ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ-SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - HEMŞİRELİK ESASLARI A.B.D.
 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ-SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ
 • Lisansüstü EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ-ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ-SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - HEMŞİRELİK ESASLARI A.B.D.
 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ-SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ
 • Lisansüstü EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ-ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
 • SARI DİLEK,Kadifeli Derya,AKBIYIK AYŞE,TAŞKIRAN NİHAL,Intensive care unit nurses’ knowledge of medication administration via enteral tubes, British Association of Critical Care Nurses, 2018
 • TAŞKIRAN NİHAL,SARI DİLEK,AKBIYIK AYŞE,Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Dozu Hesaplama Becerileri Konusundaki Görüşleri ve İlaç Uygulama Hataları, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2017, 33, 39 52
 • AKBIYIK AYŞE,AKIN KORHAN ESRA,The Lock Point of Patient Care Outcomes: Leader of Nursing Service Management: Review, Turkiye Klinikleri Journal of Nursing, 2017, 9, 239 244
 • AKBIYIK AYŞE,ESEN TÜREYEN AYNUR,ÖZİNEL MEHMET ALİ,The infection prevention and control practices of the ambulance service, Journal of Human Sciences, 2017, 14, 1225 1241
 • AKBIYIK AYŞE,KOÇAK GÖNÜL,OKSEL ESRA,Kronik Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Öz Bakım Davranışlarının İncelenmesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergis, 2016, 1, 1 8
 • AKBIYIK AYŞE,Esen Aynur,Health Situation and Risk of Occupational Infection Among Ambulance Service Workers, Turkiye Klinikleri Journal of Nursing, 2016, 8, 1 9
 • SARI DİLEK,EŞER İSMET,AKBIYIK AYŞE,Phlebitis associated with peripheral intravenous catheters and nursing care Periferik intravenöz kateterle ilişkili flebit ve hemşirelik bakımı, Journal of Human Sciences, 2016, 13, 2905 2920
 • AKBIYIK AYŞE,SARI DİLEK,Çoğul Dirençli Hastane Kaynaklı Enfeksiyon Etkenleri ESKAPE Koruma ve KOntrol Önlemleri, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 2015, 21 24
 • SARI DİLEK,AKBIYIK AYŞE,Yaşlılık ve Hastaneye Yatma, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 2015, 46 48
 • AKBIYIK AYŞE,SARI DİLEK,Basınç Ülserinin Oluşumunu Etkileyen Risk Faktörleri, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 2014, 21 25
 • BOZKURT SATI,AKBIYIK AYŞE,SEVİNÇ YÜZÜK,GÖRDELES BEŞER NALAN,SAĞKAL MİDİLLİ TÜLAY,Bir Yatılı Bölge Okulunda Akran İstismarı ve Farkındalık Eğitiminin Etkisi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011, 14, 1 10
 • Bozkurt S Akbıyık A, Yüzük S, Gördeles Beşer N, Sağkal T,Bir Yatılı Bölge Okulunda Akran İstismarı ve Farkındalık Eğitiminin Etkisi, 2011
 • ERTEM GÜL,OKSEL ESRA,AKBIYIK AYŞE,Hatalı Tıbbi Uygulamalar Malpraktis ile İlgili Retrospektif Bir İnceleme, Dirim Tıp Gazetesi, 2009, 84, 1 10
 • SİBEL AKDUMAN,ERTEM GÜL,AKBIYIK AYŞE,Prematüre Bebeği Olan Annelerin Bebek Bakımına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009, 25, 25 36
 • Akduman Ergül S, Ertem G, Akbıyık A,Prematüre Bebeği Olan Annelerin Bebek Bakımına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 2009
 • Ertem G, Oksel E, Akbıyık A,Hatalı Tıbbi Uygulamalar (Malpraktis) ile İlgili Retrospektif Bir İnceleme, 2009
 • AKIN KORHAN ESRA,CEYLAN BURCU,AKBIYIK AYŞE,UZELLİ YILMAZ DERYA,Evaluating the Effectiveness of Ethics Education for Nursing Students,International Congress on Ethics in Nursing Applications,11.09.2017 11.09.2017, 11.09.2017
 • AKBIYIK AYŞE,TAŞLI HÜSEYİN,TOPALOĞLU AVŞAR NERMİN,ALPTÜZÜN VİLDAN,PARLAR SÜLÜNAY,ACTIVITY AGAINST CARBAPENEM RESISTANT PSEUDOMONAS AERUGINOSA OF ANTIMICROBIAL PHOTODYNAMIC THERAPY,10th Balkan Congress of MicrobiologyMicrobiologia Balkanica‘2017,16.11.2017 18.11.2017, 16.11.2017
 • TAŞLI HÜSEYİN,AKBIYIK AYŞE,TOPALOĞLU AVŞAR NERMİN,ALPTÜZÜN VİLDAN,PARLAR SÜLÜNAY,PHOTODYNAMIC ATMICROBIAL ACTIVITY OF NEW PORPHYRIN DERIVATIVES AGAINST METHICILLIN RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS,10th Balkan Congress of MicrobiologyMicrobiologia Balkanica‘2017,16.11.2017 18.11.2017, 16.11.2017
 • AKBIYIK AYŞE,AKIN KORHAN ESRA,ETHICAL ISSUES IN INFECTIOUS DISEASES REQUIRING CONTACT ISOLATION,INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATIONS,11.09.2017 12.09.2017, 11.09.2017
 • AKBIYIK AYŞE,TAŞLI HÜSEYİN,TOPALOĞLU AVŞAR NERMİN,ALPTÜZÜN VİLDAN,PARLAR SÜLÜNAY,Photoinactivation with Novel PorphyrinDerivatives: An in Vitro Study on Multi-drugResistant Escherichia coli,TIPTEKNO’xx17 TIP TEKNOLOJİLERİ KOGRESİ,11.10.2017 14.10.2017, 11.10.2017
 • TAŞLI HÜSEYİN,AKBIYIK AYŞE,TOPALOĞLU AVŞAR NERMİN,EFFICACY OF ANTIMICROBIAL PHOTODYNAMIC TREATMENT AGAINST LOCALYSIS MULTIPLE DRUG RESISTANT PSEUDOMONAS AERUGINOSA INFECTIONS,Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, 29.06.2017
 • AKBIYIK AYŞE,AKIN KORHAN ESRA,EFFECTS OF PATIENT OUTCOMES PROVIDED NURSING CARE BY SPECIALIST NURSES,Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, 29.06.2017
 • TAŞKIRAN NİHAL,SARI DİLEK,AKBIYIK AYŞE,Nursing students drug dose calculation skills and drug administration errors,6th World Nursing and Healthcare Conference,15.08.2016 17.08.2016, LONDRA, İNGİLTERE, 17.08.2016
 • SARI DİLEK,AKBIYIK AYŞE,Hemşirelik Tarihi İçinde Erkek Hemşireler,II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi,01.06.2016 04.06.2016, İZMİR, TÜRKİYE, 04.06.2016
 • AKBIYIK AYŞE,SARI DİLEK,Cold atmospheric plasma may be a potential alternative for the decontamination of hospital inanimate surfaces,3rd World Conference on Health Sciences,28.04.2016 30.04.2016, TÜRKİYE, 30.04.2016
 • AKBIYIK AYŞE,Current approaches of disinfection in the hospital environment surfaces,6th World Nursing and Healthcare Conference,15.08.2016 17.08.2016, LONDRA, İNGİLTERE, 17.08.2016
 • AKBIYIK AYŞE,ENFEKTE BASINÇ ÜLSERLERİNİN YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR,IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi,16.11.2016 18.11.2016, TÜRKİYE, 16.11.2016
 • Akbıyık A, Olğun S,EVDE BAKIM HİZMETİ SUNULAN HASTALARDA BASI YARALARI VE MİKROBİYAL KOLONİZASYON,3. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi,18.12.2013, Antalya, TÜRKİYE, 22.12.2013
 • Akbıyık A, Çağlar E, Esen A,Gebelikte TORCH Enfeksiyonları: Neden Önemli? Nasıl Korunmalı?”,I. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi,05.05.2010, İzmir, TÜRKİYE, 07.05.2010
 • Akbıyık A, Esen A,Small Organisms Creatig a Big Agenda İn the World : What Are They? How Do we Get Infected? How Can We Protect Ourselves From Getting İnfected?,Icast 4th International Student Conference on Advanced Science and Technology,25.05.2010, 26.05.2010
 • Akbıyık A. Ertem G, Oksel E,,Gazetelerde Tıbbi Hatalar: Ne Kadar ve Nasıl Yer Aldı,7.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,27.05.2009, TÜRKİYE, 30.05.2009
 • Koçak G, Akbıyık A, Oksel E.,Self Care Behaviour Analysis of Patients With Chronic Health Failure.,8th Congress of European Federation of Internal Medicine,27.05.2009, İstanbul, TÜRKİYE, 30.05.2009
 • Akbıyık A. Yıldız K, Esen A,,Yeni Tehlike: Swine-origin influenza,11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,30.09.2009, Antalya, TÜRKİYE, 04.10.2009
 • Yıldız K, Akbıyık A. Esen A,,Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Nezle mi?, Grip Mi? Ya Da ?”,11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,30.09.2009, TÜRKİYE, 04.10.2009
 • Akbıyık A. Ertem G, Oksel E,,Gazetelerde Tıbbi Hatalar Ne Kadar ve Nasıl Yer Aldı,7.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,27.05.2009 30.05.2009, TÜRKİYE
 • Akbıyık A, Esen A,Small Organisms Creatig a Big Agenda İn the World What Are They How Do we Get Infected How Can We Protect Ourselves From Getting İnfected,Icast 4th International Student Conference on Advanced Science and Technology,25.05.2010 26.05.2010
 • Koçak G, Akbıyık A, Oksel E.,Self Care Behaviour Analysis of Patients With Chronic Health Failure,8th Congress of European Federation of Internal Medicine,27.05.2009 30.05.2009, İstanbul, TÜRKİYE
 • Yıldız K, Akbıyık A. Esen A,,Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Nezle mi Grip Mi Ya Da,11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,30.09.2009 04.10.2009, TÜRKİYE
 • Akbıyık A. Yıldız K, Esen A,,Yeni Tehlike Swine origin influenza,11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,30.09.2009 04.10.2009, Antalya, TÜRKİYE
 • AKBIYIK AYŞE,Florence Nigtingale den Bugüne Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği,I Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi,18.06.2014 21.06.2014, TÜRKİYE
 • SARI DİLEK,AKBIYIK AYŞE,Use Intuition Nursing Students,X (Th) FİNE International Conference; 24-26 September-2014 Paris,24.09.2014 26.09.2014
 • CEYLAN BURCU,AKBIYIK AYŞE,Nursing Education İn Turkey,Florence Network th 22 nd Annual Meeting,22.04.2014 26.04.2014
 • AKBIYIK AYŞE,CEYLAN BURCU,Specialization in Nursing İn Turkey,Florence Network th 22 nd Annual Meeting,22.04.2014 26.04.2014
 • AKBIYIK AYŞE,EYLEM ÇAĞLAR,ESEN AYNUR,Gebelikte TORCH Enfeksiyonları Neden Önemli Nasıl Korunmalı,I. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi,05.05.2010 07.05.2010, İzmir, TÜRKİYE
 • AKBIYIK AYŞE,OLĞUN SEVİL,EVDE BAKIM HİZMETİ SUNULAN HASTALARDA BASI YARALARI VE MİKROBİYAL KOLONİZASYON,3. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi,18.12.2013 22.12.2013, Antalya, TÜRKİYE
 • AKBIYIK AYŞE,ESEN AYNUR,Ambulans Servisi Çalışanlarının Sağlık Durumu ve Mesleksel Enfeksiyon Riski,9. Ulusararası Katılımlı Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi,02.12.2015 06.12.2015, ANTALYA, TÜRKİYE
 • AKBIYIK AYŞE,ESEN AYNUR,Ambulans Servisinde Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Uygulamaları,9. Ulusararası Katılımlı Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi,02.12.2015 06.12.2015, Antalya, TÜRKİYE
 • AKBIYIK AYŞE,SARI DİLEK,TAŞKIRAN NİHAL,Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hata Olgularını Değerlendirme Durumları,IV TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ,25.05.2017 27.05.2017, TÜRKİYE
 • AKBIYIK AYŞE,AKIN KORHAN ESRA, Hemşirelik Esasları Klinik Uygulama Rehberi, UYGULAMA III ENFEKSİYON KONTROLÜ, ISBN:978-605-9354-45-5, S:37 44, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, 2016
 • AKBIYIK AYŞE,AKIN KORHAN ESRA, Hemşirelik Esasları Klinik UYgulama Rehberi, UYGULAMA V YAŞAM BULGULARI, ISBN:978-605-9354-45-5, S:101 120, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, 2016
 • YARA ENFEKSİYONU ETKENİ ÇOKLU DİRENÇLİ BAKTERİLERE KARŞI FOTODİNAMİK AJANLARIN ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİĞİ, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (9.000),22.12.2017
 • Best Poster Award Young Scientist Acknowledgment,2017
 • Sözlü Bildiri Üçüncüsü,2015
 • Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü-Öbektaş Sağlık Ocağı , Hemşire, Tam Zamanlı,
 • Özel Çankaya Hastanesi/ANKARA , Servis Hemşiresi, Tam Zamanlı,
 • İzmir İl Sağlık Müdürlüğü –Acil Sağlık Hizmetleri -112, Acil Hemşiresi, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

İLETİŞİM

Başa Dön