YABANCI DİLLER İNGİLİZCE DERSİ MUAFİYET SINAVI 2019 – 2020 AKADEMİK YILI

2019 – 2020 AKADEMİK YILI

ORTAK ZORUNLU ve YABANCI DİLLER İNGİLİZCE DERSİ MUAFİYET SINAVI


SINAV TARİHİ:  18.09.2019 Çarşamba

SINAV SAATİ:   10:30 – 11:30

SINAV DERSLİKLERİ: E1-11, E1-12, E2-02, E2-04, E2-08, F1-01

 

 • Öğrenciler yalnız kendi fakültelerine ait dersliklerde sınava gireceklerdir.
 • Farklı fakültenin dersliğinde sınava giren öğrencinin sınavı GEÇERSIZ SAYILIR.
 • İmza listelerinde ismi olmayan öğrencilerin sınav koordinatörüne durumu iletmesi gerekmektedir.
 • Sınava öğrenci kimliği getirmek zorunludur. · Sınav imza tutanağı tükenmez kalemle imzalanacaktır.
 • Sınav sürelerine/kurallarına uyma konusunda sorun çıkaran ve kopya girişiminde bulunan öğrenciler hakkında yasal işlem uygulanacaktır.
 • Optik form kurşun kalemle doldurulacaktır; formdaki tüm bölümlerin kodlanması gerekmektedir (tarih, imza vs. dahil).
 • Dersliklerde sınav oturma pozisyonuna göre sınav uygulanacaktır. Fakültenize ait tüm derslikleri öğrenerek ve dikkate alarak sınav binasına geliniz. Sınav koordinatörleri ve gözetmenleri derslik bilgisi vermek zorunda değildir.
 • İngilizce dersi muafiyet sınavına, aşağıdaki Fakültemiz Bölümlerine 2019 – 2020 Akademik yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler girebilir.
 • Sınava, ENG 101 - ENG 102 derslerinden, 2018-2019 Akademik yılında ve önceki akademik yıllarda ‘DEVAMSIZ’ ve ‘BAŞARISIZ’ olan öğrenciler girebilir.
 • Önceki dönemlerde dersten başarılı olan öğrenciler not yükseltmek amacıyla bu sınava GİREMEZLER.
 • Dersten muaf olan öğrencilerin listesi Yabancı Diller Yüksekokulu Web sayfasında ve UBYS’de öğrencilerin kendi sayfalarında ilan edilecektir.

 

 

 

 

 

Başa Dön