ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Hemşirelik
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Hemşirelik
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu
 • Ayakdaş Semra,ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,PAMUK BARIŞ ÖNDER,Investigation of the relationship between stress, burnout, job satisfaction of nurses working in oncology clinic, Medical Science, 2018, 22, 148 155
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,IŞIK GÜLŞEN,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOP EKİN DİLA,ÜNSAL AVDAL ELİF,Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016, 1, 27 33
 • Elİf Ünsal Avdal, Nurcan Özyazıcıoğlu, Gülsev Dırık, Ayşen Akkurt,A comparison between HBA1C levels and knowledge and attıtudes concernıng dıabetes among type 1 And type 2 diabetıcs”, Acta Medica Mediterranea, 2015, 5, 341
 • Ünsal Avdal E, Katrancı D,An Overview of Metabolic Syndrome in Turkish Population, J Nurs Care , 2014, 3, 45
 • Avdal EÜ,Hemşirelik Öğrencilerinin ilk Klinik deneyimlerindeki Stres Düzeylerinin incelenmesi, Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2014, 1, 67-77
 • Avdal EÜ,Clinical presentation of children in emergency department diagnosed as Type-1 Diabetes Mellitus, Pak J Med Sci, 2014, 6, 72-78
 • Avdal EÜ,Individual and Group Education in Diabetes and Outcomes, AQUICHAN, 2014, 14, 138-147
 • Avdal EÜ,Inspectıng The Effectıveness Of Onlıne Educatıon In Teachıng Breast Self- Examination, Asian Pac J Cancer Prev, 2014, 15, 56
 • Avdal EÜ,Detemining the Factors that Affect Breast Cancer and Self Breast Examination Beliefs of Turkish Nurses in Academis, Asian Pac J Cancer Prev, 2014, 3, 1275-1280
 • Avdal EÜ,2013 Yılı Amerikan Diyabet Derneği Klinik Rehberlerindeki Son Değişiklikler, Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu , 2013, 1 , 64-67
 • Avdal EÜ,The Effect of Self-Directed Learning Abilities of Student Nurses on Success in Turkey, Nurse Education Today , 2013, 2, 838-841
 • Avdal EÜ,Complementary And Alternatıve Medıcıne Use Among People Wıth Dıabetes In The West Part Of Turkey, Western Journal Of Nursing Research , 2012, 34, 902-916
 • Avdal EÜ,Extravasations of Vesicant / Non- Vesicant Drugs and Evidence – Based Management, International Journal of Caring Sciences, 2012, 2, 191-202
 • Avdal EÜ,Prediyabet Bir risk faktörü mü? Bir Hastalık mı? Önlenebilir mi, Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu , 2011, 2 , 58-62
 • Avdal EÜ,Web Tabanlı Verilen Diyabet Eğitiminin Bakım Sonuçlarına Etkisi, Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu , 2011, 1 , 39-48
 • Avdal EÜ,The Effects Of Web-Based Diabetes Education on Diabetes Care Results: A Randomized Controlled Research, CIN-Computer Informatıcs Nursing, 2011, 2, 101-106
 • Avdal EÜ,Güncel Tıp Etiğinin Felsefi Temelleri Üzerine Bir Deneme, Kaygı Uludağ University Faculty of Arts And Sciences Journal of Philosophy, 2011, 2, 175-184
 • Avdal EÜ,Üniversite Öğrencilerinin Kalp Hastalıklarından Korunmaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi, İç Hastalıkları Dergisi Özel sayısı , 2010, 2 , 313
 • Avdal EÜ,Üniversite Öğrencilerinin Metabolik Hastalıklardan Korunmaya İlişkin beslenme Tutumlarının Değerlendirilmesi, İç Hastalıkları Dergisi Özel sayısı, 2010, 2 , 312
 • Avdal EÜ,Okul-Hastane işbirliği “Diyabetik Ayak Bakım Yönergesi", Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik forumu , 2010, 2 , 59 -63
 • Avdal EÜ,Diyabet ve Özbakım Eksikliği Hemşirelik Teorisinin Kavram Analizi, Dokuz Eylül üniversitesi E dergisi Hakemli dergi, 2010, 3 , 164-168
 • Avdal EÜ,Diyabet Yönetiminde İnternet Kullanımına Bir Örnek: Diyabetli Birey İzlem Sites, Diyabet Forum (Diabetes Forum) , 2009, 4 , 40-45
 • Avdal EÜ,Diyabet Yönetiminde İnternet Kullanımına Bir Örnek: Diyabetli Birey İzlem Sitesi, Diyabet Obezite Ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, 2009, 1 , 38-43
 • Avdal EÜ,Diyabet eğitimi programlarına katılım durumu ve A1c düzeyi., Diyabet Obezite Ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, 2009, 2 , 59-66
 • Avdal EÜ,Diyabetli Bireylerin Bilgi Düzeyi Özbakım Gücü Ve A1c Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, DEU Hemşirelik Yüksekokulu E-dergi, 2009, 2, 16-26
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ELİF SARITAŞ YÜKSEL,ÇEKİÇ CEM,FİRDEVS TOPAL,ÜNSAL AVDAL ELİF,HAKAN ÇAMYAR,ÜNSAL BELKIS,İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI OLAN HASTALARDA ÖYKÜ VE HASTALIK FARKINDALIĞININ BELİRLENMESİ,17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,14.10.2015 18.10.2015, Antalya, TÜRKİYE, 14.10.2015
 • “Özel Dal Hemşireliği: Diyabet Hemşireliğine Tarihsel Bir Bakış, , 2014
 • Geçmişten Günümüze Medyanın Hemşirelik Mesleğine Bakışı,”, 2014
 • “Geçmişten Günümüze Hemşireliğin Bakım Sanatındaki Tarihsel Gelişimi, , 2014
 • Öne Çıkan Hemşirelik Dergilerine Tarihsel Bir Bakış,, 2014
 • Emekli Hemşirelerin; Geçmiş Ve Günümüz Hemşirelik Mesleğinde Yaşanan Değişim Ve Gelişmelere Ait Görüşleri” , 2014
 • “Determining The Nursing Loads Of The Nurses Providing Medical Care To The Oncology Patients”., 2012
 • Analysis Of The Risk Factors Threatening The Healthcare And Security Of The Nurses In The Work Environment”,, 2012
 • “Önemli Bir Sorun: Sağlık Emek Göçü” , 2011
 • “Oursoucing: Sağlık Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımı”., 2011
 • “Kanıta Dayalı Aspirasyon Uygulamasının Klinik Alana Yansıması”,, 2011
 • “Mezuniyet Aşamasındaki Öğrenci Hemşirelerin Gözüyle Aile Hekimliği Sisteminin Değerlendirilmesi”., 2011
 • ”Doctoral Education In Nursing:Revıew”. 6th Orpheus Congress, Organization PHD education in biomedicine and health science in the European System,, 2011
 • Öğrenci Gözüyle Kampüs İçi Kentsel Ulaşım Sorunları Ve Çözümleri: Bir Pilot Çalışma”., 2011
 • Kanıta Dayalı Oksijen Tedavilerinin Klinik Alanda Kullanımı”., 2011
 • Sağlık Uygulamalarında Aydınlatılmış Onamın Önemi”., 2009
 • “Tıp Etiğinde Yeni Etik Yaklaşımlar”., 2009
 • Organ Nakli Ve Beyin Ölümünde Etik İkilemler”,, 2009
 • “Etik Açıdan Acil Biriminde Triyaj” , 2009
 • “Examination of Use of Complemantary and Alternative Treatment Methods by Diabetic Individuals Living in Western Turkey”., 2008
 • “The Significance Effect of Cultural Approach Related to Diabetes in Respect of Self Management Training”., 2008
 • “Life Without Smoke Is Healty” , 2006
 • “Akciğer Kanserinde Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu”,,07-10 2005, 2005
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN, Recent Advances in Health Sciences, Approach to Inflammatory Bowel Diseases With Current Guidelines, ISBN:978-954-07-4136-9, S:472 487, St. Kliment Ohridski University Press, 2016
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN, Recent Advances in Health Sciences, The Disease of Our Time: Vitamin D Deficiency and Hypovitaminosis D, ISBN:978-954-07-4136-9, S:87 93, St. Kliment Ohridski University Press, 2016
 • Taylor's Clinical Nursing Skills, “Laboratuar Numunelerinin Toplanması”, S:987, 2015
 • The Science and Education at The Begining of The 21st Century in Turkey” , A Non Traditional Profession: Male Nursing - A Systematic Review.” , ISBN:ISBN:978-954073771-3, S:678, 2014
 • Avdal EÜ, Bakımın Planlanması , Orem’in Hemşirelik Özbakım Modeli, ISBN:978-0-273-74611-9, S:61-73, palme, 2014
 • He science and education at the begining of the 21 st century in Turkey, Determination Of The Level Of Knowledge Of Clinic Nurses In Turkey About Oral Anti-Diabetics Drugs, ISBN:978-954073771-3, S:507-511, Kliment Ohridski University Press, 2013
 • The science and education at the begining of the 21 st century in Turkey, Occupational Motivation Levels Of Nursing Students, ISBN:978-954073771-3, S:500-506, Kliment Ohridski University Press, 2013
 • Avdal EÜ, The Science And Education At The Begining Of The 21 St Century In Turkey, Ethical Responsibilities of Science People in Reserach Process, S:531-541, Kliment Ohridski University Press, 2013
 • İnsülin Tedavisi Alan Tip 1 Ve Tip 2 Diyabetli Bireylerde Sosyodemografik Değişkenlerin Hastalığı Yönetim Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (9569,60),29.12.2016
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2006172, BAP, Araştırmacı, (15 BİN TL),1.1.2010
 • Türkiye?de İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Nitelikleri, çalışma Koşulları ve Sorunları Projesi, Proje Ekibinde Üye, 2010589, TÜBİTAK Destekli Proje, Proje Ekibinde Üye, (17 292 YTL),1.1.2010
 • ONKO-DAY Kanserde Birey, Aile ve Toplum Dayanışma projesi, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2010
 • European FEND Projesi , Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı,,1.1.2010
 • İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hizmet içi Eğitim Projesi., Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı,,1.1.2008
 • Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri, Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı,,1.1.2006
 • Avrupa?da Yaşlı Web Projesi , Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı,,1.1.2004
 • “İnsülin Tedavisi Alan Tip 1 Ve Tip 2 Diyabetli Bireylerde Sosyodemografik Değişkenlerin Hastalığı Yönetim Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, Yürütücü, 2015-GAP-SABF-0016, BAP, Yürütücü
 • Educational Research and Reviews, 2014
 • Tip 2 Diyabette Aile Desteği ve Çatışma Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Avdal EÜ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tamamlanmış
 • Onkoloji Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Stres, Tükenmişlik Ve İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Avdal EÜ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tamamlanmış
 • İrritabl Barsak Sendromu (IBS) Hastalarında Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi , Avdal EÜ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tamamlanmış
 • Diyabet Tanısı Almış Hastalarda Cinsiyete Göre Hastalık Algısı Ve Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Avdal EÜ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tamamlanmış
 • Otoimmün Büllöz Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi, Avdal EÜ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tamamlanmış
 • Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Birinci Derece Yakınlarında Diyabet Risk Değerlendirilmesi, , Avdal EÜ, Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tamamlanmış
 • Poster üçüncülük ödülü,2016
 • Genç Bilim ve Sanat İnsanı Teşvik Kategorisi Ödülü,2012
 • Uludağ’ın Zirvedekiler Ödülü,2012
 • Sözel Bildiri Birincilik,2012
 • Poster Üçüncülük belgesi,2011
 • Sözel Birincilik Ödülü,2009
 • Prof. Dr. Perihan Veli Oğlu Sözel Üçüncülük Ödül,2007
 • Ege Orman Vakfı Toplumsal Duyarlılık Proje Ödülü,2007
 • Bilimsel Çalışmalar Ödülü,2006
 • Poster Birincilik Ödülü,2006
 • Sözel Birincilik Ödülü,2003
 • iZMİR kATİP çELEBİ üNİVERSİTESİ, DOÇENT DR, Tam Zamanlı,
 • Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi Doktor, Tam Zamanlı,
 • Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yardımcı Doçent Doktor, Tam Zamanlı,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • İzmir Geriatrik Bakım Merkezi Narlıdere Tesisleri, Yüksek Hemşire, Tam Zamanlı,
 • Doç. Dr.(Üniversiteler Arası Kuruldan Onay 27 Mart 2015), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , 27.3.2015
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Hemşirelik esaslar AD Bölüm Başkanı,
 • Hemşirelik Esaslar AD Bölüm Başkan Vekili, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Bölüm Başkan Yardımcısı, Uludağ Üniversitesi,
 • Asistan Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu,

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön