İKÇÜSBFD: Yaşlılık Ve Kronik Hastalıklar Temalı Mayıs 2022 Sayısı İçin Çağrı

Değerli Meslektaşlarımız,

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Ocak, Mayıs ve Eylül olmak üzere yılda üç kez yayımlanan multidisipliner, hakemli, süreli bir dergidir. Dergi sağlık bilimleri ile ilgili Türkçe ve İngilizce dillerinde klinik ve deneysel özgün araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları kapsar.

Son yıllarda yaşlılık, kronik hastalıklar ve pandemi nedeniyle yaşanan sorunlarda artış gözlenmektedir. Bu kapsamda, dergimizin 2022 yılı Mayıs sayısında, “Yaşlılık ve Kronik Hastalıklar” temasına vurgu yapıp, bu süreç ve hastalıkların yönetimine katkı sağlamak amacıyla paylaşılacak çalışmaları okuyucusu ile buluşturmayı hedefliyoruz.

İlginize ve desteğinize teşekkür eder, saygılar sunarız.

ÖZEL SAYI KONU KAPSAMI

Yaşlanma Fizyolojisi/Fizyolojik, Psikolojik, Sosyokültürel Değişiklikler

Yaşlılıkta Bakım, Beslenme, Fiziksel Aktivite

Yaşlılıkta Sosyal Hizmet Uygulamaları

Kronik Hastalıklardan Korunma, Tedavi, Bakım ve Yönetimi

Pandemide Yaşlılık/ Bağışıklama/ Kronik Hastalıklar ve Yönetimi

Aktif Yaşlanma ve Teknoloji

Yaşlılıkta Telesağlık Uygulamaları

Editör

Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Makale son gönderim tarihi: 14 Şubat 2022

Derleme türündeki makalelerin konu bazlı Editöre bildiriminin yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. İletişim ikcusbfdergi@gmail.com adresi ile sağlanabilir.

Dergi Künyesi

ISSN: 2458-9799
Kuruluş Yılı: 2016

Nitelik: Ulusal ve hakemli

Dizinler: EBSCO, ProQuest Central, ROAD, World Catalogue of Scientific Journal, SOBIAD, Google Akademik

Resmi web sitesi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd    

İlgili Resimler


Menüyü Kapat