ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu
 • CANTİLAV NACİYE,ABUT EDA,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,Bronkopnömoni Nedeniyle Hastaneye Yatan Çocukların Annelerinin Özyeterliliklerinin İncelenmesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri fakültesi Dergisi, 2017, 2, 1 5
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,IŞIK GÜLŞEN,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOP EKİN DİLA,ÜNSAL AVDAL ELİF,Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016, 1, 27 33
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,Çocuk ve Aile ile İletişim, Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, 2016, 2, 48 53
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,Özel Sağlık Bakım Gereksinimi Olan Çocuklar Teknolojiye Bağımlı Çocuklar, Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, 2016, 2, 54 59
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,Çocuk ihmal ve istismarına ilişkin son 10 yılda yapılan sistematik derlemeler, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2016, 15, 501 511
 • ÖZTÜRK MUZAFFER CANDAN,BEKTAŞ MURAT,AYAR DİJLE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ÖZTÜRK YAĞCI DİLEK,Association of Personality Traits and Risk of Internet Addiction in Adolescents, Asian Nursing Research, 2015, 9, 120 124
 • ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,Atrial Septal Defektli Olgunun Konfor Kuramı na Göre Değerlendirilmesi, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2015, 29, 389 390
 • ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,Anorektal Malformasyon Tanılı Çocuğun Sinerji Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2015, 29, 390 391
 • ARDAHAN ESRA,KARAHAN YAKUP,FUNDA SAİME BAŞOĞLU,OĞUL AYSEL,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YETİM PERİHAN,YILDIRIM SARI HATİCE,Effects of Watching Cartoons on Pain in Children duringVenipuncture,EAP 2017 Congress and MasterCourse,12.10.2017 15.10.2017, SLOVENYA, 01.12.2017
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,GİRLİ ALEV,DÜNDAR BUMİN NURİ,Physical abuse potential in mothers of children and adolescents withan Intellectual Disabilities,EAP 2017 Congress and MasterCourse,12.10.2017 15.10.2017, SLOVENYA, 01.12.2017
 • YILDIRIM SARI HATİCE,KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,DOĞAN ZEHRA,Simulation Training In Pediatric Nursing: A Systematic Review-Pediatri Hemşireliğinde Simülasyon Eğitimi: Sistematik İnceleme,6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi,29.11.2017 02.12.2017, 05.12.2017
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,KARAKUL ATİYE,DOĞAN ZEHRA,DOĞAN PINAR,THE RESULTS OF SIMULATION TRAINING IN PEDIATRIC NURSING EDUCATION: A PILOT STUDY,6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi,29.11.2017 02.12.2017, 07.12.2017
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,IŞIK GÜLŞEN,ARDAHAN ESRA,TOP EKİN DİLA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,Engelli Annelerin Bebek ve Çocuk Bakımı Konusundaki Deneyimleri,II. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohussalık Kongresi,01.12.2017 03.12.2017, 03.12.2017
 • ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,Anorektal Malformasyon Tanılı Çocugun Sinerji Modeli Kullanılarak Degerlendirilmesi,33. Çocuk Cerrahisi ve 19. Çocuk Cerrahisi Hemsireligi Kongresi,28.10.2015 31.10.2015, ANTALYA, TÜRKİYE, 28.10.2015
 • ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,Atrial Septal Defektli Olgunun Konfor Kuramı na Göre Değerlendirilmesi,33. Çocuk Cerrahisi ve 19. Çocuk Cerrahisi Hemsireligi Kongresi,28.10.2015 31.10.2015, ANTALYA, TÜRKİYE, 28.10.2015
 • MUTLU ECE,İŞLER NURSEREN,ÖZDAMAR NİHAL,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,Pompe Hastasının Gordon a Göre Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu,9.Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi,01.12.2015 04.12.2015, İZMİR, TÜRKİYE
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,Çocuk İhmal ve İstismarına İlişkin Son 10 Yılda Yapılan Sistematik Derlemelerin Değerlendirilmesi,9.Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi,01.12.2015 04.12.2015, İZMİR, TÜRKİYE
 • ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,YELİZ AKATIN,NACİYE CANTİLAV,YILDIRIM SARI HATİCE,Çocuk Hemşirelerinin Profesyonel Etik Değerlerinin Hasta Güvenliği Tutumlarına Etkisi,9.Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi,01.12.2015 04.12.2015, İZMİR, TÜRKİYE
 • GÜNEŞ İSMAİL,YENİ CANSU KADRİYE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,Hemsirelik Ögrencilerinin Hemsirelik Meslegini Algılama Durumlarının Karsılastırılması,14. Ulusal Hemsirelik Ögrencileri Kongresi,22.04.2015 26.04.2015, KAYSERİ, TÜRKİYE
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,ÜNSAL AVDAL ELİF,IŞIK GÜLŞEN,TOP EKİN DİLA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Hemsirelik Ögrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları,3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemsirelik Kongresi,20.05.2015 22.05.2015, Çanakkale, TÜRKİYE
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN UYGULAMA HEDEFLERİNE ULAŞMA DURUMU,10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi,17.12.2017 19.12.2017, TÜRKİYE
 • ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,BEZGİN ÖZGE,YILDIRIM SARI HATİCE,GÜDER GÜLSÜM,YETİM PERİHAN,ARDAHAN ESRA,UYSAL NURCAN,OLGAÇ DÜNDAR NİHAL,NAZOGASTRİK TÜPLE BESLENEN ÇOCUKLARIN BAKIM VERİCİLERİNİN BİLGİ DÜZEYİ VE YAŞADIKLARI SORUNLAR,10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi,17.12.2017 19.12.2017, TÜRKİYE
 • ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Pediatri Hemşireliğinde Bakım Paketi Uygulamaları,14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım 10. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi,18.10.2017 21.10.2017, TÜRKİYE
 • ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Pediatri Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Potasyum Dengesi Konusundaki Bilgilerinin Belirlenmesi,14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım 10. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi,18.10.2017 21.10.2017, TÜRKİYE
 • ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,Güvenli Klinik Çevre Açısından İlaçlar, Radyoaktif Maddeler,3. Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumu,07.12.2017 08.12.2017, TÜRKİYE
 • ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,Pediatrik İlaç Uygulamalarında Güvenlik,Pediatrik Hasta Güvenliği Kursu,17.12.2017 17.12.2017, TÜRKİYE
 • YILDIRIM SARI HATİCE,KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,DOĞAN ZEHRA, Developments in Health Sciences, Simulation Training in Pediatric Nursing: A Systematic Review, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, 2017
 • ÖZTÜRK MUZAFFER CANDAN,BEKTAŞ MURAT,AYAR DİJLE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE, Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Serisi-4 / Çocuk ve Bilişim / Sanaldan Gerçeğe Sorunlar, Çözüm Önerileri ve İyi Uygulama Örnekleri, İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, ISBN:978-605-64348-0-8, S:407 417, Polis Akademisi Suç Araştırmaları Merkezi, 2013
 • (The Results of Simulation Training in Pediatric Nursing Students’ Education)
 • (Effects of watching cartoons on pain scores in children undergoing venepuncture)
 • Engelli Annelerin Erken Çocukluk Dönemi Bebek ve Çocuk Bakımı Konusundaki Özyeterlilikleri ve Deneyimleri, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,11.5.2017
 • Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuk ve Gençlerin Ebeveynlerine Yönelik İhmal İstismar Farkındalık Programının Etkisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,6.9.2016
 • Poster Bildiri Birincilik Ödülü,2015
 • Poster Bildiri İkincilik Ödülü,2015
 • İzmir Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, 1.1.2013 - 1.1.2014
 • İzmir Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, 1.1.2010 - 1.1.2013
 • Sinop Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, 1.1.2009 - 1.1.2013
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Hemşire, Tam Zamanlı, 1.1.2007 - 1.1.2009
 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Memur, Tam Zamanlı, 1.1.1996 - 1.1.2007

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 • Hemşirelik
 • Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön