ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Lisansüstü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik Anabilim Dalı
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Hemşirelik Fakültesi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisansüstü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik Anabilim Dalı
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Hemşirelik Fakültesi
 • IŞIK GÜLŞEN,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,BAŞKAYA Vesile Aycan,Doğum Şekline Göre Annelerin Postpartum Ağrı, Yorgunluk Düzeyleri ve Emzirme Öz-Yeterlilikleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2018, 11, 224 232
 • IŞIK GÜLŞEN,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,TOKEM YASEMİN,Yılmaz Dilan,İlhan Aylin,Hemşirelerin Bireysel ve Profesyonel Değerlerinde Kuşaklararası Farklılıklar, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2018, 5, 72 80
 • IŞIK GÜLŞEN,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,The Breastfeeding in Adolescent Mothers, Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 2017, 11, 50 58
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,TOP EKİN DİLA,IŞIK GÜLŞEN,Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersini Alan ve Almayan Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 2017, 25, 104 110
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,TOP EKİN DİLA,IŞIK GÜLŞEN,Cervical Cancer and Pap Smear Test Health Beliefs and HealthPromoting Lifestyle of Women in Turkey, International Journal of Caring Sciences, 2016, 9, 630 639
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,IŞIK GÜLŞEN,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOP EKİN DİLA,ÜNSAL AVDAL ELİF,Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları, İzmir Katip Çelebi üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016, 1, 27 33
 • IŞIK GÜLŞEN,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,Gestasyonel Diyabetin Gebelik ve Dogum Sonrasi Dönemde Depresyon ve Emzirme Öz-Yeterliligine Etkisi,1. Uluslararası ve 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi,23.03.2018 24.03.2018, 23.03.2018
 • ÇETİN AVCI SEDA,IŞIK GÜLŞEN,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,İlk Kez Vajinal Doğum Gören Erkek Öğrenci Hemşirelerin Doğuma İlişkin Deneyimleri,I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi,23.03.2018 24.03.2018, 23.03.2018
 • IŞIK GÜLŞEN,ERTEM GÜL,Serviks Kanseri Önleme ve Erken Tanı Davranışının Transteoretik Modele Göre İncelenmesi,I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi,23.03.2018 24.03.2018, İstanbul, 23.03.2018
 • IŞIK GÜLŞEN,ÜNSAL ATAN ŞENAY,Premenstrual Bozukluklarda Kanıta Dayalı Uygulamalar,I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi,23.03.2018 24.03.2018, İstanbul, 23.03.2018
 • TOP EKİN DİLA,IŞIK GÜLŞEN,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,Üriner İnkontinansı Olan İleri Yaş Kadınlarda Sosyal İzolasyon,2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,21.03.2018 22.03.2018, 21.03.2018
 • ÇETİN AVCI SEDA,IŞIK GÜLŞEN,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,Yaşlı Bakımında Bakım Vericiler ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Etkisi,2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,21.03.2018 22.03.2018, 21.03.2018
 • IŞIK GÜLŞEN,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,TOKEM YASEMİN,YILMAZ DİLAN,İLHAN AYLİN,Hemşirelerin Bireysel ve Profesyonel Değerlerinde Kuşaklararası Farklılıklar,I. Uluslarası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, 01.07.2017
 • IŞIK GÜLŞEN,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,Riskli Gebeliklerin Postpartum Dönemde Emzirme Üzerine Etkisi,II. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi,01.12.2017 03.12.2017, 03.12.2017
 • ÇETİN AVCI SEDA,IŞIK GÜLŞEN,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,Postpartum Dönemde Unutulan Bir Sorun: Yorgunluk,II. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi,01.12.2017 03.12.2017, 03.12.2017
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,IŞIK GÜLŞEN,ARDAHAN ESRA,TOP EKİN DİLA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,Engelli Annelerin Bebek ve Çocuk Bakımı Konusundaki Deneyimleri,II. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohussalık Kongresi,01.12.2017 03.12.2017, 03.12.2017
 • IŞIK GÜLŞEN,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,Başkaya Aycan,Doğum Şekline Göre Annelerin Postpartum Ağrı Yorgunluk Düzeyleri ve Emzirme Öz Yeterlilikleri,Uluslarası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları Ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,07.10.2016 08.10.2016, İzmir, TÜRKİYE, 10.10.2016
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,ÜNSAL AVDAL ELİF,IŞIK GÜLŞEN,TOP EKİN DİLA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları,III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi,21.05.2015 23.05.2015, Çanakkale, TÜRKİYE, 21.05.2015
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,TOKEM YASEMİN,TOP EKİN DİLA,IŞIK GÜLŞEN,Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlar : Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Durum,IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi,16.11.2016 18.11.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • ÇETİN AVCI SEDA,IŞIK GÜLŞEN,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY, Developments in Health Sciences, Postpartum Fatigue, ISBN:978-954-07-4344-8, S:107 116, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, 2017
 • IŞIK GÜLŞEN,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY, Recent Advances in Health Sciences, The Effecets of Gestational Diabetes on Postpartum Period, ISBN:978-954-07-4136-9, S:217 236, St. Kliment Ohridski University Press, 2016
 • Engelli Annelerin Erken Çocukluk Dönemi Bebek ve Çocuk Bakımı Konusundaki Özyeterlikleri ve Deneyimleri, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2016
 • Poster İkincilik Ödülü,2015
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ, Tam Zamanlı,
 • Araştırma Görevlisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü,

ÇALIŞMA ALANLARI

İLETİŞİM

Başa Dön