ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Psikiyatri Hemşireliği A.B.D.
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Psikiyatri Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Psikiyatri Hemşireliği A.B.D.
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Psikiyatri Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,DİKEÇ GÜL,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,UZUNOĞLU GÜLÇİN,OZAN EROL,Traumatic growth and psychological resilience status of female victims of violence inpatients in a district psychiatric hospital, ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, 2018, 32, 568 573
 • BAŞOĞUL CEYDA,BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,UZUNOĞLU GÜLÇİN,AKTAŞ YELİZ,Bir bölge psikiyatri hastanesinde çalışan hemşirelerin duyusal zekâ ve sosyotropik otonomik kişilik özellikleri ile şiddete uğrama/maruz kalma durumları, Turk Psikiyattri Dergisi, 2018, 29, 46 46
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,DİKEÇ GÜL,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,UZUNOĞLU GÜLÇİN,OZAN EROL,Traumatic growth and psychological resilience status of female victims of violence inpatients in a district psychiatric hospital, ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, 2018, 32, 568 573
 • ÖZGÜR GÖNÜL,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,GÖREN ATALAY NESİL,The Factors That Affect the Contact Styles of Obese Individuals, Journal of Psychology Research, 2018, 8, 6 19
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,AKTAŞ YELİZ,TAŞKIN NURAY,Effects of Psychoeducation Applied to Caregivers of Patients Diagnosed with Chronic Psychiatric Disorder on Caregivers’ Difficulties and Psychosocial Adaptations, Journal of Psychiatric Nursing, 2018, 9, 175 185
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,ENGİN ESRA,Emergency psychiatric care and mental health triage, Journal of Psychiatric Nursing, 2018, 9, 61 67
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,BAYSAN ARABACI LEYLA,ARABACIOGLU İLKAY,AYYILDIZ CANAN,Psikiyatri Kliniğinde Çalışan X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin Alkol-Madde Bağımlılığı ve Ruhsal Bozukluğu, Bağımlılık Dergisi, 2018, 18, 122 134
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Nurses’ Resilience and Effective Factors, Journal of Psychiatric Nursing, 2017, 8, 118 126
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Nurses’ Resilience and Effective Factors, Journal of Psychiatric Nursing, 2017, 8, 118 126
 • ÖZGÜR GÖNÜL,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,GÖREN ATALAY NESİL,The Relationship between the Contact Styles and Self-Esteem of thePeople with Obesity, Journal of Nursing and Care, 2017, 6, 1 6
 • TAŞ GÜLSENAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Hemşirelikte Güncel Bir Sorun : İnternet Bağımlılığı, zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2017, 2, 6 7
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,BAYSAN ARABACI LEYLA,TAŞ GÜLSENAY,Hemşirelikte Güncel Yaklaşımların Bir Sonucu: Travmatik Büyüme, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017, 2, 27 28
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,ÖZTÜRK TURGUT EMEL,Travma Sonrasında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yaklaşımı, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016, 19, 210 216
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,BAYSAN ARABACI LEYLA,TAŞ GÜLSENAY,VAROL DAMLA,Öğrenci hemşirelerin Duygusal Zeka ve Sosyotropi otonomi Kişilik özellikleri ile Psikolojik dayanıklılıkları Arasındaki ilişki, İzmir Katip çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri fakültesi Dergisi, 2016, 1, 29 37
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,The Results of Nurses Increasing Emotional Intelligence and Resilience, Journal of Psychiatric Nursing, 2015, 6, 130 136
 • Baysan Arabacı Leyla, Başoğul Ceyda, Büyükbayram Ayşe,Social functionality and internalized stigmatization levels of forensic psychiatry patients, Anatolian Journal of Psychiatry, 2015, 16, 113 121
 • Büyükbayram Ayşe, Gürkan Ayça,The Role Of Emotional Intelligence In Job Satisfaction Of Nurses, Journal of Psychiatric Nursing, 2014, 5, 41 48
 • ÇAM BİRMAY,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,GÜLSEREN ŞEREF,Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Sağlık Personelinin Şizofreni İle İlgili Tutumları, Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2014, 4, 23 30
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,Emel TURGUT ÖZTÜRK,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Resiliency and Creativity in Psychiatric and Mental Health Nursing, Journal of Psychiatric Nursing, 2014, 5, 160 163
 • Büyükbayram A,BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN ŞİZOFRENİ İLE İLGİLİ TUTUMLARI, Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji ISSN: 2146-1058, 2014, 4(1), 23-30
 • Büyükbayram A,SOCİAL FUNCTİONALİTY AND İNTERNELİZED STİGMATİZATİON LEVELS OF FORENSİC PSYCHİATRY PATİENTS, Anadolu Psikiyatri Dergisi (Anatolian Journal of Psychiatry), 2014, (Basımda)
 • Büyükbayram A,HEMŞİRELERİN İŞ DOYUMUNDA DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2014, 5(1), 41-48
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,OKÇAY HALE,The Socio Cultural Factors That Affect Violence To Health Care Personnel, Journal of Psychiatric Nursing, 2013, 4, 46 53
 • Büyükbayram A,SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİ ETKİLEYEN SOSYO-KÜLTÜREL ETMENLER, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013, 4(1), 46-53
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,GÜRKAN AYÇA,Sağlık Çalışanlarında İş Doyumu ve duygusal Zeka, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009, 25, 83 90
 • Büyükbayram A,SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE DUYGUSAL ZEKA, Ege Üniversitesi Dergisi, 2009, 25, 83-94
 • BAŞOĞUL CEYDA,BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,UZUNOĞLU GÜLÇİN,AKTAŞ YELİZ,Bir Bölge Psikiyatri Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Duyusal Zekâ ve Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özellikleri ile Şiddete Uğrama/Maruz Kalma Durumları,54. Ulusal Psikiyatri Kongresi,02.10.2018 06.10.2018, İzmir, TÜRKİYE, 15.10.2018
 • İLTUŞ FATMA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Patentlerden İnovasyona GidenSüreç: Pediatrik İdrar ToplamaAraçlarına Ait Uluslararası PatentlerinKarşılaştırılması,1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi,04.05.2018 05.05.2018, İstanbul, TÜRKİYE, 04.05.2018
 • BAŞOĞUL CEYDA,BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,MUTLU ECE,Psikiyatri Birimlerinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Değerleri ile Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki,5. Ulusal 1. Uluslararası HemĢirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi,15.11.2018 17.11.2018, 17.11.2018
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,İLTUŞ FATMA,İnovatif Ürün Geliştirme: Pediatrik İdrar Toplama Aracı,1. Uluslararası İnovatif hemşirelik Kongresi,04.05.2018 05.05.2018, İstanbul, TÜRKİYE, 04.05.2018
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,DİKEÇ GÜL,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,TAŞ GÜLSENAY,Traumatic Growth And Resilience Status of Female Victims of Violence Inpatients in A District Psychiatrıc Hospital,International Conference on Contemporary Women’xxs Studies (IWSC),08.03.2018 09.03.2018, İstanbul, TÜRKİYE, 09.03.2018
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,ÖZGÜR GÖNÜL,GÖREN ATALAY NESİL,Obez bireylerin temas biçimlerini etkileyen faktörler,First International Congress on Nursing (ICON),16.03.2017 18.03.2017, 18.03.2017
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,BAYSAN ARABACI LEYLA,AYYILDIZ CANAN,ARABACIOĞLU İLKAY,ACAR KAZIM,Psikiyatri Kliniğinde Çalışan X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin Alkol-Madde Bağımlılığı ve Ruhsal Bozukluk Tanısı Olan Bireylere Yönelik Tutumları,ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi.,13.04.2017 15.04.2017, 15.04.2017
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,AKTAŞ YELİZ,TAŞKIN NURAY,Kronik Ruhsal Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Bakım Verenlerine Verilen Psikoeğitimin Yaşadıkları Güçlük ve Psikososyal Uyumlarına Etkisi,First International Congress on Nursing (ICON),16.03.2017 18.03.2017, 18.03.2017
 • ÖZGÜR GÖNÜL,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,ATALAY NESİL,Obesite hastalarının temas biçimlerine benlik saygılarının etkisi,IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,26.11.2016 28.11.2018, 28.12.2016
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,NAFİYE GÜRBÜZ,Öğrenci Hemşirelerin Kişilik Özelliklerinin veYaşam Amaçlarının Madde Kullanan Bireye Yönelik Tutumlarına Etkisi,14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,22.04.2015 26.04.2015, TÜRKİYE, 22.04.2015
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Toplumsal kalkınmada bir engel Kadına yönelik şiddet,II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu,22.10.2014 24.10.2014, TÜRKİYE, 22.10.2014
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,BAYSAN ARABACI LEYLA,GÜLSENAY TAŞ,DAMLA VAROL,Öğrenci Hemşirelerin Duygusal Zekâ ve Sosyotropi Otonomi Kişilik Özellikleri ile Psikolojik Dayanıklılıkları Arasindaki Ilişki,TSK 7. Ulusal Hemşirelik Kongresi,13.05.2014 15.05.2014, TÜRKİYE, 13.10.2014
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,BAŞOĞUL CEYDA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Social functionality and internalized stigmatization levels of forensic psychiatry patients,The XVI world Congress of Psychiatriy,14.09.2014 18.09.2014, 14.09.2014
 • Büyükbayram A,ACİL SERVİS HEMŞİRELERİNİN EMPATİ DÜZEYİNİN RUHSAL HASTALIKLARA YÖNELİK SOSYAL MESAFE VE TUTUMLARININ ETKİSİ,3. Uluslar arası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi,1-3 Eylül, Ankara, Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A,SOCIAL FUNCTINALITY AND INTERNALIZED STIGMATIZATION LEVELS OF FORENSIC PSYCHIATRIC PATIENTS,XVI World Congress of Psychiatry,14-18 Eylül, Madrid, İspanya, 2014
 • Büyükbayram A,ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN DUYGUSAL ZEKÂ VE SOSYOTROPİ-OTONOMİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Poster).,TSK 7. Ulusal Hemşirelik Kongresi,13-15 Mayıs , Ankara, Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A,YAŞLI BİREY VE İLETİŞİMDE HEMŞİRENİN ROLÜ,3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,5-7 Mart , İzmir , Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A,YAŞLI İSTİSMARI VE PSİKOSOSYAL SORUNLAR,3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,5-7 Mart , İzmir , Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A,YAŞLILIKTA PSİKOSOSYAL SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI(Poster),3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,5-7 Mart , İzmir , Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A,HEMŞİRELERDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK,3. Uluslar arası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi,1-3 Eylül, Ankara, Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A,TOPLUMSAL KALKINMADA BİR ENGEL: KADINA YÖNELİK ŞİDDET(Sözel Bildiri),II. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu ,23-24 Ekim , Niğde, Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A,TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİNDE DUYGUSAL ZEKA (Sözel Bidiri),II. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu ,23-24 Ekim , Niğde, Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A,SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ŞİZOFRENİ İLE İLGİLİ TUTUMLARI,Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi,24-26 Haziran 2010, Samsun, Türkiye, 2010
 • Büyükbayram A,HUZUREVİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDEN YAŞLILIĞA VE KURUMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ,Akçakoca,4–6 Haziran 2009, Düzce, Türkiye, 2009
 • Büyükbayram A,PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRE VE HEKİMLERDE ÇATIŞMA YÖNTEMİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ,İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi,28-30 Nisan 2008, İstanbul, Türkiye, 2008
 • Büyükbayram A,HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI,6. Ulusal Geriatri Kongresi, 16-20 Ekim 2007, Antalya, Türkiye, 2007
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,DİKEÇ GÜL,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,UZUNOĞLU GÜLÇİN,OZAN EROL,Traumatic Growth And Psychological Resilience of Female Victims pf Violence Inpatients at a District Psychiatric Hospital,International Conference on Contemporary Women’s Studies,08.03.2018 09.03.2018, İstanbul, TÜRKİYE
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Hemşirelerde Psikolojik Dayanıklılık,III. Uluslararası ve VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,01.09.2014 03.09.2014
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,BAYSAN ARABACI LEYLA,BAŞOĞUL CEYDA,MERVE KAVAL,ELİF PİLGE,AYŞEGÜL KILIÇKAYA,Acil Hemşirelerinin Empati Düzeylerinin Ruhsal Hastalara Yönelik Sosyal Mesafe ve Tutumlarına Etkisi Ve Bunları Etkileyen Faktörler,III. Uluslararası ve VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,01.09.2014 03.09.2014
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,BAYSAN ARABACI LEYLA,Toplumsal İlişkilerin Güçlenmesinde Duygusal Zekâ,II. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu,22.10.2014 24.10.2014, TÜRKİYE
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,BAYSAN ARABACI LEYLA,BAŞOĞUL CEYDA,Yaşlı birey ile iletişimde hemşirenin rolü,3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,05.03.2014 07.03.2014, TÜRKİYE
 • BAŞOĞUL CEYDA,BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Yaşlı istismarı ve psikososyal sorunlar,3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,05.03.2014 07.03.2014, TÜRKİYE
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,BAYSAN ARABACI LEYLA,BAŞOĞUL CEYDA,Yaşlılıkta psikososyal sorunkar ve hemşirelik bakımı,3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,05.03.2014 07.03.2014, TÜRKİYE
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Onkoloji hemşireliğine psikolojik yaklaşım Konuşmacı,ııı. GÖĞÜS HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU,17.04.2015 18.04.2015, TÜRKİYE
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Acil serviste iletişimin rolü Konuşmacı,4. ACİL HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU,28.11.2015 28.11.2015, TÜRKİYE
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Sinir sisteminin değerlendirilmesi ve izlenmesi öykü fizik muayene tanı yöntemleri Eğitimci,YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KURS PROGRAMI,02.11.2015 11.12.2015, TÜRKİYE
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,ENGİN ESRA,Acil psikiyatride güncel yaklaşımlar Ruh sağlığı triyajı,Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi,16.11.2016 18.11.2016, TÜRKİYE
 • TAŞ GÜLSENAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Hemşirelikte güncel bir sorun İnternet bağımlılığı,Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi,16.11.2016 18.11.2016, TÜRKİYE
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,BAYSAN ARABACI LEYLA,TAŞ GÜLSENAY,Hemşirelikte güncel yaklaşimlarin bir sonucu Travmatik büyüme,. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi,16.11.2016 18.11.2016, TÜRKİYE
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,AYAKDAŞ DAĞLI DİLEK,TAŞ GÜLSENAY,Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumları, Beden İmgesi ve Başetme Becerileri ile Çocukluk Çağı Travmaları Arasındaki İlişki,Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,20.11.2018 23.11.2018
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,AYAKDAŞ DAĞLI DİLEK,TAŞ GÜLSENAY,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Alkol Bağımlısı Bireylerin İçselleştirilmiş Damgalanma ve Sosyal İşlevsellik Düzeyleri,Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,20.11.2018 23.11.2018
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,DERELİ FEYZA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,TAŞ GÜLSENAY,ÇEVİRGEN AŞKIN,KURT ABDULHAKİM,Thoughts and Attitudes about Violence Against Women in The Name of Honor in University Students and Affecting Factors,International Conference on Contemporary Women’xxs Studies 2018,08.03.2018 09.03.2018
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,İLTUŞ FATMA,KASAP DEMİR BELDE,0-2 Yaş Grubu Çocuklardan İdrar Örneği Almada Yaşanan Zorlukların Belirlenmesi,Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi,13.12.2018 15.12.2018, İzmir, TÜRKİYE
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,UZAN SELMA,UNCU SEVİL, Hemşirelikl Bakım standartları II, Gevşeme Egzersizleri, Akademisyen Kitabevi, 2017
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,PİŞMİŞOĞLU EMİNE,UNCU SEVİL, Hemşirelikl Bakım standartları II, Manik Dönemde Olan Hastaya Yaklaşım, Akademisyen Kitabevi, 2017
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,PİŞMİŞOĞLU EMİNE,UNCU SEVİL, Hemşirelik Bakım Standartları II, Acilde Psikiyatrik Değerlendirme, Triyaj ve Psikiyatri Hastasına Yaklaşım, S:679 686, Akademisyen Kitabevi, 2017
 • (The Role Of Emotional Intelligence In Job Satisfaction Of Nurses)
 • (Sağlık Çalışanlarında İş Doyumu ve duygusal Zeka)
 • (The Socio Cultural Factors That Affect Violence To Health Care Personnel)
 • (Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Sağlık Personelinin Şizofreni İle İlgili Tutumları)
 • (The Results of Nurses Increasing Emotional Intelligence and Resilience)
 • (The Role Of Emotional Intelligence In Job Satisfaction Of Nurses)
 • (Sağlık Çalışanlarında İş Doyumu ve duygusal Zeka)
 • (The Socio Cultural Factors That Affect Violence To Health Care Personnel)
 • (Social functionality and internalized stigmatization levels of forensic psychiatry patients)
 • (Travma Sonrasında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yaklaşımı)
 • (The Role Of Emotional Intelligence In Job Satisfaction Of Nurses)
 • (Resiliency and Creativity in Psychiatric and Mental Health Nursing)
 • (Öğrenci hemşirelerin Duygusal Zeka ve Sosyotropi otonomi Kişilik özellikleri ile Psikolojik dayanıklılıkları Arasındaki ilişki)
 • (Nurses’ Resilience and Effective Factors)
 • (Psikiyatri Kliniğinde Çalışan X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin Alkol-Madde Bağımlılığı ve Ruhsal Bozukluğu)
 • (Social functionality and internalized stigmatization levels of forensic psychiatry patients)
 • (Emergency psychiatric care and mental health triage)
 • (The Results of Nurses Increasing Emotional Intelligence and Resilience)
 • (The Socio Cultural Factors That Affect Violence To Health Care Personnel)
 • ADLİ PSİKİYATRİ HASTALARININ İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMAVE SOSYAL İŞLEVSELLİK DÜZEYLERİ, Araştırmacı, 2013-2-TSBP-05 , BAP, Araştırmacı, (8.000),1.1.2014
 • Hemşirelik süreci Öğretimi (work shop), İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 16.10.2015
 • Öğrenci Hemşirelerin Kişilik Özelliklerinin ve Yaşam Amaçlarının Madde Kullanan Bireye Yönelik Tutumlarına Etkisi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 1.3.2015
 • Klinikte etik yaklaşımlar kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 9.10.2015
 • Hemşirelikte güncel yaklaşımların bir sonucu: Travmatik büyüme, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.11.2016
 • Acil psikiyatride güncel yaklaşımlar: Ruh Sağlığı Triyajı, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 18.11.2016
 • Acil psikiyatride güncel yaklaşımlar:Ruh sAğlığı triyajı, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 7.11.2016
 • Cognitive abd Behavioral Therapies Accreditation Certificate, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 1.1.2018
 • Güç Analizi Kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 5.10.2018
 • Klinik Araştırmalar Temel Eğitimi (İyi Klinik uygulamaları), İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 17.2.2017
 • SPSS ve AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme Kültürlerarası Ölçek Uyarlama Kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 12.11.2018
 • Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Kursu, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 30.4.2017
 • Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülleri,2018
 • Sözel Birincilik Ödülü,2018
 • Sosyal sorumluluk projesi,2015
 • İnci Erefe- Leman Birol araştırma Ödülleri,2015
 • İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HEMŞİRE, Tam Zamanlı, 1.1.2000 - 27.12.2012
 • ADIYAMAN SARIHARMAN SAĞLIK OCAĞI, EBE, Tam Zamanlı, 1.1.1998 - 1.1.2000
 • Öğretim Görevlisi, İKCU Sağlık Bilimleri Fakülte Burs Komisyonu, 22.10.2018-22.10.2021
 • Araştırmacı, TÜBİTAK BiGG 1512 Teknogirişim Destek Programl , 6.9.2017-3.5.2019
 • 2014-15 HEMŞİRELİK HAFTASI PROGRAMI DÜZENLEME, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü, 25.11.2014
 • 2014-15 KARİYER PLANLAMA VE ÜNİVERSİTE TANITIM KOMİSYONU ÜYESİ , İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü, 25.11.2014
 • 2013-14 TÖREN KOMİSYONU ÜYESİ, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü, 22.10.2013
 • 2013-14 3. SINIF KOORDİNATÖR YARDIMCILIĞI, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü, 22.10.2013
 • 2013-14 TANITIM KOMİSYONU ÜYESİ, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü, 8.7.2013
 • 2012-13 KARİYER PLANLAMA VE ÜNİVERSİTE TANITIM KOMİSYONU ÜYESİ, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü, 18.4.2013
 • 15-16 MAYIS 2013 BAHAR ŞENLİĞİ DÜZENLEME KURULU, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü, 21.3.2013
 • Fakülte Mezuniyet Komitesi Görevlendirmesi ,
 • 2014-15 3. SINIF KOORDİNATÖR YARDIMCILIĞI, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü,
 • 2013-14 HEMŞİRELİK HAFTASI PROGRAMI DÜZENLEME, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü,
 • 2012-13 HEMŞİRELİK HAFTASI PROGRAMI DÜZENLEME, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü,
 • Kongre, III.Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Katılımcı, Ankara, 2014
 • Kongre, XVI World Congress of Psychiatry, Katılımcı, Madrid-İspanya, 2014
 • Kongre, TSK 7. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Katılımcı, Ankara, 2014
 • Sempozyum, KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Katılımcı, Niğde, 2014
 • Sempozyum, 3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu , Kurul üyesi, İzmir, 2014
 • Kongre, 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Katılımcı, İzmir, 2013
 • Kongre, II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi , Katılımcı, Erzurum, 2012
 • Sempozyum, 5. İleri Yaş Sempozyumu- ‘Ileri Yaşta Evde Yaşam’, Katılımcı, İzmir, 2012
 • Sempozyum, 20. Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Şiddet) Sempozyumu, Katılımcı, İzmir, 2011
 • Sempozyum, IV. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Katılımcı, Kuşadası, 2011
 • Bilimsel Toplantı, MS Hemşire Akademisi , Katılımcı, İzmir, 2011
 • Kongre, IV. Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği Günleri , Katılımcı, Samsun, 2010
 • Kongre, 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi , Katılımcı, İzmir, 2010
 • Bilimsel Toplantı, Türk Cerrahi Ve Ameliyathame Hemşireliği Derneği Aylık Bilimsel Toplantıları ‘ Öfke Ve Öfke Kontrolünde Kişilik Özelliklerine Gore Yaklaşımlar’, Başkan, İzmir, 2010
 • Kongre, III. Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği Kongresi , Katılımcı, Düzce, 2009
 • Kongre, VII. Ege Bölgesi Dâhili Tıp Günleri Kongresi, Katılımcı, İzmir, 2008
 • Kongre, II. Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği Günleri , Katılımcı, İstanbul, 2008
 • Konferans, "Kendi Yaşamında Varolmak" , Katılımcı, 2008
 • Kongre, 6. Ulusal Geriatri Kongresi , Katılımcı, 2007
 • Kongre, 6. Ulusal Geriatri Kongresi , Katılımcı, Antalya , 2007
 • Kongre, 32. Uluslar Arası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi Ve 2. Uluslar Arası Fepto Toplantı- Sonrası- Konferansı, Katılımcı, Bergama, 2007
 • Sempozyum, I. Uluslar Arası Duygusal Zekâ Sempozyumu, Katılımcı, İzmir, 2007
 • Kongre, IV. Ege Bölgesi Dâhili Tıp Günleri Kongresi , Katılımcı, İzmir, 2005
 • Kongre, III. Ege Bölgesi Dâhili Tıp Günleri Kongresi , Katılımcı, İzmir, 2004
 • Kongre, II.Ege Bölgesi Dâhili Tıp Günleri Kongresi , Katılımcı, İzmir, 2003

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 • Hemşirelik
 • Psikiyatri Hemşireliği

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön