ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL HİZ.UZM.
 • Master HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL HİZ.UZM.
 • Lisansüstü Hacettepe Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyal Hizmet A.B.D
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Sosyal Hizmet
 • Lisans Tamamlama HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - ÖTEKİ DALLAR

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL HİZ.UZM.
 • Master HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL HİZ.UZM.
 • Lisansüstü Hacettepe Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyal Hizmet A.B.D
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Sosyal Hizmet
 • Lisans Tamamlama HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - ÖTEKİ DALLAR
 • CANKURTARAN ÖZLEM,TEKİNDAL MELİKE,Women who sacrifice themselves for everybody: qualitative research with mothers of disabled children, European Journal of Social Work, 2015, 2, 275-289
 • CANKURTARAN ÖZLEM,TEKİNDAL MELİKE,The Effect of Group Work on the Self-efficacy of Social Work Students, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, 174, 1124 1128
 • çetin sibel,ERGÜN MEHMET ALİ,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,tekindal benian,TEKİNDAL MELİKE,A Qualitative Evaluation of the Knowledge Levels of Nurses Regarding Informatics and Health Informatics: The Case of Atatürk Training and Research Hospital, International Journal of Caring Sciences, 2015, 8, 555 566
 • TEKİNDAL MELİKE,ATTEPE ÖZDEN SEDA,The Equality of Opportunities Perceptions of Social Work Students in Turkey: A Qualitative Study., American International Journal of Social Science, 2014, 3, 165 174
 • TEKİNDAL MELİKE,Feminist Grup Çalışması: Temeli, Kapsamı ve Süreci, TOPLUM VE SOSYAL HİZMET, 2013, 24, 209 230
 • CANKURTARAN ÖZLEM,TEKİNDAL MELİKE,Caregiving of aged people, either professional job or acquiring merit in God's sight: An example of qualitative research, Archives of Gerontology and Geriatrics, 2012, 55, 200 204
 • ÖZTEMİZ SEMANUR,TEKİNDAL MELİKE,Engelli Çocuğa Sahip Kadınların Okuma Alışkanlıkları: Nitel Bir Araştırma., Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 2011, 11, 19 28
 • TEKİNDAL MELİKE,ATTEPE SEDA,Sosyal Hizmet Araştırmasında Karma Yöntemin Önemi,Sosyal Hizmet Sempozyumu, İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek,26.11.2015 28.11.2015, Manisa, TÜRKİYE, 26.11.2015
 • GÜLLÜ ÖZLEM,TEKİNDAL MELİKE,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,YAZICI AYŞE CANAN,Measuring the quality of service in the health sector through servqual method the case of a physical therapy and rehabilitation center,The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region İnternational Biometric Society,11.05.2015 15.05.2015, Nevşehir, TÜRKİYE, 11.05.2015
 • TEKİNDAL MELİKE,ATTEPE SEDA,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,Zaman Serilerinin Modellenmesi ve Geleceğe Yönelik Kestirimlerinin Değerlendirilmesi Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar Türkiye Örneği,“Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet” Sempozyumu,20.11.2014 22.11.2014, Ankara, TÜRKİYE, 20.11.2014
 • TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,GÜLLÜ ÖZLEM,YAZICI AYŞE CANAN,KÖSE SERDAL KENAN,DOĞANAY ERDOĞAN BEYZA,ATEŞ CAN,TEKİNDAL MELİKE,Sağdan Sansürlü Verilerin Parametrik Yarı Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yöntemlerle Değerlendirilmesi,16. Biyoistatistik Kongresi,10.09.2014 12.09.2014, Antalya, TÜRKİYE, 10.09.2014
 • ATTEPE SEDA,TEKİNDAL MELİKE,Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Mağduru Kadın Algısı Bir Niteliksel Araştırma,Uluslar arası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu,27.04.2012 28.04.2012, Ankara, TÜRKİYE, 27.04.2014
 • ATTEPE SEDA,TEKİNDAL MELİKE,Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Yasasının Gerekliliği Üzerine Bir Tartışma,Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013: Türkiye'de Çocuğun Refahı ve Korunması "Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı",28.11.2013 30.11.2013, Kocaeli, TÜRKİYE, 20.11.2014
 • CANKURTARAN ÖZLEM,TEKİNDAL MELİKE,The effect of group work on the self efficacy of social work students,International Conference on New Horizons in Education,25.06.2014 27.06.2014, paris, FRANSA, 26.06.2014
 • TEKİNDAL MELİKE,IŞIKHAN VEDAT,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,Sosyal Hizmet Araştırmasında Metodolojik Sorunlar,7. Sosyal Hizmetler Kongresi, 21. Yüzyılda Sosyal Hizmetler Nereye?,15.04.2011 16.04.2011, TÜRKİYE, 01.01.2014
 • POLAT GONCA,İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN MÜNİRE ARZU,ATTEPE SEDA,ÖZCAN EMRE,ÇELİK GİZEM,TEKİNDAL MELİKE,Tackling health inequalities in Turkey a qualitative perspective on the roles of social workers,3rd ENSACT Joint European Conference,16.04.2013 19.04.2013, istanbul, TÜRKİYE, 16.04.2013
 • TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,TEKİNDAL MELİKE,YAZICI AYŞE CANAN,KÖSE SERDAL KENAN,GÜLLÜ ÖZLEM,ATEŞ CAN,DOĞANAY ERDOĞAN BEYZA,Box Behnken Deneme Düzeni ile Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Ruhsal Alan Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi,Uluslararası katılımlı 15. Ulusal Biyoistatistik kongresi,20.08.2013 23.08.2013, aydın, TÜRKİYE, 20.08.2013
 • TEKİNDAL MELİKE,Şiddet Mağduru Kadınlarla Feminist Grup Çalışması,Aile ve kadın sempozyumu,16.05.2013 16.05.2013, kırıkkale, TÜRKİYE, 16.05.2013
 • TEKİNDAL MELİKE,İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN MÜNİRE ARZU,Sistematik Tarama Derleme Sosyal Hizmet,50. Yılında Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitimi: Sorunlar, Öncelikler, Hedefler,15.12.2011 16.12.2011, Ankara, TÜRKİYE, 01.01.2012
 • TEKİNDAL MELİKE,Engelli Çocukların Rehabilitasyon İhtiyaçları,Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçlarının Belirlemesi Sempozyumu.,18.05.2012 19.05.2012, ankara, TÜRKİYE, 18.05.2012
 • TEKİNDAL MELİKE,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Demografik Özellikleri Yaşadıkları Sorunlar Beklentileri ve Kendi Çözüm Önerileri,Küreselleşen Dünya?da Sosyal Hizmetler Sorunlar ve Çözümlerimiz Sempozyumu,20.12.2008 21.12.2008, Ankara, TÜRKİYE, 01.10.2010
 • TEKİNDAL MELİKE,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Demografik Özellikleri Yaşadıkları Sorunlar ve Dışlanma Durumu,Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet Sempozyumu,12.11.2009 14.11.2009, ankara, TÜRKİYE, 01.01.2010
 • TEKİNDAL MELİKE,Madde Bağımlılığında Koruyucu Önleyici Hizmetler ve Sosyal Dışlanma,Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet Sempozyumu,12.11.2009 14.11.2009, Ankara, TÜRKİYE, 01.01.2010
 • TEKİNDAL MELİKE,Annelerin Demografik Özellikleri Özrü Öğrenme Zamanlarıyla Annelerin Duygu Düşünce Davranış ve Tutumlarının İlişkisi,VI. İstatistik Günleri Sempozyumu Kitabı,27.08.2008 30.08.2008, TÜRKİYE, 01.01.2009
 • TEKİNDAL MELİKE,Attepe Özden Seda,İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN MÜNİRE ARZU,Sosyal hizmet alanındaki lisansüstü tezlerin sistematik olarak incelenmesi,Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi (USHK) 2016: Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği,29.05.2017 31.05.2017, Ankara, TÜRKİYE
 • Avrupa'da Sosyal Çalışma, Almanya'da Sosyal Hizmet, ISBN:978-9944-705-34-9, SABEV Yayınları, 2016
 • Avrupa'da Sosyal Çalışma, Fransa'da Sosyal Hizmetin Bir Meslek Olarak Gelişimi, ISBN:978-9944-705-34-9, S:81-98, SABEV Yayınları, 2016
 • Feminist Grup Çalışması Bir Sosyal Hizmet Uygulaması Olarak Engelli Çocuğa Sahip Kadınların Deneyimi, ISBN:978-605-9663-27-4, S:249, Nobel Bilimsel Eserler, 2016
 • Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri, Uygulama için Bir Giriş., Grup Çalışması. , ISBN:978-605-84776-9-8, S:267-285, NİKA yayınevi, 2015
 • Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri, Uygulama için Bir Giriş., Kişi Merkezli Yaklaşım, ISBN:978-605-84776-9-8, S:125-142, NİKA yayınevi, 2015
 • Jane Addams: Eylemci Bir Ruh, Politikacı., ISBN:978-605-65272-0-3, S:215-284, Ayizi Yayınları, 2014
 • Yoksulluk ve Sosyal Hizmet: Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar, Türkiye’de Yoksulluk ve Engellilik İlişkisi, ISBN:978-605-4688-35-7, S:239-271, Sosyal Çalışma Yayınları, 2014
 • Prof. Dr. Gönül Erkan’a Armağan, Sosyal Hizmet ve Mülakat, Sosyal Hizmette Ailelerle Uygulama Modelleri, ISBN:978-975-00151-6-8, S:265-280, Sosyal hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği, 2014
 • Prof. Dr. Gönül Erkan’a Armağan, Sosyal Hizmet ve Mülakat , Evde Bakımda Bir Disiplin Olarak Sosyal Hizmetin Rolü, ISBN:978-975-00151-6-8, S:24-37, Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği, 2014
 • 2, (1.2.2016), (The Problem of Social, Culture and Behavioral Change: The Impact of Social public and Practices)
 • Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Projesi, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı, (3500),1.3.2011
 • kuantum fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, sosyal hizmet uzmanı, Tam Zamanlı,
 • özel anıl huzur ve yaşlı bakımevi, sorumlu müdür, Tam Zamanlı,
 • sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu, sincan ilçe müdürlüğü, sosyal hizmet uzmanı, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

İLETİŞİM

Başa Dön