turkey: A Multi-Centre Cross-Sectional Study., International Nursing Review, 2011, 58
 • CANLI ZEYNEP,ŞENUZUN AYKAR FİSUN,TOKEM YASEMİN,Miyokart enfarktüslü hastalarda anksiyete ve depresyonun incelenmesi, Türk Kardiyoloji Arşivi, 2009, 37, 557 562
 • TOKEM YASEMİN,Durmaz Akyol Asiye,Gülümser Argon,The relationship between disability and self-care agency of Turkish patients with rheumatoid arthritis, Journal of Clinical Nursing, 2007, 16, 44 50
 • Fadıloğlu Çiçek,Cantilav Şeniz,YILDIRIM YASEMİN,TOKEM YASEMİN,Meme Kanserli Kadınlarda Umutsuzluk Ve Baş Etme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006, 22, 147 160
 • YILDIRIM YASEMİN,Fadıloğlu Çiçek,TOKEM YASEMİN,Diyaliz Hastalarının Verilen Bakımdan Memnun Olma Durumlarının İncelenmesi, Nefroloji Hemşireliği Dergisi, 2005, 49 54
 • Fadıloğlu Çiçek,TOKEM YASEMİN,Geriatrik Rehabilitasyonda Hemşirenin Rolü, Türk Geriatri Dergisi, 2004, 7, 241 246
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILDIRIM YASEMİN,TOKEM YASEMİN,Sarıtaş Yüksel Elif,Nursing Management at Crohn’s Disease: Functional Health Pattern Model,11th Congress of European Crohn's and Colitis Organisation,16.03.2016 19.03.2016, Vienna, AVUSTURYA, 07.03.2016
 • Durak B., Uran BN., Tokem Y. ,İntörn Hemşire Gözüyle Fonksiyonel Sağlık Örüntüsüne Göre Böbrek Malign Neoplazmının Hemşirelik Yönetimi,Ege İç Hastalıkları Kongresi, Kuşadası,5-7 Mart 2015, Aydın, Türkiye, 2015
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN, Recent Advances in Health Sciences, Approach to Inflammatory Bowel Diseases With Current Guidelines, ISBN:978-954-07-4136-9, S:472 487, St. Kliment Ohridski University Press, 2016
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN, Recent Advances in Health Sciences, The Disease of Our Time: Vitamin D Deficiency and Hypovitaminosis D, ISBN:978-954-07-4136-9, S:87 93, St. Kliment Ohridski University Press, 2016
 • Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (Medical-Surgical Nursing), Kas İskelet Sistemi Hastalıkları, ISBN:978-605-320-101-4, S:282-312, Nobel Akademik Yayıncılık Ltd.Şti., 2015
 • Yaşlı Bakımı Hemşireliği (Nursing Older Adults), Bakımın amaçları ve hedefleri: Yaşlılar, aile bakım vericileri ve hemşireler arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir çerçe, ISBN:978-605-320-076-5, S:23-42, Nobel Akademik Yayıncılık Ltd.Şti, 2015
 • Palyatif Bakım Kitabı, Yaşam Sonu Bakım, 2015
 • 4, (1.1.2015), (Lifestyle behaviors and early diagnosis practices of cancer patients)
 • 3, (4.3.2013), (Yilmaz M, Sanli D, Ucgun M, Tokem Y. et al. Lifestyle Behaviors and Early Diagnosis Practices of cancer Patients. Asian Pac J Cancer Prev 2013;14:3269-3274.)
 • 3, (1.1.2013), (Lifestyle behaviors and early diagnosis practices of cancer patients)
 • İnsülin Tedavisi Alan Tip 1 Ve Tip 2 Diyabetli Bireylerde Sosyodemografik Değişkenlerin Hastalığı Yönetim Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (9569,60),29.12.2016
 • Romatoid Artritli hastaların bakımında vaka yönetimi modelinin etkinliğinin incelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2005
 • Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2014
 • Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014
 • Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 2013
 • Western Journal of Nursing Research, 2011
 • Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Yayını, Editör, 2013-2014
 • Kanser hastalarındaki bakım gereksinimlerinin karşılanmasında hemşirelik uygulamalarının etkinliğinin incelenmesi, ARZU GÜNGÖR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kanser dispne ölçeği'nin Türk kanser hastalarında geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi, DENİZ EZGİ ÇAKMAK, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Dahiliye yoğun bakım Ünitesinde damar içi kateter enfeksiyonlarının risk analizi ve yönetimi, DENİZ ÜNLÜ, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Poster birincilik ödülü,2017
 • Poster üçüncülük ödülü,2016
 • Birincilik Ödülü: SKS En İyi Uygulama 1.lik ödülü. Hemşirelik Bakım Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi; HBDS. ,2015
 • Osteosarkom Hastasında Beslenme İlkeleri: Olgu Sunumu. İkincilik Ödülü,2015
 • Poster Birincilik Ödülü,2014
 • SKS En İyi Uygulama Birincilik ödülü. ,2014
 • Geriatri Hemşireliği Sempozyumu, Poster Bildiri Birincilik Ödülü,2013
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü,2012
 • European Society of Cardiology, Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions Awards,2011
 • 2nd International Nursing Conference in Kosovo, 2nd European Nursing Student Congress, Birincilik Ödülü,2007
 • Ulusal Iç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Birincilik Ödülü,2007
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü,2007
 • Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Hemşirelik Oturumları Üçüncülük Ödülü,2004
 • 13.Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Tütanik Deluxe Hotel, Belek, 30.10.2014
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Yrd.Doç.Dr., Tam Zamanlı,
 • Ege Üniversitesi, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı,
 • Ege Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Hemşire, Tam Zamanlı,
 • Uluslararası Öğrenci Kurum Koordinatörü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 1.4.2015
 • Üniversite ve Birim Stratejik Planlama Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 3.9.2012-7.9.2015
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi,Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 2013, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Farabi Birim ve Bölüm Koordinatörü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Üniversite Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Üniversite Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Üniversite Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 • Hemşirelik
 • Dahili Hastalıkları Hemşireliği

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön