11. Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde 11. Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi toplantısı tamamlanmıştır.

Değerli katılımcılarımız ve destekleri ile gerçekleştirdiğimiz toplantımızın ikinci gün gündemini; “ÇEP’lerin Müfredata Entegrasyonu Örneği: FTR Örneği, SABAK Çalışmaları: Tematik Başlıklar,10. SABDEK Genel Kurulu, Sosyal Hizmetler UÇEP ve Asgari Ölçütleri Çalışması” konuları oluşturmuştur.

Prof. Dr. Sayın Ayşe KARADUMAN’ın “ÇEP’lerin Müfredata Entegrasyonu Örneği: FTR Örneği” ve Prof. Dr. Sayın Özlem ÜLGER’in “SABAK Çalışmaları: Tematik Başlıklar”, Prof. Dr. Sayın Kamil ALPTEKİN’in “Sosyal Hizmetler UÇEP ve Asgari Ölçütleri Çalışması” konulu konuşmaları ile destek verdikleri programımızın ikinci günü, toplantı çalışmalarının özeti, görüş ve önerilerin alınmasının ardından tamamlanmıştır.

Programımızın ikinci gününde tamamlanan bilimsel programın ardından değerli katılımcılarımızla birlikte İzmir’de Arkas Sanat Galerisi, Atatürk Müzesi, Kızlarağası Hanı ve Saat Kulesi ziyaret edilmiştir.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön