ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Master Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Üniversite İstanbul Üniversitesi-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Master Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Üniversite İstanbul Üniversitesi-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,KARABAY DAMLA,ÖZTÜRK BURCU BAHAR,ÖZER KAYA DERYA,Comparison of scapular position and upper extremity muscle strength in patients with and without lateral epicondylalgia: a case-control study, Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 2019
 • GÜLPINAR DAMLA,TEKELİ ÖZER SİBEL,YEŞİLYAPRAK SEVGİ SEVİ,Effects of Rigid and Kinesio Taping on Shoulder Rotation Motions, Posterior Shoulder Tightness, and Posture in Asymptomatic Overhead Athletes: A Randomized Controlled Trial, Journal of Sport Rehabilitation, 2019, 256 - 265
 • tekeli özer sibel,GÜLPINAR DAMLA,YEŞİLYAPRAK SEVGİ SEVİ,Taping to Improve Scapular Dyskinesis, Scapular Upward Rotation, and Pectoralis Minor Length in Overhead Athletes, JOURNAL OF ATHLETIC TRAINING, 2018
 • BAKIRHAN SERKAN,ÖZKESKİN MEHMET,AKTAR REYHANİOĞLU DUYGU,GÜLPINAR DAMLA,ANALYSIS OF THE ATTITUDES AND APPROACHES OF THE PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION STUDENTS TOWARDS THE ELDERLY, Turkish Journal of Geriatrics, 2017, 20, 125 134
 • TÜRKSAN HALİME EZGİ,GÜLPINAR DAMLA,ERDURAN MEHMET,ÖZCAN CEM,YEŞİLYAPRAK SEVGİ SEVİ,Relationship of glenohumeral internal rotation deficit with pain, acromio-humeral distance and strength in patients with subacromial impingement syndrome,9th International Biomechanics Congress,19.09.2018 22.09.2018, Eskişehir, TÜRKİYE, 23.10.2018
 • TÜRKSAN HALİME EZGİ,GÜLPINAR DAMLA,ERDURAN MEHMET,ÖZCAN CEM,YEŞİLYAPRAK SEVGİ SEVİ,The relationship of eccentric and isometric supraspinatus strength with supraspinatus tendon thickness and acromio-humeral distance in patients with subacromial impingement syndrome,9th International BiomechanicsCongress,19.09.2018 22.09.2018, Eskişehir, TÜRKİYE, 23.10.2018
 • TÜRKSAN HALİME EZGİ,GÜLPINAR DAMLA,ERDURAN MEHMET,ÖZCAN CEM,YEŞİLYAPRAK SEVGİ SEVİ,Comparison of the effectiveness of the static and isolytic stretching in patients having subacromial impingement syndrome with glenohumeral internal rotation deficit,9th International Biomechanics Congress,19.09.2018 22.09.2018, Eskişehir, TÜRKİYE, 23.10.2018
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,GÜLPINAR DAMLA,ÖZTÜRK BURCU BAHAR,ÖZER KAYA DERYA,The comparison of scapular position and upper extremity muscle strengths in patients with tennis elbow to controlsia case control study,9th International Biomechanics Congress,19.09.2018 22.09.2018, Eskişehir, TÜRKİYE, 23.10.2018
 • TÜRKSAN HALİME EZGİ,GÜLPINAR DAMLA,ERDURAN MEHMET,ÖZCAN CEM,YEŞİLYAPRAK SEVGİ SEVİ,Subakromiyal sıkışma sendromlu hastalarda eksentrik supraspinatus kuvveti ile supraspinatus tendon kalınlığı ve akromiyo-humeral aralık arasındaki ilişki,XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi,25.04.2018 28.04.2018, Antalya, TÜRKİYE, 27.08.2018
 • GÜLPINAR DAMLA,GÜNAY UÇURUM SEVTAP,NAZ GÜRŞAN İLKNUR,Meteoğlu Yağız,Yaldız Büşra,Aktaş Büşra,Eroğlu Filibeli Berna,ÖZER KAYA DERYA,DÜNDAR BUMİN NURİ,Obez Çocuklarda Periferik Kas Kuvvetinin Statik Denge Parametreleri İle İlişkisi,Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi,13.12.2018 15.12.2018, TÜRKİYE, 23.12.2018
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,GÜLPINAR DAMLA,NAZ GÜRŞAN İLKNUR,Yaldız Büşra,Meteoğlu Yağız,Evre 1 ve Evre 2 Obez Çocukların Omurga Yapı ve Mobilitelerinin Karşılaştırılması,Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi,13.12.2018 15.12.2018, TÜRKİYE, 23.12.2018
 • NAZ GÜRŞAN İLKNUR,GÜNAY UÇURUM SEVTAP,GÜLPINAR DAMLA,KELEŞ ELVAN,Aktaş Büşra,Eroğlu Filibeli Berna,ÖZER KAYA DERYA,DÜNDAR BUMİN NURİ,Obez ve Obez Olmayan Çocukların Periferik ve Solunum Kas Kuvvetlerinin Karşılaştırılması,Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi,13.12.2018 15.12.2018, TÜRKİYE, 23.12.2018
 • Tekeli Ozer Sibel,GÜLPINAR DAMLA,YEŞİLYAPRAK SEVGİ SEVİ,Başüstü aktivite yapan sporcularda demografik, antropometrik ve sporla ilişkili özelliklerin skapular diskinezi varlığıyla ilişkisi,9. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi,09.11.2017 11.11.2017, 09.11.2017
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,GÜLPINAR DAMLA,ÖZTÜRK BURCU BAHAR,ÖZER KAYA DERYA,Lateral epikondilitli hastalarda distal ve proksimal kas kuvvetlerinin etkilenmiş ve etkilenmemiş ekstremitede karşılaştırılması: Ön çalışma,9. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi,09.11.2017 11.11.2017, 09.11.2017
 • TEKELİ SİBEL,GÜLPINAR DAMLA,YEŞİLYAPRAK SEVGİ SEVİ,The effects of shoulder and scapular region rigid taping and kinesio taping on scapular dyskinesis and pectoralis minor shortness in overhead athletes,13th TUSYAD Congress,23.11.2016 26.11.2016, TÜRKİYE, 28.02.2017
 • BAKIRHAN SERKAN,ÖZKESKİN MEHMET,AKTAR DUYGU,GÜLPINAR DAMLA,Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinde cinsiyetin yaşlılara yönelik tutum ve davranışlar üzerine olan etkisinin incelenmesi,1. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU,22.03.2017 23.03.2017, 10.05.2017
 • BAKIRHAN SERKAN,ÖZKESKİN MEHMET,AKTAR DUYGU,GÜLPINAR DAMLA,Türkiye’xxde fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinin yaşlılara yönelik tutum ve davranışlarının analizi,1. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU,22.03.2017 23.03.2017, TÜRKİYE, 10.05.2017
 • GÜLPINAR DAMLA,YEŞİLYAPRAK SEVGİ SEVİ,Tekeli Sibel,Baş üstü aktivite yapan sporcularda bantlamanın omuz rotasyon hareketleri ve posterior omuz gerginliği üzerine etkisi,VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi,06.11.2015 08.11.2015, TÜRKİYE, 20.01.2016
 • ŞENER HÜLYA ÖZLEM,İNAL BÜŞRA,Armutçuoğlu Özlem,GÖREN FIRAT,GÜLPINAR DAMLA,Kronik bel ağrılı kadın hastalarda spinal stabilizasyon ve ekstremite egzersizlerinin semptomlar üzerine akut etkisi Pilot çalışma,V. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi,21.05.2015 24.05.2015, TÜRKİYE, 16.08.2015
 • AKTAR DUYGU,SEFİL FATİH,GÜLPINAR DAMLA,Lomber disk hernisi olan olgularda farklı tedavi yöntemlerinin ağrı ve gövde esnekliği üzerine etkisi,V. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi,21.05.2015 24.05.2015, TÜRKİYE, 16.08.2015
 • ŞENER HÜLYA ÖZLEM,ÖZTÜRK EFE,ŞENKÜR ERKAN,TFENNİ BEYZA NUR,GÜLPINAR DAMLA,Kronik boyun ağrılı kadın hastalarda spinal stabilizasyon ve ekstremite egzersizlerinin semptomlar üzerine akut etkisi pilot çalışma,V. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi,21.05.2015 24.05.2015, TÜRKİYE, 16.08.2015
 • BAKIRHAN SERKAN,GÜLPINAR DAMLA,ÖZKAN ALPEREN,KAYA ECEM,BİTİM GAMZE,EKİCİ KADİR,Üniversite öğrencilerinde dikey sıçrama yüksekliği ile otur kalk testi tekrar yeteneği arasındaki ili kinin incelenmesi,25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,27.10.2015 01.11.2015, TÜRKİYE, 01.10.2015
 • GÜLPINAR DAMLA,YUMUŞAK DOKU PROBLEMLERİNDE EN İYİ 3 EGZERSİZ HANGİSİ? NEDEN-KANIT: Supraspinatus Tendinit,9. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi,09.11.2017 11.11.2017
 • Şener HÖ, Elibol N, Doymaz F, Reyhanioğlu D, Gülpınar D, Bakırhan S, Özkeskin M,18 26 Yaş Öğrencilerinde Yoğun Teknoloji Kullanımının Dominant Üst Ekstremite Kas Kuvveti ve Fonksiyonelliğe Olan Etkisi,XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi,08.04.2014 12.04.2014, ANKARA, TÜRKİYE
 • KOÇAK UMUT ZİYA,GÜLPINAR DAMLA,ÜĞÜT BİRÖN ONUR,KIRMIZI MÜGE, DERİN DOKU MASAJ TEKNİKLERİ, ÖZEL STRATEJİLER, İSTANBUL TIP KİTABEVLERİ, 2018
 • Omuz abduktör kaslarının eksentrik kuvvetinin el dinamometresi ile ölçümünün geçerlilik vegüvenilirliği, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı
 • Journal of Sport Rehabilitation

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön