ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Lisansüstü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik Anabilim Dalı
 • Üniversite EGE ÜNİV.HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU - HEMŞİRELİK

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisansüstü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik Anabilim Dalı
 • Üniversite EGE ÜNİV.HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU - HEMŞİRELİK
 • KUNDAKÇI GAMZE,YILMAZ MEDİNE,SÖZMEN MELİH KAAN,Determination of the costs of falls in the older people according to the decision tree model, Archives of Gerontology and Geriatrics, 2020, 87, 1 8
 • KUNDAKÇI GAMZE,YILMAZ MEDİNE,SÖZMEN MELİH KAAN,Yaşlılarda düşme ve düşmeye ilişkin özelliklerin incelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2019, 34, 73 88
 • KUNDAKÇI GAMZE,YILMAZ MEDİNE,Gümüş Ayşe,Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin değer tercihleri ile mesleki değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Uluslararası Hakemli hemşirelik araştırmaları dergisi, 2018
 • YILMAZ MEDİNE,DERELİ FEYZA,YELTEN GÜLÇİN,KUNDAKÇI GAMZE,YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR,Relationship between teasing behavior, self-confidence and depression levels of children in the primary school, European Journal of Pediatrics, 2018
 • YILMAZ MEDİNE,DERELİ FEYZA,KUNDAKÇI GAMZE,İlköğretim Öğrencilerinde Skolyoz Tarama Sonuçları, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2018, 3, 1 6
 • UYSAL TORAMAN AYNUR,KUNDAKÇI GAMZE,Health Care Utilization, Barriers to Care among Lesbian, Gay, Bisexualand Transgender Persons in Turkey, International Journal of Caring Sciences, 2018, 11, 1204 1213
 • YILMAZ MEDİNE,AKTAŞ BETÜL,DERELİ FEYZA,YILDIRIM SARI HATİCE,KUNDAKÇI GAMZE,Tiraki Zeliha,Assessment of the prevalence of obesity, stunting, and hypertension among primary school children, European Journal of Therapeutics, 2017, 23, 99 105
 • YILMAZ MEDİNE,ONGAN DİLEK,KUNDAKÇI GAMZE,YELTEN GÜLÇİN,YILDIRIM SARI HATİCE,İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE AĞIRLIK YÖNETİMİ: BİR MÜDAHALE ÇALIŞMASI-BİRİNCİ AŞAMA SONUÇLARI.,1. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ,12.04.2018 13.04.2018, 24.04.2018
 • DERELİ FEYZA,YELTEN GÜLÇİN,YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR,KUNDAKÇI GAMZE,YILMAZ MEDİNE,Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Yaşlıların Bağışıklama Durumlarının İncelenmesi,2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,13.11.2018 17.11.2018, 14.11.2018
 • DERELİ FEYZA,KUNDAKÇI GAMZE,YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR,YELTEN GÜLÇİN,YILMAZ MEDİNE,Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Gebelerin Bağışıklama Durumlarının Belirlenmesi,1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi,23.04.2018 26.04.2018, 23.04.2018
 • KUNDAKÇI GAMZE,YELTEN GÜLÇİN,YILMAZ MEDİNE,Yaşlılarda Sağlık Okuryazarlığının Sağlık Maliyetlerine Etkisi,2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,21.03.2018 22.03.2018, 21.03.2018
 • YELTEN GÜLÇİN,KUNDAKÇI GAMZE,YILMAZ MEDİNE,Başarılı Yaşlanma: Sosyal Katılımın Yaşlı Sağlığı Üzerine Etkisi,2. Uluslararası 11. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu,21.03.2018 22.03.2018, 21.03.2018
 • YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR,DERELİ FEYZA,KUNDAKÇI GAMZE,YELTEN GÜLÇİN,YILMAZ MEDİNE,DÜNDAR BUMİN NURİ,Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Kendi Kendine İlaç Yönetimi,4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi,18.10.2018 19.10.2018, 01.12.2018
 • YILMAZ MEDİNE,ONGAN DİLEK,KUNDAKÇI GAMZE,YELTEN GÜLÇİN,YILDIRIM SARI HATİCE,İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE AĞIRLIK YÖNETİMİ: BİR MÜDAHALE ÇALIŞMASI-BİRİNCİ AŞAMA SONUÇLARI,1. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi,12.04.2018 13.04.2018, İstanbul, TÜRKİYE, 13.04.2018
 • KUNDAKÇI GAMZE,AYŞE GÜMÜŞ,YILMAZ MEDİNE,Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Değer Tercihleri İle Mesleki Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri,13.04.2017 16.04.2017, İzmir, TÜRKİYE, 16.04.2017
 • YILMAZ MEDİNE,AKTAŞ BETÜL,DERELİ FEYZA,YILDIRIM SARI HATİCE,KUNDAKÇI GAMZE,Tiraki Zeliha,Assessment of the Prevalence of Obesity, Stunting and Hypertension among Primary School Children,EAP 2017 Congress and MasterCourse,12.10.2017 15.10.2017, Ljubljana, SLOVENYA, 07.10.2017
 • YILMAZ MEDİNE,KUNDAKÇI GAMZE,Dikmen Merve,Başoğlu Funda Saime,Ağtaş Gamze,YILDIRIM SARI HATİCE,The Relationshıp between the Nursing Students Informatıon Literacy Self-Efficacy and Lifelong Learning Tendencies,Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi,12.10.2017 13.10.2017, 13.10.2017
 • KUNDAKÇI GAMZE,YILMAZ MEDİNE,Yaşlılarda Toplum Temelli Düşme Önleme Programlarının Maliyet-Etkililiği: Sistematik Derleme,1. Uluslararası 10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu,22.03.2017 23.03.2017, İzmir, TÜRKİYE, 23.03.2017
 • UYSAL TORAMAN AYNUR,KUNDAKÇI GAMZE,ULUSOY CENNET,ATTITUDES OF THE NURSES IN TURKEY TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANS INDIVIDUALS (LGBT),Barcelona ICN Congress 2017,27.05.2017 01.06.2017, Barcelona, İSPANYA, 01.06.2017
 • YILMAZ MEDİNE,DERELİ FEYZA,YELTEN GÜLÇİN,KUNDAKÇI GAMZE,YILDIRIM DUMAN JÜLİDE GÜLİZAR,Investigation of Teasing, Self-Confidence And Depression Levels in Primary School Children,7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies,30.10.2018 03.11.2018, Paris, FRANSA
 • YILMAZ MEDİNE,KUNDAKÇI GAMZE,DERELİ FEYZA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,Nutritional Characteristics and Prevalence of Obesity in Primary School Students by Age and Gender,European Academy of Paediatric Societies Congress,30.10.2018 03.11.2018, Paris
 • KUNDAKÇI GAMZE,UYSAL TORAMAN AYNUR,Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans (LGBT) Bireylerin Aile Sağlığı Merkezi Hizmetlerinden Yararlanma Durumları,I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi,17.06.2015 20.06.2015, İzmir, TÜRKİYE
 • YILMAZ MEDİNE,KUNDAKÇI GAMZE, Evde Bakım Hemşireliği, Geçiş Bakımı Hizmetleri, ISBN:9786052586969, S:35 50, Akademisyen, 2019
 • (Health Care Utilization, Barriers to Care among Lesbian, Gay, Bisexualand Transgender Persons in Turkey)
 • Kronik hastalığı olan hastalarda kendi kendine ilaç yönetimi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (16500),12.12.2018
 • lkokul Öğrencilerinde Ağırlık Yönetimi: Bir Müdahale Çalışması, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı, (0),1.6.2018
 • İlkokul Öğrencilerinde Ağırlık Yönetimi: Bir Müdahale Çalışması, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 1.6.2018
 • Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülleri,2019
 • Poster Bildiri 3. lük Ödülü,2017
 • Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Tam Zamanlı, 1.1.2018
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Hemşiresi, Tam Zamanlı, 1.1.2013 - 1.1.2016

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön