Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Diyabet Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Hemşirelik
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu

Akademik Özgeçmiş


 • ÜNSAL AVDAL ELİF,AYVAZ İSMAİL,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILDIRIM JÜLİDE GÜLİZAR,SOFULU FUNDA,PAMUK GÜLSEREN,Opinions of Hemodialysis and Peritoneum Patients Regarding Depression and Psychological Problems Which They Experience: A Qualitative Study, Journal of Infection and Public Health, 2020, 1876034120304007
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,AYVAZ İSMAİL,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILDIRIM JÜLİDE GÜLİZAR,SOFULU FUNDA,PAMUK GÜLSEREN,Opinions of Hemodialysis and Peritoneum Patients Regarding Depression and Psychological Problems Which They Experience: A Qualitative Study, Journal of Infection and Public Health, 2020, 1876034120304007
 • ÜNSAL AVDAL ELİF, AYVAZ İSMAİL, ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN, YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR, SOFULU FUNDA, PAMAUK GÜLSEREN,Opinions Of Hemodialysis And Peritoneum Patients Regarding Depression And Psychological Problems Which They Experience: A Qualitative Study, Journal of Infection and Publich Health, 2020, 2, 1988-1992
 • VATAN FAHRİYE, ÜNSAL AVDAL ELİF, YAĞCAN HANDE, ŞANLI DENİZ,COVID-19 Pandemisi ve Hemşirelik Eğitimi Derneği Faaliyetleri, KUHEAD, 2020
 • SOFULU FUNDA, ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN, ÜNSAL AVDAL ELİF, TOKEM YASEMİN,Covid-19 Salgınında kronik Hastalıklarda Hemşirelik Yönetimi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2020
 • POLAT GÖKŞEN, ÜNSAL AVDAL ELİF,Self-Effıcacy Scale In Gestastional Dıabetes: A Scale Development Study, Acta Medica Mediterranea, 2020, 3, 1933-1937
 • GÜL SELDEN, ÜNSAL AVDAL ELİF, ÖNAL SİMGE, DÜNDAR BUMİN NURİ, PAMUK BARIŞ ÖNDER, DOĞAN ZEHRA,Diyabette Tıbbi Bakım Standartlarında Değişiklikler, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2020
 • ÜNSAL AVDAL ELİF, ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN, PAMUK GÜLSEREN, YILDIRIM JULİDE GÜLİZAR, KONAKÇI GÜLBİN, ATEŞ MAHMUT, POLAT GÖKŞEN,Investigation of the Effect of Web-Based Diabetes Education on Metabolic Parameters in People with Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial, Journal of Infection and Publich Health, 2020, 1, 1892-1898
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Diyabette Mobil Sağlık ve Vaka Yönetiminde Yenilikler, Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği, 2019, 56 62
 • YILDIRIM JULİDE GÜLİZAR,ÜNSAL AVDAL ELİF,Diyabet Yönetiminde Motivasyonel Görüşmenin Etkinliği, Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği Güncel Diyabet Yönetimi Özel Sayı, 2019, 48 55
 • SOFULU FUNDA,AYVAZ İSMAİL,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,Diyabetli Hastalarda Lipodistrofi Tedavisi ve Bakım Yönetimi, Türkiye klinikleri iç hastalıkları hemşireliği Güncel Diyabet Yönetimi Özel Sayı, 2019, 70 74
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,ER GÜNERİ SEZER,MERT HATİCE,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,YILDIRIM SARI HATİCE,Nursing students’ education stress and academic achievement: the impact of three different education methods, Journal of Higher Education and Science, 2019, 9, 250
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Diyabette Mobil Sağlık ve Vaka Yönetiminde Yenilikler, Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği, 2019, 56 62
 • YILDIRIM JULİDE GÜLİZAR,ÜNSAL AVDAL ELİF,Diyabet Yönetiminde Motivasyonel Görüşmenin Etkinliği, Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği Güncel Diyabet Yönetimi Özel Sayı, 2019, 48 55
 • SOFULU FUNDA,AYVAZ İSMAİL,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,Diyabetli Hastalarda Lipodistrofi Tedavisi ve Bakım Yönetimi, Türkiye klinikleri iç hastalıkları hemşireliği Güncel Diyabet Yönetimi Özel Sayı, 2019, 70 74
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,ER GÜNERİ SEZER,MERT HATİCE,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,YILDIRIM SARI HATİCE,Nursing students’ education stress and academic achievement: the impact of three different education methods, Journal of Higher Education and Science, 2019, 9, 250
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,SARITAŞ YÜKSEL ELİF,ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,İnflamatuvar barsak hastalıklarında epidemiyolojik özellikler ve hastalık farkındağı İzmir örneği ile kesitsel bir çalışma, Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2019, 0, 1 7
 • nur başak,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,SEZGİN GÖKHAN,ÜNSAL AVDAL ELİF,SOFULU FUNDA,Singapore Caregiver Quality of Life Scale (SCQOLS): Turkish validity and reliability study, Annals of Oncology, 2019, 30, v829 - v835
 • ARKAN BURCU,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Panik Atak Tanısı Alan Hastaların Acil Servise Başvurma Sıklıkları ve Başlatan Stres Etkenleri, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2019, 45, 93 97
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,ER GÜNERİ SEZER,MERT HATİCE,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,YILDIRIM SARI HATİCE,Nursing students education stress and academic achievement: the impact of three different education methods, Journal of Higher Education and Science, 2019, 9, 250 -255
 • ÇINAR YÜCEL ŞEBNEM,GÖKE ARSLAN GAMZE,ÜNSAL AVDAL ELİF,KURT ÇİĞDEM,ÇELEBİ HANDE,KAVLI HAMİDE,ORHAN ZİYNET,USTA NURAY,ASLAN YUSUF,Life Quality, Comfort and Anxiety Levels of Family Members Caring for the Cancer Patient, International Journal of Health Sciences and Research, 2018, 8, 192 202
 • YILMAZ MEDİNE,Çetin Çisem,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,Hemşirelik Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlüğe İlişkin Görüşleri, Pamukkale Medical Journal, 2018, 11, 329 336
 • Gökmen Sibel,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIABETIC NEUROPATHIC PAIN ON DEPRESSION AND QUALITY OF LIFE, Acta Medica Mediterranea, 2018, 34, 643 650
 • YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Diabetes Self-Management Based on the Health Belief Model, International Journal of Science and Research, 2018, 7, 310 313
 • YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Examination of attitudes, perceptions and behaviours of elderly with diabetes based on health belief model, New Trends and Issues Proceedings on Advances in Pure and Applied Sciences, 2018, 10, 78 81
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,gönen atalay nesil,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,PAMUK BARIŞ ÖNDER,ÖZYAZICIOĞLU NURCAN,GÖKDERE ÇİNAR HAVA,An analysis of the association between HbA1c levels of patients with type 2 diabetes and nutritional habits., Medical Science, 2018, 22, 162 168
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Investigate Stress Levels of Nursing Students in First Oncology Clinical Experience, Advanced Practices in Nursing, 2017, 2, 131 136
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Investigate Stress Levels of Nursing Students in First Oncology Clinical Experience, Advanced Practices in Nursing, 2017, 2, 131 136
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Nursing at Inflammatory Bowel Diseases, Advanced Research Gastroenterology and Hepatology, 2017, 3, 1 3
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,The Relationship between Obesity and Diabetes, Medical Science, 2017, 21, 191 196
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,METE ASLIHAN,AKBAŞ DUYGU,The effect of inflammatory bowel disease in the elderly population, Medical Science, 2017, 21, 173 179
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Yılmaz Hüsnü,Diabetes management and palliative care: Example of Turkey, Nursing and Palliative Care, 2017, 2, 1 3
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,YILMAZ HÜSNÜ,Determination of The Level of Knowledge of Clinical Nurses about Oral anti-Diabetics, International Journal of Caring Sciences, 2017, 10
 • KENİ KADER,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILMAZ HÜSNÜ,Analysis of the Relation between the Perception and Attitudes of Illness and Gender in Patients Diagnosed with Diabetes: The Example of Turkey, International Journal Of Caring Science, 2017, 10
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,Validity and Reability of The Diabetes Family Support and Conflict Scale in Turkish, Acta Medica Mediterranea, 2017, 33, 107 114
 • Keni Kader,ÜNSAL AVDAL ELİF,Yılmaz Hüsnü,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Analysis of the Relation between the Perception and Attitudes of Illness and Gender in Patients Diagnosed with Diabetes: The Example of Turkey, International Journal of Caring Sciences, 2017, 10, 260 272
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILMAZ Hüsnü,Diabetes management and palliative care :Example of Turkey, nursing and palliative care, 2017, 2, 1 3
 • ÖZYAZICIOĞLU NURCAN,ÜNSAL AVDAL ELİF,SAĞLAM HALİL,A Determination of The Quality of children and Adolescent with Type 1 Diabetes and their Parents, International Journal of Nursing Science, 2017
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Investigate Stress Levels of Nursing Students in First Oncology Clinical Experience, Advanced Practices in Nursing, 2017, 2, 1 5
 • ÖZYAZICIOĞLU NURCAN,ÜNSAL AVDAL ELİF,SAĞLAM HALİL,A determination of the quality of life of children and adolescents with type 1 diabetes and their parents, international journal of nursing sciences, 2017
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,Şentürk Sevginar,Sistemik Lupus Eritematozus -Lupus Nefriti: Bir Olgu Sunumu, Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Nefroloji Hemşireliği Dergisi, 2017, 2, 98 104
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ARKAN BURCU,SOFULU FUNDA,What is the connection between diabetes and depression?, Medical Science, 2017, 21, 187 190
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,Yılmaz Hüsnü,ARKAN BURCU,Determination of the Level of Knowledge of Clinical Nurses about OralAnti-Diabetics, International Journal of Caring Science, 2017, 10, 828 833
 • ÜNER NİLÜFER,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ECESOY AKPINAR ZEHRA,Analysis of the Effect of Sleep Quality on the Life Quality of Irritable Bowel Syndrome Patients, Journal of Hepatology and Gastrointestinal Disorders, 2017
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,Validity And Reliability Of The Diabetes Family Support And Conflict Scale In Turkish, Acta Medica Mediterranea, 2017, 107 114
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ARKAN BURCU,SOFULU FUNDA,What is the connection between diabetes and depression?, Medical Science, 2017, 21, 187 190
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,Yılmaz Hüsnü,ARKAN BURCU,Determination of the Level of Knowledge of Clinical Nurses about Oral Anti-Diabetics, International Journal of Caring Sciences, 2017, 10, 828 833
 • ARKAN BURCU,ÜNSAL AVDAL ELİF,YILDIRIM SARI HATİCE,Locus of control and self directed learning relation on nursing students, international journal of caring science, 2016, 9, 514 519
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,Diyabetli Bireyde Ayak Bakımı ve Önemi, Rengarenk, 2016, 27
 • Atıcı Aydan,ÜNSAL AVDAL ELİF,otoimmün bülloz Hastalık tanısı almış bireylerin yaşam kalitesinin incelenmesi, İKÇÜSBFD, 2016, 1, 21 25
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,IŞIK GÜLŞEN,öztornacı özgüven beste,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,top ekin dila,ÜNSAL AVDAL ELİF,Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları, İKÇÜSBFD, 2016, 1, 27 33
 • Sofulu Funda,ÜNSAL AVDAL ELİF,Tip 2 diyabette Aile desteği ve Aile çatışmasının özyönetim sürecine etkisi, Diyabet Obezite ve Hemşirelikte Hemşirelik Forumu, 2016, 8
 • Hava Çınar,ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,AKSU ELİF,vatansever huriye,adıgüzel gülseren,DETERMINING THE CARE BURDEN OF CAREGIVERS TAKING CARE OF PATIENTS WITH CANCER, Annals of Nursing and Practice, 2016
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZYAZICIOĞLU NURCAN,Gülsev Dirik,AKKURT AYŞEN,A comparison between HBA1C levels and knowledge and attıtudes concernıng dıabetes among type 1 And type 2 diabetıcs, Acta Medica Mediterranea, 2015, 31, 431 433
 • İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Geçici Pacemaker Takılan Hastada Twitching ve Twiddler Sendromu, Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 2015, 6, 86 90
 • Elİf Ünsal Avdal, Nurcan Özyazıcıoğlu, Gülsev Dırık, Ayşen Akkurt,A comparison between HBA1C levels and knowledge and attıtudes concernıng dıabetes among type 1 And type 2 diabetıcs”, Acta Medica Mediterranea, 2015, 5, 341
 • ÇINAR YÜCEL ŞEBNEM,ORGUN FATMA,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,DEMİR MEHTAP,Detemining the Factors that Affect Breast Cancer and Self Breast Examination Beliefs of Turkish Nurses in Academis, Asian Pac J Cancer Prev, 2014, 15, 1275 1280
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,Individual and Group Education in Diabetes and Outcomes, Aquichan, 2014, 14, 138 147
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,TOKEM YASEMİN,KORKMAZ MEDET,Fatma Kırbıyıkoğlu İltuş,Clinical Presentation of Children in Emergency Department Diagnosed as Type 1 Diabetes Mellitus, Pak J. Med., 2014, 30
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,Dilek Katrancı,An Overview of Metabolic Syndrome in Turkish Population, J Nurs Care, 2014, 3
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,AYDINOĞLU NEJLA,mineş kılıç,Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyimlerindeki Stres Düzeylerinin İncelenmesi, Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2014, 1
 • TUNA ARZU,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÇINAR YÜCEL ŞEBNEM,Dal Alp Nursel,Aklime Dicle,aslı özkan,The Effectıveness Of Onlıne Educatıon In Teachıng Breast Self Examination, Asian Pac J Cancer Prev, 2014, 15
 • Ünsal Avdal E, Katrancı D,An Overview of Metabolic Syndrome in Turkish Population, J Nurs Care , 2014, 3, 45
 • Avdal EÜ,Hemşirelik Öğrencilerinin ilk Klinik deneyimlerindeki Stres Düzeylerinin incelenmesi, Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2014, 1, 67-77
 • Avdal EÜ,Clinical presentation of children in emergency department diagnosed as Type-1 Diabetes Mellitus, Pak J Med Sci, 2014, 6, 72-78
 • Avdal EÜ,Individual and Group Education in Diabetes and Outcomes, AQUICHAN, 2014, 14, 138-147
 • Avdal EÜ,Inspectıng The Effectıveness Of Onlıne Educatıon In Teachıng Breast Self- Examination, Asian Pac J Cancer Prev, 2014, 15, 56
 • Avdal EÜ,Detemining the Factors that Affect Breast Cancer and Self Breast Examination Beliefs of Turkish Nurses in Academis, Asian Pac J Cancer Prev, 2014, 3, 1275-1280
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,The Effect of Self Directed Learning Abilities of Student Nurses on Success in Turkey, Nurse Education Today, 2013, 33, 838 841
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,2013 Yılı Amerikan Diyabet Derneği Klinik Rehberlerindeki Son Değişiklikler, Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, 2013, 5, 64 67
 • Avdal EÜ,2013 Yılı Amerikan Diyabet Derneği Klinik Rehberlerindeki Son Değişiklikler, Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu , 2013, 1 , 64-67
 • Avdal EÜ,The Effect of Self-Directed Learning Abilities of Student Nurses on Success in Turkey, Nurse Education Today , 2013, 2, 838-841
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,Aydınoğlu Necla,Extravasations of Vesicant Non Vesicant Drugs and Evidence Based Management, International Journal of Caring Sciences, 2012, 5, 191 202
 • KÜÇÜKGÜÇLÜ ÖZLEM,MERT HATİCE,KIZILCI SEVGİ,UĞUR ÖZLEM,BÜYÜKKAYA BESEN DİLEK,ÜNSAL AVDAL ELİF,Complementary And Alternatıve Medıcıne Use Among People Wıth Dıabetes In The West Part Of Turkey, Western Journal Of Nursing Research, 2012, 34, 902 916
 • Avdal EÜ,Complementary And Alternatıve Medıcıne Use Among People Wıth Dıabetes In The West Part Of Turkey, Western Journal Of Nursing Research , 2012, 34, 902-916
 • Avdal EÜ,Extravasations of Vesicant / Non- Vesicant Drugs and Evidence – Based Management, International Journal of Caring Sciences, 2012, 2, 191-202
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,mineş kılıç,Güncel Tıp Etiğinin Felsefi Temelleri Üzerine Bir Deneme, Kaygı Uludağ University Faculty of Arts And Sciences Journal of Philosophy, 2011, 175 184
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,KIZILCI SEVGİ,DEMİREL NESLİHAN,The Effects Of Web Based Diabetes Education on Diabetes Care Results A Randomized Controlled Research, CIN-Computer Informatıcs Nursing, 2011, 29, 101 106
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,KIZILCI SEVGİ,DEMİREL NESLİHAN,Web Tabanlı Verilen Diyabet Eğitiminin Bakım Sonuçlarına Etkisi, Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, 2011, 3, 39 48
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,Prediyabet Bir risk faktörü mü Bir Hastalık mı Önlenebilir mi, Diyabet Obezite Ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, 2011, 3, 58 62
 • Avdal EÜ,Prediyabet Bir risk faktörü mü? Bir Hastalık mı? Önlenebilir mi, Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu , 2011, 2 , 58-62
 • Avdal EÜ,Web Tabanlı Verilen Diyabet Eğitiminin Bakım Sonuçlarına Etkisi, Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu , 2011, 1 , 39-48
 • Avdal EÜ,The Effects Of Web-Based Diabetes Education on Diabetes Care Results: A Randomized Controlled Research, CIN-Computer Informatıcs Nursing, 2011, 2, 101-106
 • Avdal EÜ,Güncel Tıp Etiğinin Felsefi Temelleri Üzerine Bir Deneme, Kaygı Uludağ University Faculty of Arts And Sciences Journal of Philosophy, 2011, 2, 175-184
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,KIZILCI SEVGİ,Diyabet ve Özbakım Eksikliği Hemşirelik Teorisinin Kavram Analizi, Dokuz Eylül üniversitesi E dergisi, 2010, 3, 164 168
 • YILDIZ HİCRAN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZPANCAR NURHAN,hava gökdere çınar,semure zengin,gülsev dirik,Okul Hastane işbirliği Diyabetik Ayak Bakım Yönergesi, Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik forumu, 2010, 2, 59 73
 • YILDIZ HİCRAN,ÖZPANCAR NURHAN,hava gökdere çınar,ÜNSAL AVDAL ELİF,Üniversite Öğrencilerinin Kalp Hastalıklarından Korunmaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi, İç Hastalıkları Dergisi, 2010, 17, 313 315
 • YILDIZ HİCRAN,ÖZPANCAR NURHAN,hava gökdere çınar,ÜNSAL AVDAL ELİF,Üniversite Öğrencilerinin Metabolik Hastalıklardan Korunmaya İlişkin beslenme Tutumlarının Değerlendirilmesi, İç Hastalıkları Dergisi, 2010, 17, 312
 • Avdal EÜ,Üniversite Öğrencilerinin Kalp Hastalıklarından Korunmaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi, İç Hastalıkları Dergisi Özel sayısı , 2010, 2 , 313
 • Avdal EÜ,Üniversite Öğrencilerinin Metabolik Hastalıklardan Korunmaya İlişkin beslenme Tutumlarının Değerlendirilmesi, İç Hastalıkları Dergisi Özel sayısı, 2010, 2 , 312
 • Avdal EÜ,Okul-Hastane işbirliği “Diyabetik Ayak Bakım Yönergesi", Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik forumu , 2010, 2 , 59 -63
 • Avdal EÜ,Diyabet ve Özbakım Eksikliği Hemşirelik Teorisinin Kavram Analizi, Dokuz Eylül üniversitesi E dergisi Hakemli dergi, 2010, 3 , 164-168
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,KIZILCI SEVGİ,Diyabetli Bireylerin Bilgi Düzeyi Özbakım Gücü Ve A1c Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, DEU Hemşirelik Yüksekokulu E-dergi, 2009, 2, 16 26
 • KIZILCI SEVGİ,ÜNSAL AVDAL ELİF,DEMİREL NESLİHAN,Diyabet eğitimi programlarına katılım durumu ve A1c düzeyi, Diyabet Obezite Ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, 2009, 1, 59 66
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,KIZILCI SEVGİ,Diyabet Yönetiminde İnternet Kullanımına Bir Örnek Diyabetli Birey İzlem Sitesi, Diyabet Obezite Ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, 2009, 1, 38 43
 • Avdal EÜ,Diyabet Yönetiminde İnternet Kullanımına Bir Örnek: Diyabetli Birey İzlem Sites, Diyabet Forum (Diabetes Forum) , 2009, 4 , 40-45
 • Avdal EÜ,Diyabet Yönetiminde İnternet Kullanımına Bir Örnek: Diyabetli Birey İzlem Sitesi, Diyabet Obezite Ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, 2009, 1 , 38-43
 • Avdal EÜ,Diyabet eğitimi programlarına katılım durumu ve A1c düzeyi., Diyabet Obezite Ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, 2009, 2 , 59-66
 • Avdal EÜ,Diyabetli Bireylerin Bilgi Düzeyi Özbakım Gücü Ve A1c Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, DEU Hemşirelik Yüksekokulu E-dergi, 2009, 2, 16-26
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,SOFULU FUNDA,EVALUATION OF DYSPNEA SYMPTOM IN INDIVIDUALS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE,2. uluslararası iç hastalıkları hemşireliği kongresi,17.12.2020 19.12.2020, 17.12.2020
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,The effect of disease adherence on disease perception in patients with end-stage renal disease,2. Uluslararası İç hastalıkları hemşireliği kongresi,17.12.2020 19.12.2020, 17.12.2020
 • Arslan Gizem,Dağcan Necibe,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Acil Servis Hemşirelerindeki Tükenmişlik: Literatür İncelemesi,5.Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi,02.05.2019 04.05.2019, İzmir, TÜRKİYE, 02.05.2019
 • Arslan Gizem,Dağcan Necibe,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Astım Tanısı Alan Bireylerin Tamamlayıcı Terapi ve Destekleyici Bakım Uygulamalarıını Kullanımı:Literatür İncelemesi,2.Uluslararası 4.Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi,25.09.2019 28.09.2019, 25.09.2019
 • Arslan Gizem,SOFULU FUNDA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Multiorgan metastazı olan hastada Watson insan bakımı modeli ile hemşirelik yönetimi:Olgu sunumu,1.Uluslararası 2.Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi,04.12.2019 06.12.2019, Ankara, TÜRKİYE, 04.12.2019
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,Panik Atak Tanısı Alan Hastaların Acil Servise Başvurma Sıklıkları Ve Başlatan Stres Etkenlerinin İncelenmesi,4. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi,11.05.2017 13.05.2017, Ankara, TÜRKİYE, 11.03.2019
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR,SARITAŞ YÜKSEL ELİF,GÜR EMİNE ÖZLEM,ÜNSAL AVDAL ELİF,SOFULU FUNDA,İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI YORGUNLUK ÖLÇEĞI’NIN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ,International Medical Congress of Izmir Democracy University – IMCIDU,06.12.2019 08.12.2019, İzmir, TÜRKİYE, 08.12.2019
 • Polat Gökşen,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Gül Selden,YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK DERLEMESİ,3.Uluslararası 12. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,27.02.2019 28.02.2019, İzmir, TÜRKİYE, 27.02.2019
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,GERİATRİK DİYABETLİ HASTALARIN BAZI SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN GLİSEMİK KONTROL DÜZEYLERİNE ETKİSİ,3.Uluslararası 12. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,27.02.2019 28.02.2019, İzmir, TÜRKİYE, 27.02.2019
 • Nur Başak,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Sezgin Gökhan,ÜNSAL AVDAL ELİF,SOFULU FUNDA,Singapore Caregiver Quality of Life Scale (SCQOLS): Turkish validity and reliability study Volume 30, Issue Supplement_5, October 2019,1st International 2nd National Oncology Nursing Congress,04.12.2019 06.12.2019, Ankara, TÜRKİYE, 01.10.2019
 • Polat Gökşen,Gül Selden,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Geriatrik Bireylerde Hastalığı Kabullenişin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi,6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi,19.12.2019 21.12.2019, Ankara, TÜRKİYE, 21.12.2019
 • PAMUK GÜLSEREN,ÇETİN ERDEN MEDİNE,Karslı Zühre,PAMUK BARIŞ ÖNDER,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Tip 2 diyabetli hastalar için glikoz izleme sistemi memnuniyet ölçeğinin Türkçe’xxye uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması,4. Ulusararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi,07.02.2019 09.02.2019, 09.02.2019
 • Arslan Gizem,TOKEM YASEMİN,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,KOAH alevlenmesi yönetiminde güncel kanıta dayalı uygulamalar: Pocker Guide to COPD diagnosis, management and prevention 2019,5.Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi,02.05.2019 04.05.2019, İzmir, TÜRKİYE, 14.05.2019
 • Arslan Gizem,Şahin Gülin,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Orem’xxe göre metastatik larinks sarkomatoid karsinom tanılı hastanın hemşirelik bakımı:Nadir görülen bir olgu sunumu,18.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, Afyonkarahisar, TÜRKİYE, 28.05.2019
 • Arslan Gizem,TOKEM YASEMİN,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Karbonmonoksit maruziyetinebağlı gelişen akut koroner sendrom:Olgu sunumu,5.Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi,02.05.2019 04.05.2019, İzmir, TÜRKİYE, 14.05.2019
 • Arslan Gizem,Dağcan Necibe,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Astım tedavisi Olan Bireylerin Tamamlayıcı Terapi ve Destekleyici Bakım uygulamalarının Kullanımı: Literatür İncelemesi,2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi,25.09.2019 28.09.2019, İzmir, TÜRKİYE, 28.09.2019
 • Dağcan Necibe,Arslan Gizem,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,DERMATOLOJİ HASTALARINDA TAMAMLAYICI TERAPİ UYGULAMALARININ KULLANIMI: LİTERATÜR İNCELEMESİ,2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi,25.09.2019 28.09.2019, İzmir, TÜRKİYE, 28.09.2019
 • Arslan Gizem,SOFULU FUNDA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,MULTİORGAN METASTAZI OLAN HASTADA WATSON İNSAN BAKIM MODELİ İLE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU,1. Uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi,04.12.2019 06.12.2019, Ankara, TÜRKİYE, 06.12.2019
 • Sezgin Gökhan,Arslan Gizem,SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Akut Miyeloid Lösemili Bir Bireyin Hemşirelik Bakımında Roger, Logan ve Tierney’in Yaşam Aktiviteleri Modelinin Kullanılması: Olgu Sunumu,1. Uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi,04.12.2019 06.12.2019, Ankara, TÜRKİYE, 06.12.2019
 • önal simge,ÜNSAL AVDAL ELİF,GÜL SELDEN,POLAT GÖKŞEN,SOFULU FUNDA,TÜRKİYE’xxDE DİYABET TEDAVİSİNDE KULLANILAN HİPOGLİSEMİK BİTKİLERİN ETKİNLİĞİ:SİSTEMATİK DERLEME,2.Uluslararası 4.Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (TATDEP),25.09.2019 28.09.2019, İZMİR, TÜRKİYE, 02.10.2019
 • YILDIRIM JÜLİDE GÜLİZAR,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Examination of Attitudes, Perceptions and Behaviours of The Elderly With Diabetes Based on The Health Belief Model,2nd International Congress of Nursing (ICON-2018),13.04.2018 15.04.2018, İstanbul, 01.10.2018
 • Polat Gökşen,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,SOFULU FUNDA,ROPER, LOGAN VE TİERNEY’İN YAŞAM AKTİVİTELERİ MODELİNE GÖRE GERİATRİK BİREYDE KRONİK LENFOİD LÖSEMİ: OLGU SUNUMU,2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,21.03.2018 22.03.2018, 22.03.2018
 • Polat Gökşen,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Şentürk Derya,TÜRKİYE’ DE 2007-2018 YILLARI ARASINDA YAYINLANMIŞ OLAN HEMŞİRELİK ALANINDA YAPILMIŞ KANITA DAYALI KLİNİK ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME,1st International Internal Medicine Nursing Congress,25.11.2018 27.11.2018, 27.12.2018
 • okan tansu,ÜNSAL AVDAL ELİF,DOĞAN ZEHRA,Tip II Diyabetli Hastaya Klinikte Bütüncül Yaklaşımla Sunulan Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu,1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi,25.11.2018 27.11.2018, 27.11.2018
 • gül selden,polat gökşen,ÜNSAL AVDAL ELİF,DOĞAN ZEHRA,Orem Özbakım Eksikliği Hemşirelik Teorisi’ne Göre Yetişkin Bireyde Diyabetes Mellitus ve Diyabetik Ayak: Olgu Sunumu,1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi,25.11.2018 27.11.2018, 27.11.2018
 • Arslan Gizem,Kılıçoğlu İbrahim,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,Dolaşım Destek Cihazları Ve Hemşirelik Yönetiminin Önemi: Olgu Sunumu.,1.International Internal Medicine Nursing Congress,25.11.2018 27.11.2018, TÜRKİYE, 27.12.2018
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,SOFULU FUNDA,TEKİNDAL MELİKE,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,PAMUK BARIŞ ÖNDER,EGE AHMET,PAMUK GÜLSEREN,AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,Geriyatrik Diyabetli Hastaların Depresyon Ve Yaşam Kalitesi Durumlarının Glisemik Kontrol Düzeylerine Etkisi,1.International Internal Medicine Nursing Congress,25.11.2018 27.11.2018, TÜRKİYE, 27.12.2018
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,GERİATRİK HASTALARDA KRONİK HASTALIK YÖNETİMDE HEMŞİRENİN ROLÜ,2. ULUSLARARASI 11. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU,21.03.2018 22.03.2018, 22.03.2018
 • Arslan Gizem,kılıçoğlu İbrahim,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,DOLAŞIM DESTEK CİHAZLARI VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİNİN ÖNEMİ: OLGU SUNUMU,1st International Internal Medicine Nursing Congress,25.11.2018 27.11.2018, 27.12.2018
 • Akbaş Duygu,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA HEMŞİRE DESTEĞİNİN İLAÇ UYUMUNA ETKİSİ,1st Internationla Internal Medicine Nursing Congress,25.11.2018 27.11.2018, 27.12.2018
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,SARITAŞ YÜKSEL ELİF,WATSON İNSAN BAKIM MODELİNE GÖRE İNFLAMATUAR BARSAK HASTASINA YAKLAŞIM: OLGU SERİSİ,1st International Internal Medicine Nursing Congress,25.11.2018 27.11.2018, 27.12.2018
 • Sezgin Gökhan,Arslan Gizem,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Rektum kanseri bir bireyin hemşirelik bakımında Roy AdaptasyonModeli’nin (RAM) kullanımı: Olgu Sunumu,Onkoloji Hemşireliği Kongresi,12.12.2018 16.12.2018, TÜRKİYE, 16.12.2018
 • Sezgin Gökhan,ÜNSAL AVDAL ELİF,SOFULU FUNDA,Pankreas Kanseri Bir Bireyin Hemşirelik Bakımında Roy adaptasyon Modelinin (RAM ) Kullanımı : Olgu Sunumu,1.İnternational Internal Medicine Nursing Congress,25.11.2018 27.11.2018, 27.12.2018
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,SOFULU FUNDA,TEKİNDAL MELİKE,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,PAMUK BARIŞ ÖNDER,EGE AHMET,PAMUK GÜLSEREN,AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,GERİATRİK DİYABETLİ HASTALARIN DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ DURUMLARININ GLİSEMİK KONTROL DÜZEYLERİNE ETKİSİ,1st International Internal Medicine Nursing Congress,25.11.2018 27.11.2018, 27.12.2018
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,SOFULU FUNDA,TEKİNDAL MELİKE,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,PAMUK BARIŞ ÖNDER,EGE AHMET,PAMUK GÜLSEREN,AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,Geriatrik Diyabetli Hastaların Depresyon Ve Yaşam Kalitesi Durumlarının Glisemik Kontrol Düzeylerine Etkisi,1.International Internal Medicine Nursing Congress,25.11.2018 27.11.2018, İzmir, TÜRKİYE, 27.12.2018
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,TİP 1 DİYABETTE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ,1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ,30.06.2017 01.07.2017, 01.07.2017
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,SOFULU FUNDA,AYVAZ İSMAİL,İNSÜLİN İNFÜZYON POMPASININ ETKİSİ VE KULLANIMI,1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ,30.06.2017 01.07.2017, 01.07.2017
 • AKSOY YASİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,Mide kanseri ile İdiyopatik Trombositopenik Purpura Olgusu,1. Uluslararası 10. Ulusal izmir İleri Yaş sempozyumu,22.03.2017 23.03.2017, 23.03.2017
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,2017 Amerikan Diyabet Dirliği’ne Göre Geriatrik Hastalarda Diyabet,1. Uluslararası 10. Ulusal izmir İleri Yaş sempozyumu,22.03.2017 23.03.2017, 23.03.2017
 • AKBAŞ DUYGU,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Inflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Güncel Ağrı Yönetimi ”,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, 07.07.2017
 • AYDEMİR EBRU,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Romatoid Artrit Hastalarında Ayak Deformiteleri Ve Hemşirelik Yönetimi”,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, 07.07.2017
 • METE ASLIHAN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,İnflamatuar Bağırsak Hastalığında Güncel Beslenme Yaklaşımları”,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, 07.07.2017
 • AVCI KİRPİTCİ ESRA ŞULE,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ŞENTÜRK SEVGİNAR,Chronic kidney disease and functional health patterns model: Case report, Turkey,46 th EDTNA/ERCA International Conferences,09.10.2017 12.10.2017, POLAND, 12.10.2017
 • AYVAZ İSMAİL,ÜNSAL AVDAL ELİF,karakoç ayfer,TOKEM YASEMİN,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Pulmonary oedema and the patient with chronic renal disease,46 th EDTNA/ERCA International Conferences,09.10.2017 12.10.2017, poland, 12.10.2017
 • Aksoy Yasin,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Onkoloji Hastalarında Evde Bakım Verenlerin Yükü ve Semtom Yönetimi,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, Aydın, TÜRKİYE, 17.07.2017
 • Akbaş Duygu,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Güncel Ağrı Yönetimi,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, Aydın, TÜRKİYE, 17.07.2017
 • Duman Duygu,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,Dekonjestif Kalp Yetmezliği Ve Atrifal Fibrilasyon Olgusuna Yaklaşım,I. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,22.03.2017 23.03.2017, 31.05.2017
 • Aksoy Yasin,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,Mide Kanseri İle İdiyopatik Trombositopenik Purpura Olgusu,I. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,,22.03.2017 23.03.2017, 31.05.2017
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,2017 Amerikan Diabet Birliği’ne Göre Geriatrik Hastalarda Diyabet,I. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,22.03.2017 23.03.2017, 31.05.2017
 • AYVAZ İSMAİL,ÜNSAL AVDAL ELİF,Karakoç Ayten,TOKEM YASEMİN,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Pulmonary Oedema and the Patient With Chronic Renal Disease,46th EDTNA/ERCA International Conference,09.09.2017 12.09.2017, 12.09.2017
 • Avcı Kirpitci Esra Şule,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ŞENTÜRK SEVGİNAR,Chronic Kidney Disease and Functional Health Patterns Model: Case Report, Turkey,46th EDTNA/ERCA International Conference,09.09.2017 12.09.2017, 12.09.2017
 • TOKEM YASEMİN,OK FİGEN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ŞENTÜRK SEVGİNAR,Life Quality of End Stage Renal Failure Patients. A Study of Its Factors,46th EDTNA/ERCA International Conference,09.09.2017 12.09.2017, 12.09.2017
 • Mete Aslıhan,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,İnflamatuar Bağırsak Hastalığında Güncel Beslenme Yaklaşımları,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, Aydın, TÜRKİYE, 17.07.2017
 • AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,SOFULU FUNDA,AKYOL ASİYE,MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARININ KRONİK HASTALIKLARIN ÖZ YÖNETİMİNE ETKİSİ,1. uluslararası sağlık bilimleri kongresi,30.06.2017 01.07.2017, 01.07.2017
 • AYVAZ İSMAİL,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,Sol Ventrikül Disfonksiyonu Olan Hastada Kalp Yetersizliği,1.Uluslararası 10.Ulusal İleri Yaş Sempozyumu,22.03.2017 31.05.2017, izmir, TÜRKİYE, 31.05.2017
 • AVCI KİRPİTCİ ESRA ŞULE,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,Yoğun Bakım Ünitesindeki Hemodiyaliz Hastalarına Yönelik Kanıt Temelli Uygulamalar”,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,09.06.2017 01.07.2017, 07.07.2017
 • Akbaş Duygu,Mete Aslıhan,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,YAŞLILARDA INFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI,I. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,22.03.2017 23.03.2017, 31.05.2017
 • Aydemir Ebru,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,Olgu Sunumu: İleri Yaşta Mide Kanseri ve Hemşirelik Yönetimi,I. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,22.03.2017 23.03.2017, 31.05.2017
 • AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,SOFULU FUNDA,AKYOL ASİYE,MOBIL SAGLIK UYGULAMALARININ KRONIK HASTALIKLARIN ÖZ YÖNETIMINE ETKISI,Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, 17.07.2017
 • ŞEN HATİCE,VATAN FAHRİYE,ÜNSAL AVDAL ELİF,ŞANLI DENİZ,OKUMUŞ HÜLYA,Current issues in nursing education practice workshop results,International Congress of Black Sea Nursing Education,12.10.2017 13.10.2017, Samsun, TÜRKİYE, 12.10.2017
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,TOP EKİN DİLA,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,Geleneksel Olmayan Meslek Erkek Hemşirelik,I.Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik tarihi Kongesi,08.06.2014 10.06.2014, 08.06.2014
 • “Özel Dal Hemşireliği: Diyabet Hemşireliğine Tarihsel Bir Bakış, , 2014
 • Geçmişten Günümüze Medyanın Hemşirelik Mesleğine Bakışı,”, 2014
 • “Geçmişten Günümüze Hemşireliğin Bakım Sanatındaki Tarihsel Gelişimi, , 2014
 • Öne Çıkan Hemşirelik Dergilerine Tarihsel Bir Bakış,, 2014
 • Emekli Hemşirelerin; Geçmiş Ve Günümüz Hemşirelik Mesleğinde Yaşanan Değişim Ve Gelişmelere Ait Görüşleri” , 2014
 • “Determining The Nursing Loads Of The Nurses Providing Medical Care To The Oncology Patients”., 2012
 • Analysis Of The Risk Factors Threatening The Healthcare And Security Of The Nurses In The Work Environment”,, 2012
 • “Önemli Bir Sorun: Sağlık Emek Göçü” , 2011
 • “Oursoucing: Sağlık Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımı”., 2011
 • “Kanıta Dayalı Aspirasyon Uygulamasının Klinik Alana Yansıması”,, 2011
 • “Mezuniyet Aşamasındaki Öğrenci Hemşirelerin Gözüyle Aile Hekimliği Sisteminin Değerlendirilmesi”., 2011
 • ”Doctoral Education In Nursing:Revıew”. 6th Orpheus Congress, Organization PHD education in biomedicine and health science in the European System,, 2011
 • Öğrenci Gözüyle Kampüs İçi Kentsel Ulaşım Sorunları Ve Çözümleri: Bir Pilot Çalışma”., 2011
 • Kanıta Dayalı Oksijen Tedavilerinin Klinik Alanda Kullanımı”., 2011
 • YILDIZ HİCRAN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZPANCAR NURHAN,gökdere çınar hava,zengin semure,dirik gülsev,Okul Hastane işbirliği Diyabetik Ayak Bakım Yönergesi,46.Ulusal Diyabet Kongresi,12.05.2010 16.05.2010, TÜRKİYE, 03.01.2010
 • Sağlık Uygulamalarında Aydınlatılmış Onamın Önemi”., 2009
 • “Tıp Etiğinde Yeni Etik Yaklaşımlar”., 2009
 • Organ Nakli Ve Beyin Ölümünde Etik İkilemler”,, 2009
 • “Etik Açıdan Acil Biriminde Triyaj” , 2009
 • “Examination of Use of Complemantary and Alternative Treatment Methods by Diabetic Individuals Living in Western Turkey”., 2008
 • “The Significance Effect of Cultural Approach Related to Diabetes in Respect of Self Management Training”., 2008
 • “Life Without Smoke Is Healty” , 2006
 • “Akciğer Kanserinde Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu”,,07-10 2005, 2005
 • AYPAR AKBAĞ NURAN NUR,ALUŞ TOKAT MERLİNDA,FATA SEVCAN,ÜNSAL AVDAL ELİF,OKYAY RECEP EMRE,DOĞAN ÖMER ERBİL,The Gestational Diabetes Mellitus (GDM) and Risk Factors After Assisted Reproductive Techniques (ART),ESHRE virtual 36th Annual Meeting,05.07.2020 08.07.2020
 • POLAT GÖKŞEN,GÜL SELDEN,ÜNSAL AVDAL ELİF,SOFULU FUNDA,Romatoid Artritte Aromaterapi Masajı: Literatür Derleme,5.Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi,25.10.2019 29.10.2019, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Özel Dal Hemşireliği Diyabet Hemşireliğine Tarihsel Bir Bakış,1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik tarihi Kongesi,08.06.2014 10.06.2014
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,funda özet,arzu güngr,Geçmişten Günümüze Medyanın Hemşirelik Mesleğine Bakışı,1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik tarihi Kongesi,08.06.2014 10.06.2014
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,diliöz özge,TOKEM YASEMİN,pervin kaçtı,yurdagül uysal,sibel gökmen,Geçmişten Günümüze Hemşireliğin Bakım Sanatındaki Tarihsel Gelişimi,1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik tarihi Kongesi,,08.06.2014 10.06.2014
 • dölek meral,TOKEM YASEMİN,ok figen,ÜNSAL AVDAL ELİF,ürer nilüfer,acar esra,fikriye turuba,Öne Çıkan Hemşirelik Dergilerine Tarihsel Bir Bakış,I.Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik tarihi Kongesi,08.06.2014 10.06.2014
 • TOKEM YASEMİN,emine bökçin,ÜNSAL AVDAL ELİF,ayakdaş semra,keni kader,yumak hatice,erkan atıcı aydan,Emekli Hemşirelerin Geçmiş Ve Günümüz Hemşirelik Mesleğinde Yaşanan Değişim Ve Gelişmelere Ait Görüşleri,1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik tarihi Kongesi,08.06.2014 10.06.2014
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,gökdere çınar hava,AKSU ELİF,Determining The Nursing Loads Of The Nurses Providing Medical Care To The Oncology Patients,The 1st International Clinical Nursing Research Congress,29.05.2012 01.06.2012
 • gökdere çınar hava,ÜNSAL AVDAL ELİF,Analysis Of The Risk Factors Threatening The Healthcare And Security Of The Nurses In The Work Environment,The 1st International Clinical Nursing Research Congress,29.05.2012 01.06.2012
 • tunç fatma,göçer burcu,aydın nursel,ÜNSAL AVDAL ELİF,Önemli Bir Sorun Sağlık Emek Göçü,10. Uluslararası katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi,10.04.2011 12.04.2011
 • AYDINOĞLU NEJLA,kılıç mineş,ÜNSAL AVDAL ELİF,pakize oğur,Oursoucing Sağlık Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanım,13.Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Kongresi,19.10.2011 21.10.2011
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,hava gökdere çınar,YILDIZ HİCRAN,Kanıta Dayalı Aspirasyon Uygulamasının Klinik Alana Yansıması,13.Uluslararası katılımlı Ulusal Hemşirelik Kongresi,19.10.2011 21.10.2011
 • aydın nursel,ÜNSAL AVDAL ELİF,göçer burcu,tunç fatma,Mezuniyet Aşamasındaki Öğrenci Hemşirelerin Gözüyle Aile Hekimliği Sisteminin Değerlendirilmesi,10. Uluslararası katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi,12.04.2011 12.04.2011
 • aydın nursel,ÜNSAL AVDAL ELİF,KARAÖZ SÜREYYA,Doctoral Education In Nursing Revıew,6th Orpheus Congress,17.04.2011 19.04.2011
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,urtekin dilek,savaşçı leyla,kaçtı pervin,sezer burcu,Öğrenci Gözüyle Kampüs İçi Kentsel Ulaşım Sorunları Ve Çözümleri Bir Pilot Çalışma,10. Uluslararası katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi,17.04.2011 19.04.2011
 • gökdere çınar hava,ÜNSAL AVDAL ELİF,YILDIZ HİCRAN,Kanıta Dayalı Oksijen Tedavilerinin Klinik Alanda Kullanımı,13. Uluslararası katılımlı Ulusal Hemşirelik Kongresi,19.10.2011 21.10.2011
 • ÖZPANCAR NURHAN,gökdere çınar havva,ÜNSAL AVDAL ELİF,YILDIZ HİCRAN,Sağlık Uygulamalarında Aydınlatılmış Onamın Önemi,2. Uluslararası Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi,04.11.2009 07.11.2009
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,YILDIZ HİCRAN,ÖZPANCAR NURHAN,gökdere çınar hava,Tıp Etiğinde Yeni Etik Yaklaşımlar,2. Uluslararası Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi,04.11.2009 07.11.2009
 • gökdere çınar hava,ÜNSAL AVDAL ELİF,YILDIZ HİCRAN,ÖZPANCAR NURHAN,Organ Nakli Ve Beyin Ölümünde Etik İkilemler,2. Uluslararası Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi,04.11.2009 07.11.2009
 • YILDIZ HİCRAN,ÖZPANCAR NURHAN,gökdere çınar hava,ÜNSAL AVDAL ELİF,Etik Açıdan Acil Biriminde Triyaj,2. Uluslararası Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi,04.11.2009 07.11.2009
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,Examination of Use of Complemantary and Alternative Treatment Methods by Diabetic Individuals Living in Western Turkey,1 st European Transcultural Nurses Association (ETNA),04.06.2008 06.06.2008
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,The Significance Effect of Cultural Approach Related to Diabetes in Respect of Self Management Training,1 st European Transcultural Nurses Association (ETNA) Conference,04.06.2008 06.06.2008
 • KIZILCI SEVGİ,ÜNSAL AVDAL ELİF,Life Without Smoke Is Healty,. European Nursing Students Congress,25.05.2006 27.05.2006
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,KIZILCI SEVGİ,Akciğer Kanserinde Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu,3. Uluslararası-10 Ulusal Hemşirelik Kongresi,07.09.2005 10.09.2005
 • çetin Çisem,YILMAZ MEDİNE,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,Hemşirelik Öğrencilerinin ve Hemşirelik İntörnlüğüğe İlişkin Görüşleri,14 .Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,22.04.2015 26.04.2015, TÜRKİYE
 • çakar büşra,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Karaciğer Sirozunun İnsan Bakım Modeline Göre Değerlendirilmesi,Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi,05.03.2015 07.03.2015, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,gökmen sibel,Diyabetik Nöropatik Ağrıdaki Tedavi prensiplerinin Kanıta Dayalı Olarak İncelenmesi,51. Ulusal Diyabet Kongresi,22.04.2015 26.04.2015, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,Algoritmalı Olgu Sunumuna Bir Örnek Myastenik Kriz,16. İç Hastalıkları Kongresi,15.09.2014 19.10.2014, TÜRKİYE
 • İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Olgu sunumu Geçici Pace Maker Takılan Hastada Twiddler Sendromu,16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,15.10.2014 19.10.2014, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,güngör arzu,özet funda,Bir Üniversite Hastanesinin Dahiliye Kliniklerinde Ve Yoğun Bakım Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Bir Günlük İş Yüklerinin Karşılaştırılması,16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,15.10.2014 19.10.2014, TÜRKİYE
 • TUNA ARZU,ÜNSAL AVDAL ELİF,BEKTAŞ MURAT,Meme Kanserli Hastalarda Semptom bulgu Kümelemesi,II Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu,10.04.2014 12.04.2014, TÜRKİYE
 • gökdere çınar hava,ÜNSAL AVDAL ELİF,AKSU ELİF,vatansever hicran,adıgüzel gülseren,Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Yüklerinin Belirlenmesi,II Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu,10.04.2014 12.04.2014, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,güngör arzu,özet funda,Bir Üniversite Hastanesinin Dahili Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Bir Günlük İş Yükünün Belirlenmesi,II Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu,10.04.2014 12.04.2014, TÜRKİYE
 • güngör arzu,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Geriatrik Onkoloji Hastalarının Tedavisinde Hemşirenin Rolü,3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,05.03.2014 07.03.2014, TÜRKİYE
 • İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,Romatoit Artritte Biyolojik Ajan Tedavisine Hemşire Bakışı,15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,02.10.2013 06.10.2013, TÜRKİYE
 • TOKEM YASEMİN,İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILDIRIM SARI HATİCE,ÜNSAL AVDAL ELİF,Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fazla Kilolu ve Obez Hastaya Bakım Verme Deneyimleri Odak Grup Görüşmesi,Obezitye Multidisipliner Yaklaşım Kongresi,21.11.2015 22.11.2015, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,arslan gizem,ÜNSAL AVDAL ELİF,İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,Güvenli Kan Transfüzyonunda Hemoglobin Konsantrasyonu Amerika Kan Bankası Derneği Kılavuzu,17. İç Hastalıkları Kongresi,14.10.2015 18.10.2015, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÜNSAL BELKIS,İnflamatuar Barsak Hastalığı Olan Hastalarda Öykü ve Hastalık Farkındalığının Belirlenmesi,17. İç Hastalıkları Kongresi,14.10.2015 18.10.2015, TÜRKİYE
 • ARKAN BURCU,ÜNSAL AVDAL ELİF,yönem yasemin,Hemsirelik Ogrencilerinin Güdülenme Kaynakları Ve Sorunlarinin İncelenmesi,12. Ulusal Hemsirelik Ogrencileri Kongresi,19.04.2013 21.04.2013, TÜRKİYE
 • öğe aylin,doğanay cansu,ÜNSAL AVDAL ELİF,Kanıta dayalı Hipoglisemi Rehberinin Endokrin Kliniklerinde Uygulanması,11.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri,26.04.2012 28.04.2012, TÜRKİYE
 • AKSU ELİF,vatansever hicran,adıgüzel gülseren,gökdere çınar hava,ÜNSAL AVDAL ELİF,Kanıta Dayalı Hipertansiyon Rehberinin Dahiliye kliniklerinde Uygulamaya Yansıması,11.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri,26.04.2012 28.04.2012, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,doğanay cansu,Kanıta Dayalı Basınç Ülseri Rehberinin Evde Bakım Hizmetinde Kullanılması,3. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi,12.04.2012 14.04.2012, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,Koah lı Bireyin Evde Bakım Hizmetinde Kanıta Dayalı Uygulamalarla İzlenmesi,3. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi,12.04.2012 14.04.2012, TÜRKİYE
 • layık pınar,AKSU ELİF,ÜNSAL AVDAL ELİF,Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıt temelli Uygulamalar hakındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi,11.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri,12.04.2012 14.04.2012, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,demiryürek selver,koç kemal,Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı,3. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi,12.04.2012 14.04.2012, TÜRKİYE
 • ÖZYAZICIOĞLU NURCAN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Tip 1 Diyabetli Çocuk Ve Ergenlerin Diyabet Tedavisine Uyumu,1. Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu,28.10.2011 29.10.2011, TÜRKİYE
 • AYDINOĞLU NEJLA,kılıç mineş,ÜNSAL AVDAL ELİF,oğur pakize,Kamu Hastaneler Birliği Kapsamındaki Hemşireliğin Yeri,5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi,13.10.2011 16.10.2011, TÜRKİYE
 • gökdere çınar hava,ÜNSAL AVDAL ELİF,YILDIZ HİCRAN,Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin En Sık Kullanılan İntravenöz İnfüzyon Sıvılarına İlişkin Düzeylerinin İncelenmesi,13 Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,,05.10.2011 09.10.2011, TÜRKİYE
 • YILDIZ HİCRAN,gökdere çınar hava,ÜNSAL AVDAL ELİF,Hemşirelik Öğrencilerinin karşılaştıkları İletişim sorunlarının Değerlendirilmesi,13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,05.10.2011 09.10.2011, TÜRKİYE
 • YILDIZ HİCRAN,ÖZPANCAR NURHAN,gökdere çınar hava,ÜNSAL AVDAL ELİF,Üniversite Öğrencilerinin Kalp Hastalıklarından Korunmaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi,12.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,10.10.2010 12.10.2010, TÜRKİYE
 • YILDIZ HİCRAN,ÖZPANCAR NURHAN,ÜNSAL AVDAL ELİF,gökdere çınar hava,Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Geriatrik Hastaya Verilen Bakımın Değerlendirilmesi,4.Türk Geriatri Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi,,01.04.2010 04.04.2010, TÜRKİYE
 • YILDIZ HİCRAN,ÖZPANCAR NURHAN,gökdere çınar hava,ÜNSAL AVDAL ELİF,Üniversite Öğrencilerinin Metabolik Hastalıklardan Korunmaya İlişkin beslenme Tutumlarının Değerlendirilmesi,12.Ulusal İç Hastalıkları Antalya Kongresi,06.10.2010 10.10.2010, TÜRKİYE
 • gökdere çınar hava,YILDIZ HİCRAN,ÖZPANCAR NURHAN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Üniversite Öğrencilerinin yaşlı Bireylere ve Onların Sorunlarına Duyarlılığı,4. Ulusal Türk Geriatri Kongresi,01.04.2010 04.04.2010, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,Hemşirelikte Kavramsal Model Kullanımı Çalıştayı Orem in Özbakım Eksikliği Teorisi nin Araştırmada Kullanımına Bir Örnek,Çalıştay,17.12.2009 19.12.2009, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,Aspirasyon Bakımı,35.Yıl Akciğer Günleri Kongresi,03.03.2011 07.03.2011, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,Prediyabetik Hastaya Yaklaşım,13. Ulusal İç hastalıkları kongresi,05.10.2011 09.10.2011, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,Kronik Hastalıklarda Yönetim Modelleri,15. ulusal iç hastalıkları kongresi,02.10.2013 06.10.2013, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,Diyabette Sağlıklı Yaşlanma,49.Ulusal Diyabet Kongresi,17.04.2013 21.04.2013, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,Diyabetli Yaşlı,3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,05.03.2014 07.03.2014, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,KIZILCI SEVGİ,DEMİREL NESLİHAN,Web Tabanlı Verilen Diyabet Eğitiminin Diyabetli Bireylerin Bakim Sonuçlarina Etkisi Randomize Kontrollü Çalışma 9 ay veri,46.Ulusal Diyabet Kongresi,12.05.2010 16.05.2010, TÜRKİYE
 • YILDIZ HİCRAN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZPANCAR NURHAN,gökdere hava,Yaşlı İstismarı,11.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,01.10.2009 03.10.2009, TÜRKİYE
 • gökdere çınar hava,YILDIZ HİCRAN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZPANCAR NURHAN,Camdan Kadınlar,11.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,01.10.2009 03.10.2009, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,KIZILCI SEVGİ,DEMİREL NESLİHAN,Web Tabanlı Verilen Diyabet Eğitiminin Diyabetli Bireylerin Bakim Sonuçlarina Etkisi,V. Ulusal Tıp Bilişim Kongresi,16.11.2008 18.11.2008, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,sözen emine,Tip 2 Diyabet,43. Ulusal Diyabet Kongresi,09.05.2007 11.05.2007, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,Acil Serviste Diyabetes Mellituslu Hastada Hemşirelik Uygulamaları,3.Uluslararası Katılımlı 3 Ulusal Acil Hemşireliği,01.04.2015 04.04.2015
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Dikkat Acil Durum Akut Respiratuar Distres Sendromu,17. İç Hastalıkları Kongresi,14.10.2015 18.10.2015, TÜRKİYE
 • ayakdaş semra,ÜNSAL AVDAL ELİF,Onkoloji Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Stres Tükenmişlik ve İş Doyumları arasındaki İlişkinin İncelenmesi,21. Ulusal Kanser Kongresi,22.04.2015 26.04.2015, TÜRKİYE
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,IŞIK GÜLŞEN,Empati düzeyi,III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi,21.05.2015 23.05.2015, TÜRKİYE
 • cafer berna,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Geriatrik Sendromlu Bir Olguda Hemşirelik Yaklaşım,4. Geriatri Hemşireliği sempozyumu,29.09.2016 30.09.2016, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,Diabetes Mellitus Ve Hipertansiyona Bağlı Oluşan Kronik Böbrek Hastalığı Olgusu,18.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,12.10.2016 16.10.2016, TÜRKİYE
 • aydemir ebru,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Crohn Hastasında Hemşirelik Tanılaması,18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,12.10.2016 16.10.2016, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,cafer berna,Nefrotik Sendromlu Bir Tüberküloz Olgusuna Yaklaşım,18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,12.10.2016 16.10.2016, TÜRKİYE
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,yüzer afet,Türkiye de Bilim Ve Teknoloji Alanındaki Avantajlı Ve Avantajsız Yönler Ve Hemşirelik Alanındaki Yeri,4. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi,16.11.2016 18.11.2016, TÜRKİYE
 • üner nilüfer,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,İrritabl Barsak Sendromu Hastalarında Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi,33. Ulusal Gastro Haftası (22-27 Kasım 2016),22.11.2016 27.11.2016, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,Böbrek Hastalıkları ve Palyatif Bakım,33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi,19.10.2016 23.10.2016, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,Hemşirelikte İnovasyon Süreci,Afyonkarahisar Kamu Hastaneler Birliği Ebelik ve Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu,09.05.2016 09.05.2016, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,Hemşirelikte Fiziksel Gücün Kullanımı,İKÇÜ 12-16 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri,25.05.2016 25.05.2016, TÜRKİYE
 • gökmen sibel,ÜNSAL AVDAL ELİF,Yoğun Bakımda Yatan Diyabetik Nöropatili Hastaların Kanıta dayalı değerlendirilmesi,2. Dahili Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi,19.05.2016 22.05.2016, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Yoğun Bakımda Diyabetli Hasta Takibi,2. Dahili Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi,19.05.2016 22.05.2016, TÜRKİYE
 • ertaş kaçtı pervin,ÜNSAL AVDAL ELİF,Yoğun Bakımda Meningokoksemili Hasta ve Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu,2. Dahili Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi,19.05.2016 22.05.2016, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,KOAH ta Hemşirelik Bakımı,Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneler Birliği İzmir Kuzey Hemşirelik Günleri,01.04.2016 03.04.2016, TÜRKİYE
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,Glisemi Kontrolü Ve Diyabet Yönetimi,2. Dahili Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi,19.05.2016 22.05.2016, TÜRKİYE
 • POLAT GÖKŞEN,GÜL SELDEN,ÜNSAL AVDAL ELİF,SOFULU FUNDA,Romatoid Artritte Aromaterapi Masajı: Literatür Derleme,5. UlusalRomatolojik Rehabilitasyon Kongresi,25.10.2019 26.10.2019, TÜRKİYE
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF, İnnovatıons in health sciences, The Role of Nurses in Chronic Disease Management in Geriatric Patients, ISBN:ISBN (10): 1-5275-5524-0 ISBN (13): 978-1-5275-5524-2, S:266-274, Cambridge Scholars Publishing, 2020
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF, Endorin Hemşireliği, YAŞLILIK VE ENDOKRİNOLOJİ, ISBN:978-605-7874-84-9, S:250 262, Hipokrat Yayıncılık, 2020
 • ÜNSAL AVDAL ELİF, 500 Soru 500 Yanıt İç Hastalıkları Hemşireliği -Sistemler, Endokrin Sistem Hastalıkları, ISBN:978-605-2369-25-8, S:151 158, Çukurova Nobel Kitabevi, 2020
 • ÜNSAL AVDAL ELİF, 500 Soru 500 Yanıt İç hastalıkları Hemşireliği-Deneme Sınavı, Deneme Sınavı, ISBN:978-605-2369-28-9, S:21-27, Çukurova Nobel Kitabevi, 2020
 • ÜNSAL AVDAL ELİF, İç Hastalıkları Hemşireliği ve Covid 19, COVID-19: Komorbid DurumlardaBakım Yönetimi, ISBN:978-625-401-099-6, S:10- 14, Türkiye Klinikleri, 2020
 • SOFULU FUNDA,AYVAZ İSMAİL,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN, Türkiye Klinikleri Özel Sayı Güncel Diyabet Yönetimi, Diyabetli Hastalarda Lipodistrofi Tedavisi ve Bakım Yönetimi, ISBN:978-605-7597-95-3, Türkiye Klinikleri, 2019
 • SOFULU FUNDA,AYVAZ İSMAİL,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN, Türkiye Klinikleri Özel Sayı Güncel Diyabet Yönetimi, Diyabetli Hastalarda Lipodistrofi Tedavisi ve Bakım Yönetimi, ISBN:978-605-7597-95-3, Türkiye Klinikleri, 2019
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF, Güncel Diyabet Yönetimi, Diyabette Mobil Sağlık ve Vaka Yönetiminde Yenilikler, ISBN:978-605-7597-95-3, S:56 62, Ankara: Türkiye Klinikleri, 2019
 • ÜNSAL AVDAL ELİF, Geriatri Hemşireliği, Yaşlıda Sık Görülen Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, ISBN:978-605-7874-09-2, S:163 184, Hipokrat YAYINEVİ, 2019
 • SOFULU FUNDA,AYVAZ İSMAİL,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN, Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği, Diyabetli Hastalarda Lipodistrofi Tedavisi ve Bakım Yönetimi, ISBN:978-605-7597-95-3, S:70-74, Türkiye Klinikleri, 2019
 • ÜNSAL AVDAL ELİF, Olgu Seneryolarıyla İç Hastalıkları Hemşireliği, Sıvı Elektrolit/ Asit Baz Denge Bozuklukları ve Bakım Yönetimi, ISBN:978-605-7607-04-01, İstanbul Tıp Kitapevi, 2019
 • YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR,ÜNSAL AVDAL ELİF, Güncel Diyabet Yönetimi, Diyabet yönetimindemotivasyonel görüşmenin etkililiği, ISBN:978-605-7597-95-3, S:48- 55, Türkiye klinikleri, 2019
 • POLAT GÖKŞEN,ÜNSAL AVDAL ELİF,GÜL SELDEN, Recent Studies in Health Science, The Evidence Based Comprasion of Hypoglisemia Protocols in Turkey and in The World, ISBN:978-954-07-4760-6, S:307- 316, St. Kliment Ohridski University Press, 2019
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,SEZGİN GÖKHAN, Recent Studies in Health Science, Evidence Based Practice in Oncological Diseases, ISBN:978-954-07-4760-6, S:368-375, St.KimentsOhridski Universty Press, 2019
 • GÜL SELDEN,POLAT GÖKŞEN,ÜNSAL AVDAL ELİF, Recent Studies in Health Science, The Effects of Diabetes Coaching on the Care of Diabatics Individuals, ISBN:978-954-07-4760-6, S:467 472, St. Kliments Ohridski Universty Press, 2019
 • ÜNSAL AVDAL ELİF, Recents Studies in Health Science, Curent Approaches to Diaylsis Treatments of Patient with Chronic Renal Failure, ISBN:978-954-07-4760-6, S:546 555, St Kliments Ohridski University Press, 2019
 • ÜNSAL AVDAL ELİF, RECENT DEVELOPMENTS NURSING AND MIDWIFERY, Mobile Health and Case management in Diabetes (Examples From Turkey and All Over The World, ISBN:(10):1-5275-1171-5, Cambridge Scolars Publishing, 2018
 • ARKAN BURCU,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Çilem Çelik Anıl, Recent Developments in Nursing and Midwifery, The Analysis Of Nanda Nursing Diagnoses Of Senior Students In Clinical Practice Of The Mental Health And Diseases Nursing Course, ISBN:978-1-5275-1171-2, S:107 117, Cambridge Scholars Publishing, 2018
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,AYVAZ İSMAİL,SOFULU FUNDA, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, SAĞLIK ALANINDA TEKNOLOJİNİN KULLANIMI: WEB TABANLI EĞİTİM, ISBN:978-605-4735-94-5, S:579 596, Vadi Grafik Tasarım ve Reklamcılık Ltd.Şti., 2017
 • AYVAZ İSMAİL,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,SOFULU FUNDA,TOKEM YASEMİN, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, YETİŞKİN EĞİTİMİNDE MOBİL SAĞLIKUYGULAMALARININ KRONİK HASTALIKLARIN ÖZ YÖNETİMİNE ETKİSİ, ISBN:978-605-4735-94-5, S:831 848, Vadi Grafik Tasarım ve Reklamcılık Ltd.Şti., 2017
 • ÜNSAL AVDAL ELİF, Bir Bakışta Acil Hemşireliği, Bulaşıcı Hastalıklar, nobel, 2017
 • ŞULE ESRA AVCI,ÜNSAL AVDAL ELİF, Development in Health Science, Evidence-Based Practices for Hemodialysis Patients in Intensive Care Units, ISBN:978-954-07-4344-8, S:233 , St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2017
 • AKBAŞ DUYGU,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN, Development in Health Science, In Inflammatory Abdominal Diseases Current Pain Management, ISBN:978-954-07-4344-8, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2017
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN, Development in Health Science, The Effect of Migration on Chronic Diseases in Turkey, ISBN:978-954-07-4344-8, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2017
 • METE ASLIHAN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN, Development in Health Science, Current Nutritional Approach in Inflammatory Bowel Disease, ISBN:ISBN 978-954-07-4344-8, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2017
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,TUNA ORAN NAZAN,AKÇAY PINAR,AYAKDAŞ SEMRA,BEYECE İNCAZLI SEÇİL,GÜNEY KIZIL ESMA,ÖZERHAN YİĞİT ÖZLEM,TÜRKMEN HÜLYA,YÜKSEL ESMA, HEMŞİRELİK BAKIM STANDARTLARI II, SICAK UYGULAMA, ISBN:978-605-2396-31-5, S:480 487, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, 2017
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,TUNA ORAN NAZAN,ÜNSAL AVDAL ELİF,YILDIRIM SARI HATİCE,AKÇAY PINAR,AYAKDAŞ SEMRA,BEYECE İNCAZLI SEÇİL,ÇELİK SELMA,FINDIK İPEK,GÜNEY KIZIL ESMA,İNCEKARA AYDIN FATMA,KİP REŞAT SERTAÇ,ŞAHİN HACER,ŞEN GÜLDEN,TÜRKMEN HÜLYA,UÇAR SEVDE,ÜSTÜN GÜLER,YAŞAR NEVBAHAR,YAVUZ ŞEN FATMA,YÖNTEM SİBEL,YÜKSEL ESMA, HEMŞİRELİK BAKIM STANDARTLARI II, ÜRİNER KATETER TAKILMASI, BAKIMI VE ÇIKARILMASI, ISBN:978-605-2396-31-5, S:551 , AKADEMİSYEN KİTABEVİ, 2017
 • Mete Aslıhan,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN, Recent Advances in Health Sciences, Chapter 68: Current Nutritional Approach in Inflammatory Bowel Disease, ISBN:ISBN 978-954-07-4344-8, S:698 702, St. Kliment Ohridski University Press, 2017
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN, Recent Advances in Health Sciences, Chapter 67: The Effect of Migration on Chronic Diseases in Turkey, ISBN:ISBN 978-954-07-4344-8, S:693 697, St. Kliment Ohridski University Press, 2017
 • Akbaş Duygu,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN, Recent Advances in Health Sciences, Chapter 66: In Inflammatory Abdominal Diseases Current Pain Management, ISBN:ISBN 978-954-07-4344-8, S:685 692, St. Kliment Ohridski University Press, 2017
 • TUNA ORAN NAZAN,ÜNSAL AVDAL ELİF,YILDIRIM SARI HATİCE,AKÇAY PINAR,AYAKDAŞ SEMRA,BİNGÖL ÜMRAN,BEYECE İNCAZLI SEÇİL,GÜLTEKİN KARKAŞ NURDAN OZAN,GÜNEY KIZIL ESMA,TÜRKMEN HÜLYA,ÖZERHAN YİĞİT ÖZLEM,YÖNTEM SİBEL,YÜKSEL ESMA, HEMŞİRELİK BAKIM STANDARTLARI II, SOĞUK UYGULAMA, ISBN:978-605-2396-31-5, S:488 494, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, 2017
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,TUNA ORAN NAZAN,ÜNSAL AVDAL ELİF,AYAKDAŞ SEMRA,KARAKURT VESİLE AYCAN,TÜRKMEN HÜLYA,AKÇAY PINAR,BEYECE İNCAZLI SEÇİL,GÜNEY KIZIL ESMA,ŞAHİN HACER,YÜKSEL ESMA, HEMŞİRELİK BAKIM STANDARTLARI II, LAVMAN UYGULAMA, ISBN:978-605-2396-31-5, S:455 460, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, 2017
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN, Recent advances in Health Science, ISBN:978-954-07-4136-9, S:87 93, St.Kliment Ohridski University Press, 2016
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN, Recent Advances in Health Sciences, S:472 487, St.Kliment Ohridski University Press, 2016
 • TEL AYDIN HATİCE,KIYAK EMİNE,TOSUN NURAN,ÜNSAL AVDAL ELİF, Yaşlılık Disiplinlerarası Yaklaşım Sorunlar Çözümler, S:235 259, Nobel Tıp, 2016
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,IRMAK ZÖHRE, Taylor s Clinical Nursing Skills, “Laboratuar Numunelerinin Toplanması, Nobel, 2015
 • Taylor's Clinical Nursing Skills, “Laboratuar Numunelerinin Toplanması”, S:987, 2015
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,ekin dila top,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN, The Science and Education at The Begining of The 21st Century in Turkey, Health Science-A Non Traditional Profession: Male Nursing - A Systematic Review., ISBN:978-954073771-3, St.Kliment Ohridski University Press, 2014
 • ÜNSAL AVDAL ELİF, Bakımın Planlanması, “Orem’in Hemşirelik Özbakım Modeli”, ISBN:978-0-273-74611-9, S:61 73, Palme Yayınevi, 2014
 • The Science and Education at The Begining of The 21st Century in Turkey” , A Non Traditional Profession: Male Nursing - A Systematic Review.” , ISBN:ISBN:978-954073771-3, S:678, 2014
 • Avdal EÜ, Bakımın Planlanması , Orem’in Hemşirelik Özbakım Modeli, ISBN:978-0-273-74611-9, S:61-73, palme, 2014
 • ARKAN BURCU,ÜNSAL AVDAL ELİF, Physical Education Sports And Health Science Part III The science and education at the begining of the 21 st century in Turkey, Health Science"Occupational Motivation Levels Of Nursing Students”, ISBN:978-954073771-3, S:500 506, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2013
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,mineş kılıç,AYDINOĞLU NEJLA, Physical Education Sports And Health Science Part III The Science And Education At The Begining Of The 21 St Century In Turkey, health science, ISBN:978-954073771-3, S:531 541, St. Kliment Ohridski University Press, 2013
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU, Physical Education Sports And Health Science Part III The science and education at the begining of the 21 st century in Turkey, Health Science-Determination Of The Level Of Knowledge Of Clinic Nurses In Turkey About Oral Anti-Diabetics Drugs, ISBN:978-954073771-3, S:507 511, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2013
 • He science and education at the begining of the 21 st century in Turkey, Determination Of The Level Of Knowledge Of Clinic Nurses In Turkey About Oral Anti-Diabetics Drugs, ISBN:978-954073771-3, S:507-511, Kliment Ohridski University Press, 2013
 • The science and education at the begining of the 21 st century in Turkey, Occupational Motivation Levels Of Nursing Students, ISBN:978-954073771-3, S:500-506, Kliment Ohridski University Press, 2013
 • Avdal EÜ, The Science And Education At The Begining Of The 21 St Century In Turkey, Ethical Responsibilities of Science People in Reserach Process, S:531-541, Kliment Ohridski University Press, 2013
 • ÜNSAL AVDAL ELİF, Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kurs kitabı, ISBN:18362, Uludağ üniversitesi, 2011
 • ÜNSAL AVDAL ELİF, Hemşireler İçin Mezuniyet Sonrası Diyabet Hemşireliği Kursu ders Notları, ISBN:99145, Dokuz eylül Üniversitesi, 2009
 • (2020), (The Effectıveness Of Onlıne Educatıon In Teachıng Breast Self Examination)
 • (2020), (Investigation of the Effect of Web-Based Diabetes Education on Metabolic Parameters in People with Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial)
 • (2020), (Opinions Of Hemodialysis And Peritoneum Patients Regarding Depression And Psychological Problems Which They Experience: A Qualitative Study)
 • (2020), (Validity And Reliability Of The Diabetes Family Support And Conflict Scale In Turkish)
 • (2020), (The Effects Of Web Based Diabetes Education on Diabetes Care Results A Randomized Controlled Research)
 • (2020), (Life Quality, Comfort and Anxiety Levels of Family Members Caring for the Cancer Patient)
 • (2020), (A determination of the quality of life of children and adolescents with type 1 diabetes and their parents)
 • (2020), (Detemining the Factors that Affect Breast Cancer and Self Breast Examination Beliefs of Turkish Nurses in Academis)
 • (2020), (Individual and Group Education in Diabetes and Outcomes)
 • (2020), (Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları)
 • (2020), (Hemşirelik Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlüğe İlişkin Görüşleri)
 • (2020), (The Effect of Self Directed Learning Abilities of Student Nurses on Success in Turkey)
 • (2019), (What is the connection between diabetes and depression?)
 • (2019), (Diabetes Self-Management Based on the Health Belief Model)
 • (2019), (What is the connection between diabetes and depression?)
 • (2019), (Investigate Stress Levels of Nursing Students in First Oncology Clinical Experience)
 • (2019), (A Determination of The Quality of children and Adolescent with Type 1 Diabetes and their Parents)
 • (2019), (An analysis of the association between HbA1c levels of patients with type 2 diabetes and nutritional habits.)
 • (2019), (Investigation of the relationship between stress, burnout, job satisfaction of nurses working in oncology clinic)
 • (2019), (Sistemik Lupus Eritematozus -Lupus Nefriti: Bir Olgu Sunumu)
 • (2019), (A determination of the quality of life of children and adolescents with type 1 diabetes and their parents)
 • (2019), (DETERMINING THE CARE BURDEN OF CAREGIVERS TAKING CARE OF PATIENTS WITH CANCER)
 • (2019), (Detemining the Factors that Affect Breast Cancer and Self Breast Examination Beliefs of Turkish Nurses in Academis)
 • (2019), (The Effectıveness Of Onlıne Educatıon In Teachıng Breast Self Examination)
 • (2019), (Locus of control and self directed learning relation on nursing students)
 • (2019), (The Effects Of Web Based Diabetes Education on Diabetes Care Results A Randomized Controlled Research)
 • (2019), (The Effect of Self Directed Learning Abilities of Student Nurses on Success in Turkey)
 • (2019), (Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları)
 • (2018), (Detemining the Factors that Affect Breast Cancer and Self Breast Examination Beliefs of Turkish Nurses in Academis)
 • (2018), (The Effectıveness Of Onlıne Educatıon In Teachıng Breast Self Examination)
 • (2018), (A comparison between HBA1C levels and knowledge and attıtudes concernıng dıabetes among type 1 And type 2 diabetıcs)
 • (2018), (Locus of control and self directed learning relation on nursing students)
 • (2018), (Individual and Group Education in Diabetes and Outcomes)
 • (2018), (The Effects Of Web Based Diabetes Education on Diabetes Care Results A Randomized Controlled Research)
 • (2018), (The Effect of Self Directed Learning Abilities of Student Nurses on Success in Turkey)
 • (2018), (An Overview of Metabolic Syndrome in Turkish Population)
 • (2018), (Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları)
 • (2018), (Hemşirelik Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlüğe İlişkin Görüşleri)
 • (2017), (The Effect of Self Directed Learning Abilities of Student Nurses on Success in Turkey)
 • (2017), (The Effectıveness Of Onlıne Educatıon In Teachıng Breast Self Examination)
 • (2017), (The Effects Of Web Based Diabetes Education on Diabetes Care Results A Randomized Controlled Research)
 • (2017), (Validity And Reliability Of The Diabetes Family Support And Conflict Scale In Turkish)
 • (2017), (Individual and Group Education in Diabetes and Outcomes)
 • (2017), (Detemining the Factors that Affect Breast Cancer and Self Breast Examination Beliefs of Turkish Nurses in Academis)
 • (2017), (Validity and Reability of The Diabetes Family Support and Conflict Scale in Turkish)
 • (2016), (The Effects Of Web Based Diabetes Education on Diabetes Care Results A Randomized Controlled Research)
 • (2016), (Detemining the Factors that Affect Breast Cancer and Self Breast Examination Beliefs of Turkish Nurses in Academis)
 • (2016), (A comparison between HBA1C levels and knowledge and attıtudes concernıng dıabetes among type 1 And type 2 diabetıcs)
 • (2016), (The Effect of Self Directed Learning Abilities of Student Nurses on Success in Turkey)
 • (2016), (The Effectıveness Of Onlıne Educatıon In Teachıng Breast Self Examination)
 • (2015), (A comparison between HBA1C levels and knowledge and attıtudes concernıng dıabetes among type 1 And type 2 diabetıcs)
 • (2015), (Web Tabanlı Verilen Diyabet Eğitiminin Bakım Sonuçlarına Etkisi)
 • (2015), (Diyabet eğitimi programlarına katılım durumu ve A1c düzeyi)
 • (2015), (Detemining the Factors that Affect Breast Cancer and Self Breast Examination Beliefs of Turkish Nurses in Academis)
 • (2015), (Complementary And Alternatıve Medıcıne Use Among People Wıth Dıabetes In The West Part Of Turkey)
 • (2015), (Geçici Pacemaker Takılan Hastada Twitching ve Twiddler Sendromu)
 • (2015), (Clinical Presentation of Children in Emergency Department Diagnosed as Type 1 Diabetes Mellitus)
 • (2015), (The Effect of Self Directed Learning Abilities of Student Nurses on Success in Turkey)
 • (2015), (Güncel Tıp Etiğinin Felsefi Temelleri Üzerine Bir Deneme)
 • (2015), (Acil Serviste Diyabetes Mellituslu Hastada Hemşirelik Uygulamaları)
 • (2015), (Extravasations of Vesicant Non Vesicant Drugs and Evidence Based Management)
 • (2015), (Diyabet ve Özbakım Eksikliği Hemşirelik Teorisinin Kavram Analizi)
 • (2015), (The Effects Of Web Based Diabetes Education on Diabetes Care Results A Randomized Controlled Research)
 • İnsülin Tedavisi Alan Tip 1 ve Tip 2 Diyabetli Bireylerde Sosyodemografik Değişkenlerin Hastalığı Yönetim Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi , Yürütücü, BAP, Yürütücü, (9300),29.12.2016
 • İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hizmet içi Eğitim Projesi , Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı,,9.6.2010
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (3000),7.6.2010
 • Türkiye de İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Nitelikleri çalışma Koşulları ve Sorunları Projesi, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (10000),6.6.2010
 • ONKO DAY Kanserde Birey Aile ve Toplum Dayanışma projesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (3000),8.2.2010
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2006172, BAP, Araştırmacı, (15 BİN TL),1.1.2010
 • Türkiye?de İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Nitelikleri, çalışma Koşulları ve Sorunları Projesi, Proje Ekibinde Üye, 2010589, TÜBİTAK Destekli Proje, Proje Ekibinde Üye, (17 292 YTL),1.1.2010
 • ONKO-DAY Kanserde Birey, Aile ve Toplum Dayanışma projesi, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2010
 • European FEND Projesi , Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı,,1.1.2010
 • European FEND Projesi, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı, (3000),9.6.2009
 • İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hizmet içi Eğitim Projesi., Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı,,1.1.2008
 • Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (4000),19.6.2006
 • Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri, Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı,,1.1.2006
 • Avrupa?da Yaşlı Web Projesi , Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı,,1.1.2004
 • Avrupa da Yaşlı Web Projesi, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı, (9000),16.6.2003
 • “İnsülin Tedavisi Alan Tip 1 Ve Tip 2 Diyabetli Bireylerde Sosyodemografik Değişkenlerin Hastalığı Yönetim Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, Yürütücü, 2015-GAP-SABF-0016, BAP, Yürütücü
 • Educational Research and Reviews, 2014
 • Educational Research and Reviews
 • Journal of Medicine and Medical Research
 • Educational Studies
 • African Education review
 • DEÜHF Elektronik Dergisi
 • Current Diabetes reviews
 • Nefroloji Hemşireliği Dergisi
 • Ege Üni Hemşirelik Fakültesi Dergisi
 • KUHEAD
 • The international journal of human research
 • Merit research journal of medicine sciences
 • medsci
 • Journal of Nursing and Care
 • japan journal of nursing science
 • DEÜHEF e dergi
 • Sedasyon Uygulama Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Editör kurulu üyeliği,
 • 500 Soru 500 Yanıt İç Hastalıkları Hemşireliği -Deneme Sınavı, Editör,
 • 500 Soru 500 Yanıt İç Hastalıkları Hemşireliği Sorunlar ve Vakalar, Editör,
 • 500 Soru 500 Yanıt İç Hastalıkları Hemşireliği -Sistemler, Editör,
 • İç Hastalıkları Hemşirekiği Güncel Diyabet Yönetimi, Editör,
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Güncel Diyabet Yönetimi, Editör,
 • Bir Eğitim-Araştırma Hastanesinde Yatan Hastaların Bağımlılık Düzeyinin Belirlenmesi ve Hemşire Sayısının Hesaplanması, Editör kurulu üyeliği,
 • İç Hastalıkları Hemşirekiği Güncel Diyabet Yönetimi, Editör,
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Güncel Diyabet Yönetimi, Editör,
 • Bir Eğitim-Araştırma Hastanesinde Yatan Hastaların Bağımlılık Düzeyinin Belirlenmesi ve Hemşire Sayısının Hesaplanması, Editör kurulu üyeliği,
 • Nefroloji Hemşireliği Dergisi, Yardımcı editör,
 • Türkiye Klinikleri iç Hastalıkları Hemşireliği Güncel Diyabet Yönetimi Özel Sayı, Editör,
 • Üç Farklı Yerleşim Alanında Yaşlıların Beslenme Durumunun İncelenmesi, Editör kurulu üyeliği,
 • Üç Farklı Yerleşim Alanında Yaşlıların Beslenme Durumunun İncelenmesi, Editör kurulu üyeliği,
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (İKÇÜSBFD), Editör kurulu üyeliği,
 • Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yalnızlık Durumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Editör kurulu üyeliği,
 • Evde Yaşayan Genç Yaşlıların İlaç Yönetimi, Ev İçi Düzenlemeleri, Egzersiz Alışkanlıkları ve Yaşam Kalitesi ile Düşme Risk Düzeylerinin Belirlenmesi: Pilot Çalışma, Editör kurulu üyeliği,
 • Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yalnızlık Durumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Editör kurulu üyeliği,
 • Evde Yaşayan Genç Yaşlıların İlaç Yönetimi, Ev İçi Düzenlemeleri, Egzersiz Alışkanlıkları ve Yaşam Kalitesi ile Düşme Risk Düzeylerinin Belirlenmesi: Pilot Çalışma, Editör kurulu üyeliği,
 • Hemşirelik Bakım standartları II, Yardımcı editör,
 • İKÇÜSBFD, Editör kurulu üyeliği,
 • Hemşirelik bakım Standartları, Yardımcı editör,
 • HEMŞİRELİK BAKIM STANDARTLARI II, Yardımcı editör,
 • Hemşirelik Bakım Standartları Kitabı, Yardımcı editör,
 • YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN FAZLA KİLOLU VE OBEZ HASTAYA BAKIM VERME DENEYİMLERİ: ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 20.11.2015
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleri Sırasında Yaşadıkları Stresin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 4.11.2015
 • İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI OLAN HASTALARDA ÖYKÜ VE HASTALIK FARKINDALIĞININ BELİRLENMESİ, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 16.9.2015
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleri SırHemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 12.9.2015
 • Diyabet Hemşireliği Temel Eğitim Modülü Kurs Programı, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 5.3.2015
 • Diyabet Hemşireliği Temel Eğitim Modülü Kurs Programı, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 5.3.2015
 • İKÇÜSEM Diyabet Eğitim Kursları-I, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 24.1.2015
 • Teorik ve Uygulamalı Araştırma Projesi Kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 15.12.2014
 • Hemşirelik Bakım standartları eğitim modülü programı, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 4.4.2014
 • Hemşirelik Bakım standartları eğitim modülü programı, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 4.4.2014
 • Diyabet hemşireliği farkındalık kursu-I, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 8.2.2014
 • Acil Bakım Hemşireliği Kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 7.11.2013
 • Acil Bakım Hemşireliği Kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 6.11.2013
 • Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu Eğitim Programı, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 27.5.2013
 • Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu Eğitim Programı, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 27.5.2013
 • Narlıdere Dinlenme ve bakımevi 2013 yılı Hizmet içi Eğitim Programı, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 21.5.2013
 • Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu Eğitim Programı, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 20.5.2013
 • Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu Eğitim Programı, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 5.5.2013
 • 13. Ulusal İç hastalıkları kongresi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 7.10.2011
 • Bursa Diyabet Hemşireliği Bölge Toplantısı, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 27.5.2011
 • Kanserde Birey, Aile ve Toplum Dayanışma Projesi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 17.2.2011
 • 35.Yıl Akciğer Günleri Kongresi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 7.3.2010
 • Hemşirelikte Kavramsal Model Kullanımı Çalıştayı , İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 19.12.2009
 • Fundamentals of Clinical Research for Diabetes Nurse Specialist Course Certificate”, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 8.6.2009
 • Türk Toraks Derneği Okulu Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 30.5.2007
 • Hemşireler İçin Mezuniyet Sonrası Diyabet Hemşireliği Kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 27.4.2006
 • Diyabet Hemşireliği Sertifikası, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 5.3.2006
 • Tip I Diyabetli Bireylerde Distres Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • Tip II Diyabetli Bireylerde Distres Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • Tip 1 ve Tip 2 Diyabette Koçluk ve Motivasyonel Görüşmenin A1c Düzeyi ve Sağlık Kontrol Odağına Etkisi, SELDEN APA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyabet Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hemato-onkoloji Hastalarında Periferal Nöropatinin Destekleyici Bakım İhtiyaçlarına Etkisi, GÖKHAN SEZGİN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hemato-onkoloji Hastalarında Periferal Nöropatinin Destekleyici Bakım İhtiyaçlarına Etkisi, GÖKHAN SEZGİN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Bilişsel yetersizliği olan geriatrik hastaların ağrı değerlendirmesinde "Doloplus 2" ölçeğinin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması, CÜNEYT ŞEN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Bilişsel yetersizliği olan geriatrik hastaların ağrı değerlendirmesinde "Doloplus 2" ölçeğinin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması, CÜNEYT ŞEN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Çölyak hastalarının depresyon düzeyleri ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi, ESRA ŞULE AVCI KİRPİTCİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İnflamatuar bağırsak hastalıklarında beslenme alışkanlıklarının yaşam kalitesine etkisi, ASLIHAN METE, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Gestasyonel diyabette öz yeterlilik ölçeği : bir ölçek geliştirme çalışması, GÖKŞEN POLAT, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İnflamatuar bağırsak hastalıklarında hemşire desteğinin ilaç uyumuna etkisi, DUYGU AKBAŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Diyabetik nöropatik ağrının depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi, SİBEL GÖKMEN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Tip 1 diyabetli hastalarda hipoglisemi korkusunun incelenmesi, PERVİN KAÇTI ERTAŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Tip-2 diabetes mellituslu hastaların birinci derece yakınlarında diyabet risk değerlendirmesi, HATİCE DEMİRAĞ, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Tip 2 diyabette aile desteği ve çatışma ölçeği'nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması, FUNDA SOFULU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Tip 2 Diyabette Aile Desteği ve Çatışma Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Avdal EÜ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tamamlanmış
 • Onkoloji Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Stres, Tükenmişlik Ve İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Semra Ayakdaş, Tamamlanmış
 • İrritabl Barsak Sendromu (IBS) Hastalarında Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Nilüfer Üner, Tamamlanmış
 • Diyabet Tanısı Almış Hastalarda Cinsiyete Göre Hastalık Algısı Ve Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Kader Keni, Tamamlanmış
 • Otoimmün Büllöz Hastalık Tanısı Almış, Steroid Kullanan Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi, Aydan Erkan, Tamamlanmış
 • Onkoloji Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Stres, Tükenmişlik Ve İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Avdal EÜ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tamamlanmış
 • İrritabl Barsak Sendromu (IBS) Hastalarında Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi , Avdal EÜ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tamamlanmış
 • Diyabet Tanısı Almış Hastalarda Cinsiyete Göre Hastalık Algısı Ve Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Avdal EÜ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tamamlanmış
 • Otoimmün Büllöz Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi, Avdal EÜ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tamamlanmış
 • Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Birinci Derece Yakınlarında Diyabet Risk Değerlendirilmesi, , Avdal EÜ, Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tamamlanmış
 • Diyabetli Bireylerde Otonom Nöropatiye Bağlı Hipoglisemi Korkusunun İncelenmesi, Pervin kaçtı, Tamamlanmış
 • Diyabetli Bireylerde Diyabetli Bireylerde Nöropatik Ağrıya Bağlı Depresyon ve Yaşam kalitesinin İncelenmesi, Sibel Gökmen, Tamamlanmış
 • Sözel bildiri birincilik,2017
 • poster üçüncülük,2016
 • Sözel bildiri ikincilik,2016
 • Poster ikincilik,2015
 • teşekkür belgesi,2015
 • Teşekkür belgesi,2015
 • teşekkür belgesi,2015
 • Teşekkür Belgesi,2015
 • Teşekkür Belgesi,2015
 • Teşekkür Belgesi,2015
 • Toplumsal Duyarlılık Proje Ödülü-Teşekkür,2014
 • Toplumsal Duyarlılık Proje Ödülü-Teşekkür,2014
 • Toplumsal Duyarlılık Proje Ödülü-teşekkür,2014
 • sözel birincilik,2012
 • Genç Bilim ve Sanat İnsanı Teşvik Kategorisi Ödülü,2012
 • Uludağ’ın Zirvedekiler Ödülü,2012
 • Genç Bilim ve Sanat İnsanı Teşvik Kategorisi Ödülü,2012
 • Uludağ’ın Zirvedekiler Ödülü,2012
 • Sözel Bildiri Birincilik,2012
 • poster üçüncülük,2011
 • Poster Üçüncülük belgesi,2011
 • Sözel birincilik,2009
 • Sözel Birincilik Ödülü,2009
 • Sözel üçüncülük,2007
 • Teşekkür belgesi,2007
 • Prof. Dr. Perihan Veli Oğlu Sözel Üçüncülük Ödül,2007
 • Ege Orman Vakfı Toplumsal Duyarlılık Proje Ödülü,2007
 • Poster Birincilik Ödülü,2006
 • teşekkür belgesi,2006
 • Bilimsel Çalışmalar Ödülü,2006
 • Poster Birincilik Ödülü,2006
 • sözel birincilik,2003
 • Sözel Birincilik Ödülü,2003
 • Hemşirelik Eğitim Derneği (HEMED),Bölüm Başkanı
 • Katip Çelebi Üniversitesi, Doçent, Tam Zamanlı, 1.1.2015
 • Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yardımcı Doçent Doktor, Tam Zamanlı, 1.1.2012 - 1.1.2015
 • Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi Doktor, Tam Zamanlı, 1.1.2009 - 1.1.2012
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, 1.1.2004 - 1.1.2009
 • İzmir Geriatrik Bakım Merkezi Narlıdere Tesisleri, Yüksek Hemşire, Tam Zamanlı, 1.1.2003 - 1.1.2004
 • iZMİR kATİP çELEBİ üNİVERSİTESİ, DOÇENT DR, Tam Zamanlı,
 • Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi Doktor, Tam Zamanlı,
 • Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yardımcı Doçent Doktor, Tam Zamanlı,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • İzmir Geriatrik Bakım Merkezi Narlıdere Tesisleri, Yüksek Hemşire, Tam Zamanlı,
 • Diyabet Hemşireliği AD Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 1.1.2020
 • SBF İç Hastalıkları Hemşireliği AD Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 1.1.2020
 • Prof.Dr. (Yönetim Kurul Başkanı), Hemşirelik Eğitim Derneği (HEMED), 1.1.2019
 • Doç. Dr.(Üniversiteler Arası Kuruldan Onay 27 Mart 2015), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , 27.3.2015
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Hemşirelik esaslar AD Bölüm Başkanı,
 • Hemşirelik Esaslar AD Bölüm Başkan Vekili, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Bölüm Başkan Yardımcısı, Uludağ Üniversitesi,
 • Asistan Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu,
 • HEMŞİRELİK EĞİTİM DERNEĞİ (HEMED) , Başkanlık, 2019
 • HEMŞİRELİK EĞİTİM DERNEĞİ (HEMED), Bilimsel Kurul Üyeliği, 2017
 • HEMŞİRELİK EĞİTİM DERNEĞİ (HEMED), Bilimsel Kurul Üyeliği, 2017
 • Acil Hemşireliği Derneği, Üyelik, 2015
 • Acil Hemşireliği Derneği, Üyelik, 2015
 • Geriatri Hemşireliği Derneği, Üyelik, 2014
 • Geriatri Hemşireliği Derneği, Üyelik, 2014
 • Federation of European Nurses in Diabetes (FEND) , Üyelik, 2010
 • Federation of European Nurses in Diabetes (FEND) , Üyelik, 2010
 • Federation of European Nurses in Diabetes (FEND) , Bilimsel Kurul Üyeliği, 2010 - 2015
 • İzmir Çağdaş Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği , Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008 - 2015
 • İzmir Çağdaş Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği , Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008 - 2015
 • İzmir Çağdaş Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği , Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008 - 2009
 • Diyabet Hemşireliği Derneği , Üyelik, 2006
 • HEMAR-G (Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği) , Üyelik, 2006
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Derneği , Üyelik, 2006
 • Türk Hemşireler Derneği , Üyelik, 2006
 • Diyabet Hemşireliği Derneği , Üyelik, 2006
 • HEMAR-G (Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği) , Üyelik, 2006
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Derneği , Üyelik, 2006
 • Türk Hemşireler Derneği , Üyelik, 2006
 • Türk Hemşireler Derneği , Üyelik, 2006 - 2015
 • Diyabet Hemşireliği Derneği , Üyelik, 2006 - 2015
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Derneği , Bilimsel Kurul Üyeliği, 2006 - 2015
 • HEMAR-G (Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği) , Üyelik, 2006 - 2012

Araştırma Alanları

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 • <<Diyabet>>
 • <<Endokrinoloji>>
 • <<Nefroloji>>
 • <<Onkoloji>>

Dersler

Ders Kodu Ders Adı
HEM215 BULAŞICI HASTALIKLAR
DH 102 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA UZUN DÖNEMDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ-I (ERİŞKİN-ÇOCUK)
DH 106 DİYABETİK HASTALARDA AYAK SORUNLARI, DİYABETİK AYAK TANI VE TEDAVİSİ
DH 107 DİYABETLİ HASTALARDA ACİL YAKLAŞIMLAR
DH 108 DİYABETLİ HASTALARDA ÖZYÖNETİM
DH 112 DİYABETLİ HASTALARDA PALYATİF BAKIM VE EVDE BAKIM
DH 117 DİYABETLİ HASTALARDA VAKA YÖNETİMİ
BES205.1 FİZYOPATOLOJİ I
DH 109 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
YL-HEM125 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 1
HEM220 HEMŞİRELİKTE FARMAKOLOJİ
DİHH211 HEMŞİRELİKTE FİZYOPATOLOJİ
HEM203 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
İHH 101 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I
HEM400.1 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
DİHH207 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KURAM VE MODELLERİ
İHH 103 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I
DH 103 İLERİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
DİHH205 İLERİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
DİHH203 İLERİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
DH 113 KRONİK HASTALIKLARDA PSİKİYATRİK PROBLEMLER; DİYABETİK HASTALARA YAKLAŞIM
DİHH217 NEFROLOJİ HEMŞIRELİĞİ
DİHH221 NÖROLOJİ HEMŞIRELİĞİ
İHH 500 TEZ ÇALIŞMASI-1
DH 500 TEZ ÇALIŞMASI-2
İHH 500 TEZ ÇALIŞMASI-2
DH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
DİHH201 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
DH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
DİHH201 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
Ders Kodu Ders Adı
DH 102 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA UZUN DÖNEMDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ-I (ERİŞKİN-ÇOCUK)
DH 106 DİYABETİK HASTALARDA AYAK SORUNLARI, DİYABETİK AYAK TANI VE TEDAVİSİ
DH 107 DİYABETLİ HASTALARDA ACİL YAKLAŞIMLAR
DH 108 DİYABETLİ HASTALARDA ÖZYÖNETİM
DH 112 DİYABETLİ HASTALARDA PALYATİF BAKIM VE EVDE BAKIM
DH 117 DİYABETLİ HASTALARDA VAKA YÖNETİMİ
DİHH218 ENDOKRİN HEMŞIRELİĞİ
BES205.1 FİZYOPATOLOJİ I
İHH 109 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
DH 109 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
YL-HEM125 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 1
DİHH211 HEMŞİRELİKTE FİZYOPATOLOJİ
HEM203 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
İHH 101 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I
HEM400.1 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
DİHH207 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KURAM VE MODELLERİ
İHH 103 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I
DH 103 İLERİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
DİHH205 İLERİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
DİHH203 İLERİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
DH 113 KRONİK HASTALIKLARDA PSİKİYATRİK PROBLEMLER; DİYABETİK HASTALARA YAKLAŞIM
DİHH217 NEFROLOJİ HEMŞIRELİĞİ
DİHH224 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
IKC-HEM.05 SİGARA VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
DH 500 TEZ ÇALIŞMASI-1
DH 500 TEZ ÇALIŞMASI-2
İHH 500 TEZ ÇALIŞMASI-2
DİHH208.1 SEMİNER-1
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
DH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
DİHH201 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
DH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
DİHH201 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
DH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
Ders Kodu Ders Adı
DH 102 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA UZUN DÖNEMDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ-I (ERİŞKİN-ÇOCUK)
DH 106 DİYABETİK HASTALARDA AYAK SORUNLARI, DİYABETİK AYAK TANI VE TEDAVİSİ
DH 107 DİYABETLİ HASTALARDA ACİL YAKLAŞIMLAR
DH 115 DİYABETLİ HASTALARDA FİZİKSEL AKTİVİTE
DH 108 DİYABETLİ HASTALARDA ÖZYÖNETİM
DH 112 DİYABETLİ HASTALARDA PALYATİF BAKIM VE EVDE BAKIM
DH 117 DİYABETLİ HASTALARDA VAKA YÖNETİMİ
YL-HEM125 FİZYOPATALOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
BES205.1 FİZYOPATOLOJİ I
İHH 109 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
DH 109 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
DİHH211 HEMŞİRELİKTE FİZYOPATOLOJİ
HEM203 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
İHH 101 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I
HEM400.1 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
DİHH207 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KURAM VE MODELLERİ
İHH 103 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I
DH 103 İLERİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
DİHH205 İLERİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
DİHH203 İLERİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
DH 113 KRONİK HASTALIKLARDA PSİKİYATRİK PROBLEMLER; DİYABETİK HASTALARA YAKLAŞIM
DH 500 TEZ ÇALIŞMASI-1
İHH 500 TEZ ÇALIŞMASI-1
İHH 500 TEZ ÇALIŞMASI-2
DH 590 SEMİNER
İHH 590 SEMİNER
DH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
DİHH201 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
DH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
DH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
Ders Kodu Ders Adı
İHH 108 DAHİLİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
DH 119 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA UZUN DÖNEMDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ-II (ERİŞKİN-ÇOCUK)
HEM414 DİYABET HEMŞİRELİĞİ
DH 106 DİYABETİK HASTALARDA AYAK SORUNLARI, DİYABETİK AYAK TANI VE TEDAVİSİ
DH 108 DİYABETLİ HASTALARDA ÖZYÖNETİM
DH 112 DİYABETLİ HASTALARDA PALYATİF BAKIM VE EVDE BAKIM
DH 117 DİYABETLİ HASTALARDA VAKA YÖNETİMİ
İHH 117 ENDOKRİNOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
BES206.1 FİZYOPATOLOJİ II
İHH 109 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
İHH 113 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ
İHH 102 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİREĞİ II
HEM400.1 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
İHH 104 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II
DH 103 İLERİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
DH 120 İLERİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-2
DH 113 KRONİK HASTALIKLARDA PSİKİYATRİK PROBLEMLER; DİYABETİK HASTALARA YAKLAŞIM
HEM318 NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ
İHH 121 NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-1
İHH 500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-3
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-4
DH 590 SEMİNER
İHH 590 SEMİNER
DH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
DH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
Ders Kodu Ders Adı
İHH 108 DAHİLİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
DH 102 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA UZUN DÖNEMDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ-I (ERİŞKİN-ÇOCUK)
DH 106 DİYABETİK HASTALARDA AYAK SORUNLARI, DİYABETİK AYAK TANI VE TEDAVİSİ
DH 107 DİYABETLİ HASTALARDA ACİL YAKLAŞIMLAR
DH 108 DİYABETLİ HASTALARDA ÖZYÖNETİM
DH 112 DİYABETLİ HASTALARDA PALYATİF BAKIM VE EVDE BAKIM
DH 117 DİYABETLİ HASTALARDA VAKA YÖNETİMİ
İHH 117 ENDOKRİNOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM125 FİZYOPATALOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
BES205.1 FİZYOPATOLOJİ I
İHH 109 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
DH 109 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
YL-HEM125 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 1
İHH 113 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ
İHH 105 HEMŞİRELİKTE TEMEL ARAŞTIRMA
HEM203 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
İHH 101 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I
HEM400.1 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
İHH 103 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I
DH 103 İLERİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
DH 113 KRONİK HASTALIKLARDA PSİKİYATRİK PROBLEMLER; DİYABETİK HASTALARA YAKLAŞIM
İHH 121 NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ
İHH 500 TEZ ÇALIŞMASI-1
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-1
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-3
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-4
DH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YL.HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
Menüyü Kapat