ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ-SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ A.B.D.
 • Lisansüstü EGE ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 • Üniversite GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ - HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ-SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ A.B.D.
 • Lisansüstü EGE ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 • Üniversite GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ - HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
 • AKÇAY DİDİŞEN NURDAN,KARAKUL ATİYE,Ertürk Sevinç,DÖKÜMCÜ ÜLKÜM ZAFER,Anxiety Levels and Needs of Fathers of Children Hospitalized in Pediatric Surgery Intensive Care Units, The Journal of Pediatric Research, 2020, 7, 38 45
 • ŞENOL SELMİN,ÇEVİK ÖZDEMİR HAMİDE NUR,KARAKUL ATİYE,Pediatri Hemşireleri Müzik Terapi Hakkında Ne Düşünüyor?, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2019, 4, 227 235
 • ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,DOĞAN PINAR,KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,DOĞAN ZEHRA,YILDIRIM SARI HATİCE,BARAN MAŞALLAH,DÜNDAR BUMİN NURİ,Practices of mothers’ with infants with colic, Nursing Children and Young People, 2018
 • KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,DOĞAN PINAR,YILDIRIM SARI HATİCE,Aile Güçlendirme Ölçeğinin Türk Dilinde Psikometrik Özellikleri, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2018
 • ÖZALP GERÇEKER GÜLÇİN,KAHRAMAN AYŞE,YARDIMCI FİGEN,BİLSİN ELİF,BİNAY ŞEYDA,ÇEVİK ÖZDEMİR HAMİDE NUR,KARAKUL ATİYE,ZENGİN DİLEK,ARDAHAN SEVGİLİ SEDA,GÜMÜŞ MERVE,BAŞBAKKAL DİDAR ZÜMRÜT,Akpınar Selma,Infiltration and extravasation in pediatric patients: A prevalence study in a children’s hospital, The Journal of Vascular Access, 2018, 19, 266 271
 • AKÇAY DİDİŞEN NURDAN,KARAKUL ATİYE,Nasuflar Nazmiye,DİVARCI EMRE,İslamoğlu Ayşen,Determination of the Preference of Surgical Gown for Parents and Children between 6 and 12 Years of DailySurgery, International Journal of Scientific and Technological Research, 2018, 4, 56 65
 • KARAKUL ATİYE,BOLIŞIK ZEHRA BAHİRE,The Effect of Music Listened to During the Recovery Period After Day Surgery on the Anxiety State and Vital Signs of Children and Adolescents, The Journal of Pediatric Research, 2018, 5, 82 88
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,KARAKUL ATİYE,DOĞAN ZEHRA,DOĞAN PINAR,The Results of Simulation Training in Pediatric Nursing Students’ Education, The Journal of Pediatric Research, 2018, 5, 194 200
 • ARDAHAN ESRA,DOĞAN PINAR,KARAKUL ATİYE,ÖZDEMİR VAHİDE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,Okul Öncesi Dönemde Zihinsel Yetersizliği Olan ve Olmayan Çocukların Ebeveynlerinde Ebeveyn Tutumlarının Karşılaştırılması, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018, 3, 87 87
 • KARAKUL ATİYE,ŞENOL SELMİN,Geçmişten Günümüze Tıbbi Teknolojinin Hemşirelik Bakımına Yansımaları: Beta Talasemi Örneği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017, 2, 12 13
 • ARDAHAN ESRA,KARAKUL ATİYE,AYDIN ASİYE,DOĞAN PINAR,HOŞGÖR MÜNEVVER,ORAL AKGÜN,Pediatrik Yanık Hastalarında İnhalasyon Aromaterapisinin Ağrı ve Vital Bulgular Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Klinik Bir Çalışma,2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi,27.11.2019 30.11.2019, İZMİR, TÜRKİYE, 24.12.2019
 • ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,DOĞAN PINAR,YILDIRIM SARI HATİCE,BAŞBAKKAL DİDAR ZÜMRÜT,Hemşirelik Öğrencilerinde Simüle Çocuk Mankende İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesinde İlaç Uygulama ve Doz Hesaplama Programı Kullanımının Etkisi,2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi,27.11.2019 30.11.2019, İZMİR, TÜRKİYE, 24.12.2019
 • ŞENOL SELMİN,KARAKUL ATİYE,ÇEVİK ÖZDEMİR HAMİDE NUR,Pediatri Bakımında Müzik Terapi Uygulamaları,2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi,25.09.2019 28.09.2019, 10.12.2019
 • DOĞAN PINAR,KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,Annelerin Emzirme Sürecinde Sosyal Medya ve Teknoloji Kullanma Durumlarının İncelenmesi,2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi,27.11.2019 30.11.2019, İZMİR, 24.12.2019
 • KARAKUL ATİYE,ŞENOL SELMİN,Talasemili Çocukların Aile Sürecindeki Etkilenme Boyutları.,2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress,27.11.2019 30.11.2019, 30.11.2019
 • KARAKUL ATİYE,ŞENOL SELMİN,Beta Talasemili Çocukların Aile Sürecindeki Etkilenme Boyutları.,2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress,27.11.2019 30.11.2019, 30.11.2019
 • KARAKUL ATİYE,ŞENOL SELMİN,Continuous Blood Transfusion and Its Impact on Quality of Life in Children with Thalassemia.,6th SAYKAD CONGRESS International Health Related Quality of Life Meeting,21.11.2019 23.11.2019, 23.11.2019
 • KAHRAMAN AYŞE,ÖZALP GERÇEKER GÜLÇİN,YARDIMCI FİGEN,BİLSİN ELİF,BİNAY ŞEYDA,ÇEVİK ÖZDEMİR HAMİDE NUR,KARAKUL ATİYE,ZENGİN DİLEK,ARDAHAN SEVGİLİ SEDA,GÜMÜŞ MERVE,AKPINAR SELMA,BAŞBAKKAL DİDAR ZÜMRÜT,Pediatrik Hastalarda İnfiltrasyon ve Ekstravazasyon Nasıl Önlenir?,2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress,27.11.2019 30.11.2019, 30.11.2019
 • KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,Demir Nuray,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,DOĞAN PINAR,YILMAZ MEDİNE,YILDIRIM SARI HATİCE,PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE TURKISH VERSION OF HEDEN PAIN SCALE IN PEDIATRIC PATIENTS WITH CANCER: PRELIMINARY RESULTS.,7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies,30.10.2018 03.11.2018, FRANSA, 04.11.2019
 • ŞENOL SELMİN,KARAKUL ATİYE,GEMALMAZ NİMET,BULUT RUKİYE,İnhibitörlü Pediatrik Olgularda Güvenli Faktör Uygulaması,Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu,23.02.2018 25.02.2018, TÜRKİYE, 25.02.2018
 • KARAKUL ATİYE,Peder İlkur,DOĞAN PINAR,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumları ve Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişki,Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi,13.12.2018 15.12.2018, TÜRKİYE, 15.12.2018
 • AKÇAY DİDİŞEN NURDAN,KARAKUL ATİYE,Nasuflar Nazmiye,DİVARCI EMRE,İslamoğlu Ayşen,Günübirlik Cerrahi Uygulanan 6-12 Yaş Arası Çocukların Ameliyat Önlüğü Tercihlerinin Belirlenmesi: Pilot Çalışma,21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,25.10.2018 28.10.2018, TÜRKİYE, 28.10.2018
 • AKÇAY DİDİŞEN NURDAN,ERTÜRK SEVİNÇ,KARAKUL ATİYE,SÖZKESEN ZEHRA,İslamoğlu Ayşen,Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Yoğun Bakım Ünitesinde Pediatrik Hastalara Uygulanacak Olan Döngüsel Işıklandırma Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi: Nitel Çalışma,22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,24.10.2018 27.10.2018, TÜRKİYE, 27.10.2018
 • ERTÜRK SEVİNÇ,KARAKUL ATİYE,AKÇAY DİDİŞEN NURDAN,Subglotik Stenoz Gelişen Çocuğun Levine Koruma Modeli İle Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi,22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,24.10.2018 27.10.2018, TÜRKİYE, 27.10.2018
 • ARDAHAN ESRA,DOĞAN PINAR,KARAKUL ATİYE,ÖZDEMİR VAHİDE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,Okul Öncesi Dönemde Zihinsel Yetersizliği Olan ve Olmayan Çocukların Ebeveynlerinde Ebeveyn Tutumlarının Karşılaştırılması,Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi,13.12.2018 15.12.2018, TÜRKİYE, 15.12.2018
 • KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,DOĞAN ZEHRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Aile Güçlendirme Ölçeğinin Türk Dilinde Psikometrik Özellikleri, Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi,Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi,13.12.2018 15.12.2018, TÜRKİYE, 15.12.2018
 • ARDAHAN ESRA,BÜYÜKKOÇAK ALİ,DOĞAN PINAR,KARAKUL ATİYE,Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi,13.12.2018 15.12.2018, TÜRKİYE, 15.12.2018
 • ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,DOĞAN PINAR,KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,DOĞAN ZEHRA,YILDIRIM SARI HATİCE,DÜNDAR BUMİN NURİ,BARAN MAŞALLAH,Practices of mothers’ with infants with colic,4th PNAE Congress on Paediatric Nursing,01.06.2018 02.06.2018, Atina, YUNANİSTAN, 29.10.2018
 • ÖZALP GERÇEKER GÜLÇİN,KAHRAMAN AYŞE,YARDIMCI FİGEN,BİLSİN ELİF,BİNAY ŞEYDA,ÇEVİK ÖZDEMİR HAMİDE NUR,KARAKUL ATİYE,ZENGİN DİLEK,ARDAHAN SEVGİLİ SEDA,GÜMÜŞ MERVE,BAŞBAKKAL DİDAR ZÜMRÜT,Akpınar Selma,INFILTRATION AND EXTRAVASATION IN PEDIATRIC PATIENTS: A PREVALENCE STUDY IN A CHILDREN’xxS HOSPITAL,International Congress on Nursing,16.03.2017 18.03.2017, 16.03.2017
 • GEMALMAZ NİMET,KARAKUL ATİYE,BULUT RAZİYE,ŞENOL SELMİN,Faktöre Sadakatte, Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeli: Bir Hemofili A Olgusu,14. Hemofili Kongresi,12.04.2017 15.12.2017, TÜRKİYE, 15.12.2017
 • KARAKUL ATİYE,BULUT RUKİYE,GEMALMAZ NİMET,ŞENOL SELMİN,Tedaviye Uyumda Öz Yönetimin Kazandırılması: Olgu Sunumu,11. Pediatrik Hematoloji Kongresi,04.05.2017 07.05.2017, TÜRKİYE, 07.05.2017
 • GEMALMAZ NİMET,ŞENOL SELMİN,KARAKUL ATİYE,BULUT RUKİYE,Profilaksi Tedavisinin Başarısı Ya Da Başarısızlığındaki Gizli İlke 4D1S,Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu,17.02.2017 19.02.2017, TÜRKİYE, 19.02.2017
 • ŞENOL SELMİN,KARAKUL ATİYE,GEMALMAZ NİMET,BULUT RUKİYE,Self İnfüzyon Neden Önemli?,Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu,17.02.2017 19.02.2017, TÜRKİYE, 19.02.2017
 • KARAKUL ATİYE,IŞIN RAZİYE,YÖNEY RUÇHAN,YASLI FADİME,GEMALMAZ NİMET,BULUT RUKİYE,KİRİŞLİ GÜLCAN,BECİT NECİBE,SABANCI SANİYE,ŞENOL SELMİN,Hemofilik Çocuklarda İntravenöz Faktör Uygulama Adımları,14. Hemofili Kongresi,12.04.2017 15.04.2017, TÜRKİYE, 15.04.2017
 • YILDIRIM SARI HATİCE,KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,DOĞAN ZEHRA,Simulation Training In Pediatric Nursing: A Systematic Review-Pediatri Hemşireliğinde Simülasyon Eğitimi: Sistematik İnceleme,6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi,29.11.2017 02.12.2017, 05.12.2017
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,KARAKUL ATİYE,DOĞAN ZEHRA,DOĞAN PINAR,THE RESULTS OF SIMULATION TRAINING IN PEDIATRIC NURSING EDUCATION: A PILOT STUDY,6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi,29.11.2017 02.12.2017, 07.12.2017
 • AKÇAY DİDİŞEN NURDAN,KARAKUL ATİYE,ZENGİN DİLEK,Nergis Özcan,6-24 Month Baby With Mothers Knowledge, Belief and Behaviour Which About Weaning,International Multidisciplinary Congress of Eurasia,23.08.2017 25.08.2017, ROME, İTALYA, 19.12.2017
 • AKÇAY DİDİŞEN NURDAN,ZENGİN DİLEK,KARAKUL ATİYE,Ülker Saraç,Fever Child Approach of Mother and Fever Investıgatıon of The Phobıa,International Multidisciplinary Congress of Eurasia,23.08.2017 25.08.2017, Roma, İTALYA, 19.12.2017
 • BİNAY ŞEYDA,ÇEVİK ÖZDEMİR HAMİDE NUR,KARAKUL ATİYE,ŞENUZUN AYKAR FİSUN,Determination of Childrens’ Cardiovascular Health Promotion,IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA,23.08.2017 25.08.2017, ROME, İTALYA, 19.12.2017
 • KARAKUL ATİYE,ŞENOL SELMİN,Aşırı Koruyucu Tutum Sergileyen Ailelerde Talasemili Çocuk Olmak,1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, 01.07.2017
 • KARAKUL ATİYE,ŞENOL SELMİN,Talasemili Çocukların Yazılı Basındaki Yansımaları,1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, 01.07.2017
 • DİKMEN MERVE,KARAKUL ATİYE,DOĞAN ZEHRA,USLU SELMA,Kanserli çocuklarda ağrı ve anksiyetenin azaltılmasında akupresür masajı: olgu sunumu,10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi,17.12.2017 19.12.2017, TÜRKİYE, 19.12.2017
 • AKÇAY DİDİŞEN NURDAN,KARAKUL ATİYE,6 24 Ay Bebeği Olan Annelerin Bebeklerinin Ek Besine Geçiş Konusunda Bilgi İnanış Ve Davranışları,20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,26.10.2016 30.10.2016, TÜRKİYE, 26.10.2016
 • ŞENOL SELMİN,KARAKUL ATİYE,ÇEVİK ÖZDEMİR HAMİDE NUR,Çocuk Hastane Ortamları Hasta Çocuklar Bildirgesine Uygun Koşulları Sunuyor Mu,II. Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi,11.11.2016 13.11.2016, ANKARA, TÜRKİYE, 13.11.2016
 • AKÇAY DİDİŞEN NURDAN,KARAKUL ATİYE,Çocuk Cerrahisi Hemşirelerin Kendi Mesleklerine İlişkin Metafor Algıları,20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,26.10.2016 30.10.2016, TÜRKİYE, 30.10.2016
 • KARAKUL ATİYE,AKÇAY DİDİŞEN NURDAN,Rabdomiyosarkom Tanılı Çocuğun Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu,20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,26.10.2016 30.10.2016, TÜRKİYE, 30.10.2016
 • KARAKUL ATİYE,ÇEVİK ÖZDEMİR HAMİDE NUR,ŞENOL SELMİN,Çanakkale Cephesinde Sağlık Hizmetleri,2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi,01.06.2016 04.06.2016, TÜRKİYE, 04.06.2016
 • ŞENOL SELMİN,ÇEVİK ÖZDEMİR HAMİDE NUR,KARAKUL ATİYE,Göç Dalgası ve Etkin Hemşirelik Rolü Göç Men Hemşireliği,2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi,01.06.2016 04.06.2016, TÜRKİYE, 04.06.2016
 • KARAKUL ATİYE,BİNAY ŞEYDA,BAŞBAKKAL DİDAR ZÜMRÜT,Olağanüstü Koşullarda Hemşire Olmak Afganistan Örneği,2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi,01.06.2016 04.06.2016, TÜRKİYE, 04.06.2016
 • BİNAY ŞEYDA,KARAKUL ATİYE,BAŞBAKKAL DİDAR ZÜMRÜT,BAL YILMAZ HATİCE,Edebiyatta Savaş ve Hemşirelik Kitap İncelemesi,2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi,01.06.2016 04.06.2016, TÜRKİYE, 04.06.2016
 • ŞENOL SELMİN,KARAKUL ATİYE,Çanakkale Savaşında 1915 Hemşire Profili,2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi,01.06.2016 04.06.2016, TÜRKİYE, 04.06.2016
 • AKÇAY DİDİŞEN NURDAN,KARAKUL ATİYE,Türk İslam Medeniyetinde Müzikle Tedavi Hastaneleri,2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi,01.06.2016 04.06.2016, TÜRKİYE, 04.06.2016
 • AKÇAY DİDİŞEN NURDAN,KARAKUL ATİYE,Cumhuriyet Döneminde Önemli Bir Kurum Süt Damlası,2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi,01.06.2016 04.06.2016, TÜRKİYE, 04.06.2016
 • ŞENOL SELMİN,KARAKUL ATİYE,Masum Olmayan Beyaz Pudra,I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,07.10.2016 08.10.2016, İZMİR, TÜRKİYE, 08.10.2016
 • ŞENOL SELMİN,DEMİREL BOZKURT ÖZLEM,KARAKUL ATİYE,Anne ve Yenidoğan Haklarının Yazılı Basında İhlali,I. Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,07.10.2016 08.10.2016, İZMİR, TÜRKİYE, 08.10.2016
 • ŞENOL SELMİN,ÇEVİK ÖZDEMİR HAMİDE NUR,KARAKUL ATİYE,Bir Farkındalık Çalışması Müzik Terapi Workshop,VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu,28.05.2016 30.05.2016, 30.05.2016
 • KARAKUL ATİYE,BOLIŞIK ZEHRA BAHİRE,GÜNÜBİRLİK CERRAHİ UYGULAMA GEÇİREN ÇOCUK VE ADÖLESANLARA AMELİYAT SONRASI UYANMA SÜRECİNDE DİNLETİLEN MÜZİĞİN HASTANIN KAYGI DURUMU VE YAŞAM BULGULARINA ETKİSİ,5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi,15.11.2015 18.11.2015, Ankara, TÜRKİYE, 15.11.2015
 • ÇEVİK ÖZDEMİR HAMİDE NUR,AKÇAY DİDİŞEN NURDAN,KARAKUL ATİYE,I CELL HASTALIĞI TANILI OLGUNUN İLİŞKİSEL GELİŞİMSEL YAKLAŞIM MODELİ İLE İNCELENMESİ,9. EGE PEDİATRİ 5. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ,01.12.2015 04.12.2015, İzmir, TÜRKİYE, 04.12.2015
 • BİNAY ŞEYDA,KARAKUL ATİYE,AKÇAY DİDİŞEN NURDAN,ARDAHAN SEVGİLİ SEDA,GÜMÜŞ MERVE,ELEKTİRİK YANIĞI OLAN OLGUNUN LEVİNE KORUMA MODELİ İLE İNCELENMESİ,9. ege pediatri ve 5. ege pediatri hemşireliği kongresi,01.12.2015 04.12.2015, İZMİR, TÜRKİYE, 04.12.2015
 • ŞENOL SELMİN,KARAKUL ATİYE,Gök Derya,SEREN İNTEPELER ŞEYDA,Clinical Decision Making Situations and Medical Error Attitudes of Pediatric Nurses.,7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies,30.10.2018 03.11.2018
 • ARDAHAN ESRA,KARAKUL ATİYE,DOĞAN PINAR,DOĞAN ZEHRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,The effect of the simulation training on the care of the febrile child.,7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies,30.10.2018 03.11.2018
 • KARAKUL ATİYE,ŞENOL SELMİN,Geçmişten Günümüze Teknolojinin Hemşirelik Bakımına Yansımaları Beta Talasemi Örneği,IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi,16.11.2016 18.11.2016, TÜRKİYE
 • DOĞAN PINAR,ARDAHAN ESRA,KARAKUL ATİYE,YILDIRIM SARI HATİCE,Relationship Between Family Needs and Optimism of Mothers of Children with an Intellectual Disability,European Academy of Paediatric Socities Congress 2018,30.10.2018 03.11.2018, Paris, FRANSA
 • AKÇAY DİDİŞEN NURDAN,KARAKUL ATİYE,Ertürk Sevinç,DÖKÜMCÜ ÜLKÜM ZAFER,THE RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY LEVELS AND NEEDSOF THE FATHERS HAVING CHILDREN HOSPITALIZED IN THEPEDIATRIC SURGERY INTENSIVE CARE UNIT,7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies,30.10.2018 03.11.2018
 • KARAKUL ATİYE,PEDER İLKNUR,DOĞAN PINAR,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE, Child Health and Disease Nursing I, Relationship Between University Students’ Attitudes Towards Individuals With Disabilities And Their Empathic Tendencies, ISBN:978-605-258-344-9, S:1 14, Akademisyen Kitabevi AŞ, 2019
 • ŞENOL SELMİN,KARAKUL ATİYE,SEREN İNTEPELER ŞEYDA,GÖK D, Child Health and Disease Nursing I, The Relationship Between Clinical Decision Making Status And Medical Error Tendencies Of Pediatric Nurses, ISBN:9786052583449, S:125 136, Akademisyen Kitapevi, 2019
 • ŞENOL SELMİN,KARAKUL ATİYE,DAĞHAN ŞAFAK,TUNA ORAN NAZAN,DEMİREL BOZKURT ÖZLEM, Child Health Disease Nursing I, Spiritual Care Approaches Of Nursing Students During Pediatri̇c Practice, ISBN:9786052583449, Akademisyen yayınevi, 2019
 • KARAKUL ATİYE, Health Science Research in the Globalizing World, Pediatric Fear-Avoidance Model of Chronic Pain, ISBN:978-954-07-4525-1, S:231 238, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, 2018
 • ŞENOL SELMİN,KARAKUL ATİYE, Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2018Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Yazılı Basındaki Yenidoğan Haberlerinin Barselona Deklarasyonu Kapsamında Değerlendirilmesi, ISBN:678-605-258-058-5, Akademisyen Kitabevi, 2018
 • KARAKUL ATİYE, Olgularla Pediatrik Bakım, BETA TALASEMİ MAJORDE (BTM) BAKIM, ISBN:978-605-7578-10-5, S:333 346, Nobel Tıp Kitapevleri, 2018
 • KARAKUL ATİYE,ŞENOL SELMİN, Olgularla Pediatrik Bakım, ORAK HÜCRELİ ANEMİDE (OHA) BAKIM, ISBN:978-605-7578-10-5, S:319 322, Nobel Tıp Kitabevleri, 2018
 • ŞENOL SELMİN,KARAKUL ATİYE, Bilimsel Araştırmalar 2018 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Yazılı Basındaki Yenidoğan Haberlerinin Barselona Deklarasyonu Kapsamında Değerlendirilmesi, ISBN:9786052580585, S:93 106, Akademisyen Yayınevi, 2018
 • KARAKUL ATİYE,ŞENOL SELMİN, Bilimsel Araştırmalar 2018 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Beta Talasemi Majör Tanılı Çocuklarda Bakım: Sistematik Bir İnceleme, ISBN:9786052580585, S:19 30, Akademisyen Yayınevi, 2018
 • YILDIRIM SARI HATİCE,KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,DOĞAN ZEHRA, Developments in Health Sciences, Simulation Training in Pediatric Nursing: A Systematic Review, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, 2017
 • (2019), (The Results of Simulation Training in Pediatric Nursing Students’ Education)
 • (2019), (The Effect of Music Listened to During the Recovery Period After Day Surgery on the Anxiety State and Vital Signs of Children and Adolescents)
 • (2019), (Infiltration and extravasation in pediatric patients: A prevalence study in a children’s hospital)
 • Pediatri Hemşirelerine Verilen Pediatrik İnfiltrasyon Ekstravazasyon Eğitiminin Çocuk Hastalarda İnfiltrasyon ve Ekstravazasyon Oranlarına ve Komplikasyonlarına Etkisinin incelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (12951),8.12.2017
 • Sözel Bildiri üçüncülük ödülü,2018
 • Klinik Çalışmalarda Bilimsel Araştırmalar Sözel Bildiri Birincilik Ödülü,2017
 • Sözel Bildiri 1. ödülü,2017

ÇALIŞMA ALANLARI

İLETİŞİM

Başa Dön