KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ASİL VE YEDEK LİSTESİ

Fakültemizde görev alacak kısmi zamanlı öğrencilerin asil ve yedek listesi aşağıdadır.

 

Asil

Ali GÜNAL

Özcan ERDOĞAN 

 

Yedek

Kübra KAÇAK

Hakan DEMİRTAŞ 

 

 

Asil öğrenciler aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak 4.11.2019 Pazartesi mesai bitimine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

  

-Başvuru Formu (Form 5),

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-Öğrenci Belgesi,

-Bir adet fotoğraf,

-Disiplin Cezası bulunmadığına dair belge,

-Aile Durumu Bildirimi ve Taahhütname (Form 7-8),

-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (Form 6)  

-SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (Form 9),

-Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alanlar için burslu olduğuna dair belge,

-Banka Hesap Numarası (SKS tarafından belirlenen banka).

Başa Dön